Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2010-2014

PDF980. Uchwała Rady Miejskiej nr LXV-976-2014 z dnia 10 listopada 2014r. w spr. aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Prudnik.pdf (915,43KB)

PDF979. Uchwała Rady Miejskiej nr LXV-975-2014 z dnia 10 listopada 2014 r.w spr. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik.pdf (354,00KB)

PDF978. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-974-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami....pdf (2,72MB)

PDF977. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-973-2014 z dnia 30 października w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe....pdf (3,22MB)

PDF976. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-972-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudziczce.pdf (288,18KB)

PDF975. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIV-971-2014 z dnia 30 października 20014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,61KB)

PDF974. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-970-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (236,29KB)

PDF973. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-969-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (236,76KB)

PDF972. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-968-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,69KB)

PDF971. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-967-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,61KB)

PDF970. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-966-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,80KB)

PDF969. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-965-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,15KB)

PDF968. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-964-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (236,59KB)

PDF967. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-963-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (236,68KB)

PDF966. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-962-2014 z 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (237,20KB)

PDF965. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-961-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (236,95KB)

PDF964. Uchwała Rady Miejskiej LXIV- 960-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. zbycia nieruchomości.pdf (807,65KB)

PDF963. Uchwała Rady Miejskiej LXIV- 959-2014 z dnia 30 października 2014 r. w spr. zbycia nieruchomości.pdf (781,68KB)

PDF962. Uchwała Rady Miejskiej LXIV- 958-2014 z dnia 30 paździenika 2014 r. w spr. zbycia nieruchomości.pdf (831,97KB)

PDF961. Uchwała Rady Miejskiej LXIV-957-2014 z dnia 30 października 2014r. w spr. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Komunalnych....pdf (486,37KB)

PDF960. Uchwała Rady Miejskiej LXIV-956-2014 z dnia 30 października 2015 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018.pdf (6,92MB)

PDF959. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-955-2014 z dnia 30 października 2014 r.w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok.pdf (1,46MB)

PDF958. Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV-954-2014 z dnia 30 października 2014 r. w spr. zmiany uchwały nr XXXVIII-648....pdf (362,54KB)

PDF957. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIII-953-2014 z dnia 15 października 2014 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok..pdf (335,32KB)

PDF956. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-952-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. przyjęcia stanowiska dot. zamiaru prywatyzacji....pdf (688,97KB)

PDF955. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-951-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. wzniesienia pomnika.pdf (1 010,65KB)

PDF954. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-950-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. nadania odznaki honorowej....pdf (270,79KB)

PDF953. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-949-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. nadania odznaki honorowej....pdf (272,87KB)

PDF952. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-948-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania....pdf (377,48KB)

PDF951. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-947-2014 z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowego sposobu....pdf (1,38MB)

PDF950. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-946-2014 z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu utrzymania....pdf (557,62KB)

PDF949. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-945-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (240,39KB)

PDF948. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-944-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. zbycia neiruchomości.pdf (233,81KB)

PDF947. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-943-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. zbycia nieruchomości.pdf (233,49KB)

PDF946. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-942-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. zbycia nieruchomości.pdf (232,92KB)

PDF945. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-941-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (539,56KB)

PDF944. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-940-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (250,08KB)

PDF943. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII-939-2014 z dnia 30 września 2014r. w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok.pdf (1,75MB)

PDF942. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-938-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (235,54KB)

PDF941. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-937-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,42KB)

PDF940. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-936-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,38KB)

PDF939. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-935-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (246,62KB)

PDF938. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-934-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,05KB)

PDF937. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-933-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (254,67KB)

PDF936. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-932-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (256,19KB)

PDF935. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-931-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,79KB)

PDF934. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-930-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (257,79KB)

PDF933. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-929-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (312,27KB)

PDF932. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-928-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,45KB)

PDF931. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-927-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (262,87KB)

PDF930. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-926-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (273,76KB)

PDF929. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-925-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (603,02KB)

PDF928. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-924-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. zbycia nieruchomości.pdf (223,81KB)

PDF927. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-923-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (283,20KB)

PDF926. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-922-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (283,27KB)

PDF925. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-921-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (284,03KB)

PDF924. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-920-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (285,10KB)

PDF923. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-919-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (286,94KB)

PDF922. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-918-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (223,64KB)

PDF921. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI-917-2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (228,86KB)

PDF920. Uchwała Rady Miejskiej Nr LX-916-2014 z dnia 4 sierpnia 2014r. w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014r..pdf (1,00MB)

