Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2014 - 2016

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (3,52MB)

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (917,68KB)

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LI/808/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (2,02MB)

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LI/808/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (1,64MB)

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (1,20MB)

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 6.pdf (366,24KB)

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2014 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFzarządzenie Nr 7.pdf (360,91KB)

Zarządzenie Nr 7A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2014 . w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 przez Gminę Prudnik

PDFzarządzenie Nr 7A.pdf (378,09KB)

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie Nr 8.pdf (1,31MB)

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie Nr 9.pdf (890,27KB)

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFzarządzenie Nr 10.pdf (353,38KB)

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 11.pdf (470,85KB)

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 12.pdf (401,35KB)

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 13.pdf (356,30KB)

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie Nr 14.pdf (386,47KB)

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFzarządzenie Nr 15.pdf (351,49KB)

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie Nr 17.pdf (1,80MB)

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie Nr 18.pdf (350,08KB)

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie Nr 19.pdf (831,83KB)

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie Nr 20.pdf (940,33KB)

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie Nr 21.pdf (1,14MB)

Zarządzenie Nr 21A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie 21A.pdf (477,00KB)

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFz arządzenie Nr 22.pdf (321,93KB)

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych

PDFzarządzenie Nr 23.pdf (372,07KB)

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 24.pdf (396,83KB)

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 25.pdf (400,48KB)

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2014 r.

PDFzarządzenie 26.pdf (1,28MB)

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 27.pdf (462,83KB)

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 28.pdf (463,73KB)

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 29.pdf (463,14KB)

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 30.pdf (461,48KB)

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie 31.pdf (447,79KB)

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 32.pdf (402,17KB)

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 33.pdf (400,55KB)

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (383,43KB)

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przekazania budynków do administrowania

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (281,69KB)

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rozłożenia należnośći na raty

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (309,75KB)

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie finasowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (220,09KB)

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (156,39KB)

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (373,18KB)

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (974,59KB)

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących właność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (340,95KB)

Zarządzenie Nr 42A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomośći gruntowej

PDFZarządzenie Nr 42A.pdf (287,47KB)

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (260,10KB)

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (417,83KB)

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2013 rok

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (131,54KB)

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (300,37KB)

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (214,29KB)

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 3 i 4 oraz lokali użytkowych oznaczonych numerami 1 i 2, położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 45 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (361,17KB)

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (4,79MB)

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (244,67KB)

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2014 r.  w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (240,32KB)

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelnośći

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (246,08KB)

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (351,19KB)

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (594,43KB)

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (221,82KB)

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (285,91KB)

Zarządzenie Nr 56A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

PDFZarządzenie Nr 56A.pdf (196,75KB)

Zarządzenie Nr 56B/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 56B.pdf (283,05KB)

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnika na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (1,69MB)

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca  2014 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (326,97KB)

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (330,79KB)

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (772,86KB)

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (282,59KB)

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (177,80KB)

Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (245,74KB)

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (246,45KB)

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomośći niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (254,87KB)

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zmian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (274,03KB)

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (227,15KB)

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (210,06KB)

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (277,86KB)

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (271,82KB)

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (1,27MB)

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (314,34KB)

Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (315,35KB)

Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (216,67KB)

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (209,60KB)

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (635,52KB)

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (285,27KB)

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (1,39MB)

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (169,35KB)

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (245,07KB)

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (228,32KB)

Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (951,39KB)

Zarządzenie Nr 83A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 83A.pdf (761,25KB)

Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Zamkowej 1,3 w klatce nr 1 w Prudniku i oddania części gruntu w użytkowanie wieczyste

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (265,84KB)

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszklanych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (272,87KB)

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (348,25KB)

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomośći gruntowej

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (350,42KB)

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (344,00KB)

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Grottgera 3 w Prudniku związanych z własnością lokali

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (225,20KB)

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Górnej 2 w Prudniku związanego z własnością lokalu

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (192,48KB)

Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (1,72MB)

Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (258,68KB)

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (225,21KB)

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (224,46KB)

Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (404,21KB)

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (231,44KB)

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (209,67KB)

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad organizacji roku szkolnego - 2014/2015 dla szkół, prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (2,31MB)

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (280,54KB)

Zarządzenie Nr 99A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 99A.pdf (484,40KB)

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (755,12KB)

Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (239,08KB)

Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu XVII Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polski - Czeskiego, regulaminu XIX Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER - REGION "Dom i Ogród" oraz regulaminów konkursów organizowanych w ich trakcie

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (5,38MB)

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finasowym budżetu Gminy Prudnik na  2014 rok

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmianiające zarządzenie w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (201,06KB)

