Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2014-2018

PDF886. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-886-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej....pdf (223,64KB)

    PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (3,18MB)

PDF885. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-885-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej....pdf (5,45MB)

PDF884. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-884-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (748,57KB)

PDF883. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-883-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf (5,79MB)

PDF882. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-882-2018 z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf (242,15KB)

PDF881 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-881-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze....pdf (201,49KB)

PDF880. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-880-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego....pdf (7,74MB)

PDF879. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-879-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania....pdf (9,73MB)

PDF878. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-878-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf (166,70KB)

PDF877. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-877-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (195,73KB)

PDF876. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-876-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (562,60KB)

PDF875. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-875-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (626,60KB)

PDF874. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-874-2018 z dnia 19 października 2018 r. wzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy....pdf (5,37MB)

PDF873. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-873-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (855,05KB)

PDF872. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-872-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu....pdf (362,55KB)

PDF871. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-871-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz....pdf (6,65MB)

PDF870. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-870-2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych....pdf (344,72KB)

PDF869. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-869-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego....pdf (237,01KB)

PDF868. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-868-2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf (5,14MB)

PDF867. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-867-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (1,48MB)

PDF866. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-866-2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na temat zarządzenia Ministra Sprawiedliwości....pdf (814,49KB)

PDF865. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-865-2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf (205,50KB)

PDF864. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-864-2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek....pdf (397,66KB)

PDF863. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-863-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7.pdf (1,16MB)

PDF862. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-862-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Prudniku.pdf (193,87KB)

PDF861. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-861-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany inskrypcji na pomniku.pdf (260,41KB)

PDF860. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-860-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Przy Świętym Źródle przy ul. Poniatowskiego....pdf (672,20KB)

PDF859. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-859-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (212,94KB)

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (3,76MB)

PDF858. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-858-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych....pdf (514,84KB)

PDF857. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-857-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Prudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów....pdf (329,07KB)

PDF856. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-856-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie....pdf (259,71KB)

PDF855. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-855-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania....pdf (326,52KB)

PDF854. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-854-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku....pdf (320,08KB)

PDF853. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-853-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf (255,09KB)

PDF852. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-852-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf (209,31KB)

PDF851. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-851-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (588,84KB)

PDF850. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-850-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (628,62KB)

PDF849. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-849-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (197,77KB)

PDF848. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-848-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (468,09KB)

PDF847. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-847-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (561,17KB)

PDF846. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-846-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych....pdf (239,93KB)

PDF845. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-845-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf (5,25MB)

PDF844. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-844-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (1,46MB)

PDF843. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIX-843-2018 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (285,21KB)

PDF842. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIX-842-2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (608,25KB)

PDF841. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-841-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf (224,90KB)

PDF840. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-840-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych....pdf (286,69KB)

PDF839. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-839-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego....pdf (996,49KB)

PDF838. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-838-2018 z dani 28 czerwca 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.pdf (403,52KB)

PDF837. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-837-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (660,43KB)

PDF836. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-836-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (580,97KB)

PDF835. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-835-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf (5,39MB)

PDF834. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-834-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (915,19KB)

PDF833. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-833-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu...pdf (221,34KB)

PDF832. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-832-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem....pdf (175,15KB)

PDF831. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-831-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych....pdf (2,19MB)

PDF830. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-830-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania....pdf (323,45KB)

EXEZałączniki do uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-830-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.part1.exe (47,68MB)
RARZałączniki do uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-830-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.part2.rar (44,33MB)

PDF829. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-829-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (832,50KB)

PDF828. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-828-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projketu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf (2,65MB)

PDF827. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-827-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego....pdf (247,67KB)

PDF826. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-826-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik.pdf (931,51KB)

PDF825. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-825-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (886,04KB)

PDF824. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-824-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ....pdf (1,22MB)

PDF823. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-823-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatnym, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych na rzecz.pdf (27,56MB)

PDF822. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-822-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (513,64KB)

PDF821. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-821-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf (664,11KB)

PDF820. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-820-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (174,24KB)

PDF819. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-819-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (176,32KB)

PDF818. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-818-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (173,27KB)

PDF817. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-817-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (1,56MB)
 

PDF816. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-816-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf (1,52MB)

PDF815. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-815-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik.pdf (1,05MB)

PDF814. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-814-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę ....pdf (1,03MB)

PDF813. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-813-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Prudnicką Radę Seniorów.pdf (433,92KB)

PDF812. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-812-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych ....pdf (818,02KB)

PDF811. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-811-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf (316,34KB)

PDF810. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-881-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do przygotowania i realizachi projektu pn..pdf (345,49KB)

PDF809. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-809-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ,,,.pdf (4,29MB)

PDF808. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-808-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (428,79KB)

PDF807. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-807-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.pdf (211,70KB)

PDF806. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-806-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przesyłu.pdf (631,37KB)

PDF805. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-805-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (549,65KB)

PDF804. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-804-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (170,41KB)

PDF803. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-803-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (261,59KB)

PDF802. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-802-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf (4,52MB)

PDF801. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-801-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (749,29KB)

PDF800. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-800-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (228,46KB)

PDF799. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-799-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina.pdf (200,44KB)

PDF798. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIII-798-2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia specjalistycznego asortymentu rezerw ....pdf (379,22KB)

PDF797. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-797-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik.pdf (744,07KB)

PDF796. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-796-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ....pdf (1,40MB)

PDF795. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-795-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniając uchwałe w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania.pdf (334,87KB)

PDF794. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-794-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf (1,85MB)

PDF793. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-793-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbiec.pdf (2,67MB)

PDF792. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-792-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szybowice.pdf (2,67MB)

PDF791. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-791-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudziczka.pdf (2,70MB)

PDF790. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-790-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piorunkowice.pdf (2,67MB)

PDF789. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-789-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niemysłowice.pdf (2,69MB)

PDF788. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-788-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Moszczanka.pdf (2,70MB)

PDF787. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-787-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mieszkowice.pdf (2,69MB)

PDF786. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-786-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łąka Prudnicka.pdf (2,71MB)

PDF785. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-785-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębowiec.pdf (2,68MB)