PDF919. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-915-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność....pdf (1,18MB)

PDF918. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-914-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych....pdf (847,33KB)

PDF917. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-913-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości....pdf (2,61MB)

PDF916. Uchwała Rady Miejkiej w Prudniku Nr LIX-912-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wzniesienia pomnika.pdf (1,23MB)

PDF915. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-911-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. nadania nazwy rondu w Prudniku.pdf (224,61KB)

PDF914. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-910-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (232,99KB)

PDF913. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-909-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (236,86KB)

PDF912. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-908-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (236,36KB)

PDF911. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-907-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (235,92KB)

PDF910. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-906-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,80KB)

PDF909. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-905-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (235,27KB)

PDF908. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-904-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,61KB)

PDF907. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-903-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (235,22KB)

PDF906. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-902-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (232,81KB)

PDF905. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-901-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,38KB)

PDF904. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-900-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,21KB)

PDF903. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-899-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,11KB)

PDF902. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-898-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,22KB)

PDF901. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-897-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,49KB)

PDF900. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-896-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,06KB)

PDF899. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-895-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.pdf (276,60KB)

PDF898. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-894-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. zbycia nieruchomości.pdf (226,62KB)

PDF897. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-893-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (227,88KB)

PDF896. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-892-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. zmian w budżecie Gminy....pdf (1,67MB)

PDF895. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-891-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. udzielenia pomocy finansowej....pdf (271,28KB)

PDF894. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-890-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. udzielenia absolutorium....pdf (277,69KB)

PDF893. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIX-889-2014 z dn. 30 czerwca 2014r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania....pdf (232,03KB)

PDF892. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII-888-2014 z dn. 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej....pdf (1,19MB)

PDF891. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII-887-2014 z dn. 10 czerwca 2014r. w spr.zmian w budżecie Gminy....pdf (151,05KB)

PDF890. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII-886-2014 z dn. 10 czerwca 2014r. w spr.zmiany uchwały nr XXXVIII-648-2013.pdf (70,57KB)

PDF889. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII-885-2014 z dn. 10 czerwca 2014r. w spr. nabycia nieruchomości.pdf (57,79KB)

PDF888.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-884-2014 z dnia 30 maja 2014r.w spr. rozpatrzenia skarg na działaln.OPS....pdf (603,69KB)

PDF887.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-883-2014 z dnia 30 maja 2014r. w spr. przyjęcia gminnego programu osłonowego....pdf (371,99KB)

PDF886. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-882-2014 z dnia 30 maja 2014 w spr. włączenia Publicznego Przedszkola....pdf (389,09KB)

PDF885.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-881-2014 z dnia 30 maja 2014r. w spr. włączenia Przedszkola nr 3 w Prudniku oraz....pdf (394,83KB)

PDF884.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-880-2014 z dnia 30 maja 2014r. w spr. włączenia Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku....pdf (382,56KB)

PDF883.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-879-2014 z dnia 30 maja 2014r. w spr. przedłużenia czasu obowiązywania dotych.taryf....pdf (321,97KB)

PDF882.Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-878-2014 z dnia 30 maja 2014r.w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej..pdf (247,09KB)

PDF881.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-877-2014 z dnia 30 maja 2014r.w spr. obciążenia nieruchomości gruntowych..pdf (1,05MB)

PDF880.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-876-2014 z dnia 30 maja 2014r. w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014rok..pdf (1 007,02KB)

PDF879.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-875-2014 z dnia 30 maja 2014r. w spr.przekazania śr. finansowych dla Komendy....pdf (280,27KB)

PDF878.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVII-874-2014 z dnia 30 maja 2014r. w spr.przekazania śr.finansowych dla Komendy Woj....pdf (281,72KB)

PDF877.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-873-2014 z dnia 30.04.2014r. w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,obejmującego....pdf (11,47MB)

PDF876.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-872-2014 z dnia 30.04.2014r. w spr. przystąpienia Gminy Prudnik do Międzynarodowego Stowarzyszenia''Cittaslow......pdf (9,87MB)

PDF875.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-871-2014 z dnia 30.04.2014r.zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów....pdf (764,39KB)

PDF874.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-870-2014 z dnia 30.04.2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf (1,95MB)

PDF873.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-869-2014 z dnia 30.04.2014r. zmieniająca uchwałę w spr. inkasa podatków rolnego,leśnego i od nieruchomości.pdf (306,19KB)

PDF872.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-868-2014 z dnia 30.04.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (312,25KB)