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (314,97KB)

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (164,05KB)

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (305,83KB)

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (1,78MB)

Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (1 002,85KB)

Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (243,39KB)

Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (244,11KB)

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (3,77MB)

Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (257,95KB)

Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (268,05KB)

Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (269,93KB)

Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (292,93KB)

Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (322,25KB)

Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2014

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (1,08MB)

Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (676,41KB)

Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (215,14KB)

Zarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (215,34KB)

Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (216,62KB)

Zarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (281,38KB)

Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (286,91KB)

Zarządzenie Nr 125A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 125A.pdf (436,08KB)

Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (787,65KB)

Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli Gmny Prudnik

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (219,82KB)

Zarządzenie Nr 128/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (1,01MB)

Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (192,47KB)

Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (192,43KB)

Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (245,27KB)

Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (191,98KB)

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 133.pdf (319,74KB)

Zarządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 134.pdf (327,02KB)

Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 135.pdf (257,54KB)

Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie odwołania Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 136.pdf (252,93KB)

Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 137.pdf (241,75KB)

Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie i wypłacenie zasiłków dla opiekunów

PDFZarządzenie Nr 138.pdf (203,91KB)

Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie i wypłacenie zasiłków dla opiekunów

PDFZarządzenie Nr 139.pdf (224,94KB)

Zarządzenie Nr 140/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr 140.pdf (218,96KB)

Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 141.pdf (297,79KB)

Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 142.pdf (1,62MB)

Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2014 r. zmianiające zarządzenie w sprawie nadzoru na realizacją umowy o przyznanie pomocy Nr RPOP.05.03.00-16-012/09-00 w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, Działania 05.03.00 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

PDFZarządzenie Nr 143.pdf (284,17KB)

Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finasowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 144.pdf (1 013,08KB)

Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 145.pdf (1,46MB)

Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 146.pdf (234,62KB)

Zarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czrewca 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 147.pdf (1,23MB)

Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 148.pdf (161,66KB)

Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 149.pdf (283,04KB)

Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 150.pdf (664,20KB)

Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 151.pdf (315,62KB)

Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 152.pdf (160,15KB)

Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 153.pdf (172,11KB)

Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nierchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 154.pdf (646,76KB)

Zarządzenie Nr 155/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 155.pdf (311,44KB)

Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 156.pdf (461,57KB)

Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 157.pdf (257,37KB)

Zarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 158.pdf (1,31MB)

Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance

PDFZarządzenie Nr 159.pdf (1,12MB)

Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 160.pdf (314,36KB)

Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2014 r. zmianiające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 161.pdf (279,75KB)

Zarządzenie Nr 162/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 162.pdf (4,00MB)

Zarządzenie Nr 163/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 163.pdf (1,20MB)

Zarządzenie Nr 164/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminny Prudnik na lata 2014 - 2018

PDFZarządzenie Nr 164.pdf (3,61MB)

Zarządzenie Nr 165/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 165.pdf (254,24KB)

Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance

PDFZarządzenie Nr 166.pdf (263,89KB)

Zarządzenie Nr 167/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki

PDFZarządzenie Nr 167.pdf (336,68KB)

Zarządzenie Nr 168/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFzarządzenie Nr 168.pdf (337,71KB)

Zarządzenie Nr 169/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lica 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udzialu w gruncie

PDFzarządzenie Nr 169.pdf (356,30KB)

Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie Nr 170.pdf (397,09KB)

Zarządzenie Nr 171/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użtkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFzarządzenie Nr 171.pdf (376,51KB)

Zarządzenie Nr 172/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance

PDFzarządzenie Nr 172.pdf (347,80KB)

Zarządzenie Nr 173/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 173.pdf (357,12KB)

Zarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie Nr 174.pdf (784,55KB)

Zarządzenie Nr 175/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie Nr 175.pdf (388,80KB)

Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie Nr 176.pdf (395,27KB)

Zarządzenie Nr 177/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie Nr 177.pdf (396,77KB)

Zarządzenie Nr 178/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 178.pdf (462,73KB)

Zarządzenie Nr 179/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 179.pdf (2,21MB)

Zarządzenie Nr 180/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 180.pdf (353,87KB)

Zarządzenie Nr 181/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządznie Nr 181.pdf (412,59KB)


Zarządzenie Nr 181A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LI/808/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 181A.pdf (1,22MB)

Zarządzenie Nr 182/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 182.pdf (1,28MB)

Zarządzenie Nr 183/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 183.pdf (402,32KB)

Zarządzenie Nr 184/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 184.pdf (395,89KB)

Zarządzenie Nr 185/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance 166A

PDFZarządzenie Nr 185.pdf (421,17KB)

Zarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 186.pdf (1,32MB)