PDF784. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-784-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czyżowice.pdf (2,70MB)

PDF783. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-783-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłaty tagowej w sprawie.pdf (205,73KB)

PDF782. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-782-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. ...pdf (331,63KB)

PDF781. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-781-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ....pdf (292,78KB)

PDF780. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-780-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych....pdf (266,09KB)

PDF779. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-779-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (522,87KB)

PDF778. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-778-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (175,05KB)

PDF777. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-777-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej na rzecz ....pdf (228,45KB)

PDF776. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-776-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (155,76KB)

PDF775. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-775-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (158,45KB)

PDF774. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-774-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałe w sparwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf (4,98MB)

PDF773. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-773-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (2,20MB)
 

PDFStanowisko Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 lutego 2018 r. podjęte na LI sesji w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie plus.pdf (200,51KB)

PDFStanowisko Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 lutego 2018 r. podjęte na LI sesji w sprawie koncepcji dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego w Prudniku.pdf (188,78KB)
 

PDF772. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-772-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu Rady Miejskiej.pdf (951,16KB)

PDF771. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-771-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ....pdf (4,06MB)

PDF770. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-770-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz ....pdf (3,77MB)

PDF769. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-769-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów ....pdf (1,10MB)

PDF768. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-768-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestreznnego gminy Prudnik.pdf (325,22KB)

PDF767. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-767-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ...pdf (2,66MB)

PDF766. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-766-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych.pdf (229,87KB)

PDF765. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-765-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (584,12KB)

PDF764. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-764-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (485,56KB)

PDF763. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-763-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018 - 2023.pdf (4,96MB)

PDF762. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-762-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (665,79KB)
 

PDF761. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-761-2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej postanowień umowy sprzedaży nieruchomości ....pdf (313,94KB)

PDF760. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-760-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ....pdf (376,81KB)

PDF759. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-759-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ....pdf (1,96MB)

PDF758. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-758-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik...pdf (296,31KB)

PDF757. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-757-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf (304,65KB)

PDF756. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-756-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o....pdf (351,76KB)

PDF755. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-755-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmnieniająca uchwałe w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej ....pdf (229,96KB)

PDF754. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-754-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (5,63MB)

PDF753. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-753-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf (931,32KB)

PDF752. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-752-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ....pdf (546,62KB)

PDF751. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-751-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmnienająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na ....pdf (4,44MB)

PDF750. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-750-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gmint Prudnik na 2017 rok.pdf (1,24MB)

PDF749. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-749-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf (10,90MB)

PDF748. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-748-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (10,34MB)
 

PDF747. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-747-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dadatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz ....pdf (3,01MB)

PDF746. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-746-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf (231,85KB)

PDF745. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-745-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności ....pdf (374,09KB)

PDF744. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-744-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2018.pdf (2,27MB)

PDF743. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-743-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspólpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego....pdf (2,47MB)

PDF742. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-742-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf (227,65KB)

PDF741. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-741-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (936,88KB)

PDF740. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-740-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Prudnika.pdf (1 011,42KB)

PDF739. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-739-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf (3,88MB)

PDF738. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-738-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (485,10KB)

PDF737. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-737-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach ....pdf (246,89KB)

PDF736. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-736-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Rudziczce.pdf (246,35KB)

PDF735. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-735-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Haliny Semenowicz.pdf (247,98KB)

PDF734. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-734-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku ....pdf (242,94KB)

PDF733. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-733-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Prudniku.pdf (251,81KB)

PDF732. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-732-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte.pdf (250,49KB)

PDF731. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-731-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (166,51KB)

PDF730. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-730-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Bydynków ....pdf (821,44KB)

PDF729. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-729-2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej ...pdf (302,63KB)

PDF728. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-728-2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik ....pdf (4,44MB)

PDF727. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-727-2017 z dnia 26 październik 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (1,01MB)


PDF726. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-726-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Stowarzyszenie Prudniczanie.pdf (583,41KB)

PDF725. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-725-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (639,41KB)

PDF724. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-724-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (539,39KB)

PDF723. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-723-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (202,05KB)

PDF722. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-722-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (222,62KB)

PDF721. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-721-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (174,68KB)

PDF720. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-720-2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata ....pdf (4,75MB)

PDF719. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-719-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (1,33MB)
 

PDF718. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLV-717-2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu.pdf (368,53KB)

PDF717. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLV-717-2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (360,13KB)

PDF716. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-716-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf (1,38MB)

PDF715. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-715-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (219,47KB)

PDF714. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-714-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,06MB)

PDF713. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-713-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (392,76KB)

PDF712. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-712-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (471,78KB)

PDF711. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-711-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (574,32KB)

PDF710. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-710-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (182,88KB)

PDF709. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-709-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (193,91KB)

PDF708. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-708-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (184,85KB)

PDF707. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-707-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (183,24KB)

PDF706. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-706-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (186,64KB)

PDF705. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-705-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (184,94KB)

PDF704. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-704-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (185,40KB)

PDF703. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-703-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (183,52KB)

PDF702. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-702-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (524,82KB)

PDF701. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-701-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (525,95KB)

PDF700. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-700-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (184,63KB)

PDF699. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-699-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (185,02KB)

PDF698. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-698-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (186,64KB)

PDF697. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-697-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (185,80KB)

PDF696. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-696-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (187,08KB)

PDF695. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-695-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (521,80KB)

PDF694. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-694-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (243,58KB)

PDF693. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-693-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (227,11KB)

PDF692. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-692-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (183,84KB)

PDF691. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-691-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (183,99KB)

PDF690. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-690-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,52KB)

PDF689. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-689-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (270,02KB)

PDF688. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-688-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (513,63KB)

PDF687. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-687-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (512,98KB)

PDF686. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-686-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.pdf (250,25KB)

PDF685. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-685-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości nizabudowanej.pdf (182,16KB)

PDF684. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-684-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (504,26KB)

PDF683. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-683-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (183,41KB)

PDF682. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-682-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (658,71KB)

PDF681. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-681-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (587,30KB)

PDF680. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-680-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (569,48KB)

PDF679. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-679-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (569,63KB)

PDF678. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-678-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (568,85KB)

PDF677. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-677-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (568,34KB)

