Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015


Zarządzenie Nr 120/1/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury opracowania projektów technicznych oraz ich opiniowania przez Gminny Komitet Opiniowania Projektów Inwestycyjnych

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf (210,61KB)

Zarządzenie Nr 120/2/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf (332,17KB)

Zarządzenie Nr 120/3/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przygotowywania projektów uchwał w edytorze tekstu XML Legislator

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf (217,22KB)

Zarządzenie Nr 120/4/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2014

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf (137,66KB)

Zarządzenie Nr 120/5/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf (316,99KB)

Zarządzenie Nr 120/6/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf (612,72KB)

Zarządzenie Nr 120/7/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Doradczego ds. Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf (174,88KB)

Zarządzenie Nr 120/8/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf (601,40KB)

Zarządzenie Nr 120/9/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf (240,57KB)

Zarządzenie Nr 120/10/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf (236,07KB)

Zarządzenie Nr 120/11/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie nr 120-11.pdf (3,06MB)

Dokonano korekty z powodu błędu pisarskiego.

Zarządzenie Nr 120/12/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf (191,02KB)

Zarządzenie Nr 120/13/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 120/14/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-14.pdf (11,19MB)

Zarządzenie Nr 120/15/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-15.pdf (731,46KB)