PDF871.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-867-2014 z dnia 30.04.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (315,81KB)

PDF870.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-866-2014 z dnia 30.04.2014.w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (257,89KB)

PDF869.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-865-2014 z dnia 30.04.2014r. uchwalająca uchwałę w sprawie zbyci nieruchomości lokalowej.pdf (217,58KB)

PDF868.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-864-2014 z dnia 30.04.2014r. w spr. nabycia i zbycia udziałów w nieruchomościach.pdf (309,79KB)

PDF867.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-863-2014 z dnia 30.04.2014r.zmieniająca uchwałę w spr.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018.pdf (5,77MB)

PDF866.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-862-2014 z dnia 30.04.2014r. w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014rok.pdf (1,02MB)

PDF865.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LVI-861-2014 z dnia 30.04.2014r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (270,68KB)

PDF864. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-860-2014 z 27.03.2014r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika O. P. S. w Prudniku.pdf (509,36KB)

PDF863. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-859-2014 z dnia 27.03.2014r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf (346,36KB)

PDF862. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-858-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia Programu Prudnicka Karta Rodziny i Seniora.pdf (632,87KB)

PDF861. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-857-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie przystąpienia do programu Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (605,56KB)

PDF860. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-856-2014 z dnia 27.03.2014r. w spr. przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji przez Gm. Prudnik projektu pn. Bud. użyt. usł. ePUAP.pdf (784,15KB)

PDF859. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-855-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik środków Stanowiących Fundusz Sołecki.pdf (233,77KB)

PDF858. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-854-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (237,51KB)

PDF857. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-853-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (258,79KB)

PDF856. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-852-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (248,00KB)

PDF855. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-851-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (249,12KB)

PDF854. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-850-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (251,76KB)

PDF853. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-849-2014 z dnia 27.03.2014r.w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (755,62KB)

PDF852. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-848-2014 z dnia 27.03.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalebnia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018.pdf (5,26MB)

PDF851. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku LV-847-2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014r..pdf (766,16KB)

PDF850.Uchwała Nr LIV-846-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do .....pdf (327,36KB)

PDF849.Uchwała Nr LIV-845-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie .....pdf (337,43KB)

PDF848.Uchwała Nr LIV-844-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych .......pdf (270,75KB)

PDF847.Uchwała Nr LIV-843-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ......pdf (756,41KB)

PDF846.Uchwała Nr LIV-842-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (245,73KB)

PDF845.Uchwała Nr LIV-841-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prudnik.pdf (537,42KB)

PDF844.Uchwała Nr LIV-840-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (259,28KB)

PDF843.Uchwała Nr LIV-839-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (229,74KB)

PDF842.Uchwała Nr LIV-838-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (249,88KB)

PDF841.Uchwała Nr LIV-837-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (253,49KB)

PDF840.Uchwała Nr LIV-836-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ..........pdf (5,21MB)

PDF839.Uchwała Nr LIV-835-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok.pdf (1,97MB)

PDF838.Uchwała Nr LIII-834-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.pdf (3,83MB)

PDF837.Uchwała Nr LIII-833-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf (632,63KB)

PDF836.Uchwała Nr LIII-832-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.pdf (274,47KB)

PDF835.Uchwała Nr LIII-831-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (280,57KB)

PDF834.Uchwała Nr LIII-830-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (486,79KB)

PDF833.Uchwała Nr LIII-829-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania ....pdf (279,00KB)

PDF832.Uchwała Nr LIII-828-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ......pdf (1,50MB)

PDF831.Uchwała Nr LIII-827-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa .....pdf (277,83KB)

PDF830.Uchwała Nr LIII-826-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania .......pdf (579,08KB)

PDF829.Uchwała Nr LIII-825-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar części wsi ....pdf (11,16MB)

PDF828.Uchwała Nr LIII-824-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (346,43KB)

PDF827.Uchwała Nr LIII-823-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie obciąenia nieruchomości gruntowej.pdf (294,10KB)

PDF826.Uchwała Nr LIII-822-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf (331,01KB)

PDF825.Uchwała Nr LIII-821-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (241,81KB)

PDF824.Uchwała Nr LIII-820-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (241,07KB)

PDF823.Uchwała Nr LIII-819-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (241,58KB)

PDF822.Uchwała Nr LIII-818-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (241,07KB)

PDF821.Uchwała Nr LIII-817-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej ......pdf (310,85KB)

PDF820.Uchwała Nr LIII-816-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014r..pdf (677,97KB)

