Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2012

Zarządzenie Nr 381/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Prudnik - Kierownika Referatu Podatkow i Oplat Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrz.

PDFZarządzenie Nr 381-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2012 r..pdf (434,05KB)

Zarządzenie Nr 380/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powolania Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.

PDFZarządzenie Nr 380-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2012 r..pdf (375,51KB)

Zarządzenie Nr 379/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniajajce zarzajdzenie w sprawie wykonania uchwaly Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref platnego parkowania, okreslenia wysokosci stawek oplat za parkowanie pojazdow samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokosci oplaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych oplat z pozniejszymi zmianami

PDFZarządzenie Nr 379-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2012 r..pdf (788,05KB)

Zarządzenie Nr 378/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie fmansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok.

PDFZarządzenie Nr 378-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28.12.2012 r..pdf (821,08KB)

Zarządzenie Nr 377/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budzecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 377-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27.12.2012 r..pdf (1,15MB)

Zarządzenie Nr 376/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku miejskim w Prudniku.

PDFZarządzenie Nr 376-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27.12.2012 r..pdf (2,19MB)

Zarządzenie Nr 375/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty.

PDFZarządzenie Nr 375-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21.12.2012 r..pdf (447,46KB)

Zarządzenie Nr 374/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok.

PDFZarządzenie Nr 3742012.pdf (1,28MB)

Zarządzenie Nr 373/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie planu finansowego budżetu Gmiy Prudnik na 2012 rok.

PDFzarządzenie Nr 373- 2012.pdf (532,20KB)

Zarządzenie Nr 372/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Prudnik- Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnym do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza

PDFZarządzenia Nr 372-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2012 r..pdf (263,65KB)

Zarządzenie Nr 371/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 371-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2012 r..pdf (271,56KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 371-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2012 r..pdf (2,81MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 371-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2012 r..pdf (2,82MB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 371-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2012 r..pdf (2,25MB)

 

Zarządzenie Nr 370/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 370-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2012 r..pdf (1,17MB)

 

Zarządzenie Nr 369/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1

PDFZarządzenie Nr 369-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2012 r..pdf (271,80KB)

 

Zarządzenie Nr 368/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 368-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2012 r..pdf (372,52KB)

 

Zarządzenie Nr 367/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 367-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2012 r..pdf (1,51MB)

 

Zarządzenie Nr 366/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 366-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r..pdf (372,51KB)

 

Zarządzenie Nr 365/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 365-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r..pdf (371,10KB)

 

Zarządzenie Nr 364/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 364-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r..pdf (557,67KB)

 

Zarządzenie Nr 363/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 363-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2012 r..pdf (1,02MB)

 

Zarządzenie Nr 362/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 362-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2012 r..pdf (244,06KB)

 

Zarządzenie Nr 361/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 361-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2012 r..pdf (1,09MB)

 

Zarządzenie Nr 360/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 360-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2012 r..pdf (220,11KB)

 

Zarządzenie Nr 359/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 359-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2012 r..pdf (1,27MB)

 

Zarządzenie Nr 358/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 348/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji

PDFZarządzenie Nr 358-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2012 r..pdf (159,73KB)

 

Zarządzenie Nr 357A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 357A-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2012 r..pdf (303,81KB)

 

Zarządzenie Nr 357/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarowania funduszem płac w 2012 roku w jednostkach organizacyjnych gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 357-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2012 r..pdf (190,92KB)

 

Zarządzenie Nr 356/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 356-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2012 r..pdf (964,70KB)

 

Zarządzenie Nr 355A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 355A-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2012 r..pdf (199,10KB)

 

Zarządzenie Nr 355/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 355-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2012 r..pdf (4,37MB)

 

Zarządzenie Nr 354/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 354-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2012 r..pdf (850,20KB)

 

Zarządzenie Nr 353/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 353-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2012 r..pdf (450,47KB)

 

Zarządzenie Nr 352/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetrgów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 352-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2012 r..pdf (414,65KB)

 

Zarządzenie Nr 351/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 351-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2012 r..pdf (376,93KB)

 

Zarządzenie Nr 350/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 350-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2012 r..pdf (2,80MB)

 

Zarządzenie Nr 349/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 349-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r..pdf (1,24MB)

 

