Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

PDF1. Sprawozdanie roczne - spis treści.pdf (179,68KB)

PDF2. Informacja opisowa.pdf.pdf (27,36MB)

PDF3. Zał. nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2019 rok.pdf (497,46KB)

PDF4. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2019 rok.pdf (6,65MB)

PDF5. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2019 rok.pdf (17,17MB)

PDF6. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok.pdf (4,45MB)

PDF7. Zał. nr 5 - Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w 2019 roku.pdf (1,01MB)

PDF8. Zał. nr 6 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Prudnickiego Ośrodka Kultury i Świetlicy Środowiskowej.pdf (539,10KB)

PDF9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejksie Domy Kultury.pdf (375,55KB)

PDF10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf (428,62KB)

PDF11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Prudnickiej.pdf (479,51KB)

PDF12. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik na dzień 31 stycznoa 2019 r. wraz z estawieniem składników mienia komunalnego miasta i Gminy Prudnik na dzień 31.12.2019 r..pdf (2,66MB)
 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf (6,18MB)

PDF1. Wstęp.pdf (339,96KB)

PDF2. Informacja opisowa.pdf (27,03MB)

PDF3. Zał. nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2018 rok.pdf (476,23KB)

PDF4. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2018 rok.pdf (6,20MB)

PDF5. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2018 rok.pdf (13,54MB)

PDF6. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok.pdf (3,98MB)

PDF7. Zał. nr 5 - Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.pdf (292,55KB)

PDF8. Zał. nr 6 i 7 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu i planu finansowgo samorząowych instytucji kultury.pdf (5,65MB)

PDFKorekta łącznego rachunku zysków i strat.pdf (873,33KB)


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

PDFSprawozdanie za 2014.pdf (916,47KB)

PDFZałącznik nr 1,2,3 Sprawozdanie za 2014 r..pdf (133,54KB)

PDFZałącznik nr 4- inwestycje.pdf (59,42KB)

PDFZałącznik nr 5 - ZBK.pdf (31,30KB)

PDFZałącznik nr 6 - dotacje.pdf (31,99KB)

PDFZałącznik nr 7 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.pdf (1,96MB)
 


PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2014 roku - druk 996.pdf (2,31MB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. - druk 996.pdf (44,64MB)

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2013 rok-druk nr 944.pdf (428,48KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2013r.-druk nr 943.pdf (5,94MB)

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2012 rok.pdf (899,50KB)

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2011 r..pdf (591,18KB)

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2010 r..pdf (465,16KB)

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2009r.pdf (342,69KB)

DOCXWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2008 r..docx (861,02KB)

DOCXWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2007 r..docx (211,04KB)