PDF819.Uchwała Nr LII-815-2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości.pdf (323,43KB)

PDF818.Uchwała Nr LI-814-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (241,81KB)

PDF817.Uchwała Nr LI-813-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,15KB)

PDF816.Uchwała Nr LI-812-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (244,19KB)

PDF815.Uchwała Nr LI-811-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (247,75KB)

PDF814.Uchwała Nr LI-810-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf (273,30KB)

PDF813.Uchwała Nr LI-809-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (297,05KB)

PDF812.Uchwała Nr LI-808-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014.pdf (2,79MB)

PDF811.Uchwała Nr LI-807-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Prudnik.pdf (862,40KB)

PDF810.Uchwała Nr LI-806-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013r..pdf (1,85MB)

PDF809.Uchwała Nr LI-805-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018.pdf (10,80MB)

PDF808.Uchwała Nr LI-804-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 rok.pdf (8,85MB)

PDF807.Uchwała Nr L-803-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (240,50KB)

PDF806.Uchwała Nr L-802-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (239,61KB)

PDF805.Uchwała Nr L-801-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,71KB)

PDF804.Uchwała Nr L-800-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,27KB)

PDF803.Uchwała Nr L-799-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (244,08KB)

PDF802.Uchwała Nr L-798-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (243,78KB)

PDF801.Uchwała Nr L-797-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,02KB)

PDF800.Uchwała Nr L-796-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (243,15KB)

PDF799.Uchwała Nr L-795-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,23KB)

PDF798.Uchwała Nr L-794-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (243,45KB)

PDF797.Uchwała Nr L-793-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,83KB)

PDF796.Uchwała Nr L-792-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (241,96KB)

PDF795.Uchwała Nr L-791-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok.pdf (929,82KB)

PDF794.Uchwała Nr L-790-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.pdf (273,83KB)

PDF793.Uchwała Nr L-789-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ........pdf (789,76KB)

PDF792.Uchwała Nr L-788-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki .........pdf (3,20MB)

PDF791.Uchwała Nr L-787-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014-2018.pdf (3,94MB)

PDF790.Stanowisko Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie zamiaru lokalizacji biogazowi w sąsiedztwie granic administracyjnych Gminy Prudnik.pdf (494,73KB)

PDF789.Uchwała Nr XLIX-786-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów .....pdf (1,92MB)

PDF788.Uchwała Nr XLIX-785-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki ....pdf (297,25KB)

PDF787.Uchwała Nr XLIX-784-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu ......pdf (354,87KB)

PDF786.Uchwała Nr XLIX-783-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (523,54KB)

PDF785.Uchwała Nr XLIX-782-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (508,54KB)

PDF784.Uchwała Nr XLIX-781-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (240,91KB)

PDF783.Uchwała Nr XLIX-780-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (244,35KB)

PDF782.Uchwała Nr XLIX-779-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (243,62KB)

PDF781.Uchwała Nr XLIX-778-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (251,67KB)

PDF780.Uchwała Nr XLIX-777-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (243,91KB)

PDF779.Uchwała Nr XLIX-776-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (244,24KB)

PDF778.Uchwała Nr XLIX-775-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (248,01KB)

PDF777.Uchwała Nr XLIX-774-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (250,97KB)

PDF776.Uchwała Nr XLIX-773-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (249,30KB)

PDF775.Uchwała Nr XLIX-772-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (298,30KB)

PDF774.Uchwała Nr XLIX-771-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (239,98KB)

PDF773.Uchwała Nr XLIX-770-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (245,76KB)

PDF772.Uchwała Nr XLIX-769-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz .....pdf (2,64MB)

PDF771.Uchwała Nr XLIX-768-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok.pdf (826,60KB)

PDF770.Uchwała Nr XLIX-767-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków .........pdf (434,35KB)

PDF769. Uchwała Nr XLIX-766-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (1,41MB)

PDF768.Uchwała Nr XLVIII-765-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 października 2013r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin.pdf (331,00KB)

PDF767.Uchwała Nr XLVII-764-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 października 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin.pdf (345,52KB)

PDF766.Uchwała Nr XLVII-763-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (242,66KB)

PDF765.Uchwała Nr XLVI-762-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (243,61KB)

PDF764.Uchwała Nr XLVI-761-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (300,48KB)

PDF763.Uchwała Nr XLVI-760-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu .........pdf (1,00MB)

PDF762.Uchwała Nr XLVI-759-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf (343,48KB)

PDF761.Uchwała Nr XLVI-758-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (243,33KB)

PDF760.Uchwała Nr XLVI-757-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (238,93KB)

PDF759.Uchwała Nr XLVI-756-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (251,46KB)

PDF758.Uchwała Nr XLVI-755-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013r...pdf (2,32MB)

PDF757.Uchwała Nr XLV-754-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (1,54MB)

PDF756.Uchwała Nr XLV-753-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (13,26MB)

PDF755.Uchwała Nr XLV-752-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (674,80KB)

PDF754.Uchwała Nr XLV-751-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (241,79KB)

PDF753.Uchwała Nr XLV-750-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (289,29KB)

PDF752.Uchwała Nr XLV-749-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (243,60KB)

PDF751.Uchwała Nr XLV-748-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (269,61KB)

PDF750.Uchwała Nr XLV-747-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (241,38KB)

PDF749.Uchwała Nr XLV-746-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (289,93KB)

PDF748.Uchwała Nr XLV-745-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (282,21KB)

PDF747.Uchwała Nr XLV-744-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (241,38KB)

PDF746.Uchwała Nr XLV-743-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (247,48KB)

PDF745.Uchwała Nr XLV-742-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (272,17KB)

PDF744.Uchwała Nr XLV-741-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (283,12KB)

PDF743.Uchwała Nr XLIV-740-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (248,86KB)

PDF742.Uchwała Nr XLIV-739-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (244,06KB)

PDF741.Uchwała Nr XLIV-738-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (296,84KB)

PDF740.Uchwała Nr XLIV-737-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do realizacji Projektu ......pdf (333,72KB)

PDF739.Uchwała Nr XLIV-736-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.pdf (5,33MB)

PDF738.Uchwała Nr XLIV-735-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013r..pdf (952,62KB)

PDF737.Uchwała Nr XLIII-734-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (224,01KB)

PDF736.Uchwała Nr XLIII-733-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia udziałów w nieruchomościach.pdf (299,46KB)

PDF735.Uchwała Nr XLIII-732-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (232,75KB)

PDF734.Uchwała Nr XLIII-731-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,93KB)

PDF733.Uchwała Nr XLIII-730-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,04KB)

PDF732.Uchwała Nr XLIII-729-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierzawienia nieruchomości.pdf (225,46KB)

PDF731.Uchwała Nr XLIII-728-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,95KB)

PDF730.Uchwała Nr XLIII-727-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (227,90KB)

PDF729.Uchwała Nr XLIII-726-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,42KB)

PDF728.Uchwała Nr XLIII-725-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (228,07KB)

PDF727.Uchwała Nr XLIII-724-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (226,82KB)

PDF726.Uchwała Nr XLIII-723-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (230,38KB)

PDF725.Uchwała Nr XLIII-722-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (236,42KB)

PDF724.Uchwała Nr XLIII-721-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który .....pdf (313,27KB)

PDF723.Uchwała Nr XLIII-720-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.pdf (267,84KB)

PDF722.Uchwała Nr XLIII-719-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.pdf (252,15KB)

PDF721.Uchwała Nr XLIII-718-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie.pdf (566,92KB)

PDF720.Uchwała Nr XLIII-717-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Szybowicach.pdf (282,95KB)

PDF719.Uchwała Nr XLIII-716-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Prudniku.pdf (1,34MB)

PDF718.Uchwała Nr XLIII-715-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.pdf (4,49MB)

PDF717.Uchwała Nr XLIII-714-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013r..pdf (1,14MB)

PDF716.Uchwała Nr XLIII-713-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013r..pdf (313,11KB)

PDF715.Uchwała Nr XLIII-712-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (360,65KB)

PDF714.Uchwała Nr XLII-711-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu .....pdf (722,87KB)


PDF713.Uchwała Nr XLII-710-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf (311,39KB)


PDF712.Uchwała Nr XLII-709-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,39KB)


PDF711.Uchwała Nr XLII-708-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,31KB)


PDF710.Uchwała Nr XLII-707-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (326,80KB)


PDF709.Uchwała Nr XLII-706-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (327,24KB)


PDF708.Uchwała Nr XLII-705-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (326,35KB)


PDF707.Uchwała Nr XLII-704-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (327,11KB)


PDF706.Uchwała Nr XLII-703-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (327,45KB)


PDF705.Uchwała Nr XLII-702-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (326,51KB)


PDF704.Uchwała Nr XLII-701-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,82KB)


PDF703.Uchwała Nr XLII-700-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (326,29KB)