Zarządzenie Nr 187/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 187.pdf (830,63KB)

Zarządzenie Nr 188/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

PDFZarządzenie Nr 188.pdf (423,72KB)

Zarządzenie Nr 189/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 189.pdf (2,28MB)

Zarządzenie Nr 190/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Memoriału im. Stanisława Szozdy w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 190.pdf (357,00KB)

Zarządzenie Nr 191/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 191.pdf (338,00KB)

Zarządzenie Nr 192/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 192.pdf (397,78KB)

Zarządzenie Nr 193/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 193.pdf (354,96KB)

Zarządzenie Nr 194/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 194.pdf (352,49KB)

Zarządzenie Nr 195/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 195.pdf (381,12KB)

Zarządzenie Nr 196/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 196.pdf (260,34KB)

Zarządzenie Nr 197/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 197.pdf (281,10KB)

Zarządzenie Nr 198/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 198.pdf (285,84KB)

Zarządzenie Nr 199/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 199.pdf (234,16KB)

Zarządzenie Nr 200/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 200.pdf (1,34MB)

Zarządzenie Nr 201/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 201.pdf (177,18KB)

Zarządzenie Nr 202/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 202.pdf (327,32KB)

Zarządzenie Nr 203/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 203.pdf (618,24KB)

Zarządzenie Nr 204/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 204.pdf (192,75KB)

Zarządzenie Nr 205/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 205.pdf (213,18KB)

Zarządzenie Nr 207/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 207.pdf (321,38KB)

Zarządzenie Nr 208/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 208.pdf (179,98KB)

Zarządzenie Nr 209/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 209.pdf (1,45MB)

Zarządzenie Nr 210/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 210.pdf (4,20MB)

Zarządzenie Nr 211/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 211.pdf (255,02KB)

Zarządzenie Nr 212/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 212.pdf (291,86KB)

Zarządzenie Nr 213/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 213.pdf (367,15KB)

Zarządzenie Nr 213A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 213A.pdf (212,27KB)

Zarządzenie Nr 214/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem użytkowym nr 2 położonym w budynku przy ul. Rynek 13 w Prudniku

PDFZarzadzenie Nr 214.pdf (192,82KB)

Zarządzenie Nr 214A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 214A.pdf (3,14MB)

Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 215.pdf (278,87KB)

Zarządzenie Nr 216/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 216.pdf (166,98KB)

Zarządzenie Nr 217/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 217.pdf (210,46KB)

Zarządzenie Nr 218/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 218.pdf (222,48KB)

Zarządzenie Nr 219/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance

PDFZarzadzenie Nr 219.pdf (294,43KB)

Zarządzenie Nr 220/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 220.pdf (1,33MB)

Zarządzenie Nr 221/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 września 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 221.pdf (271,77KB)

Zarządzenie Nr 222/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania zwolnień z opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 222.pdf (1,13MB)

Zarządzenie Nr 223/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

PDFZarządzenie Nr 223.pdf (239,18KB)

Zarządzenie Nr 224/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 224.pdf (233,36KB)

Zarządzenie Nr 225/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 225.pdf (1,71MB)

Zarządzenie Nr 226A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 226A.pdf (1,01MB)
 

Zarządzenie Nr 226/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 226.pdf (214,80KB)

Zarządzenie Nr 227/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 227.pdf (174,35KB)

Zarządzenie Nr 228/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 228.pdf (219,03KB)

Zarządzenie Nr 229/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 229.pdf (755,96KB)

Zarządzenie Nr 230/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 230.pdf (223,89KB)

Zarządzenie Nr 231/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2014 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 231.pdf (297,16KB)

Zarządzenie Nr 232/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 232.pdf (272,45KB)

Zarządzenie Nr 233/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania stołami handlowymii lokalami użytkowymi na targowisku miejskim

PDFZarządzenie Nr 233.pdf (278,68KB)

Zarządzenie Nr 234/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 234.pdf (286,37KB)

Zarządzenie Nr 235/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 235.pdf (758,67KB)

Zarządzenie Nr 236/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 236.pdf (4,19MB)

Zarządzenie Nr 237/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018

PDFZarządzenie Nr 237.pdf (4,26MB)

Zarządzenie Nr 238/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 238.pdf (229,91KB)

Zarządzenie Nr 239/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 239.pdf (298,86KB)

Zarządzenie Nr 240/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 240.pdf (835,42KB)

Zarządzenie Nr 241/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
 

PDFZarządzenie Nr 241.pdf (3,28MB)

Zarządzenie Nr 242/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 242.pdf (1,42MB)

Zarządzenie Nr 243/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2014 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 243.pdf (230,30KB)