Zarządzenie Nr 348/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji

PDFZarządzenie Nr 348-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r..pdf (411,87KB)

 

Zarządzenie Nr 347/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 347-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r..pdf (463,90KB)

 

Zarządzenie Nr 346/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 346-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r..pdf (547,89KB)

 

Zarządzenie Nr 345/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 345-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r..pdf (534,60KB)

 

Zarządzenie Nr 344/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 344-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r..pdf (540,66KB)

 

Zarządzenie Nr 343A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 343A-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2012 r..pdf (382,54KB)

 

Zarządzenie Nr 343/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 343-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2012 r..pdf (977,63KB)

 

Zarządzenie Nr 342/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku oraz określenia trybu pracy komisji

PDFZarządzenie Nr 342-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2012 r..pdf (773,06KB)

 

Zarządzenie Nr 341/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 341-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2012 r..pdf (478,46KB)

 

Zarządzenie Nr 340/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 340-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2012 r..pdf (1,37MB)

 

Zarządzenie Nr 339/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 339-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2012 r..pdf (356,24KB)

 

Zarządzenie Nr 338/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 338-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2012 r..pdf (853,52KB)

 

Zarządzenie Nr 337/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 337-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r..pdf (451,73KB)

 

Zarządzenie Nr 336/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 336-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r..pdf (403,79KB)

 

Zarządzenie Nr 335/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 335-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r..pdf (1,84MB)

 

Zarządzenie Nr 334/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 334-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r..pdf (432,28KB)

 

Zarządzenie Nr 333/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 333-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r..pdf (389,87KB)

 

Zarządzenie Nr 332/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 332-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2012 r..pdf (4,39MB)

 

Zarządzenie Nr 331/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 331-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2012 r..pdf (1,42MB)

 

Zarządzenie Nr 330/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 330-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2012 r..pdf (449,06KB)

 

Zarządzenie Nr 329/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 329-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2012 r..pdf (446,77KB)

 

Zarządzenie Nr 328/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 328-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2012 r..pdf (392,82KB)

 

Zarządzenie Nr 327/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 327-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2012 r..pdf (464,11KB)

 

Zarządzenie Nr 326/2012 Burmistrza Prudnika  z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 326-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2012 r..pdf (2,68MB)

 

Zarządzenie Nr 325/2012 Burmistrza Prudnika z  dnia 31 października 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 325-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2012 r..pdf (360,00KB)

 

Zarządzenie Nr 324/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu

PDFZarządzenie Nr 324-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2012 r..pdf (514,93KB)

 

Zarządzenie Nr 323/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 323-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2012 r..pdf (365,24KB)

 

Zarządzenie Nr 322/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 322-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2012 r..pdf (4,18MB)

 

Zarządzenie Nr 321/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2012 r. w sprawie darowizny nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 321-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2012 r..pdf (472,09KB)

 

Zarządzenie Nr 320/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 320-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2012 r..pdf (363,18KB)

 

Zarządzenie Nr 319/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 319-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2012 r..pdf (363,38KB)

 

Zarządzenie Nr 318/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 318-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2012 r..pdf (2,33MB)

 

Zarządzenie Nr 317/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 317-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2012 r..pdf (374,24KB)

 

Zarządzenie Nr 316/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 316-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2012 r..pdf (481,76KB)

 

Zarządzenie Nr 315/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 315-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2012 r..pdf (462,36KB)

 

Zarządzenie Nr 314/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 października 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 314-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 października 2012 r..pdf (390,75KB)

 

Zarządzenie Nr 313/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 313-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2012 r..pdf (524,33KB)

 

Zarządzenie Nr 312/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 312-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2012 r..pdf (407,66KB)

 

Zarządzenie Nr 311/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 311-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2012 r..pdf (463,32KB)

 

Zarządzenie Nr 310/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 310-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2012 r..pdf (455,86KB)

 

Zarządzenie Nr 309/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2012 r. zmieniające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 309-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2012 r..pdf (469,24KB)

 

Zarządzenie Nr 308/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 308-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2012 r..pdf (1,36MB)

 

Zarządzenie Nr 307/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 307-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2012 r..pdf (388,62KB)

 

Zarządzenie Nr 306/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Batorego 25 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 306-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2012 r..pdf (427,71KB)