PDF702.Uchwała Nr XLII-699-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,23KB)


PDF701.Uchwała Nr XLII-698-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (305,62KB)


PDF700.Uchwała Nr XLII-697-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok.pdf (998,13KB)


PDF699.Uchwała Nr XLII-696-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie opinii dotyczącej projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.pdf (697,61KB)


PDF698.Uchwała Nr XLII-695-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (3,52MB)


PDF697.Uchwała Nr XLII-694-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ......pdf (334,25KB)


PDF696.Uchwała Nr XLII-693-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r..pdf (374,64KB)


PDF695.Uchwała Nr XLII-692-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania .....pdf (329,38KB)


PDF694.Uchwała Nr XLII-691-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ......pdf (918,94KB)


PDF693.Uchwała Nr XLI-690-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf (1 004,16KB)

 

PDF692.Uchwała Nr XLI-689-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Prudnik w zakresie utrzymywania .....pdf (1,64MB)

 

PDF691.Uchwała Nr XLI-688-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie.pdf (764,47KB)

 

PDF690.Uchwała Nr XL-687-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (569,80KB)

 

PDF689.Uchwała Nr XL-686-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,88KB)

 

PDF688.Uchwała Nr XL-685-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,49KB)

 

PDF687.Uchwała Nr XL-684-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (302,73KB)

 

PDF686.Uchwała Nr XL-683-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,65KB)

 

PDF685.Uchwała Nr XL-682-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,32KB)

 

PDF684.Uchwała Nr XL-681-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (311,97KB)

 

PDF683.Uchwała Nr XL-680-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (302,37KB)

 

PDF682.Uchwała Nr XL-679-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (299,14KB)

 

PDF681.Uchwała Nr XL-678-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (299,30KB)

 

PDF680.Uchwała Nr XL-677-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (301,58KB)

 

PDF679.Uchwała Nr XL-676-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf (2,04MB)

 

PDF678.Uchwała Nr XL-675-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (332,98KB)

 

PDF677.Uchwała Nr XL-674-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (297,36KB)

 

PDF676.Uchwała Nr XL-673-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (292,92KB)

 

PDF675.Uchwała Nr XL-672-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (294,12KB)

 

PDF674.Uchwała Nr XL-671-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik na rok 2014 środków stanowiących ....pdf (324,41KB)

 

PDF673.Uchwała Nr XL-670-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.pdf (4,97MB)

 

PDF672.Uchwała Nr XL-669-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok.pdf (952,73KB)

 

PDF671.Uchwała Nr XL-668-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie ....pdf (739,31KB)

 

PDF670.Uchwała Nr XL-667-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....pdf (5,02MB)

 

PDF669.Uchwała Nr XL-666-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami .....pdf (391,92KB)

 

PDF668.Uchwała Nr XL-665-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf (1,77MB)

 

PDF667.Uchwała Nr XL-664-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf (6,15MB)

 

PDF666.Uchwała Nr XL-663-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013r.. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych.pdf (5,33MB)

 

PDF665.Uchwała Nr XXXIX-662-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 marca 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik....pdf (378,91KB)

 

PDF664.Uchwała Nr XXXIX-661-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.pdf (4,92MB)

 

PDF663.Uchwała Nr XXXVIII-660-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego .....pdf (8,22MB)

 

PDF662.Uchwała Nr XXXVIII-659-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (426,59KB)

 

PDF661.Uchwała Nr XXXVIII-658-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (359,46KB)

 

PDF660.Uchwała Nr XXXVIII-657-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (362,08KB)

 

PDF659.Uchwała Nr XXXVIII-656-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (424,99KB)

 

PDF658.Uchwała Nr XXXVIII-655-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (322,18KB)

 

PDF657.Uchwała Nr XXXVIII-654-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (324,96KB)

 

PDF656.Uchwała Nr XXXVIII-653-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.pdf (314,47KB)

 

PDF655.Uchwała Nr XXXVIII-652-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (317,56KB)

 

PDF654.Uchwała Nr XXXVIII-651-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.pdf (4,98MB)

 

PDF653.Uchwała Nr XXXVIII-650-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok.pdf (1,55MB)

 

PDF652.Uchwała Nr XXXVIII-649-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.pdf (394,96KB)

 

PDF651.Uchwała Nr XXXVIII-648-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa ....pdf (847,44KB)

 

PDF650.Uchwała Nr XXXVII-647-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (302,54KB)

 

PDF649.Uchwała Nr XXXVII-646-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (301,27KB)

