Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019


Zarządzenie Nr 120/1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie NR 120 1.pdf (1,02MB)

Zarządzenie Nr 120/2/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok

PDFZarządzenie NR 120 2.pdf (144,19KB)

Zarządzenie Nr 120/3/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie NR 120 3.pdf (365,55KB)

Zarządzenie Nr 120/4/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie NR 120 4.pdf (13,74MB)

Zarządzenie Nr 120/5/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zakazu palenia tytoniu w budynkach Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie NR 120 5.pdf (216,42KB)

Zarządzenie Nr 120/6/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie NR 120 6.pdf (804,80KB)

Zarządzenie Nr 120/7/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 7.pdf (233,83KB)

Zarządzenie Nr 120/8/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/18/2018 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik na potrzeby zarządzania kryzysowego 

* imiona i nazwiska anonimizowano

PDFZarządzenie Nr 120 8.pdf (520,08KB)

Zarządzenie Nr 120/9/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120 9.pdf (1,42MB)

Zarządzenie Nr 120/10/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120 10.pdf (1,13MB)

Zarządzenie Nr 120/11/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120 11.pdf (682,77KB)

Zarządzenie Nr 120/12/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120 12.pdf (1,46MB)

Zarządzenie Nr 120/13/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2019 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku, trybu pracy komisji przetargowej i nadzoru nad realizacją zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro

PDFZarządzenie Nr 120 13.pdf (4,37MB)

Zarządzenie Nr 120/14/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

* imię i nazwisko anonimizowano

PDFZarządzenie Nr 120 14.pdf (179,10KB)

Zarządzenie Nr 120/15/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia archiwizacji

* str. 2 została anonimizowana

PDFZarządzenie Nr 120 15.pdf (634,45KB)