 

Zarządzenie Nr 305/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 305-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2012 r..pdf (410,34KB)

 

Zarządzenie Nr 304/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 304-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2012 r..pdf (2,81MB)

 

Zarządzenie Nr 303/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 303-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2012 r..pdf (2,03MB)

 

Zarządzenie Nr 302/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 302-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października 2012 r..pdf (1,29MB)

 

Zarządzenie Nr 301/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 301-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2012 r..pdf (409,56KB)

 

Zarządzenie Nr 300/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 300-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2012 r..pdf (471,83KB)

 

Zarządzenie Nr 299/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 299-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2012 r..pdf (473,99KB)

 

Zarządzenie Nr 298/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1

PDFZarządzenie Nr 298-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r..pdf (37,03KB)

 

Zarządzenie Nr 297/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 297-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r..pdf (54,93KB)

 

Zarządzenie Nr 296/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 296-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r..pdf (52,09KB)

 

Zarządzenie Nr 295/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 295-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2012 r..pdf (55,21KB)

 

Zarządzenie Nr 294/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 294-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2012 r..pdf (131,93KB)

 

Zarządzenie Nr 293/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 293-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2012 r..pdf (386,06KB)

 

Zarządzenie Nr 292/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Prudnika dla nauczylieli Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 292-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2012 r..pdf (31,08KB)

 

Zarządzenie Nr 291/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 291-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2012 r..pdf (144,76KB)

 

Zarządzenie Nr 290/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 290-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2012 r..pdf (103,29KB)

 

Zarządzenie Nr 289/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 289-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2012 r..pdf (292,39KB)

 

Zarządzenie Nr 288/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 288-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2012 r..pdf (439,56KB)

 

Zarządzenie Nr 287/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 287-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2012 r..pdf (27,51KB)

 

Zarządzenie Nr 286/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 286-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2012 r..pdf (446,50KB)

 

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 285-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2012 r..pdf (1,29MB)

 

Zarządzenie Nr 284A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 284A-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2012 r..pdf (844,99KB)

 

Zarządzenie Nr 284/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 284-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r..pdf (4,01MB)

 

Zarządzenie Nr 283/2012 Burmistrza Prudnika  z dnia 17 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 283-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r..pdf (443,10KB)

 

Zarządzenie Nr 282/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 282-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r..pdf (443,28KB)

 

Zarządzenie Nr 281/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 281-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r..pdf (1,82MB)

 

Zarządzenie Nr 280/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością przechodu

PDFZarządzenie Nr 280-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r..pdf (438,72KB)

 

Zarządzenie Nr 279/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 279-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r..pdf (1,44MB)

 

Zarządzenie Nr 278/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 278-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r..pdf (473,71KB)

 

Zarządzenie Nr 277/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 277-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r..pdf (472,48KB)

 

Zarządzenie Nr 276/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 276-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r..pdf (474,09KB)

 

Zarządzenie Nr 275/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 275-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r..pdf (474,54KB)

 

Zarządzenie Nr 274/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 274-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r..pdf (468,37KB)

 

Zarządzenie Nr 273/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie nr 273-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2012 r..pdf (447,50KB)

 

Zarządzenie Nr 272/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 272-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2012 r..pdf (466,81KB)

 

Zarządzenie Nr 271/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 271-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2012 r..pdf (1,31MB)

 

Zarządzenie Nr 270/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na lokal mieszkalny położony przy ul. Młyńskiej 41/5a w Prudniku oraz udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 270-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2012 r..pdf (500,08KB)

 

Zarządzenie Nr 269/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 269-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2012 r..pdf (405,19KB)

 

Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2012 r. w sprawie obniżenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego

PDFZarządzenie Nr 268-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2012 r..pdf (374,40KB)

 

Zarządzenie Nr 267/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/506/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PDFZarządzenie Nr 267-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r..pdf (1,59MB)

 

Zarządzenie Nr 266/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna

PDFZarządzenie Nr 266-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r..pdf (398,98KB)

 

Zarządzenie Nr 265/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 265-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r..pdf (447,82KB)

 

Zarządzenie Nr 264/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 264-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2012 r..pdf (449,63KB)

 

Zarządzenie Nr 263/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 263-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2012 r..pdf (392,37KB)

 

