Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2018-2023

PDF1125. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXXI-1125-2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026.pdf (3,39MB)

PDF1124. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXXI-1124-2023 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf (726,00KB)
 

PDF1123. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1123-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (171,08KB)

PDF1122. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1122-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (1,79MB)

PDF1121. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1121-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (1 019,06KB)

PDF1120. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1120-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. uchylająca uchwałę wsprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ilokalu użytkowego oraz określenia warunków.pdf (158,96KB)

PDF1119. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1119-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (158,21KB)

PDF1118. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1118-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik które w2022r. niewygasają zupływem roku budżetowego.pdf (175,68KB)

PDF1117. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1117-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wbudżecie Gminy Prudnik na 2022rok.pdf (574,68KB)

PDF1116. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1116-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf (3,83MB)

PDF1115. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXX-1115-2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf (2,93MB)

PDF1114. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1114-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik.pdf (154,38KB)

PDF1113. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1113-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (368,26KB)

PDF1112. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1112-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki.pdf (200,15KB)

PDF1111. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1111-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Prudnik.pdf (160,60KB)

PDF1110. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1110-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę wsprawie szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (169,53KB)

PDF1109. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1109-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi.pdf (200,09KB)

PDF1108. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1108-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dębowiec.pdf (164,33KB)

PDF1107. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1107-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prudnik.pdf (158,19KB)

PDF1106. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1106-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (154,06KB)

PDF1105. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1105-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (154,63KB)

PDF1104. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1104-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (159,63KB)

PDF1103. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1103-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (155,81KB)

PDF1102. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1102-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (155,90KB)

PDF1101. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1101-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. wsprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ilokalu użytkowego oraz określenia warunków.pdf (164,55KB)

PDF1100. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1100-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,51MB)

PDF1099. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1099-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.pdf (181,36KB)

PDF1098. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1098-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik.pdf (3,63MB)

PDF1097. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIX-1097-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (779,90KB)
 

PDF1096. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1096-2022 z dnia 26 października 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dębowiec.pdf (159,99KB)

PDF1095. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1095-2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (156,43KB)

PDF1094. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1094-2022 z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę wsprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (158,79KB)

PDF1093. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1093-2022 z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę wsprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (158,92KB)

PDF1092. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1092-2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (156,04KB)

PDF1091. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1091-2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (155,81KB)

PDF1090. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1090-2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (159,07KB)

PDF1089. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1089-2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat.pdf (168,79KB)

PDF1088. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1088-2022 z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik.pdf (3,63MB)

PDF1087. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVIII-1087-2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (607,05KB)

PDF1086. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVII-1086-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (552,30KB)

PDF1085. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1085-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (193,80KB)

PDF1084. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1084-2022 z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe.pdf (165,45KB)

PDF1083. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1083-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (419,39KB)

PDF1082. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1082-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dębowiec w przedmiocie zmiany rodzaju.pdf (161,13KB)

PDF1081. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1081-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (157,68KB)

PDF1080. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1080-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (156,42KB)

PDF1079. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1079-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (155,29KB)

PDF1078. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1078-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (156,13KB)

PDF1077. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1077-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (158,95KB)

PDF1076. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1076-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (160,00KB)

PDF1075. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1075-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (155,92KB)

PDF1074. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1074-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf (238,72KB)

PDF1073. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1073-2022 z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025.pdf (3,63MB)

PDF1072. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXVI-1072-2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022.pdf (603,69KB)
 

PDF1071. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1071-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.pdf (208,37KB)

PDF1070. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1070-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.pdf (221,96KB)

PDF1069. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1069-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Prudnik.pdf (158,28KB)

PDF1068. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1068-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.pdf (164,61KB)

PDF1067. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1067-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik.pdf (1,17MB)

PDF1066. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1066-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (843,08KB)

PDF1065. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1065-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (2,35MB)

PDF1064. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1064-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,14MB)

PDF1063. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1063-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (158,54KB)

PDF1062. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1062-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (154,79KB)

PDF1061. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1061-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (158,92KB)

PDF1060. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1060-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (155,30KB)

PDF1059. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1059-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (155,15KB)

PDF1058. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1058-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (155,46KB)

PDF1057. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1057-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.pdf (159,22KB)

PDF1056. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1056-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025.pdf (3,63MB)

PDF1055. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXV-1055-2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok.pdf (847,09KB)
 

PDF1054. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1054-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (149,50KB)

PDF1053. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1053-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu partnerskiego.pdf (171,29KB)

PDF1052. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1052-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (450,45KB)

PDF1051. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1051-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (454,94KB)

PDF1050. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1050-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów byłej jednostki.pdf (4,70MB)

PDF1049. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1049-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika .pdf (10,09MB)

PDF1048. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1048-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik .pdf (3,64MB)

PDF1047. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-1047-2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok .pdf (726,00KB)
 

PDF1046. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1046-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.pdf (152,52KB)

PDF1045. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1045-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu.pdf (153,54KB)

PDF1044. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1044-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (196,56KB)

PDF1043. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1043-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia.pdf (158,35KB)

PDF1042. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1042-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Prudnik zadań Województwa Opolskiego.pdf (153,77KB)

PDF1041. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1041-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości .pdf (160,55KB)

PDF1040. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1040-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (150,56KB)

PDF1039. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1039-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (670,38KB)

PDF1038. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1038-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (149,54KB)

PDF1037. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1037-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (149,66KB)

PDF1036. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1036-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (149,75KB)

PDF1035. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1035-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (151,15KB)

PDF1034. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1034-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (149,08KB)

PDF1033. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1033-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,70KB)

PDF1032. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1032-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (151,99KB)

PDF1031. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1031-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (149,42KB)

PDF1030. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1030-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik.pdf (3,63MB)

PDF1029. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1029-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok .pdf (820,06KB)

PDF1028. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1028-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu .pdf (150,95KB)

PDF1027. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1027-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem .pdf (148,18KB)

PDF1026. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-1026-2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf (147,00KB)
 

PDF1025. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1125-2022 z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022.pdf (157,09KB)

PDF1024. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1124-2022 z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych ....pdf (155,87KB)

PDF1023. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1123-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być sosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa....pdf (234,54KB)

PDF1022. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1122-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (154,56KB)

PDF1021. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1121-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,43KB)

PDF1020. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1120-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (151,36KB)

PDF1019. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1119-2022 z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajęcia nieruchomości.pdf (1,01MB)

PDF1018. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1118-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnegoj.pdf (148,54KB)

PDF1017. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1117-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (150,38KB)

PDF1016. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1116-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (447,17KB)

PDF1015. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1015-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok.pdf (811,51KB)

PDF1014. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-1014-2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu .pdf (152,59KB)

PDF1013. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1013-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (218,47KB)

PDF1012. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1012-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (195,95KB)

PDF1011. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1011-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń.pdf (370,80KB)

PDF1010. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1010-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku .pdf (155,18KB)

PDF1009. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1009-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,53MB)

PDF1008. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1008-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (2,34MB)

PDF1007. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1007-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,13MB)

PDF1006. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1006-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości.pdf (151,45KB)

PDF1005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1005-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,07KB)

PDF1004. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1004-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,36KB)

PDF1003. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1003-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,06KB)

PDF1002. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1002-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,33KB)

PDF1001. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1001-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,58KB)

PDF1000. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-1000-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,08KB)

PDF999. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-999-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (147,48KB)

PDF998. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-998-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (149,13KB)

PDF997. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-997-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,95KB)

PDF996. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-996-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,74KB)

PDF995. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-995-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (149,84KB)

PDF994. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-994-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (1,31MB)

PDF993. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-993-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (1,13MB)

PDF992. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-992-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (551,20KB)

PDF991. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-991-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (550,12KB)

PDF990. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-990-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.pdf (153,11KB)

PDF989. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-989-2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (200,88KB)
 

PDF988. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-988-2022 z dnia 31 marca 2022 r.w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (1,68MB)

PDF987. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-987-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (147,38KB)

PDF986. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-986-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,22KB)

PDF985. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-985-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,79KB)

PDF984. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-984-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (147,70KB)

PDF983. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-983-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,49KB)

PDF982. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-982-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (2,86MB)

PDF981. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-981-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (1,23MB)

PDF980. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-980-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (950,57KB)

PDF979. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-979-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (878,49KB)

PDF978. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-978-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (152,71KB)

PDF977. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-977-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (149,81KB)

PDF976. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-976-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (150,29KB)

PDF975. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-975-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (148,85KB)

PDF974. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-974-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (149,23KB)

PDF973. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-973-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (618,56KB)

PDF972. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-972-2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025.pdf (3,48MB)

PDF971. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-971-2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (203,66KB)
 

PDF970. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIX-970-2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie.pdf (150,15KB)

PDF969. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-969-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach.pdf (153,27KB)

PDF968. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-968-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu.pdf (632,09KB)

PDF967. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-967-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (181,42KB)

PDF966. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-966-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej „Żłobka Nr 2 w Prudniku”.pdf (230,32KB)

PDF965. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-965-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej „Żłobka Nr 1 w Prudniku”.pdf (230,75KB)

PDF964. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-964-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr L -770-2018 Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (263,39KB)

PDF963. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-963-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (224,72KB)

PDF962. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-962-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (156,57KB)

PDF961. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-961-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków.pdf (153,84KB)

PDF960. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-960-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie lokalnego programu osłonowego „Wspieraj Seniora w Prudniku”.pdf (453,01KB)

PDF959. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-959-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości.pdf (151,84KB)

PDF958. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-958-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę placu manewrowego przy ul. Kolejowej 7  w Prudniku.pdf (149,24KB)

PDF957. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-957-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej 9 w Prudniku.pdf (150,90KB)

PDF956. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-956-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej 9 w Prudniku.pdf (149,80KB)

PDF955. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-955-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej 9 w Prudniku.pdf (149,03KB)

PDF954. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-954-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej 9 w Prudniku.pdf (149,66KB)

PDF953. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-953-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej 9 w Prudniku.pdf (147,90KB)

PDF952. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-952-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej 9 w Prudniku.pdf (149,97KB)

PDF951. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-951-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku.pdf (150,01KB)

PDF950. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-950-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku.pdf (149,29KB)

PDF949. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-949-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (150,18KB)

PDF948. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-948-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (150,31KB)

PDF947. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-947-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (150,13KB)

PDF946. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-946-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (150,74KB)

PDF945. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-945-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (150,95KB)

PDF944. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-944-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (149,29KB)

PDF943. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-943-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku.pdf (150,09KB)

PDF942. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-942-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku.pdf (149,57KB)

PDF941. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-941-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (513,00KB)

PDF940. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-940-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (150,74KB)

PDF939. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-939-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (148,86KB)

PDF938. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-938-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (148,46KB)

PDF937. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-937-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki SIM.pdf (153,69KB)

PDF936. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-936-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i Narodem Ukraińskim.pdf (148,24KB)

PDF935. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-935-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik.pdf (3,49MB)

PDF934. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-934-2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok.pdf (236,58KB)

PDF933. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-933-2022 z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (152,09KB)
 

PDF932. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-932-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (205,44KB)

PDF931. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-931-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf (192,91KB)

PDF930. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-930-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (197,20KB)

PDF929. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-929-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (445,64KB)

PDF928. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-928-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (196,26KB)

PDF927. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-927-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.pdf (604,45KB)

PDF926. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-926-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf (177,83KB)

PDF925. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-925-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów.pdf (271,99KB)

PDF924. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-924-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz.pdf (168,58KB)

PDF923. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-923-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (9,50MB)

PDF922. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-922-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,42KB)

PDF921. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-921-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,18KB)

PDF920. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-920-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,84KB)

PDF919. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-919-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,47KB)

PDF918. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-918-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,89KB)

PDF917. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-917-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (147,54KB)

PDF916. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-916-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,75KB)

PDF915. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-915-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (149,56KB)

PDF914. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-914-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (149,13KB)

PDF913. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-913-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (148,88KB)

PDF912. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-912-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (149,22KB)

PDF911. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-911-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem.pdf (150,65KB)

PDF910. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-910-2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (751,75KB)
 

PDF909.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-909-2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ....pdf (188,75KB)

PDF908.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-908-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Opolu skargi mieszkańców ulicy Klasztornej w Prudniku.pdf (143,36KB)

PDF907.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-907-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022.pdf (249,36KB)

PDF906.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-906-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (155,58KB)

PDF905.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-905-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf (226,28KB)

PDF904.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-904-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (122,91KB)

PDF903.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-903-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (118,98KB)

PDF902.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-902-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (119,84KB)

PDF901.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-901-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (120,18KB)

PDF900.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-900-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (119,70KB)

PDF899.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-899-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (120,18KB)

PDF898.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-898-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (120,95KB)

PDF897.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-897-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (119,92KB)

PDF896.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-896-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (120,76KB)

PDF895.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-895-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (120,77KB)

PDF894.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-894-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (119,69KB)

PDF893.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-893-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (120,86KB)

PDF892.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-892-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (121,42KB)

PDF891.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-891-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (121,77KB)

PDF890.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-890-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchoności.pdf (121,70KB)

PDF889.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-899-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf (186,28KB)

PDF888. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-888-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (244,01KB)

PDF887.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-887-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik.pdf (3,81MB)

PDF886.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-886-2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2022 rok.pdf (3,41MB)
 

PDF885.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIII-885-2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024.pdf (3,40MB)

PDF884.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIII-884-2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (234,60KB)

PDF883. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-883-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie poparcia działań służb mundurowych na granicy polsko - białoruskiej.pdf (133,37KB)

PDF882. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-883-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf (173,88KB)

PDF881. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-881-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Prudnik w Zgromadzeniu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu „Pogranicze”.pdf (132,55KB)

PDF880. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-880-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej na terenie miasta Prudnik.pdf (218,38KB)

PDF879. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-879-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę Nr XLV-644-2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002 r..pdf (129,15KB)

PDF878. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-878-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.pdf (437,25KB)

PDF877. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-877-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego ....pdf (415,67KB)

PDF876. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-876-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019 - 2024.pdf (172,79KB)

PDF875. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-875-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ....pdf (408,70KB)

PDF874. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-874-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,46KB)

PDF873. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-873-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,10KB)

PDF872. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-872-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,56KB)

PDF871. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-871-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,69KB)

PDF870.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-870-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,61KB)

PDF869.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-869-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,43KB)

PDF868.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-868-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,68KB)

PDF867.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-867-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,83KB)

PDF866.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-866-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,33KB)

PDF865.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-865-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,76KB)

PDF864.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-864-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,81KB)

PDF863.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-863-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,76KB)

PDF862.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-862-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,82KB)