 

PDF648.Uchwała Nr XXXVII-645-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,70KB)

 

PDF647.Uchwała Nr XXXVII-644-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,71KB)

 

PDF646.Uchwała Nr XXXVII-643-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,86KB)

 

PDF645.Uchwała Nr XXXVII-642-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (300,73KB)

 

PDF644.Uchwała Nr XXXVII-641-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (401,61KB)

 

PDF643.Uchwała Nr XXXVII-640-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (300,76KB)

 

PDF642.Uchwała Nr XXXVII-639-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (375,17KB)

 

PDF641.Uchwała Nr XXXVII-638-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (633,94KB)

 

PDF640.Uchwała Nr XXXVII-637-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru połączenia samorzadowych instytucji kultury.pdf (839,36KB)

 

PDF639.Uchwała Nr XXXVII-636-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.pdf (705,97KB)

 

PDF638.Uchwała Nr XXXVII-635-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Prudniku.pdf (1,30MB)

 

PDF637.Uchwała Nr XXXVII-634-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013r..pdf (654,31KB)

 

PDF636.Uchwała Nr XXXVI-633-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (4,40MB)

 

PDF635.Uchwała Nr XXXVI-632-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf (990,91KB)

 

PDF634.Uchwała Nr XXXVI-631-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (322,88KB)

 

PDF633.Uchwała Nr XXXVI-630-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ......pdf (1,61MB)

 

PDF632.Uchwała Nr XXXVI-629-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .....pdf (3,51MB)

 

PDF631.Uchwała Nr XXXVI-628-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi .....pdf (704,21KB)

 

PDF630.Uchwała Nr XXXVI-627-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Powiatu Prudnickiego.pdf (365,20KB)

 

PDF629.Uchwała Nr XXXVI-626-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2012r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ...pdf (771,86KB)

 

PDF628.Uchwała Nr XXXVI-625-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.pdf (1,53MB)

 

PDF627.Uchwała Nr XXXVI-624-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r..pdf (2,18MB)

 

PDF626.Uchwała Nr XXXVI-623-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018.pdf (3,21MB)

 

PDF625.Uchwała Nr XXXVI-622-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok.pdf (1,11MB)

 

PDF624.Uchwała Nr XXXVI-621-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa ......pdf (500,26KB)

 

PDF623.Uchwała Nr XXXV-620-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie nierównego traktowania mediów przez Krajową .....pdf (641,27KB)

 

PDF622.Uchwała Nr XXXV-619-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania....pdf (1,44MB)

 

PDF621.Uchwała Nr XXXV-618-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ........pdf (4,19MB)

 

PDF620.Uchwała Nr XXXV-617-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (319,78KB)

 

PDF619.Uchwała Nr XXXV-616-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ......pdf (569,19KB)

 

PDF618.Uchwała Nr XXXV-615-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie .......pdf (306,48KB)

 

PDF617.Uchwała Nr XXXV-614-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf (3,80MB)

 

PDF616.Uchwała Nr XXXIV-613-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ......pdf (2,70MB)

 

PDF615.Uchwała Nr XXXIV-612-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,56MB)

 

PDF614.Uchwała Nr XXXIV-611-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,07KB)

 

PDF613.Uchwała Nr XXXIV-610-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (301,00KB)

 

PDF612.Uchwała Nr XXXIV-609-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,03KB)

 

PDF611.Uchwała Nr XXXIV-608-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (303,81KB)

 

PDF610.Uchwała Nr XXXIV-607-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (303,92KB)

 

PDF609.Uchwała Nr XXXIV-606-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,66KB)

 

PDF608.Uchwała Nr XXXIV-605-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,21KB)

 

PDF607.Uchwała Nr XXXIV-604-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,68KB)

 

PDF606.Uchwała Nr XXXIV-603-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (303,46KB)

 

PDF605.Uchwała Nr XXXIV-602-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,02KB)

 

PDF604.Uchwała Nr XXXIV-601-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (303,85KB)

 

PDF603.Uchwała Nr XXXIV-600-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (302,54KB)

 

PDF602.Uchwała Nr XXXIV-599-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,05KB)

 

PDF601.Uchwała Nr XXXIV-598-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,66KB)

 

PDF600.Uchwała Nr XXXIV-597-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,32KB)

 

PDF599.Uchwała Nr XXXIV-596-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,17KB)

 

PDF598.Uchwała Nr XXXIV-595-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,31KB)

 

PDF597.Uchwała Nr XXXIV-594-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,17KB)

 