Zarządzenie Nr 262/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 262-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2012 r..pdf (436,20KB)

 

Zarządzenie Nr 261/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 261-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2012 r..pdf (6,01MB)

 

Zarządzenie Nr 260/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania do administrowania

PDFZarządzenie Nr 260-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r..pdf (403,41KB)

 

Zarządzenie Nr 259/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania do administrowania

PDFZarządzenie Nr 259-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r..pdf (401,07KB)

 

Zarządzenie Nr 258/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 258-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r..pdf (863,50KB) 

 

Zarządzenie Nr 257/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 257-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r..pdf (308,57KB) 

 

Zarządzenie Nr 256/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFZarządzenie Nr 256-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2012 r..pdf (3,15MB) 

 

Zarządzenie Nr 255/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych nr 4 i 5 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Kolejowej 50

PDFZarządzenie Nr 255-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (147,00KB) 

 

Zarządzenie Nr 254/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów własnych ponisionych przez najemcę na lokal mieszkalny położony przy ul. Młyńskiej 48/8 w Prudniku oraz udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 254-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (206,46KB) 

 

Zarządzenie Nr 253/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 253-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (174,48KB) 

 

Zarządzenie Nr 252/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 252-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (485,10KB) 

 

Zarządzenie Nr 251/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 251-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (155,29KB) 

 

Zarządzenie Nr 250/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przejęcia budynku

PDFZarządzenie Nr 250-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (134,75KB) 

 

Zarządzenie Nr 249/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 249-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (176,00KB) 

 

Zarządzenie Nr 248/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 248-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (171,54KB) 

 

Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 247-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (97,48KB) 

 

Zarządzenie Nr 246/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 246-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (96,68KB) 

 

Zarządzenie Nr 245/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 245-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (97,18KB) 

 

Zarzadzenie Nr 244/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 244-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf (97,11KB) 

 

Zarządzenie Nr 243/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 243-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2012 r..pdf (272,29KB)

 

Zarządzenie Nr 242/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 242-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2012 r..pdf (135,54KB) 

 

Zarządzenie Nr 241/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 241-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2012 r..pdf (311,23KB) 

 

Zarządzenie Nr 240/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr 240-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2012 r..pdf (463,88KB) 

 

Zarządzenie Nr 239/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 239-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 sierpnia 2012 r..pdf (272,61KB)

 

Zarządzenie Nr 238/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 238-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2012 r..pdf (273,77KB)

 

Zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 234/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1

 

Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 231/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 230/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 227/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 226/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 223/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 216/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 215/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 214/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna

 

Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 208/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 207/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 206/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 205/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 204/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 3 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 199/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 197/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 RM w P-ku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012

 

Zarządzenie Nr 195/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12

 

Zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9

 

Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na lokal mieszkalny położony w Czyżowicach nr 77 i udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 192/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 188/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 186/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania

 

Zarządzenie Nr 184/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012- 2016

 

Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 72 i 72A

 

Zarządzenie Nr 179/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku

 

Zarzadzenie Nr 178/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelnści

 

Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrz Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 165A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

 

Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

 

Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku i udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

 

Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 151A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu

 

Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 7/1 w Prudniku i udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 138A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu

 

Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku, udzielenia bonifikaty oraz zmiany zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 12/7 w Prudniku i udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

 

Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w spr. wykonania uchwały Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania

 

Zarządzenie Nr 126A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

 

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty

 

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania budynków do administrowania

 

Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

 

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Prudnika zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 2 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 95A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

 

Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu postępowania na wypadek przyjęcia ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów gminy Prudnik w szkole/placówce oświatowej

 

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

 

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

 

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 10% bonifikaty od ceny lokalu użytkowego

 

Zarządzenie Nr 88A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2012 roku w gminnych jednostkach budżetowych

 

Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych

 

Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

 

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

 

Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Nyskiej 21 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Rynku 25 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2012

 

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Stfana Batorego 7 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem i zmiany zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

 

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

 

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w częściach nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kolejowej 24 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kwiatowej 2 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

 

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

 

Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

 

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

 

Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych

 

Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia obsługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

 

Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

 

Zarzadzenie Nr 27/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 27 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

 

Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy...

 

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 

Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na ten lokal

 

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 przez Gminę Prudnik

 

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoteminowego