Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (26,43MB)

Zarządzenie Nr 1A/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 1A.pdf (184,24KB)

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/573/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (1,17MB)

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (978,83KB)

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/573/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (992,12KB)

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (232,52KB)

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2017 r. w  sprawie zwrotu wydatków w 2017 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (249,84KB)

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (1,15MB)

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (263,43KB)

Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (337,43KB)

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (181,84KB)

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (184,30KB)

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (1,44MB)

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (302,43KB)

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (208,68KB)

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (209,34KB)

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (210,05KB)

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (211,55KB)

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (209,85KB)

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (208,98KB)

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (210,79KB)

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (738,45KB)

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (1,71MB)

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w  sprawie Regulaminu 20. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz Regulaminów konkursów organizowanych w trakcie 20. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (2,93MB)

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (280,51KB)

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania lokalu nr 2, położonego w Prudniku przy ul. Ks. Skowrońskiego 22

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (184,41KB)

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (338,57KB)

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej OSiR przy ul. Łuczniczej w Prudniku przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 28.pdf (204,53KB)

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (323,24KB)

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (297,96KB)

Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (248,13KB)

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (214,82KB)

Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 33.pdf (205,40KB)

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (231,13KB)

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (257,69KB)

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (233,17KB)

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (3,17MB)

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (831,67KB)

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (195,55KB)

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (195,09KB)

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (194,44KB)

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (228,38KB)

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (436,07KB)

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (232,96KB)

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (258,81KB)

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (237,60KB)

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (212,72KB)

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (748,91KB)

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (201,67KB)

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (353,26KB)

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (4,63MB)

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (267,24KB)

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania zwolnień z opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (984,99KB)

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (660,51KB)

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku szkolnym 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (1,02MB)

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (748,50KB)

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (206,53KB)

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (972,42KB)

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Staszica 2 w Prudniku związanych z własnością lokali

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (212,53KB)

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (2,91MB)

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (292,26KB)

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (444,90KB)

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (236,87KB)

Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (445,33KB)

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów dzierżawcy na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (233,31KB)

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (263,40KB)

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej realizacje pakietu inwestycyjnego i socjalnego w PPU „Torkonstal” spółka z o.o.

PDFZarządzenie nr 67.pdf (199,53KB)

Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (436,57KB)

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (1,34MB)

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu miny Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (2,30MB)

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (569,33KB)

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik położonej przy ul. Prężyńskiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (361,53KB)

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2017

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (1,64MB)

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie stawki czynszu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (212,65KB)

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (1,08MB)

Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu 22 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” oraz Regulaminów konkursów organizowanych w trakcie 22 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (2,22MB)

Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (277,28KB)

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (281,20KB)

Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (635,77KB)

Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 8

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (175,39KB)

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Prudniku przy ul. Kołłątaja 17

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (171,86KB)

Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz rozszerzenia granic nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Piastowskiej nr 43 w Prudniku obszar działki nr 2085/148 mapa nr 9 – obręb Prudnik – o powierzchni 0,0017 ha

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (497,66KB)

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (317,31KB)

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (269,98KB)

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (214,56KB)

Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (718,23KB)

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (1,35MB)

Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (232,68KB)

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (267,82KB)

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (607,01KB)

Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (961,15KB)

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (363,45KB)

Zarządzenie Nr 93A/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych: nr 5 w klatce nr 15, nr 12 w klatce nr 19, nr 6 w klatce nr 21, nr 7 w klatce nr 21, nr 10 w klatce nr 21, nr 10 w klatce nr 23 położonych w budynku przy ul. Stefana Batorego 15, 17, 19, 21, 23 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 93A..pdf (446,51KB)

Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok 

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (960,42KB)

Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (1 014,68KB)

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (379,47KB)

Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (280,43KB)

Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (268,01KB)

Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (621,01KB)

Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik w formie świadczenia niepieniężnego

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (2,82MB)

Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie  zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (1,18MB)

Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (277,92KB)

Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania budynku socjalnego oraz budynku ślusarskiego przy ul. Prężyńskiej 18 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (181,36KB)

Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu konkursu pn. "Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik"

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (813,41KB)

Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (9,76MB)

Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (221,21KB)

Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie nr 108.pdf (297,53KB)

Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (1,13MB)

Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (1,11MB)

Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (655,77KB)

Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (215,71KB)

Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Staszica 2 w Prudniku związanych z własnością lokali

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (416,85KB)

Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (1,17MB)

Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok 

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (520,95KB)

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (350,56KB)

Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (236,34KB)

Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Inwentaryzacji obiektów inwestycyjnych

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (2,33MB)

Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (467,64KB)

Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (616,30KB)

Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (326,29KB)

Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (1,33MB)

Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (209,61KB)

Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Prudnickiej za 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (203,64KB)

Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (2,06MB)

Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Prudnik

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (1,98MB)

Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (238,81KB)

Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (247,53KB)

Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (511,42KB)

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (205,77KB)

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (316,94KB)

Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 133.pdf (315,84KB)

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 134.pdf (315,35KB)

Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 135.pdf (261,26KB)

Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 136.pdf (544,34KB)

Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 137.pdf (232,97KB)

Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 138.pdf (589,32KB)

Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 139.pdf (1 011,01KB)

Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 140.pdf (1,51MB)

Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 141.pdf (163,54KB)

Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 142.pdf (175,97KB)

Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 143.pdf (401,26KB)

Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 144.pdf (422,61KB)

Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 145.pdf (1,35MB)

Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości udziałów

PDFZarządzenie Nr 146.pdf (496,30KB)

Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 147.pdf (604,79KB)

Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf (1,86MB)

Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 149.pdf (197,64KB)

Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 150.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 151.pdf (265,30KB)

Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 152.pdf (215,74KB)

Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 153.pdf (213,30KB)

Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 154.pdf (213,15KB)

Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 155.pdf (210,42KB)

Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 156.pdf (210,81KB)

Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 157.pdf (212,23KB)

Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 158.pdf (270,89KB)

Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 159.pdf (283,94KB)

Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 160.pdf (211,96KB)

Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 161.pdf (213,57KB)

Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 162.pdf (214,81KB)

Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 163.pdf (258,84KB)

Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 164.pdf (848,38KB)

Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 165.pdf (1,73MB)

Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 166.pdf (257,60KB)

Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"

PDFZarządzenie Nr 167.pdf (305,73KB)

Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 168.pdf (914,26KB)

Zarządzenie Nr 169/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 169.pdf (290,87KB)

Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 170.pdf (2,09MB)

Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 171.pdf (4,40MB)

Zarządzenie Nr 171A/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 171A.pdf (326,48KB)

Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 172.pdf (606,14KB)

Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 173.pdf (1,55MB)

Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 174.pdf (935,69KB)

Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 175.pdf (827,88KB)

Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 176.pdf (1,12MB)

Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 177.pdf (506,40KB)

Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 września 2017 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 178.pdf (214,04KB)

Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 179.pdf (283,07KB)

Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 180.pdf (1,82MB)

Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 181.pdf (850,72KB)

Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 182.pdf (470,90KB)

Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 183.pdf (454,65KB)

Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 184.pdf (769,11KB)

Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 185.pdf (254,32KB)

Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 186.pdf (254,19KB)

Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 187.pdf (214,86KB)

Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 188.pdf (1,13MB)

Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 189.pdf (287,08KB)

Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 190.pdf (1,92MB)

Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 191.pdf (268,61KB)

Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2017 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 192.pdf (313,76KB)

Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 193.pdf (1,55MB)

Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 194.pdf (1,48MB)

Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 195.pdf (256,88KB)

Zarządzenie Nr 195A/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 195A.pdf (336,33KB)

Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 196.pdf (225,65KB)

Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 197.pdf (229,66KB)

Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 198.pdf (225,57KB)

Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego Prudnik 08-10.12.2017 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego

PDFZarządzenie Nr 199.pdf (2,25MB)

Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 200.pdf (1,08MB)

Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 201.pdf (1,54MB)

Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 202.pdf (1,32MB)

Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania  przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 203.pdf (274,96KB)

Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 204.pdf (408,99KB)

Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 205.pdf (1,05MB)

Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 206.pdf (2,90MB)

Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2017 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 207.pdf (255,64KB)

Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego miejskiego fanpage'a Gminy Prudnik na portalu społecznościowym Facebook

PDFZarządzenie Nr 208.pdf (771,34KB)

Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 209.pdf (265,76KB)

Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 210.pdf (820,19KB)

Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 211.pdf (221,63KB)

Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 212.pdf (219,92KB)

Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 213.pdf (221,72KB)

Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 214.pdf (222,36KB)

Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 215.pdf (349,85KB)

Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 216.pdf (3,62MB)

Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 217.pdf (2,44MB)

Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 218.pdf (291,13KB)

Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 219.pdf (601,92KB)

Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 220.pdf (288,76KB)

Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

PDFZarządzenie Nr 221.pdf (323,82KB)

Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 222.pdf (1,93MB)

Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego w Szybowicach nr 79

PDFZarządzenie Nr 223.pdf (189,83KB)

Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada  2017 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 224.pdf (223,35KB)

Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada  2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 225.pdf (1,82MB)

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 226.pdf (220,46KB)

Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie przekazania do administrowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego w Szybowicach nr 79

PDFZarządzenie Nr 227.pdf (177,10KB)

Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 228.pdf (2,67MB)

Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 229.pdf (253,89KB)

Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 230.pdf (1,55MB)

Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 231.pdf (212,50KB)

Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej przy ul. Piastowskiej 59 w Prudniku - w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 3

PDFZarządzenie Nr 232.pdf (202,68KB)

Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 233.pdf (437,30KB)

Zarządzenie Nr 234/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 234.pdf (3,81MB)

Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

PDFZarządzenie Nr 235.pdf (189,67KB)

Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 236.pdf (303,23KB)

Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 237.pdf (1,25MB)

Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

PDFZarządzenie Nr 238.pdf (534,10KB)

Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 239.pdf (730,53KB)

Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywiloprawnym

PDFZarządzenie Nr 240.pdf (455,92KB)

Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 241.pdf (1,09MB)

Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 242.pdf (6,13MB)

Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 243.pdf (947,84KB)

Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 244.pdf (2,47MB)

Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 245.pdf (1,84MB)

Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 246.pdf (353,91KB)

Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 247.pdf (390,97KB)

Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 248.pdf (660,67KB)

Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 249.pdf (1,34MB)

Zarządzenie Nr 250/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 250.pdf (219,64KB)

Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 251.pdf (2,34MB)

Zarządzenie Nr 252/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 252.pdf (1,81MB)

Zarządzenie Nr 253/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 253.pdf (244,65KB)

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 254.pdf (215,52KB)

Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 255.pdf (308,05KB)

Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 256.pdf (213,46KB)

Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 257.pdf (269,15KB)

Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie  zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 258.pdf (1,15MB)

Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 259.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 260/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 260.pdf (1,11MB)

Zarządzenie Nr 261/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 261.pdf (282,12KB)

Zarządzenie Nr 262/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 262.pdf (203,80KB)

Zarządzenie Nr 263/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 263.pdf (3,89MB)

Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku, ul. Armii Krajowej 1, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 264.pdf (212,63KB)

Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 265.pdf (264,00KB)

Zarządzenie Nr 266/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 266.pdf (595,73KB)

Zarządzenie Nr 267/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 267.pdf (991,92KB)

Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku, ul.Armii Krajowej 1, 48-00 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 268.pdf (209,50KB)

Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 269.pdf (210,69KB)

Zarządzenie Nr 270/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie nr 270.pdf (617,61KB)

Zarządzenie Nr 271/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. dotyczące określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLIX/756/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 271.pdf (13,85MB)

Zarządzenie Nr 272/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. dotyczące określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLIX/756/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 272.pdf (2,08MB)

Zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 273.pdf (620,89KB)