PDF861.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-861-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,05KB)

PDF860.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-860-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (966,50KB)

PDF859.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-859-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.pdf (242,11KB)

PDF858.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-858-2021 z dnia25 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę nr LI-829-2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek ....pdf (127,47KB)

PDF857.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-857-2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (354,33KB)
 

PDF856.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-856-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (197,27KB)

PDF855.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-855-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Prudnika.pdf (222,93KB)

PDF854.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-854-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Prudnika.pdf (308,87KB)

PDF853.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-853-2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Prudnik.pdf (154,62KB)

PDF852.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-852-2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019-2024.pdf (164,43KB)

PDF851.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-851-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (11,57MB)

PDF850.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-850-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,17KB)

PDF849.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-849-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,83KB)

PDF848.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-848-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,17KB)

PDF847.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-847-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,84KB)

PDF846.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-846-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,20KB)

PDF845.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-845-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,68KB)

PDF844.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-844-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,79KB)

PDF843.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-843-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,59KB)

PDF842.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-842-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,78KB)

PDF841.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-841-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,53KB)

PDF840.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-840-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,71KB)

PDF839.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-839-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,80KB)

PDF838.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-838-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,19KB)

PDF837.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-837-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (126,05KB)

PDF836.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-836-2021 z dnia 29 października 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (120,03KB)

PDF835.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-835-2021 z dnia 29 października 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (120,90KB)

PDF834.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-834-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (370,23KB)

PDF833.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-833-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (119,94KB)

PDF832.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-832-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (119,69KB)

PDF831.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-831-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (120,23KB)

PDF830.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-830-2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych.pdf (144,57KB)

PDF829.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-829-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.pdf (234,18KB)

PDF828.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-828-2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024.pdf (3,39MB)

PDF827.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LI-827-2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (453,26KB)
 

PDF826.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-826-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (124,41KB)

PDF825.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-825-2021 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (142,54KB)

PDF824.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-824-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka.pdf (1,00MB)

PDF823.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-823-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego.pdf (9,10MB)

PDF822.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-822-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf (841,44KB)

PDF821.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-821-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf (813,51KB)

PDF820.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-820-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf (1,02MB)

PDF819.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-819-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Włoskiej 10 w Prudniku.pdf (126,91KB)

PDF818.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-818-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (2,76MB)

PDF817.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-817-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,48KB)

PDF816.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-816-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,17KB)

PDF815.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-815-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,24KB)

PDF814.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-814-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,25KB)

PDF813.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-813-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,72KB)

PDF812.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-812-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,19KB)

PDF811.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-811-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,16KB)

PDF810.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-810-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,88KB)

PDF809.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-809-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,02KB)

PDF808.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-808-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,35KB)

PDF807.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-807-2021 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (123,85KB)

PDF806.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-806-2021 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (123,02KB)

PDF805.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-805-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,74MB)

PDF804.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-804-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,82KB)

PDF803.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-803-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,23KB)

PDF802.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-802-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów.pdf (220,82KB)

PDF801.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-801-2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (466,78KB)

PDF800.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-800-2021 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024.pdf (130,21KB)

PDF799.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-799-2021 z dnia17 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem miasta i gminy Prudnik.pdf (123,58KB)

PDF798.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-798-2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych.pdf (232,51KB)

PDF797.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-797-2021 z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,38MB)

PDF796.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-796-2021 z dnia 15 wrzesnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (159,18KB)

PDF795.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-795-2021 z dnia 3 wrzesnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (158,97KB)

PDF795.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-795-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (158,97KB)

PDF794.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-794-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury.pdf (161,75KB)

PDF793.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-793-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach.pdf (144,98KB)

PDF792.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-792-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Prudnik.pdf (128,40KB)

PDF791.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-791-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających.pdf (148,01KB)

PDF790.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-790-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (2,51MB)

PDF789.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-789-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,89MB)

PDF788.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-788-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,98MB)

PDF787.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-787-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Prudnika.pdf (221,27KB)

PDF786.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-786-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach ....pdf (124,42KB)

PDF785.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-785-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości.pdf (128,28KB)

PDF784.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-784-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (123,54KB)

PDF783.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-783-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (126,46KB)

PDF782.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-782-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (126,36KB)

PDF781.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-781-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,86KB)

PDF780.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-780-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (126,16KB)

PDF779.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-779-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (125,72KB)

PDF778.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-778-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (126,09KB)

PDF777.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-777-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,32KB)

PDF776.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-776-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,79KB)

PDF775.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-775-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,12KB)

PDF774.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-774-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,57KB)

PDF773.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-773-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,71KB)

PDF772.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-772-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,27KB)

PDF771.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-771-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,47KB)

PDF770.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-770-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,09KB)

PDF769.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-769-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,92KB)

PDF768.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-768-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,83KB)

PDF767.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-767-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,30KB)

PDF766.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-766-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,42KB)

PDF765.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-765-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,87KB)

PDF764.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-764-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,54KB)

PDF763.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-763-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,52KB)

PDF762.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-762-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,07KB)

PDF761.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-761-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (610,34KB)

PDF760.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-760-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (121,08KB)

PDF759.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-759-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (121,29KB)

PDF758.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-758-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (121,03KB)

PDF757.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-757-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (119,58KB)

PDF756.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-756-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (120,79KB)

PDF755.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-755-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (128,29KB)

PDF754.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-754-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,42KB)

PDF753.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-753-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,33KB)

PDF752.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-752-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,27KB)

PDF751.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-751-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,17KB)

PDF750.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-750-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,09KB)

PDF749.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-749-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,97KB)

PDF748.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-748-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,55KB)

PDF747.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-747-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,32KB)

PDF746.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-746-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,01KB)

PDF745.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-745-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,08KB)

PDF744.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-744-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,28KB)

PDF743.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-743-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,50KB)

PDF742.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-742-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,18KB)

PDF741.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-741-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,75KB)

PDF740.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-740-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,48KB)

PDF739.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-739-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,28KB)

PDF738.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-738-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf (3,39MB)

PDF737.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-737-2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (646,13KB)
 

PDF736.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLV-736-2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie POWIATOWO – GMINNY.pdf (373,55KB)

PDF735. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-735-2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce z ograniczoną ...pdf (183,29KB)

PDF734. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-734-2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM.pdf (139,21KB)

PDF733. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-733-2021 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf (214,45KB)

PDF732. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-732-2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (2,28MB)

PDF731. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-731-2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (129,43KB)

PDF730.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-730-2021 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik.pdf (3,38MB)

PDF729.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-729-2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (266,78KB)
 

PDF728. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-728-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi mieszkańców Wieszczyny.pdf (139,36KB)

PDF727. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-727-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.pdf (6,75MB)

PDF726. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-726-2021 z dnia 24 czerwca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu „Ławeczka i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych i asystenckich.pdf (145,50KB)

PDF725. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-725-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,44KB)

PDF724. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-724-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,34KB)

PDF723. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-723-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,00KB)

PDF722. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-722-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,04KB)

PDF721. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-721-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,43KB)

PDF720. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-720-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,39KB)

PDF719. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-719-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,54KB)

PDF718. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-718-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,22KB)

PDF717. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-717-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,33KB)

PDF716. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-716-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,35KB)

PDF715. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-715-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,29KB)

PDF714. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-714-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,81KB)

PDF713. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-713-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,83KB)

PDF712. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-712-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,39KB)

PDF711. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-711-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,22KB)

