Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020

Zarządzenie Nr 120/1/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/8/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik na potrzeby zarządzania kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 120 1.pdf (565,16KB)

Zarządzenie Nr 120/2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 120 2.pdf (150,02KB)

Zarządzenie Nr 120/3/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120 3.pdf (591,54KB)

Zarządzenie Nr 120/4/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 4.pdf (900,89KB)

Zarządzenie Nr 120/5/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 5.pdf (1,70MB)

Zarządzenie Nr 120/6/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku w czasie stanu zagrożenia epidemicznego kraju

PDFZarządzenie Nr 120 6.pdf (676,10KB)

Zarządzenie Nr 120/7/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/8/2020 z dnia 13.06.2019 r. zmienionego zarządzeniem Nr 12/1/2020 z dnia 02.01.2020 w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik na potrzeby zarządzania kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 120 7.pdf (576,35KB)

Zarządzenie Nr 120/8/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 8.pdf (520,08KB)

Zarządzenie Nr 120/9/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 9.pdf (1,66MB)

Zarządzenie Nr 120/10/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 10.pdf (241,76KB)

Zarządzenie Nr 120/11/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 11.pdf (218,90KB)

Zarządzenie Nr 120/12/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 12.pdf (1,43MB)

Zarządzenie Nr 120/13/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Prudniku na podstawie powołania

PDFZarządzenie Nr 120 13.pdf (225,56KB)

Zarządzenie Nr 120/14/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 14.pdf (11,91MB)

Zarządzenie Nr 120/15/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 15.pdf (1,64MB)

Zarządzenie Nr 120/16/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku, trybu pracy komisji przetargowej i nadzoru nad realizacją zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro

PDFZarządzenie Nr 120 16.pdf (4,24MB)

Zarządzenie Nr 120/17/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w dniu 26 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 120 17.pdf (206,09KB)

Zarządzenie Nr 120/18/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 18.pdf (3,29MB)

Zarządzenie Nr 120/19/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek

PDFZarządzenie Nr 120 19.pdf (1,17MB)

Zarządzenie Nr 120/20/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

PDFZarządzenie Nr 120 20.pdf (245,79KB)

Zarządzenie Nr 120/21/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120/7/2020 z dnia 14.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik na potrzeby zarządzania kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 120 21.pdf (509,65KB)

Zarządzenie Nr 120/22/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-22.pdf (625,84KB)