Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Zarządzenie Nr 120/1/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf (1,43MB)

Zarządzenie Nr 120/2/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf (530,14KB)

Zarządzenie Nr 120/3/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku, trybu pracy komisji przetargowej i nadzoru nad realizacja zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf (4,11MB)

Zarządzenie Nr 120/4/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf (129,26KB)

Zarządzenie Nr 120/5/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf (924,56KB)

Zarządzenie Nr 120/6/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf (245,26KB)

Zarządzenie Nr 120/7/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf (225,68KB)

Zarządzenie Nr 120/8/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf (2,01MB)

Zarządzenie Nr 120/9/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf (256,74KB)

Zarządzenie Nr 120/10/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania kopii dokumentów zawierających informację publiczną oraz ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf (273,78KB)

Zarządzenie Nr 120/11/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wydatków strukturalnych

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf (227,36KB)

Zarządzenie Nr 120/12/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf (259,50KB)

Zarządzenie Nr 120/13/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf (746,50KB)