PDF710. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-710-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,57KB)

PDF709. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-709-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie zbycia lokalu użytkowego.pdf (121,30KB)

PDF708. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-708-2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,35KB)

PDF707.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-707-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku.pdf (124,82KB)

PDF706.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-705-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021 - 2024.pdf (3,40MB)

PDF705.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-705-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (513,05KB)

PDF704. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-704-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2020 rok.pdf (130,40KB)

PDF703. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-703-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (120,67KB)

PDF702. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-702-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf (118,03KB)
 

PDF701. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-701-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu „Ławeczka i asystencja”.pdf (145,59KB)

PDF700. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-700-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf (452,06KB)

PDF699. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-699-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi.pdf (1,06MB)

PDF698. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-698-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części ter.pdf (3,90MB)

PDF697. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-697-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.pdf (16,01MB)

PDF696. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-696-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz....pdf (306,09KB)

PDF695. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-695-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,85KB)

PDF694. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-694-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (668,55KB)

PDF693. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-693-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (668,53KB)

PDF692. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-692-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,14KB)

PDF691. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-691-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,49KB)

PDF690. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-690-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,63KB)

PDF689. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-689-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,81KB)

PDF688. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-688-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,82KB)

PDF687. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-687-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (120,55KB)

PDF686. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-686-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (122,25KB)

PDF685. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-685-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (122,02KB)

PDF684. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-684-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (123,59KB)

PDF683. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-683-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (119,75KB)

PDF682. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-682-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (121,01KB)

PDF680. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-680-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (125,15KB)

PDF679. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-679-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (553,84KB)

PDF681. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-681-2021 z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (442,98KB)

PDF678. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-678-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (567,36KB)

PDF677. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-677-2021 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata.pdf (3,38MB)

PDF676. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-676-2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (421,73KB)
 

PDF675. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-675-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykupu lokali mieszkalnych.pdf (162,96KB)

PDF674. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-674-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (162,41KB)

PDF673. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-673-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka....pdf (1,71MB)

PDF672. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-672-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf (872,98KB)

PDF671. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-671-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,41KB)

PDF670. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-670-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,60KB)

PDF669. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-669-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,41KB)

PDF668. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-668-2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (245,49KB)
 

PDF667. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-667-2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie.pdf (382,97KB)

PDF666. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-666-2021 z dnia 15 kwiretnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (154,71KB)
 

PDF665. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-665-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości.pdf (122,79KB)

PDF664. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-664-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji.pdf (142,07KB)

PDF663. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-663-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego.pdf (127,91KB)

PDF662. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-662-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf (9,01MB)

PDF661. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-661-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po ....pdf (2,14MB)

PDF660. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-660-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf (201,46KB)

PDF659. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-659-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika do 2023 roku.pdf (4,50MB)

PDF658. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-658-2021 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnrgo Pogranicze.pdf (140,48KB)

PDF657. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-657-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości.pdf (124,57KB)

PDF656. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-656-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,71KB)

PDF655. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-655-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,77KB)

PDF654. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-654-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (121,79KB)

PDF653. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-653-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,95KB)

PDF652. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-652-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,76KB)

PDF651. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-651-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,67KB)

PDF650. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-650-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,49KB)

PDF649. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-649-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,62KB)

PDF648. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-648-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,90KB)

PDF647. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-647-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,35KB)

PDF646. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-646-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,28KB)

PDF645. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-645-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf (119,35KB)

PDF644. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-64-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (119,10KB)

PDF643. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-646-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (118,86KB)

PDF642. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-642-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (118,04KB)

PDF641. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-641-2021 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik.pdf (3,36MB)

PDF640. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-640-2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (343,16KB)
 

PDF639. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-639-2021 z dnia 11 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków.pdf (386,41KB)

PDF638. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-638-2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (210,06KB)

PDF637. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-637-2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości.pdf (2,36MB)

PDF636. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-636-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (126,11KB)

PDF635. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-635-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy.pdf (116,36KB)

PDF634. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-634-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy.pdf (117,13KB)

PDF633. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-633-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej.pdf (138,90KB)

PDF632. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-632-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych.pdf (425,08KB)

PDF631. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-631-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (160,15KB)

PDF630. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-630-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania.pdf (13,84MB)

PDF629. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-629-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik.pdf (262,34KB)

PDF628. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-628-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu.pdf (225,40KB)

PDF627. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-627-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf (159,88KB)

PDF626. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-626-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty.pdf (386,54KB)

PDF625. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-625-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (181,00KB)

PDF624. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-624-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji.pdf (165,69KB)

PDF623. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-623-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie.pdf (138,68KB)

PDF622. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-622-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty ....pdf (126,78KB)

PDF621. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-621-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa”.pdf (125,90KB)

PDF620. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-620-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Prudnik zadania publicznego.pdf (362,55KB)

PDF619. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-619-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.pdf (136,09KB)

PDF618. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-618-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,75KB)

PDF617. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-617-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,45KB)

PDF616. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-616-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,07KB)

PDF615. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-615-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (124,03KB)

PDF614. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-614-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (1,31MB)

PDF613. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-613-2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (367,56KB)
 

PDF612. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-612-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko wirusowi.pdf (159,12KB)

PDF611. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-611-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika.pdf (182,12KB)

PDF610. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-610-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (424,07KB)

PDF609. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-609-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (155,59KB)

PDF608. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-608-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie.pdf (169,10KB)

PDF607. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-607-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu.pdf (180,90KB)

PDF606. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-606-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (205,89KB)

PDF605. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-605-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (254,98KB)

PDF604. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-604-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych stanowiących ....pdf (160,96KB)

PDF603. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-603-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (125,78KB)

PDF602. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-602-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,52KB)

PDF601. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-601-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,89KB)

PDF600. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-600-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (118,74KB)

PDF599. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-599-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,14KB)

PDF598. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-598-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (119,95KB)

PDF597. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-597-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (1,30MB)

PDF596. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-596-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (132,58KB)

PDF595. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-595-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (123,78KB)

PDF594. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-594-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (119,14KB)

PDF593. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-593-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa.pdf (136,32KB)

PDF592. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-592-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,37MB)

PDF591. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-591-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (411,88KB)
 

PDF590. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-590-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prudnik.pdf (21,54MB)

PDF589. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-589-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków.pdf (108,54KB)

PDF588. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-588-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów.pdf (105,61KB)

PDF587. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-587-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń.pdf (856,71KB)

PDF586. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-586-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (393,10KB)

PDF585. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-585-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz.pdf (169,43KB)

PDF584. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-584-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania.pdf (177,52KB)

PDF583. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-583-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (100,66KB)

PDF582. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-582-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (100,28KB)

PDF581. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-581-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (98,57KB)

PDF580. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-580-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (100,39KB)

PDF579. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-57-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,95KB)

PDF578. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-578-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych a....pdf (109,02KB)

PDF577. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-577-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do PTBS.pdf (110,01KB)

PDF576. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-576-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (105,68KB)

PDF575. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-575-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,48KB)

PDF574. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-574-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,24KB)

PDF573. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-573-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,20KB)

PDF572. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-572-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,48KB)

PDF571. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-571-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,12KB)

PDF570. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-570-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,36KB)

PDF569. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-569-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,25KB)

PDF568. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-568-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania ....pdf (117,35KB)

PDF567. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-567-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ....pdf (138,63KB)

PDF566. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-566-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (149,04KB)

PDF565. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-565-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024.pdf (3,80MB)

PDF564. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-564-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf (3,49MB)
 

PDF563. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-563-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka na lata 2021-2026.pdf (547,28KB)

PDF562. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-562-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków ....pdf (111,11KB)

PDF561. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-561-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf (104,24KB)

PDF560. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-560-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Prudnik.pdf (112,62KB)

PDF559. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-559-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego.pdf (99,95KB)

PDF558. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-558-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (1 013,01KB)

PDF557. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-557-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023.pdf (3,43MB)

PDF556. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-556-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (144,59KB)

PDF555. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-555-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (356,04KB)
 

PDF554. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-554-2020 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf (2,96MB)

PDF553. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-553-2020 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż dobrej ziemi.pdf (106,42KB)

PDF552. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-552-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej.pdf (109,15KB)

PDF551. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-551-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z .pdf (105,34KB)

PDF550. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-550-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (98,43KB)

PDF549. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-549-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,80KB)

PDF548. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-548-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,54KB)

PDF547. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-547-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,29KB)

PDF546. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-546-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,14KB)

PDF545. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-545-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (102,26KB)

PDF544. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-544-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (99,56KB)

PDF543. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-543-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (105,16KB)

PDF542. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-542-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (105,10KB)

PDF541. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-541-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (101,20KB)

PDF540. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-540-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (102,55KB)

PDF539. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-539-2020 z dnia 29 października 2020 r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (1 009,94KB)

PDF538. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-538-2020 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pudnik na lata 2020-2023.pdf (3,44MB)

PDF537. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-537-2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (172,34KB)
 

PDF536. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-536-2020 z dnia 30 września 2020 r.w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze Głubczycko Prudnickie.pdf (109,48KB)

PDF535. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-535-2020 z dnia 30 września 2020 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.pdf (3,35MB)

PDF534. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-534-2020 z dnia 30 września 2020 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (1,25MB)

PDF533. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-533-2020 z dnia 30 września 2020 r.w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Prudnik.pdf (101,77KB)

PDF531. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-531-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powierzenia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Moszczance roli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik.pdf (103,62KB)

PDF532. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-532-2020 z dnia 30 września 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik oraz zakresu obowiązków.pdf (102,87KB)

PDF529. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-529-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (98,57KB)

PDF530. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-530-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (98,49KB)

PDF527. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-527-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,40KB)

PDF528. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-528-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,65KB)

PDF525. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-525-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,29KB)

PDF526. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-526-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,39KB)

PDF523. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-523-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,62KB)

PDF524. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-524-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (98,82KB)

PDF520. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-520-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (928,98KB)

PDF521. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-521-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (100,04KB)

PDF522. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-522-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,83KB)

PDF519. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-519-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (2,88MB)

PDF518. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-518-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (505,47KB)

PDF517. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-517-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (606,17KB)

PDF516. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-516-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (711,94KB)

PDF515. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-515-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (644,95KB)

PDF514. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-514-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (711,33KB)

PDF513. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-513-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (704,60KB)

PDF512. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-512-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Prudnik.pdf (265,98KB)

PDF511. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-511-2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023.pdf (3,43MB)

PDF510. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-510-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (202,21KB)

PDF507. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-507-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika.pdf (182,86KB)

PDF509. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-509-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik.pdf (102,58KB)

PDF508. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-508-2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf (102,93KB)
 

PDF506. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-506-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (176,63KB)

PDF505. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-505-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf (177,33KB)

PDF504. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-504-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy ....pdf (111,21KB)

PDF503. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-503-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf (8,06MB)

PDF502. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-502-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik”.pdf (3,37MB)

PDF501. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-501-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2020-2021.pdf (102,41KB)

PDF500. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-500-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (101,03KB)

PDF499. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-499-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,27KB)

PDF498. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-498-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (100,02KB)

PDF497. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-497-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (100,18KB)

PDF496. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-496-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (100,14KB)

PDF495. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-495-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,50KB)

PDF494. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-494-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (99,12KB)

PDF493. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-493-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (98,56KB)

PDF492. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-492-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (98,50KB)

PDF491. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-491-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (101,17KB)

PDF490. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-490-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (102,51KB)

PDF489. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-489-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (105,81KB)

PDF488. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-488-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (898,65KB)

PDF487. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-487-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (103,53KB)

PDF486. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-486-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (100,34KB)

PDF485. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-485-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (100,48KB)

PDF484. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-484-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (99,65KB)


PDF483. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-483-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf (4,01MB)

PDF482. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-482-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (1,41MB)

PDF481. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-481-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach.pdf (185,18KB)
 

PDF480. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-480-2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (268,21KB)

PDF479. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-479-2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie.pdf (216,73KB)
 

PDF478. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-478-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawieodstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w związku z epidemią COVID-19.pdf (342,22KB)

PDF477. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-477-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (202,48KB)

PDF476. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-476-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf (201,77KB)

PDF475. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-475-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf (3,22MB)

PDF474. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-474-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii elektromobilności Gminy Prudnik.pdf (30,14MB)

PDF473. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-473-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,80KB)

PDF472. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-472-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,33KB)

PDF471. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-471-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,23KB)

PDF470. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-470-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,10KB)

PDF469. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-469-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,07KB)

PDF468. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-468-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,25KB)

PDF467. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-467-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,92KB)

PDF466. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-466-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (203,73KB)

PDF465. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-465-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (166,49KB)

PDF464. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-464-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (432,81KB)

PDF463. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-463-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf (4,18MB)

PDF462. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-462-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (1,42MB)

PDF461. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-461-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2019 rok.pdf (219,33KB)

PDF460. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-460-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prundik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf (178,16KB)

PDF459. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-459-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf (154,31KB)
 

PDF458. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-458-2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (3,51MB)

PDF457. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-457-2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych ....pdf (325,54KB)
 

PDF456. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-456-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.pdf (5,17MB)

PDF455. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-455-2020 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze....pdf (292,50KB)

PDF454. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-454-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030.pdf (153,41KB)

PDF453. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-453-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawieprzystapienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. Rodzinne więzi na rzecz wspierania rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji.pdf (261,68KB)

PDF452. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-452-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji współnego projektu pn. Sieć inkubatorów przedsiębiorczości....pdf (363,63KB)

PDF451. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-451-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dórg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf (405,21KB)

PDF450. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-450-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dórg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf (496,05KB)

PDF449 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-449-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokiali mieszkalnyvch i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokowści ich ....pdf (669,51KB)

PDF448. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-448-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,92KB)

PDF447. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-447-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,18KB)

PDF446. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-446-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,56KB)

PDF445. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-445-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,56KB)

PDF444. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-444-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,39KB)

PDF443. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-443-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,13KB)

PDF441. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-441-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,61KB)

PDF442. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-442-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,35KB)

PDF439. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-439-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,38KB)

PDF440. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-440-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,70KB)

PDF438. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-438-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,70KB)

PDF437. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-437-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,20KB)

PDF436. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-436-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,24KB)

PDF435. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-435-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,47KB)

PDF434. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-434-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,53KB)

PDF433. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-433-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,33KB)

PDF432. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-432-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,24KB)

PDF431. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-431-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,76KB)

PDF430. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-430-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,28KB)

PDF429. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-429-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,94KB)

PDF428. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-428-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,11KB)

PDF427. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-427-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,79KB)

PDF426. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-426-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,68KB)

PDF425. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-425-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,59KB)

PDF424. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-424-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (174,92KB)

PDF423. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-423-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,88KB)

PDF422. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-422-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (180,47KB)

PDF421. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-421-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (589,29KB)

PDF420. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-420-2020 z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.pdf (160,51KB)

PDF419. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-419-2020 z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf (163,27KB)

PDF418. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-418-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (545,91KB)

PDF417. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-417-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji przedsiewzięcia polegającego na wykonaniu ścieżki pieszo-row.pdf (307,15KB)

PDF416. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-416-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru ławników w latach 2020-2023.pdf (186,92KB)

PDF415. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-415-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik.pdf (743,75KB)

PDF414. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-414-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Sieć ikubatorów przedsięborczości szk.pdf (353,18KB)

PDF413. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-413-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (171,26KB)

PDF412. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-412-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości.pdf (2,17MB)

PDF411. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-411-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,41KB)

PDF410. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-410-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,80KB)

PDF409. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-409-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,33KB)

PDF408. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-408-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,72KB)

PDF407. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-407-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,85KB)

PDF406. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-406-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (184,05KB)

PDF405. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-405-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz użytkowników wieczystych.pdf (194,16KB)

PDF404. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-404-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (175,25KB)

PDF403. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-403-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie navycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (180,27KB)

PDF402. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-402-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (255,38KB)

PDF401. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-401-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (1,17MB)
 

PDF400. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-400-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,13KB)

PDF399. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-399-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Prudnika.pdf (657,63KB)

PDF398. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-398-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminntych.pdf (423,23KB)

PDF397. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-397-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (717,99KB)

PDF396. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-396-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,41KB)

PDF395. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-395-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (167,41KB)

PDF394. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-394-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (383,82KB)

PDF393. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-393-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.pdf (206,94KB)

PDF392. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-392-2020 z dnia 24 marca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.pdf (166,03KB)

PDF391. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-391-2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf (3,91MB)

PDF390. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-390-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (536,36KB)
 

PDF389. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-388-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansówi Rozowju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (230,26KB)

PDF388. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-388-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (3,62MB)

PDF387. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-387-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Miasta i Gminy Prudnik.pdf (210,81KB)

PDF386. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-386-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2020 roku.pdf (1,38MB)

PDF385. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-385-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków ...pdf (2,12MB)

PDF384. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-384-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki ....pdf (465,63KB)

PDF383. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-383-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf (192,96KB)

PDF382. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-382-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie ujęcia w rządowym programie przeciwdziałania niedoborowi wody....pdf (268,27KB)

PDF381. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-381-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2019-2020.pdf (203,40KB)

PDF380. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-380-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,81KB)

PDF379. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-379-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,16KB)

PDF378. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-378-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,53KB)

PDF377. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-377-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,60KB)

PDF376. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-376-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,47KB)

PDF375. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-375-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,21KB)

PDF374. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-374-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (183,75KB)

PDF373. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-373-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia ....pdf (222,24KB)

PDF372. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-372-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf (3,57MB)

PDF371. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-371-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (1,53MB)
 

PDF370. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-370-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (209,19KB)

PDF369. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-369-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa.pdf (246,82KB)

PDF368. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-368-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej.pdf (196,31KB)

PDF367. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-367-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.pdf (218,58KB)

PDF366. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-366-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (1,01MB)

PDF365. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-365-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Prudniku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf (221,97KB)

PDF364. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-364-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.pdf (182,62KB)

PDF363. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-363-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.pdf (603,81KB)

PDF362. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-362-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (297,09KB)

PDF361. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-361-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie posadowienia tablicy pamiątkowej.pdf (689,10KB)

PDF360. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-360-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf (282,11KB)

PDF359. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-359-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmianiająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.pdf (222,20KB)

PDF358. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-358-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego zlokalizowanego w Prudniku u zbiegu ulic Dąbrowkiego, Wojska Polskiego, Staszica ....pdf (553,99KB)

PDF357. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-357-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Prudniku.pdf (1,01MB)

PDF356. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-356-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Przy Świętym Źródle przy ul. Poniatowskiego w Prudniku.pdf (516,28KB)

PDF355. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-355-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Prudniku.pdf (208,89KB)

PDF354. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-354-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik.pdf (193,40KB)

PDF353. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-353-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej.pdf (352,84KB)

PDF352. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-352-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,70KB)

PDF351. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-351-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,81KB)

PDF350. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-350-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,05KB)

PDF349 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-349-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,96KB)

PDF348. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-348-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,99KB)

PDF347. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-347-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,24KB)

PDF346. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-346-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,63KB)

PDF345. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-345-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,68KB)

PDF344. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-344-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,33KB)

PDF343. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-343-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (157,71KB)

PDF342. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-342-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (171,38KB)

PDF341. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-341-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (907,62KB)
 

PDF340. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-340-2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (288,44KB)

PDF339. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-339-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie nadania Statutu....pdf (205,77KB)

PDF338. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-338-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego.pdf (210,07KB)

PDF337. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-337-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nzawy rondu w Prudniku.pdf (174,16KB)

PDF336. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-336-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorwoego Obywatela Gminy ....pdf (154,73KB)

PDF335. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-335-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy.pdf (204,70KB)

PDF334. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-334-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia statutu Gminy.pdf (286,91KB)

PDF333. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-333-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji założeń do planu ....pdf (3,87MB)

PDF332. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-332-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania.pdf (4,73MB)

PDF331. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-331-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i powołania członków oraz ...pdf (855,98KB)

PDF330. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-330-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,81KB)

PDF329. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-329-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,15KB)

PDF328. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-328-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,38KB)

PDF327. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-327-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,73KB)

PDF326. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-326-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,06KB)

PDF325. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-325-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,48KB)

PDF324. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-324-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,13KB)

PDF323. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-323-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,70KB)

PDF322. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-322-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,43KB)

PDF321. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-321-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze.pdf (361,16KB)

PDF320. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-320-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik....pdf (808,27KB)

PDF319. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-319-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,05MB)

PDF318. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-318-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf (7,37MB)

PDF317. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-317-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf (12,14MB)
 

PDF316. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-316-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ....pdf (517,93KB)

PDF315. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-315-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu ....pdf (204,74KB)

PDF314. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-314-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ....pdf (1,95MB)

PDF313. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-313-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za ....pdf (529,84KB)

PDF312. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-312-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (288,76KB)

PDF311. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-311-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości ....pdf (1,99MB)

PDF310. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-310-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf (4,12MB)

PDF309. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-309-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie....pdf (301,26KB)

PDF308. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-308-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku ....pdf (2,56MB)

PDF307. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-307-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemó alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020.pdf (3,78MB)

PDF306. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-306-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dadatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego....pdf (2,49MB)

PDF305. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-305-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. uchylająca uchwałe w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (197,69KB)

PDF304. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-304-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.pdf (1,26MB)

PDF303. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-303-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w.pdf (955,42KB)

PDF302. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-302-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.pdf (1,33MB)

PDF301. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-301-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik.pdf (271,79KB)

PDF300. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-300-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf (210,26KB)

PDF299. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-299-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf (205,99KB)

PDF298. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-298-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf (209,15KB)

PDF297. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-297-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf (206,64KB)

PDF296. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-296-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (174,12KB)

PDF295. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-295-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,02KB)

PDF294. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-294-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,56KB)

PDF293. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-293-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,51KB)

PDF292. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-292-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,41KB)

PDF291. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-291-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (174,05KB)

PDF290. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-290-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,78KB)

PDF289. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-289-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,53KB)

PDF288. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-288-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,75KB)

PDF287. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-287-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,78KB)

PDF286. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-286-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,04KB)

PDF285. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-285-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,90KB)

PDF284. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-284-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,68KB)

PDF283. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-283-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,99KB)

PDF282. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-282-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,07KB)

PDF281. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-281-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,38KB)

PDF280. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-280-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,47KB)

PDF279 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-279-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,31KB)

PDF278. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-278-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,43KB)

PDF277. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-277-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,53KB)

PDF276. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-276-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,91KB)

PDF275. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-275-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,36KB)

PDF274. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-274-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,46KB)

PDF273. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-273-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,48KB)

PDF272. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-272-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,67KB)

PDF271. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-271-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,78KB)

PDF270. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-270-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,24KB)

PDF269. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-269-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,75KB)

PDF268. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-268-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,55KB)

PDF267. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-267-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,42KB)

PDF266. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-266-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (173,43KB)

PDF265. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-265-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,34KB)

PDF264. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-264-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie navycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (166,42KB)

PDF263. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-263-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,40MB)

PDF262. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-262-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie.pdf (209,88KB)
 

PDF261. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-261-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w ....pdf (4,63MB)

PDF260. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-260-2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych ....pdf (469,24KB)

PDF259. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-259-2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do....pdf (1,93MB)

PDF258. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-258-2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do....pdf (640,94KB)

PDF257. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-257-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,61KB)

PDF256. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-256-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,60KB)

PDF255. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-255-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,50KB)

PDF254. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-254-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (210,15KB)

PDF253. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-253-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (182,73KB)

PDF252. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-252-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ....pdf (627,30KB)

PDF251. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-251-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od ....pdf (937,09KB)

PDF250. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-250-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,01MB)
 

PDF249. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-249-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odbierania odpdów komunalnych od właścicieli ....pdf (220,70KB)

PDF248. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-248-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.pdf (190,21KB)

PDF247. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-247-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (364,43KB)

PDF246. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-246-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Prudnik do.pdf (364,78KB)

PDF245. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-245-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia ....pdf (463,00KB)

PDF244. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-244-2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków ....pdf (267,29KB)

PDF243. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-243-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu uzytkowego w Regionalnym ...pdf (193,95KB)

PDF242. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-242-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (159,41KB)

PDF241. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-241-2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej ....pdf (4,88MB)

PDF240. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-240-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,92MB)
 

PDF239. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-239-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki Zasłuzony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf (211,23KB)

PDF238. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-238-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu.pdf (352,74KB)

PDF237. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-237-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia klasIV-VI.pdf (416,60KB)

PDF236. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-236-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów.pdf (267,25KB)

PDF235. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-235-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia.pdf (503,27KB)

PDF234. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-234-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia....pdf (537,18KB)

PDF233. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-233-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania zgminnych obiektów.pdf (1 009,98KB)

PDF232. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-232-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategprii dróg.pdf (389,65KB)

PDF231. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-231-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których ....pdf (912,54KB)

PDF230. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-230-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,08KB)

PDF229. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-229-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,48KB)

PDF228. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-228-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,12KB)

PDF227. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-227-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,47KB)

PDF226. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-226-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,63KB)

PDF225. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-225-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,92KB)

PDF224. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-224-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,06KB)

PDF223. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-223-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,75KB)

PDF222. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-222-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,80KB)

PDF221. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-221-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (175,07KB)

PDF220. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-220-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (403,11KB)

PDF219. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-219-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (249,63KB)

PDF218. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-218-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (191,53KB)

PDF217. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-217-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (197,37KB)

PDF216. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-216-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (206,59KB)

PDF215. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-215-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (179,02KB)

PDF214. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-214-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (163,31KB)

PDF213. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-213-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (195,50KB)

PDF212. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-212-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (194,55KB)

PDF211. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-211-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (536,35KB)

PDF210. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-210-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (170,15KB)

PDF209. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-209-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (528,57KB)

PDF208. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-208-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnym ....pdf (203,69KB)

PDF207. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-207-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących ....pdf (1,47MB)

PDF206. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-206-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej.pdf (250,32KB)

PDF205. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-205-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,55MB)

PDF204. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-204-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (187,71KB)

PDF203. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-203-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej ....pdf (212,04KB)
 

PDF202. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-202-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunikacji...pdf (204,54KB)

PDF201. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-201-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf (283,72KB)

PDF200. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-200-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ....pdf (321,55KB)
 

PDF199. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-199-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego....pdf (581,23KB)

PDF198. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-198-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Policji w Opolu informacji o ....pdf (196,19KB)

PDF197. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-197-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (292,02KB)

PDF196. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-196-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (232,15KB)

PDF195. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-195-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Prudnik a Powiatem Prudnickim....pdf (216,74KB)

PDF194. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-194-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa....pdf (475,45KB)

PDF193. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-193-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika.pdf (212,62KB)

PDF192. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-192-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum....pdf (169,54KB)

PDF191. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-191-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników ....pdf (172,69KB)

PDF190. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-190-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy ....pdf (197,94KB)

PDF189. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-189-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu ....pdf (253,59KB)

PDF189. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-189-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom gminy....pdf (756,51KB)

PDF187. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-187-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji ....pdf (2,11MB)

PDF186. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-186-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych.pdf (163,79KB)

PDF185. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-185-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ....pdf (230,86KB)

PDF184. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-184-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf (160,83KB)

PDF183. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-183-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (161,98KB)

PDF182. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-182-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (165,66KB)

PDF181. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-181-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (161,12KB)

PDF180. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-180-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (167,34KB)

PDF179. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-179-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe.pdf (5,17MB)

PDF178. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-178-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,62MB)

PDF177. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-177-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika....pdf (209,68KB)

PDF176. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-176-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik....pdf (166,54KB)

PDF175. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-175-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf (152,66KB)

PDF174. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-174-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika.pdf (671,81KB)

PDF173. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-173-2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów....pdf (233,11KB)

PDF172. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-172-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze ....pdf (200,70KB)

PDF171. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-171-2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej....pdf (230,84KB)

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (3,36MB)

PDF170. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-170-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,52KB)

PDF169. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-169-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,94KB)

PDF168. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-168-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,62KB)

PDF167. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-167-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,76KB)

PDF166. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-166-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,49KB)

PDF165. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-165-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,78KB)

PDF164. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-164-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,21KB)

PDF163. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-163-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,87KB)

PDF162. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-162-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,74KB)

PDF161. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-161-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,24KB)

PDF160. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-160-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,32KB)

PDF159. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-159-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,58KB)

PDF158. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-158-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,99KB)

PDF157. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-157-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,87KB)

PDF156. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-156-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,51KB)

PDF155. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-155-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,47KB)

PDF154. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-154-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,97KB)

PDF153. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-153-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,84KB)

PDF152. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-152-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.pdf (665,08KB)

PDF151. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-151-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,05MB)

PDF150. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-150-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki....pdf (187,70KB)

PDF149. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-149-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do spółki....pdf (287,06KB)

PDF148. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-148-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości....pdf (780,46KB)

PDF147. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-147-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf (276,24KB)

PDF146. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-146-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów ....pdf (310,13KB)

PDF145. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-145-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny....pdf (4,44MB)

PDF144. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-144-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych....pdf (12,54MB)

PDF143. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-143-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ....pdf (858,54KB)

PDF142. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-142-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ....pdf (827,58KB)

PDF141. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-141-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu....pdf (615,69KB)

PDF140. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-140-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,05KB)

PDF139. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-139-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (163,69KB)

PDF138. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-138-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,34KB)

PDF137. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-137-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,32KB)

PDF136. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-136-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (188,62KB)

PDF135. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-135-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (187,83KB)

PDF134. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-134-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (188,25KB)

PDF133. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-133-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (189,85KB)

PDF132. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-132-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością....pdf (545,20KB)

PDF131. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-131-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (481,20KB)

PDF130. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-130-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (160,26KB)

PDF129. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-129-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (159,02KB)

PDF128. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-128-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (457,93KB)

PDF127. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-127-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej....pdf (255,55KB)

PDF126. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-126-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (263,68KB)

PDF125. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-125-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,18MB)

PDF124. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-124-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka....pdf (1,18MB)

PDF123. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-123-2019 r. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji....pdf (741,61KB)

PDF122. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-122-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf (271,61KB)

PDF121. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-121-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Prudnika.pdf (237,62KB)

PDF120. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-120-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,46KB)

PDF119. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-119-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (164,75KB)

PDF118. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-118-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,59KB)

PDF117. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-117-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,62KB)

PDF116. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-116-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,99KB)

PDF115. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-115-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,55KB)

PDF114. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-114-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,71KB)

PDF113. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-113-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,50KB)

PDF112. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-112-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,21KB)

PDF111. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-111-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,20KB)

PDF110. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-110-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,49KB)

PDF109. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-109-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (176,74KB)

PDF108. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-108-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,27KB)

PDF107. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-107-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,71KB)

PDF106. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-106-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,37KB)

PDF105. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-105-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,59KB)

PDF104. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-104-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,59KB)

PDF103. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-103-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,41KB)

PDF102. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-102-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,00KB)

PDF101. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-101-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,36KB)

PDF100. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-100-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,67KB)

PDF99. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-99-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (164,74KB)

PDF98. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-98-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (165,46KB)

PDF97. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-97-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,59KB)

PDF96. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-96-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,36KB)

PDF95. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-95-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,70KB)

PDF94. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-94-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (169,05KB)

PDF93. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-93-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (171,25KB)

PDF92. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-92-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (166,84KB)

PDF91. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-91-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (167,85KB)

PDF90. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-90-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (172,05KB)

PDF89. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-89-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (170,62KB)

PDF88. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-88-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (168,46KB)

PDF87. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-87-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (448,36KB)

PDF86. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-86-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego....pdf (218,38KB)

PDF85. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-85-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,30MB)

PDF84. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-84-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji.pdf (185,54KB)

PDF83. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-83-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejski w Prudniku.pdf (199,80KB)

PDF82. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-82-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego....pdf (1,67MB)

PDF81. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-81-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych....pdf (1,11MB)

PDF80. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-80-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz....pdf (1,38MB)

PDF79. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-79-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej....pdf (692,39KB)

PDF78. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-78-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości....pdf (185,15KB)

PDF77. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-77-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych....pdf (323,75KB)

PDF76. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-76-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (250,46KB)

PDF75. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-75-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zvycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (209,99KB)

PDF74. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-74-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz....pdf (246,09KB)

PDF73. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-73-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ....pdf (4,83MB)

PDF72. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-72-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1,17MB)

PDF71. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-71-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej....pdf (201,65KB)

PDF70. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-70-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (472,35KB)

PDF69. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-69-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu....pdf (232,81KB)

PDF68. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-68-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej....pdf (244,77KB)

PDF67. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-67-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (3,63MB)

PDF66. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-66-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej.pdf (936,46KB)

PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-65-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Senioró i nadania jej Statutu.pdf (291,76KB)

PDF64. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-64-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu....pdf (1,05MB)

PDF63. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-63-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania....pdf (1,83MB)

PDF62. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-62-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarcznia wody i odrowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf (2,88MB)

PDF61. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-61-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia..pdf (229,18KB)

PDF60. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-60-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości....pdf (196,73KB)

PDF59. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-59-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia....pdf (391,93KB)

PDF58. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-58-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (509,90KB)

PDF57. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-57-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (238,05KB)

PDF56. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-56-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (176,56KB)

PDF55. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-55-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (168,05KB)

PDF54. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-54-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (450,56KB)

PDF53. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-53-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Prudnik....pdf (4,42MB)

PDF52. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-52-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (1 001,69KB)

PDF51. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-51-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf (481,91KB)

PDF50. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-50-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Czyżowice.pdf (89,39KB)

PDF49. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-49-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębowiec.pdf (88,29KB)

PDF48. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-48-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łąka Prudnicka.pdf (89,60KB)

PDF47. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-471-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Mieszkowice.pdf (87,64KB)

PDF46. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-46-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Moszczanka.pdf (88,89KB)

PDF45. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-45-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Niemysłowice.pdf (88,63KB)

PDF44. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-44-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piorunkowice.pdf (87,82KB)

PDF43. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-43-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Rudziczka.pdf (88,64KB)

PDF42. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-42-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Szybowice.pdf (87,71KB)

PDF41. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-41-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wierzbiec.pdf (88,24KB)

PDF40. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-40-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r..pdf (174,88KB)

PDF39. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-39-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych....pdf (291,94KB)

PDF38. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-38-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.pdf (96,68KB)

PDF37. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-37-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf (106,34KB)

PDF36. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-36-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych....pdf (92,75KB)

PDF35. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-35-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków.....pdf (101,03KB)

PDF34. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-34-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku....pdf (94,75KB)

PDF33. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-33-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ....pdf (95,00KB)

PDF32. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-32-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik....pdf (209,40KB)

PDF31. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-31-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.pdf (636,15KB)

PDF30. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-30-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf (2,57MB)

PDF29. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-29-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy....pdf (102,33KB)

PDF28. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-28-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 r..pdf (103,34KB)

PDF27. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-27-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (194,34KB)

PDF26. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-26-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji....pdf (199,52KB)

PDF25. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-25-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszakaniowej....pdf (228,59KB)

PDF24. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-24-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia....pdf (208,21KB)

PDF23. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-23-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego....pdf (219,54KB)

PDF22. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-22-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (228,52KB)

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf (3,15MB)

PDF21. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-21-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf (216,38KB)

PDF20. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-20-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz....pdf (284,30KB)

PDF19. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-19-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf (189,49KB)

PDF18. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-18-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (211,18KB)

PDF17. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-17-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf (8,75MB)

PDF16. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-16-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków...pdf (2,52MB)

PDF15. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-15-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej....pdf (711,77KB)

PDF14. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-14-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnika z organizacjami pozarządowymi ....pdf (2,50MB)

PDF13. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-13-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.pdf (174,90KB)

PDF12. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-12-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf (5,25MB)

PDF11. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-11-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (1,35MB)

PDF10. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-10-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznaej I stopnia im....pdf (231,15KB)

PDF9. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-9-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (166,12KB)

PDF8. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-8-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (164,73KB)

PDF7. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-7-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.pdf (172,74KB)

PDF6. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa.pdf (185,97KB)

PDF5. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-5-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej.pdf (168,32KB)

PDF4. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-4-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.pdf (168,80KB)

PDF3. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-3-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (188,93KB)

PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (152,52KB)

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 litopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (161,32KB)