Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU 2018

Zarządzenie Nr 120/1/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf (140,89KB)

Zarządzenie Nr 120/2/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2018 r.

 PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf (249,98KB)

Zarządzenie Nr 120/3/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości

 PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf (36,43MB)

Zarządzenie Nr 120/4/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf (334,79KB)

Zarządzenie Nr 120/5/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf (10,64MB)

Zarządzenie Nr 120/6/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf (1,83MB)

Zarządzenie Nr 120/7/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w Instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 PDFZarządzenie nr 120-7.pdf (317,06KB)

Zarządzenie Nr 120/8/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf (586,92KB)

Zarządzenie Nr 120/9/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ewidencji płatności gotówkowych przy użyciu karty płatniczej w kasie w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf (486,78KB)

Zarządzenie Nr 120/10/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf (710,25KB)

Zarządzenie Nr 120/11/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf (162,68KB)

Zarządzenie Nr 120/12/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf (14,24MB)

Zarządzenie Nr 120/13/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf (1,64MB)

Zarządzenie Nr 120/15/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
PDFZarządzenie Nr 120-15.pdf (220,94KB)

Zarządzenie Nr 120/16/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego
PDFZarządzenie Nr 120-16.pdf (1,64MB)

Zarządzenie Nr 120/17/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik na potrzeby zarządzania kryzysowego
PDFZarządzenie Nr 120-17.pdf (389,38KB)

Zarządzenie Nr 120/18/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
PDFZarządzenie Nr 120-18.pdf (740,76KB)

Zarządzenie Nr 120/19/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z tabletu na cele związane z wykonywaniem mandatu radnego
PDFZarządzenie Nr 120-19.pdf (780,78KB)

Zarządzenie Nr 120/20/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 120-20.pdf (564,17KB)

Zarządzenie Nr 120/21/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
PDFZarządzenie Nr 120-21.pdf (989,79KB)

Zarządzenie Nr 120/22/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 120-22.pdf (1,67MB)