PDF676. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-676-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (190,99KB)

PDF675. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-675-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (174,63KB)

PDF674. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-674-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 -2020.pdf (4,66MB)

PDF673. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-673-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (1,42MB)

PDF672. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-672-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf (257,62KB)

PDF671. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-671-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (280,38KB)
 

PDF670. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-670-2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,03MB)

PDF669. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-669-2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Poprawa płynności ruchu.....pdf (394,06KB)

PDF668. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-668-2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (363,74KB)

PDF667. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-667-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie.pdf (239,45KB)

PDF666. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-666-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (438,30KB)

PDF665. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-665-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (469,33KB)

PDF664. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-664-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (654,00KB)

PDF663. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-663-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf (228,96KB)

PDF662. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-662-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej.pdf (223,35KB)

PDF661. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-661-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2020.pdf (4,33MB)

PDF660. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-660-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (908,93KB)

PDF659. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-659-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (234,65KB)

PDF658. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-658-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska....pdf (288,47KB)

PDF657. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-657-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty ....pdf (1,37MB)

PDF656. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-656-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2016 r..pdf (222,71KB)

PDF655. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-655-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu....pdf (175,66KB)
 

PDF654. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-654-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ....pdf (2,09MB)

PDF653. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-653-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf (4,21MB)

PDF652. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-652-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,14KB)

PDF651. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-651-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (175,45KB)

PDF650. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-650-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,90KB)

PDF649. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-649-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,94KB)

PDF648. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-648-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,21KB)

PDF647. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-647-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,27KB)

PDF646. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-646-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,78KB)

PDF645. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-645-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (264,24KB)

PDF644. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-644-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (255,98KB)

PDF643. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-643-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (256,83KB)

PDF642. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-642-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (422,40KB)

PDF641. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-641-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (200,11KB)

PDF640. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-640-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (404,75KB)

PDF639. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-639-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (177,76KB)

PDF638. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-638-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (819,77KB)
 

PDF637. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-637-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf (5,22MB)

PDF636. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-636-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie okreśelnia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie...pdf (1,26MB)

PDF635. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-635-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę...pdf (201,51KB)

PDF634. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-634-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (176,15KB)

PDF633. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-633-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (174,86KB)

PDF632. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-632-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (176,83KB)

PDF631. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-631-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (176,09KB)

PDF630. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-630-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,03KB)

PDF629. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-629-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,30KB)

PDF628. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-628-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,87KB)

PDF627. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-627-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,41KB)

PDF626. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-626-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,21KB)

PDF625. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-625-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,89KB)

PDF624. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-624-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,66KB)

PDF623. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-623-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,24KB)

PDF622. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-622-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,63KB)

PDF621. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-621-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,15KB)

PDF620. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-620-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,90KB)

PDF619. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-619-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,36KB)

PDF618. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-618-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,55KB)

PDF617. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-617-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,57KB)

PDF616. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-616-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,07KB)

PDF615. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-615-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (712,67KB)
 

PDF614. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-614-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik ....pdf (1,80MB)

PDF613. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-613-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik.pdf (2,19MB)

PDF612. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-612-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf (400,24KB)

PDF611. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-611-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (221,09KB)

PDF610. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-610-2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (175,08KB)

PDF609. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-609-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (162,53KB)

PDF608. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-608-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (168,71KB)

PDF607. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-607-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (897,13KB)
 

PDF606. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-606-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik.pdf (2,44MB)

PDF605. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-605-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości....pdf (1,02MB)

PDF604. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-604-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt...pdf (1,42MB)

PDF603. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-603-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (539,30KB)

PDF602. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-602-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,38KB)

PDF601. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-601-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (504,74KB)

PDF600. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-600-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zm. uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (506,54KB)

PDF599. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-599-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zm. uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2017-2020.pdf (4,88MB)

PDF598. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-598-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (1,95MB)

PDF597. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-597-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych położonych na obszarze Wałbrzyskiej.pdf (896,60KB)

PDF596. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-596-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. zm. uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytk. stanowiącymi własność Gm. Prudnik.pdf (289,42KB)


PDF595. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-595-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf (294,08KB)

PDF594. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-594-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zm. uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (187,21KB)

      PDFząłacznik PGN_Prudnik_PDK.pdf (2,54MB)

PDF593. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-593-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika do 2023 roku.pdf (181,01KB)

      PDFzałacznik PR 2016- 2023-5.pdf (2,39MB)

PDF592. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-592-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zm. uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu.pdf (221,29KB)

PDF591. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-591-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik ....pdf (695,70KB)

PDF590. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-590-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,01KB)

PDF589. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-589-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (163,17KB)

PDF588. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-588-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (163,33KB)

PDF587. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-587-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,17KB)

PDF586. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-586-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,08KB)

PDF585. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-585-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,96KB)

PDF584. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-584-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf (157,78KB)

PDF583. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-583-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf (153,23KB)

PDF582. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-582-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (159,24KB)

PDF581. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-581-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (158,90KB)

PDF580. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-578-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf (160,17KB)

PDF579. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-579-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf (403,05KB)

PDF578. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-578-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (161,62KB)

PDF577. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-577-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia ....pdf (202,21KB)

PDF576. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-576-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (496,49KB)
 

PDF575. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-575-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (10,33MB)

PDF574. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-574-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf (2,05MB)

PDF573. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-573-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok.pdf (3,08MB)

PDF572. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-572-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji współnego projektu ....pdf (1,12MB)

PDF571. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-571-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (341,45KB)

PDF570. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-570-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (900,10KB)

PDF569. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-569-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII-471-2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (410,44KB)

PDF568. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-568-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli ....pdf (7,56MB)

PDF567. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-567-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego....pdf (807,81KB)

PDF566. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-566-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (2,33MB)

PDF565. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-565-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 -2020.pdf (8,22MB)

PDF564. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-564-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (16,45MB)

PDF563. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-563-2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Prudnika do roku 2023.pdf (183,74KB)

PDF562. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-562-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w dordze inkasa.pdf (444,49KB)

PDF561. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-561-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji..pdf (199,67KB)

PDF560. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-560-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf (649,35KB)

PDF559. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-559-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłżony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf (207,58KB)