Zarządzenie Nr 244/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 244.pdf (1,66MB)

Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 245.pdf (295,15KB)

Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

PDFZarządzenie Nr 246.pdf (632,96KB)

Zarządzenie Nr 247/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 247.pdf (335,85KB)

Zarządzenie Nr 248/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2014 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 248.pdf (267,82KB)

Zarządzenie Nr 249/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 249.pdf (437,73KB)

Zarządzenie Nr 250/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 250.pdf (780,69KB)

Zarządzenie Nr 251/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 251.pdf (379,49KB)

Zarządzenie Nr 252/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 252.pdf (2,11MB)

Zarządzenie Nr 253/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 253.pdf (275,62KB)

Zarządzenie Nr 255/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 255.pdf (2,37MB)

Zarządzenie Nr 256/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 256.pdf (294,58KB)

Zarządzenie Nr 257/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 257.pdf (604,78KB)

Zarządzenie Nr 257A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru druku obowiązującego do rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu członkom obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 257A.pdf (405,45KB)

Zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 258.pdf (3,79MB)

Zarządzenie Nr 259/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 259.pdf (2,14MB)

Zarządzenie Nr 259A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 259A.pdf (607,61KB)

Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 260.pdf (247,21KB)

Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 261.pdf (242,90KB)

Zarządzenie Nr 262/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 262.pdf (292,55KB)

Zarządzenie Nr 263/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 263.pdf (276,53KB)

Zarządzenie Nr 264/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 264.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 265/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 265.pdf (224,05KB)

Zarządzenie Nr 266/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 266.pdf (222,91KB)

Zarządzenie Nr 267/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 267.pdf (236,25KB)

Zarządzenie Nr 268/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 268.pdf (379,51KB)

Zarządzenie Nr 269/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 269.pdf (637,25KB)

Zarządzenie Nr 270/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniemw użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 270.pdf (236,81KB)

Zarządzenie Nr 271/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 271.pdf (1,11MB)

Zarządzenie Nr 272/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 272.pdf (235,86KB)

Zarządzenie Nr 273/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 273.pdf (224,01KB)

Zarządzenie Nr 274/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia zarządzeni

PDFZarządzenie Nr 274.pdf (159,88KB)

Zarządzenie Nr 275/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 275.pdf (213,46KB)

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 276.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 277.pdf (258,93KB)

Zarządzenie Nr 278/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 278.pdf (1,21MB)

Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 279.pdf (302,16KB)

Zarządzenie Nr 280/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Prudnickiej Rady Seniorów

PDFZarządzenie Nr 280.pdf (206,83KB)

Zarządzenie Nr 280A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków komunalnych w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 280A.pdf (11,27MB)

Zarządzenie Nr 281/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 281.pdf (286,41KB)

Zarządzenie Nr 282/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 282.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 283/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ewidencji i płatności kwot zasądzonych tytułem obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

PDFZarządzenie Nr 283.pdf (223,60KB)

Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 284.pdf (1,70MB)

Zarządzenie Nr 285/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 285.pdf (274,83KB)

Zarządzenie Nr 286/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 286.pdf (225,37KB)

Zarządzenie Nr 287/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 287.pdf (1,47MB)

Zarządzenie Nr 288/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 288.pdf (874,96KB)

Zarządzenie Nr 289/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 289.pdf (234,97KB)

Zarządzenie Nr 290/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2014 r. zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 290.pdf (1,12MB)

Zarządzenie Nr 291/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału
w gruncie

PDFZarządzenie Nr 291.pdf (217,08KB)

Zarządzenie Nr 292/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zamówień na usługi i dostawy do placówek oświatowych

PDFZarządzenie Nr 292.pdf (234,77KB)

Zarządzenie Nr 293/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 293.pdf (1,00MB)

Zarządzenie Nr 294/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 294.pdf (3,41MB)

Zarządzenie Nr 295/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 295.pdf (304,27KB)

Zarządzenie Nr 296/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 296.pdf (222,91KB)

Zarządzenie Nr 297/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 297.pdf (1,18MB)

Zarządzenie Nr 297A/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 297A.pdf (458,60KB)

Zarządzenie Nr 298/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz  ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 298.pdf (216,71KB)

Zarządzenie Nr 299/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 299.pdf (711,18KB)

Zarządzenie Nr 300/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 300.pdf (358,26KB)

Zarządzenie Nr 301/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy Rynek 21 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 301.pdf (331,92KB)

Zarządzenie Nr 302/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia programów działalnosci i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 302.pdf (7,63MB)

Zarządzenie Nr 303/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr 303.pdf (447,85KB)

Zarządzenie Nr 304/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od wykonywania prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 304.pdf (312,59KB)