Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (25,84MB)

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (1,17MB)

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (947,34KB)

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (963,43KB)

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 5.pdf (291,51KB)

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (233,19KB)

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (246,83KB)

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (662,48KB)

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (446,21KB)

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (250,86KB)

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (251,74KB)

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (259,30KB)

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (256,41KB)

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (263,37KB)

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko -  Czeskiego, Prudnik 01-03.06.2018 r., Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region "Dom i Ogród", Prudnik 14-16.09.2018 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (6,68MB)

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie nr 17.pdf (1,84MB)

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (1,44MB)

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (951,10KB)

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (283,23KB)

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku szkolnym 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (1,09MB)

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (267,34KB)

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (286,76KB)

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (165,75KB)

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (942,03KB)

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (402,78KB)

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (1,23MB)

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 28.pdf (261,02KB)

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zbycia drewna pochodzącego z wiatrołomów

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (263,23KB)

Zarządzenie Nr 31/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (255,69KB)

Zarządzenie Nr 32/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (1 010,77KB)

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 33.pdf (279,52KB)

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego .2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (261,98KB)

Zarządzenie Nr 34a/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 271/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLIX/756/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych  w Prudniku Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z.o.o. zadań własnych gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 34a.pdf (365,06KB)

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (4,16MB)

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia nieruchomości aportem do Zakładu Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (392,52KB)

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (11,06MB)

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (501,58KB)

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (149,05KB)

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (259,16KB)

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 41.pdf (269,82KB)

Zarządzenie Nr 42/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (1,38MB)

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (997,42KB)

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (271,72KB)

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (536,26KB)

Zarządzenie Nr 45A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 45 A.pdf (369,63KB)

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (210,53KB)

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (213,16KB)

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (254,70KB)

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Prudnika  z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (1,64MB)

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (218,09KB)

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (747,89KB)

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (212,69KB)

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (215,44KB)

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (285,40KB)

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (244,06KB)

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (250,72KB)

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (331,71KB)

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (164,77KB)

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (1,46MB)

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (871,78KB)

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (1,38MB)

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 208 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (260,52KB)

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za najem pomieszczeń budynku zaplecza sanitarnego obiektu sportowego w Moszczance (Amfiteatr)

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (228,26KB)

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (2,34MB)

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (208,76KB)

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (226,27KB)

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (134,92KB)

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (101,00KB)

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (296,36KB)

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości  stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (252,11KB)

Zarządzenie Nr 70a/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu  na zbycie nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 70a.pdf (252,69KB)

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (242,42KB)

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (776,90KB)

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (1,08MB)

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych (urządzeń) do Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (204,56KB)

Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (259,29KB)

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (265,98KB)

Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (262,99KB)

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (243,22KB)

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (258,02KB)

Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (257,39KB)

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (152,36KB)

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (258,96KB)

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (3,75MB)

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (535,97KB)

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (220,19KB)

Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (245,93KB)

Zarządzenie Nr 87A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 87 A.pdf (300,93KB)

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (265,61KB)

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (268,10KB)

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (264,22KB)

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (639,62KB)

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (254,22KB)

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (258,76KB)

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (262,86KB)

Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Rudziczce

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (1,21MB)

Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szybowicach

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (1,21MB)

Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (259,02KB)

Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług  Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zadania publicznego w zakresie zarządzania i utrzymania dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (367,39KB)

Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (646,90KB)

Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości służebnością  przesyłu

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (275,36KB)

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (355,79KB)

Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (1,26MB)

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości  gruntowej

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (246,23KB)

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (580,25KB)

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jedoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarządzania nieruchomościami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (1,18MB)

Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (501,70KB)

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach 72

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (319,20KB)

Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce nr 266A

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (321,69KB)

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (901,15KB)

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (1,08MB)

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik przed upływem ustalonego okresu trwania użytkowania wieczystego

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (333,17KB)

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (734,82KB)

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (694,36KB)

Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Rudziczce 266 A

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (242,01KB)

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szklono - Przedszkolnego  w Szybowicach 72

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (239,23KB)

Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (212,96KB)

Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (251,82KB)

Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (489,31KB)

Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (233,27KB)

Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (238,02KB)

Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (155,93KB)

Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (156,81KB)

Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (1,99MB)

Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (607,61KB)

Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (980,58KB)

Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia dobry start

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (251,50KB)

Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust.1, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w  § 10 ust. 6

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (263,27KB)

Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (228,63KB)

Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (197,81KB)

Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy z zakresu utrzymania: czystości i porządku gminnych urządzeń użyteczności publicznej, zieleni gminnej

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (162,40KB)

Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za rok 2017

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (3,41MB)

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2017

PDFZarządzenie Nr 133.pdf (3,50MB)

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 134.pdf (231,13KB)

Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 135.pdf (228,51KB)

Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 136.pdf (224,62KB)

Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 137.pdf (228,94KB)

Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 138.pdf (227,39KB)

Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 139.pdf (230,57KB)

Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 140.pdf (556,57KB)

Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 141.pdf (276,30KB)

Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wykonanie

PDFZarządzenie Nr 142.pdf (230,72KB)

Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 143.pdf (218,14KB)

Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 144.pdf (229,21KB)

Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 145.pdf (261,53KB)

Zarządzenie Nr 145 A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzenia kontroli z realizacji obowiązków podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 145 A.pdf (842,43KB)

Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 146.pdf (257,18KB)

Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 147.pdf (256,03KB)

Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 148.pdf (255,90KB)

Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 149.pdf (254,89KB)

Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 150.pdf (256,48KB)

Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 151.pdf (1,02MB)

Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 152.pdf (835,32KB)

Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 153.pdf (612,68KB)

Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 154.pdf (762,56KB)

Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2018 r.  zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy  Prudnik

PDFZarządzenie Nr 155.pdf (902,72KB)

Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 156.pdf (2,20MB)

Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 157.pdf (164,25KB)

Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 158.pdf (1,58MB)

Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 159.pdf (146,91KB)

Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 160.pdf (274,55KB)

Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 161.pdf (392,07KB)

Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 162.pdf (217,68KB)

Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia  2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 163.pdf (200,34KB)

Zarządzenie Nr  164/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 164.pdf (199,04KB)

Zarządzenie Nr  165/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 165.pdf (199,31KB)

Zarządzenie Nr  166/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 166.pdf (692,95KB)

Zarządzenie Nr  167/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego Prudnik 7-9.12.2018 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego
PDFZarządzenie Nr 167.pdf (7,16MB)

Zarządzenie Nr  168/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedaż
PDFZarządzenie Nr 168.pdf (238,36KB)

Zarządzenie Nr  169/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 169.pdf (2,21MB)

Zarządzenie Nr  170/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 170.pdf (592,43KB)

Zarządzenie Nr  171/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
PDFZarządzenie Nr 171.pdf (118,84KB)

Zarządzenie Nr  172/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 172.pdf (263,67KB)

Zarządzenie Nr  173/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 173.pdf (360,41KB)

Zarządzenie Nr  174/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustanego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własności Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 174.pdf (250,63KB)

Zarządzenie Nr  175/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 175.pdf (210,16KB)

Zarządzenie Nr  176/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego  i udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 176.pdf (267,41KB)

Zarządzenie Nr  177/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 177.pdf (261,41KB)

Zarządzenie Nr  178/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 178.pdf (801,05KB)

Zarządzenie Nr  179/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 179.pdf (2,53MB)

Zarządzenie Nr  180/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu 
PDFZarządzenie Nr 180.pdf (3,61MB)

Zarządzenie Nr  181/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LX/855/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy  Prudnik na rok 2018
PDFZarządzenie Nr 181.pdf (525,50KB)

Zarządzenie Nr  182/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 182.pdf (1,42MB)

Zarządzenie Nr  183/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 183.pdf (2,33MB)

Zarządzenie Nr  184/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 184.pdf (3,08MB)

Zarządzenie Nr 185 /2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 185.pdf (250,70KB)

Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 186.pdf (802,80KB)

Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII/831/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok
PDFZarządzenie Nr 187.pdf (630,16KB)

Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 188.pdf (915,28KB)

Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 189.pdf (736,43KB)

Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, Prudnik 01-03.06.2018 r., Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter – Region „Dom i Ogród”, Prudnik 14-16.09.2018 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter – Region „ Dom i Ogród”
PDFZarządzenie Nr 190.pdf (305,82KB)

Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania zwolnień z opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
PDFZarządzenie Nr 191.pdf (1 004,47KB)

Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 192.pdf (1,49MB)

Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
PDFZarządzenie Nr 193.pdf (667,78KB)

Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
PDFZarządzenie Nr 194.pdf (266,05KB)

Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 195.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
PDFZarządzenie Nr 196.pdf (214,61KB)

Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 197.pdf (1,59MB)

Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 198.pdf (283,55KB)

Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 199.pdf (1,30MB)

Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi  i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 200.pdf (943,76KB)

Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 201.pdf (333,94KB)

Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
PDFZarządzenie Nr 202.pdf (273,81KB)

Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych
PDFZarządzenie Nr 203.pdf (589,88KB)

Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 204.pdf (1,91MB)

Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 205.pdf (554,14KB)

Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 206.pdf (293,59KB)

Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2018 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 207.pdf (2,99MB)

Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 208.pdf (1,86MB)

Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 209.pdf (578,08KB)

Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2018
PDFZarządzenie Nr 210.pdf (615,68KB)

Zarządzenie Nr 210A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października  2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
* załącznik anonimizowano

Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 211.pdf (2,81MB)

Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 212.pdf (636,81KB)

Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października  2018 r. w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 213.pdf (6,33MB)

Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 214.pdf (913,33KB)

Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października  2018 r. zmieniające Zarządzenia Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.
PDFZarządzenie Nr 215.pdf (268,64KB)

Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 216.pdf (941,83KB)

Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
PDFZarządzenie Nr 217.pdf (3,66MB)

Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 218.pdf (1,77MB)

Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.
PDFZarządzenie Nr 219.pdf (217,17KB)

Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
PDFZarządzenie Nr 220.pdf (283,61KB)

Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. uchylające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 221.pdf (163,55KB)

Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 222.pdf (2,04MB)

Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 223.pdf (966,10KB)

Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 224.pdf (551,19KB)

Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października  2018 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 225.pdf (2,44MB)

Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 226.pdf (1,85MB)

Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października  2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach oznaczonej na mapie nr 3 jako działka nr 127 o powierzchni 2,24 ha
PDFZarządzenie Nr 227.pdf (829,99KB)

Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października  2018 r. w zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 228.pdf (341,00KB)

Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 229.pdf (1,65MB)

Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 230.pdf (695,55KB)

Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie
PDFZarządzenie Nr 231.pdf (239,73KB)

Zarządzenie Nr 232/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
PDFZarządzenie Nr 232.pdf (265,24KB)

Zarządzenie Nr 233/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie
PDFZarządzenie Nr 233.pdf (236,88KB)

Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
PDFZarządzenie Nr 234.pdf (279,21KB)

Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 235.pdf (1,56MB)

Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października  2018 r. w sprawie zbycia samochodu FSLublin- Żuk A 156C nr rej. OPR N924
PDFZarządzenie Nr 236.pdf (1,11MB)

Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października  2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
PDFZarządzenie Nr 237.pdf (644,78KB)

Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października  2018 r. w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 238.pdf (270,25KB)

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 239.pdf (260,80KB)

Zarządzenie Nr 240/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu  Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 240.pdf (599,33KB)

Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 241.pdf (261,42KB)

Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 242.pdf (198,55KB)

Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 243.pdf (268,16KB)

Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 244.pdf (1,52MB)

Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 245.pdf (2,99MB)

Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik  na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 246.pdf (550,83KB)

Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarzadzenie Nr 247.pdf (2,49MB)

Zarządzenie Nr 248/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 248.pdf (2,16MB)

Zarządzenie Nr 248A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza
PDFZarządzenie Nr 248A.pdf (155,96KB)

Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 249.pdf (506,91KB)

Zarządzenie Nr 249A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zbycia samochodu FSLublin-Żuk A 156C nr rej. OPR N924
PDFZarządzenie Nr 249A.pdf (1,12MB)

Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tej nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 250.pdf (456,19KB)

Zarządzenie Nr 251/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 251.pdf (279,23KB)

Zarządzenie Nr 252/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 252.pdf (201,42KB)

Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 253.pdf (615,18KB)

Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 254.pdf (1,54MB)

Zarządzenie Nr 255/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 255.pdf (161,41KB)

Zarządzenie Nr 256/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnika
PDFZarządzenie Nr 256.pdf (205,58KB)

Zarządzenie Nr 267/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza
PDFZarządzenie Nr 267.pdf (185,90KB)

Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 268.pdf (1,18MB)

Zarządzenie Nr 269/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 269.pdf (2,01MB)

Zarządzenie Nr 270/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
PDFZarządzenie Nr 270.pdf (1,03MB)

Zarządzenie Nr 271/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie  sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu
PDFZarządzenie Nr 271.pdf (233,69KB)

Zarządzenie Nr 272/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 272.pdf (1,52MB)

Zarządzenie Nr 273/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 273.pdf (4,01MB)

Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 274.pdf (2,97MB)

Zarządzenie Nr 275/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 275.pdf (312,10KB)

Zarządzenie Nr 276/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 276.pdf (902,15KB)

Zarządzenie Nr 277/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 277.pdf (271,48KB)

Zarządzenie Nr 278/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 278.pdf (266,33KB)

Zarządzenie Nr 279/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 279.pdf (1,89MB)

Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 280.pdf (215,34KB)

Zarządzenie Nr 281/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenie bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 281.pdf (218,44KB)

Zarządzenie Nr 282/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 282.pdf (984,23KB)

Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej w Prudniku oraz zarządzenie zmieniające w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 283.pdf (873,73KB)

Zarządzenie Nr 284/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 284.pdf (699,55KB)

Zarządzenie Nr 285/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie  zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 285.pdf (1,84MB)

Zarządzenie Nr 286/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 286.pdf (290,51KB)

Zarządzenie Nr 287/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 287.pdf (531,33KB)

Zarządzenie Nr 288/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie  zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 288.pdf (1,41MB)

Zarządzenie Nr 289/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2019
PDFZarządzenie Nr 289.pdf (206,08KB)

Zarządzenie Nr 290/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 290.pdf (1,72MB)

Zarządzenie Nr 291/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 291.pdf (802,85KB)

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy
PDFZarządzenie Nr 292.pdf (16,74MB)

Zarządzenie Nr 293/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie  finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 293.pdf (398,89KB)