PDF558. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-558-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf (211,74KB)

PDF557. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-557-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmianiająca uchwałe w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf (230,98KB)

PDF556. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-556-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania ....pdf (1,88MB)

PDF555. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-555-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek organizacyjnych ...pdf (258,71KB)

PDF554. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-554-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki....pdf (2,84MB)

PDF553. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-553-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi....pdf (2,34MB)

PDF552. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-552-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (192,23KB)

PDF551. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-551-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (195,34KB)

PDF550. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-550-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,25KB)

PDF549. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-549-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,84KB)

PDF548. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-548-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,42KB)

PDF547. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-547-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (175,25KB)

PDF546. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-546-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,98KB)

PDF545. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-545-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,12KB)

PDF544. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-537-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,45KB)

PDF543. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-543-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,89KB)

PDF542. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-542-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,56KB)

PDF541. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-541-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,19KB)

PDF540. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-540-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,50KB)

PDF539. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-539-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,63KB)

PDF538. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-538-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,97KB)

PDF537. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-537-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,77KB)

PDF536. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-536-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałe w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (516,30KB)

PDF535. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-535-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (180,70KB)

PDF534. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-534-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (189,76KB)

PDF533. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-533-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (158,01KB)

PDF532. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-532-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (442,23KB)

PDF531. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-531-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (431,14KB)

PDF530. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-530-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (439,53KB)

PDF529. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-529-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (456,59KB)

PDF528. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-528-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (562,58KB)
 

PDF527. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-527-2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (197,74KB)
 

PDF526. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-526-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Działalność Prudnika.pdf (1,22MB)

PDF525. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-525-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Prudnika do roku 2023.pdf (170,42KB)

        PDFProgram Rewitalizacji do 2023.pdf (6,88MB)

PDF524. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-524-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (1,47MB)

PDF523. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-523-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (575,56KB)

PDF522. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-522-2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania.....pdf (432,42KB)

PDF521. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-521-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (547,83KB)

PDF520. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-520-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (546,51KB)

PDF519. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-519-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (541,56KB)

PDF518. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-518-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,99KB)

PDF517. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-517-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (162,79KB)

PDF516. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-516-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (182,78KB)

PDF515. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-515-2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarzadzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf (259,93KB)

PDF514. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-514-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (584,67KB)

PDF513. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-513-2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ....pdf (293,19KB)

PDF512. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-512-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf (213,48KB)

PDF511. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-511-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych w 2017 roku dla KPPSP.pdf (256,20KB)

PDF510. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-510-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf (758,35KB)

PDF509. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-509-2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (1,11MB)
 

PDF508. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-508-2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej.pdf (158,49KB)
 

PDF507. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-507-2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prudnik.pdf.pdf (341,16KB)
 

PDF506. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-506-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prudnik.pdf (257,18KB)

PDF505. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-505-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku kontrolo o charakterze doraźnym.pdf (270,10KB)

PDF504. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-504-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Prudnika.pdf (261,93KB)
         PDFMapa - załącznik do uchwały nr XXVIII/504/2016.pdf (746,54KB)
         PDFDiagnoza czynników oraz zjawisk kryzysowych załacznik do uchwały nr XXVIII/504/2016.pdf (839,54KB)

PDF503. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-503-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (176,26KB)
         PDFPGN_Prudnik_PDK - załacznik do uchwały nr XXVIII/503/2016.pdf (2,32MB)

PDF502. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-502-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik.pdf (214,78KB)
         PDFProgram Usuwania Wyrobów Azbestowych - załacznik do uchwały nr XXVIII/502/2016.pdf (7,31MB)

PDF501. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-501-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-417-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf (217,12KB)

PDF500. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-500-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-416-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf (214,99KB)

PDF499. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-499-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-419-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf (217,10KB)

PDF498. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-498-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-418-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf (215,08KB)

PDF497. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-497-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,80KB)

PDF496. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-496-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,05KB)

PDF495. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-495-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (163,95KB)

PDF494. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-494-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,46KB)

PDF493. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-493-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego.pdf (175,06KB)

PDF492. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-492-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (421,08KB)

PDF491. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-491-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczysteudziałó w nieruchomości niezabudowanej.pdf (199,36KB)

PDF490. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-490-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (167,73KB)

PDF489. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-489-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII-475-2016 z 31 sierpnia 2016.pdf (191,10KB)

PDF488. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-488-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (517,19KB)

PDF487. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-487-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (468,52KB)

PDF486. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-486-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (214,39KB)

PDF485. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-485-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca ucwhałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (456,37KB)

PDF484. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-484-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2016-2019.pdf (4,79MB)

PDF483. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-483-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (997,79KB)

PDF482. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-482-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (265,28KB)
 

PDF481. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-481-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.pdf (564,67KB)

PDF480. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-480-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług przez ŚDS.pdf (926,32KB)

PDF479. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-479-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia....pdf (288,91KB)

PDF478. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-478-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wrzeczenia się odszkodowania.pdf (262,37KB)

PDF477. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-477-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf (217,03KB)

PDF476. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-476-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (602,20KB)

PDF475. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-475-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (558,83KB)

PDF474. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-474-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (265,90KB)

PDF473. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-473-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (211,88KB)

PDF472. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-472-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (218,21KB)

PDF471. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-471-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (231,19KB)

PDF470. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-470-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.pdf (241,28KB)

PDF469. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-469-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (219,28KB)

PDF468. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-468-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (213,22KB)

PDF467. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-468-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,83KB)

PDF466. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-466-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,22KB)

PDF465. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-465-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,83KB)

PDF464. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-464-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (534,15KB)

PDF463. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-463-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (251,90KB)

PDF462. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-462-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (240,36KB)

PDF461. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-461-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (270,41KB)

PDF460. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-460-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (229,79KB)

PDF459. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-459-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (211,84KB)

PDF458. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-458-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (212,53KB)

PDF457. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-457-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (227,98KB)

PDF456. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-456-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (230,66KB)

PDF455. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-455-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf (278,17KB)

PDF454. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-454-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,55MB)

PDF453. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-453-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (1,31MB)

PDF452. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-452-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Powiatowi Prudnickiemu.pdf (288,24KB)
 

PDF451. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-451-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Osrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach ....pdf (263,52KB)

PDF450. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-450-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy SPołecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw ....pdf (290,85KB)

PDF449. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-449-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości.pdf (250,42KB)

PDF448. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-448-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej nioodpłatnego przekazania na rzecz TAURON Dystrybucja przebudowanych....pdf (477,06KB)

PDF447. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-447-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (650,74KB)

 

PDF446. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-446-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (271,98KB)

PDF445. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-445-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty ....pdf (525,47KB)

PDF444. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-444-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf (4,60MB)

PDF443. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-443-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,75MB)

PDF442. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-442-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf (3,61MB)

PDF441. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-441-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów ....pdf (280,77KB)

PDF440. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-440-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,12KB)

PDF439. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-439-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (225,24KB)

PDF438. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-438-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,87KB)

PDF437. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-437-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,76KB)

PDF436. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-436-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (225,71KB)

PDF435. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-435-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,19KB)

PDF434. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-434-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (225,14KB)

PDF433. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-433-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (226,42KB)

PDF432. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-432-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (225,68KB)

PDF431. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-431-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (226,66KB)

PDF430. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-430-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (262,30KB)

PDF429. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-429-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (264,17KB)

PDF428. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-428-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,54KB)

PDF427. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-427-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (212,53KB)

PDF426. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-426-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,85KB)

PDF425. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-425-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (212,05KB)

PDF424. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-424-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,91KB)

PDF423. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-423-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,47KB)

PDF422. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-422-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,26KB)

PDF421. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-421-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,33KB)

PDF420. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-420-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,18KB)

PDF419. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-419-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (232,75KB)

PDF418. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-418-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,47KB)

PDF417. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-417-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,99KB)

PDF416. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-416-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (232,48KB)

PDF415. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-415-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę zmieniejącą uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.pdf (205,44KB)

PDF414. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-414-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (210,93KB)

PDF413. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-413-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (211,72KB)

PDF412. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-412-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (213,29KB)

PDF411. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-411-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.pdf (245,63KB)

PDF410. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-410-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (212,29KB)

PDF409. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-409-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf (227,10KB)

PDF408. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-408-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (214,47KB)

PDF407. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-407-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (598,14KB)

PDF406. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-406-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.pdf (1,29MB)

PDF405. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-405-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Prudnik.pdf (330,28KB)

PDF404. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-404-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletneij Prognozy Finansowej.pdf (5,33MB)

PDF403. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-403-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Prudnik na rok 2016.pdf (1,00MB)

PDF402. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-402-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (262,53KB)

PDF401. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-401-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2015 rok.pdf (258,77KB)

PDF400. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-400-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.pdf (225,18KB)
 

PDF399. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-399-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej w Prudniku do Ministra Infrastruktury.pdf (769,81KB)

PDF398. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-398-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagops. przestrzennego gminy Prudnik.pdf (1,02MB)

PDF397. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-397-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Karol.pdf (833,97KB)

PDF396. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-396-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Samuel.pdf (853,18KB)

PDF395. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-395-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek stref płatnego parkowania.pdf (550,65KB)

PDF394. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-394-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętnrzej.pdf (494,50KB)

PDF393. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-393-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przejęcia przez gminę zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług przez ŚDS.pdf (943,15KB)

PDF392. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-392-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (214,04KB)

PDF391. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-391-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (215,63KB)

PDF390. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-390-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (216,21KB)

PDF389. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-389-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (217,04KB)

PDF388. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-388-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (215,91KB)

PDF387. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-387-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (218,41KB)

PDF386. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-386-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (216,74KB)

PDF385. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-385-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (583,70KB)

PDF384. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-384-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (565,03KB)

PDF383. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-383-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (566,55KB)

PDF382. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-379-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.pdf (230,08KB)

PDF381. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-381-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (1,46MB)

PDF380. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-380-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (535,38KB)

PDF379. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-379-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (465,82KB)

PDF378. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-378-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej.pdf (240,29KB)

PDF377. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-377-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf (279,30KB)

PDF376. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-376-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (5,86MB)

PDF375. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-375-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (1,01MB)

 

PDF374. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-374-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzewm działającej przy Muzeum Ziemi Prudnickiej.pdf (228,83KB)

PDF373. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-37300-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom ....pdf (260,93KB)

PDF372. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-372-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości budynkowej.pdf (240,57KB)

PDF371. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-371-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (229,44KB)

PDF370. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-370-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (215,57KB)

PDF369. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-369-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (216,67KB)

PDF368. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-368-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,22KB)

PDF367. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-367-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf (251,20KB)

PDF366. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-366-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (219,00KB)

PDF365. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-365-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia stawek dotacji dla ZBK.pdf (283,74KB)

PDF364. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-364-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (1,13MB)

PDF363. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-363-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (552,67KB)

PDF362. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-362-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.pdf (248,20KB)
 

PDF361. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-361-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (531,32KB)

PDF360. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-360-2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych.pdf (218,77KB)

PDF359. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-359-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika OPS w Prudniku.pdf (668,38KB)

PDF358. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-358-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiąc6ych regionalną pomoc inwestycyjna....pdf (4,23MB)

PDF357. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-357-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowej przysługujących przewodniczącym....pdf (560,61KB)

PDF356. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-356-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do partnerstwa w celu realizacji współnego projektu pn. Ograniczenie antropopr...pdf (399,95KB)

PDF355. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-355-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (227,49KB)

PDF354. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-354-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (214,02KB)

PDF353. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-353-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (448,50KB)

PDF352. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-352-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością.pdf (581,67KB)

PDF351. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-351-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (225,73KB)

PDF350. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-350-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (762,95KB)

PDF349. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-395-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (230,35KB)

PDF348. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-348-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (232,03KB)

PDF347. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-347-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (310,29KB)

PDF346. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-345-2016 z dnia 31 marca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (203,83KB)

PDF345. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-345-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (211,26KB)

PDF344. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-344-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (472,13KB)

PDF343. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-343-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,01KB)

PDF342. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-342-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (217,56KB)

PDF341. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-341-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,01KB)

PDF340. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-340-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (219,97KB)

PDF339. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-339-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,80KB)

PDF338. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-338-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,88KB)

PDF337. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-337-2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2016-2019.pdf (5,92MB)

PDF336. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-336-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (1,44MB)

PDF335. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-335-2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 r..pdf (542,62KB)

PDF334. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-334-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Prudnik Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla OFPN 2020.pdf (320,61KB)

PDF333. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-333-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju OFPN 2020.pdf (322,55KB)

PDF332. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-332-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020.pdf (323,44KB)

PDF331. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-331-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu OFPN 2020.pdf (323,59KB)

PDF330. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-330-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy OFPN 2020.pdf (322,54KB)
 

PDF329. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-329-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ....pdf (1,45MB)

PDF328. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-328-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych ....pdf (1,98MB)

PDF327. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-327-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (221,32KB)

PDF326. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-326-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf (236,60KB)

PDF325. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-325-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (297,31KB)

PDF324. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-324-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (524,05KB)

PDF323. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-323-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (526,33KB)

PDF322. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-322-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (524,71KB)

PDF321. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-321-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (520,96KB)

PDF320. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-320-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (520,58KB)

PDF319. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-319-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (521,74KB)

PDF318. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-318-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (508,03KB)

PDF317. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-317-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (505,67KB)

PDF316. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-316-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (493,32KB)

PDF315. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-315-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (494,37KB)

PDF314. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-314-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (252,97KB)

PDF313. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-313-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (256,06KB)

PDF312. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-312-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,37KB)

PDF311. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-311-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (217,01KB)

PDF310. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-310-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na rok 2016.pdf (291,85KB)
 

PDF309. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-309-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie stałej Komisji GKMiB.pdf (238,91KB)

PDF308. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-308-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów postepowania na drugim etapie naboru do przedszkoli.pdf (377,29KB)

PDF307. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-307-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół.pdf (304,22KB)

PDF306. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-306-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę.pdf (2,31MB)

PDF305. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-305-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.pdf (3,12MB)

PDF304. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-304-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespoł€ Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce.pdf (457,94KB)

PDF303. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-303-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (532,55KB)

PDF302. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-302-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (256,81KB)

PDF301. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-301-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (231,57KB)

PDF300. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-230-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (219,82KB)

PDF299. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-299-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,43KB)

PDF298. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-298-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,72KB)

PDF297. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-297-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,63KB)

PDF296. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-296-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,80KB)

PDF295. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-295-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,63KB)

PDF294. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-294-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,18KB)

PDF293. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-293-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (219,44KB)

PDF292. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-292-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,59KB)

PDF291. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-291-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,92KB)

PDF290. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-290-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,15KB)

PDF289. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-289-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019.pdf (5,43MB)

PDF288. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-288-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (568,89KB)

PDF287. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-287-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (259,97KB)
 

PDF286. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-286-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf (799,41KB)

PDF285. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-285-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.pdf (342,85KB)

PDF284. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-284-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (6,25MB)

PDF283. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-283-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Miejskiej.pdf (1,16MB)

PDF282. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-282-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf (799,54KB)

PDF281. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-281-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016.pdf (2,81MB)

PDF280. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-280-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf (276,87KB)

PDF279. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku r XIX-279-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gmiy Prudnik.pdf (212,71KB)

PDF278. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-278-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Prudnik do Stowarzyszenia pod nazwą Subregion POUDNIOWY.pdf (254,84KB)

PDF277. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-277-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,60KB)

PDF276. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-276-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,39KB)

PDF275. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-275-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,86KB)

PDF274. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-274-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,02KB)

PDF273. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-273-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,49KB)

PDF272. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-272-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,49KB)

PDF271. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-271-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,98KB)

PDF270. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-270-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,92KB)

PDF269. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-269-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (224,82KB)

PDF268. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-268-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,78KB)

PDF267. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-267-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,40KB)

PDF266. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-266-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,93KB)

PDF265. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-265-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,12KB)

PDF264. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-264-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,12KB)

PDF263. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-263-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,79KB)

PDF262. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-262-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,06KB)

PDF261. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-261-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,26KB)

PDF260. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-260-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,60KB)

PDF259. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-259-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,88KB)

PDF258. Uchwała Rady miejskiej w Prudniku nr XIX-258-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,97KB)

PDF257. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-257-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,17KB)

PDF256. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-256-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,83KB)

PDF255. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-255-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (237,23KB)

PDF254. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-254-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (621,55KB)

PDF253. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-253-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny.pdf (243,17KB)

PDF252. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-252-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli....pdf (3,00MB)

PDF251. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-251-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli....pdf (3,15MB)

PDF250. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-250-2015 z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budzetowego i ostatecznego terminu dokonania....pdf (556,84KB)

PDF249. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-249-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (680,99KB)

PDF248. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-248-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016-2019.pdf (5,61MB)

PDF247. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-247-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf (11,14MB)

 

PDF246. Uchwala Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-246-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ....pdf (3,14MB)

PDF245. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-245-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi....pdf (2,39MB)

PDF244. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-244-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci.pdf (536,09KB)

PDF243. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-243-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do PTBS....pdf (266,59KB)

PDF242. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-242-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf (220,19KB)

PDF241. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-241-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (216,02KB)

PDF240. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-240-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,02KB)

PDF239. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-239-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (223,78KB)

PDF238. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-238-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (250,01KB)

PDF237. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-237-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (248,29KB)

PDF236. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-236-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (246,92KB)

PDF235. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-235-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf (210,87KB)

PDF234. Uxhwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-234-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (219,63KB)

PDF233. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-233-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (619,12KB)

PDF232. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-232-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa ....pdf (276,22KB)

PDF231. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-231-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (939,19KB)

PDF230. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-230-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatju.pdf (628,56KB)

PDF229. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-229-2015 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy...pdf (6,79MB)
 

PDF228. Uchwała Rady Miejskiej nr XVII-228-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.pdf (250,02KB)

PDF227. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-227-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia ZUK w Prudniku jednoosobowj Spółce Gminy Prudnik z o.o.....pdf (266,45KB)

PDF226. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-226-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (536,20KB)

PDF225. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-225-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Komisji SOiPP ....pdf (244,08KB)

PDF224. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-224-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (310,07KB)

PDF223. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-223-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,21KB)

PDF222. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-222-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomośi.pdf (224,06KB)

PDF221.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-221-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,13KB)

PDF220. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-220-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (224,99KB)

PDF219. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-219-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,16KB)

PDF218. Uchwała Rady Miejskiej w Prudnikiu nr XVII-218-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,03KB)

PDF217. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-217-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,33KB)

PDF216. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-216-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci.pdf (228,86KB)

PDF215. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-215-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,26KB)

PDF214. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-214-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (224,40KB)

PDF213. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-213-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf (677,38KB)

PDF212. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-212-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej ....pdf (305,01KB)

PDF211. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-211-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.pdf (378,47KB)

PDF210. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-210-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (1,33MB)

PDF209. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-209-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (791,39KB)

PDF208. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-208-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2015 - 2018.pdf (5,24MB)

PDF207. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-207-2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania odznaki honorowej ....pdf (260,24KB)

PDF206. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-206-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. zmieniająca uchwałe w sprawie założenia Szkolnego....pdf (357,63KB)

PDF205. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-205-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego....pdf (282,22KB)

PDF204. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-204-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego....pdf (317,92KB)

PDF203. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-203-2015 z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego....pdf (897,45KB)

PDF202. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-202-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi....pdf (432,69KB)

PDF201. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-201-2015 z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ....pdf (260,14KB)

PDF200. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-200-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.pdf (247,70KB)

PDF199. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-199-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf (225,44KB)

PDF198. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-198-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf (224,98KB)

PDF197. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-197-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf (225,10KB)

PDF196. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-196-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf (225,38KB)

PDF195. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-195-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf (226,67KB)

PDF194. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-194-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości....pdf (617,04KB)

PDF193. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-193-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 rr. w sprawie zaciągnięcia....pdf (296,97KB)

PDF192. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-192-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy....pdf (668,82KB)

PDF191. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-191-2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomosci....pdf (863,21KB)

PDF190. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-190-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf (271,90KB)

PDF189. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-189-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf (1,11MB)

PDF188. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-188-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (504,88KB)

PDF187. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-187-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce.pdf (610,97KB)

PDF186. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-186-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.pdf (5,35MB)

PDF185. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-185-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (240,75KB)

PDF184. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-184-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu...pdf (364,19KB)

PDF183. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-183-2015 z dnia 27 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.pdf (310,65KB)

PDF182. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-182-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,32KB)

PDF181. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-181-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,90KB)

PDF180. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-180-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (227,02KB)

PDF179. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-179-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,89KB)

PDF178. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-178-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,00KB)

PDF177. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-177-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (228,87KB)

PDF176. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-176-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,72KB)

PDF175. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-175-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,56KB)

PDF174. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-174-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,89KB)

PDF173. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-173-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,33KB)

PDF172. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-172-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (244,63KB)

PDF171. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-171-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,12KB)

PDF170. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-170-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (290,87KB)

PDF169. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-169-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (244,28KB)

PDF168. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-168-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (248,49KB)

PDF167. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-167-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (257,34KB)

PDF166. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-166-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (575,32KB)

PDF165. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-165-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,61KB)

PDF164. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-164-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (224,74KB)

PDF163. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-163-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (225,79KB)

PDF162. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-162-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (224,10KB)

PDF161. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-161-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (231,63KB)

PDF160. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-160-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,50KB)

PDF159. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-159-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (221,94KB)

PDF158. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-158-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (1,18MB)
 

PDF157. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-157-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej.pdf (250,46KB)

PDF156. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-156-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej.pdf (248,09KB)

PDF155. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-155-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (250,17KB)

PDF154. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-154-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (252,80KB)

PDF153. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-153-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (253,03KB)

PDF152. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-152-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (252,97KB)

PDF151. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-151-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji....pdf (558,52KB)

PDF150. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-150-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2015-2018.pdf (7,23MB)

PDF149. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-149-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (520,96KB)
PDF148. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-148-2015 z dnia 9 licpa 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (247,17KB)

PDF147. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-147-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (252,22KB)

PDF146. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-146-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.pdf (350,80KB)

PDF145. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-145-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (218,35KB)

PDF144. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-144-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (220,06KB)

PDF143. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-143-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (557,28KB)

PDF142. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-142-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf (472,72KB)

PDF141. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-141-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu....pdf (638,05KB)

PDF140. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-140-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf (295,28KB)

PDF139. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-139-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników....pdf (232,95KB)

PDF138. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-138-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf (289,88KB)

PDF137. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-137-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (244,60KB)

PDF136. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-136-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie stałej komisji Spraw Obywatelskich...i.pdf (234,96KB)

PDF135. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-135-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (744,09KB)

PDF134. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-134-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (476,34KB)

PDF133. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-133-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbyciia nieruchomości.pdf (454,28KB)

PDF132. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-132-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbyciia nieruchomości.pdf (450,28KB)

PDF131. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-131-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (233,59KB)

PDF130. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-130-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (219,96KB)

PDF129. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-129-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (219,31KB)

PDF128. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-128-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,48KB)

PDF127. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-127-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,54KB)

PDF126. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-126-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,85KB)

PDF125. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-125-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci.pdf (220,78KB)

PDF124. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-124-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (220,31KB)

PDF123. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-123-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (568,63KB)

PDF122. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-122-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2015 - 2018.pdf (5,22MB)
 

PDF121. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-121-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok..pdf (1,48MB)

PDF120. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-120-2015 z dnia 28 maja 2015 r. przystąpienia Gminy Prudnik do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż dobrej ziemi.pdf (327,32KB)

PDF119. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-119-2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom....pdf (265,96KB)

PDF118. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-118-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (221,03KB)

PDF117. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-117-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (217,25KB)

PDF116. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-116-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.pdf (259,44KB)

PDF115. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-115-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,20KB)

PDF114. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-114-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 r..pdf (624,70KB)

PDF113. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-113-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-648-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013 r. ....pdf (425,32KB)

PDF112. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-112-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2014 r..pdf (261,68KB)

PDF111. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-111-2015 z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r..pdf (225,70KB)

PDF110. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-110-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy.pdf (588,34KB)

PDF109. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-109-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf (42,94MB)

PDF108. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-108-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Prudnik.pdf (195,97KB)

PDF107. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-107-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów ....pdf (253,75KB)

PDF106. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-106-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie stałej komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (190,92KB)

PDF105. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-105-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowiny nieruchomości.pdf (223,31KB)

PDF104. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-104-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (513,01KB)

PDF103. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-103-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,60KB)

PDF102. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-102-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (175,16KB)

PDF101. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-101-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (179,89KB)

PDF100. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-100-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (179,67KB)

PDF99. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-99-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (202,50KB)

PDF98. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-98-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (789,46KB)

PDF97. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-97-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (192,30KB)

PDF96. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-96-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (191,40KB)

PDF95. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-95-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (191,16KB)

PDF94. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-94-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (184,76KB)

PDF93. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-93-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (166,58KB)

PDF92. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-92-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej.pdf (165,87KB)

PDF91. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-91-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (521,37KB)

PDF90. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-90-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (499,59KB)

PDF89. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-89-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych.pdf (264,35KB)

PDF88. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-88-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015r..pdf (1,08MB)

PDF87. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-87-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015r..pdf (473,25KB)

PDF86. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-86-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku.pdf (201,39KB)

PDF85. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-85-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (211,34KB)

PDF84. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-84-2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis....pdf (320,98KB)

PDF83. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-83-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.pdf (228,06KB)

PDF82. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-82-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik....pdf (423,41KB)

PDF81. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-81-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,10KB)

PDF80. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-80-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (223,51KB)

PDF79. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-79-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,77KB)

PDF78. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-78-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,23KB)

PDF77. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-77-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,69KB)

PDF76. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-76-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (221,62KB)

PDF75. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-75-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,53KB)

PDF74. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-74-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (224,29KB)

PDF73. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-73-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (217,54KB)

PDF72. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-72-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości.pdf (224,58KB)

PDF71. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-71-2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli....pdf (740,83KB)

PDF70. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-70-2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół....pdf (684,55KB)

PDF69. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-69-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (641,20KB)

PDF68. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-68-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów....pdf (266,82KB)

PDF67. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-67-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania....pdf (334,61KB)

PDF66. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-66-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik....pdf (1,52MB)

PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-65-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania....pdf (2,13MB)

PDF64. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-64-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze....pdf (723,62KB)

PDF63. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-63-2015 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji....pdf (2,19MB)

PDF62. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-62-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami....pdf (1,48MB)

PDF61. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-61-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń....pdf (1,08MB)

PDF60. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-60-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości....pdf (732,10KB)

PDF59. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-59-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci.pdf (499,48KB)

PDF58. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-58-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (259,26KB)

PDF57. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-57-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji....pdf (644,40KB)

PDF56. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-55-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych....pdf (382,16KB)

PDF55. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-55-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej....pdf (5,09MB)

PDF54. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-54-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (1,94MB)

PDF53. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-53-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet....pdf (266,39KB)

PDF52. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-52-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy PPSP w Prudniku.pdf (266,90KB)

PDFStanowisko Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. wyrażające sprzeciw wobec planów likwidacji działalności Ośrodka Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku....pdf (375,16KB)

PDF51. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-51-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego....pdf (2,60MB)

PDF50. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-50-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej....pdf (853,91KB)

PDF49. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-49-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (5,87MB)

PDF48. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-48-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf (959,00KB)

PDF47. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-47-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.pdf (975,07KB)

PDF46. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-46-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w spr. inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (284,74KB)

PDF45. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-45-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w spr. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf (293,08KB)

PDF44. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-44-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków.pdf (3,74MB)

PDF43. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-43-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (232,79KB)

PDF42. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-42-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,45KB)

PDF41. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-41-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,59KB)

PDF40. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-40-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (235,07KB)

PDF39. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-39-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,85KB)

PDF38. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-38-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (230,46KB)

PDF37. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-37-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (230,02KB)

PDF36. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-36-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (225,62KB)

PDF35. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-35-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (289,94KB)

PDF34. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-34-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (290,94KB)

PDF33. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-33-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (292,56KB)

PDF32. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-32-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (273,15KB)

PDF31. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-31-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (223,92KB)

PDF30. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-30-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,95KB)

PDF29. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-29-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,76KB)

PDF28. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-28-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,27KB)

PDF27. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-27-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (223,21KB)

PDF26. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-26-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,81KB)

PDF25. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-25-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (529,03KB)

PDF24. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-24-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf....pdf (325,05KB)

PDF23. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-23-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki....pdf (2,90MB)

PDF22. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-22-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej....pdf (12,44MB)

PDF21. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-21-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf (9,42MB)

PDF20. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-20-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wykazu wydatków budżetu gminy...i.pdf (679,04KB)

PDF19. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-19-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok.pdf (1,19MB)

PDF18. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-18-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (229,67KB)

PDF17. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-17-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (229,39KB)

PDF16. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-16-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (229,73KB)

PDF15. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-13-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (230,33KB)

PDF14. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-14-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (231,36KB)

PDF13. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-13-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (231,58KB)

PDF12. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-12-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (231,60KB)

PDF11. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-11-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w spr. obciążenia....pdf (517,52KB)

 

PDF10. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-10-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf (281,12KB)

PDF9. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-9-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania komisji Rewizyjnej....pdf (232,52KB)

PDF8. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-8-2014 zdnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich....pdf (254,50KB)

PDF7. Uchwała Rady Miejskiej nr III-7-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej....pdf (272,59KB)

PDF6. Uchwała Rady Miejskiej nr III-6-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej....pdf (242,43KB)

PDF5. Uchwała Rady Miejskiej nr III-5-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Oświaty, Kultury....pdf (250,42KB)

PDF4. Uchwała Rady Miejskiej nr III-4-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Budżetu,Finansów....pdf (249,18KB)

PDF3. Uchwała Rady Miejksiej nr III-3-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. zmian w budżecie gminy Prudnik na 2014 rok.pdf (517,08KB)

PDF2. Uchwała Rady Miejskiej nr I-2-2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (224,27KB)

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej wnr I-1-2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (226,71KB)