PDF596.Uchwała Nr XXXIV-593-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,63KB)

 

PDF595.Uchwała Nr XXXIV-592-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,03KB)

 

PDF594.Uchwała Nr XXXIV-591-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,13KB)

 

PDF593.Uchwała Nr XXXIV-590-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,67KB)

 

PDF592.Uchwała Nr XXXIV-589-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,55KB)

 

PDF591.Uchwala Nr XXXIV-588-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,83KB)

 

PDF590.Uchwała Nr XXXIV-587-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,37KB)

 

PDF589.Uchwała Nr XXXIV-586-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,10KB)

 

PDF588.Uchwała Nr XXXIV-585-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,01KB)

 

PDF587.Uchwała Nr XXXIV-584-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (307,66KB)

 

PDF586.Uchwała Nr XXXIV-583-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,60KB)

 

PDF585.Uchwała Nr XXXIV-582-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,98KB)

 

PDF584.Uchwała Nr XXXIV-581-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,98KB)

 

PDF583.Uchwała Nr XXXIV-580-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,77KB)

 

PDF582.Uchwała Nr XXXIV-579-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,91KB)

 

PDF581.Uchwała Nr XXXIV-578-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,60KB)

 

PDF580.Uchwała Nr XXXIV-577-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,24KB)

 

PDF579.Uchwała Nr XXXIV-576-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,87KB)

 

PDF578.Uchwała Nr XXXIV-575-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.pdf (380,87KB)

 

PDF577.Uchwała Nr XXXIV-574-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (297,84KB)

 

PDF576.Uchwała Nr XXXIV-573-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (298,75KB)

 

PDF575.Uchwała Nr XXXIV-572-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (379,06KB)

 

PDF574.Uchwała Nr XXXIV-571-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (379,48KB)

 

PDF573.Uchwała Nr XXXIV-570-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (380,40KB)

 

PDF572.Uchwała Nr XXXIV-569-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.pdf (3,80MB)

 

PDF571.Uchwała Nr XXXIV-568-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok.pdf (1,17MB)

 

PDF570.Uchwała Nr XXXIII-567-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczacego uwzględnienia w polityce Rządu Rzeczypospolitej ...pdf (785,56KB)

 

PDF569.Uchwała Nr XXXIII-566-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (327,03KB)

 

PDF568.Uchwała Nr XXXIII-565-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (329,65KB)

 

PDF567.Uchwała Nr XXXIII-564-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (597,35KB)

 

PDF566.Uchwała Nr XXXIII-563-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wystąpienia Gminy Prudnik ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Żródła .....pdf (390,87KB)

 

PDF565.Uchwała Nr XXXIII-562-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ......pdf (3,19MB)

 

PDF564.Uchwała Nr XXXIII-561-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty .....pdf (614,36KB)

 

PDF563.Uchwała Nr XXXIII-560-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka ...pdf (2,26MB)

 

PDF562.Uchwała Nr XXXIII-559-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (323,26KB)

 

PDF561.Uchwała Nr XXXIII-558-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierzawienia nieruchomości.pdf (323,04KB)

 

PDF560.Uchwała Nr XXXIII-557-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,13KB)

 

PDF559.Uchwała Nr XXXIII-556-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,59KB)

 

PDF558.Uchwała Nr XXXIII-555-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (328,22KB)

 

PDF557.Uchwała Nr XXXIII-554-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,68KB)

 

PDF556.Uchwała Nr XXXIII-553-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (328,69KB)

 

PDF555.Uchwała Nr XXXIII-552-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,97KB)

 

PDF554.Uchwała Nr XXXIII-551-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (330,61KB)

 

PDF553.Uchwała Nr XXXIII-550-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (326,29KB)

 

PDF552.Uchwała Nr XXXIII-549-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (328,06KB)

 

PDF551.Uchwała Nr XXXIII-548-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (327,03KB)

 

PDF550.Uchwała Nr XXXIII-547-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (331,23KB)

 

PDF549.Uchwała Nr XXXIII-546-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (330,33KB)

 

PDF548.Uchwała Nr XXXIII-545-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (346,48KB)

 

PDF547.Uchwała Nr XXXIII-544-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (430,38KB)

 

PDF546.Uchwała Nr XXXIII-543-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (345,97KB)

 

PDF545.Uchwała Nr XXXIII-542-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (320,44KB)

 

PDF544.Uchwała Nr XXXIII-541-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (344,50KB)

 

PDF543.Uchwała Nr XXXIII-540-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (345,81KB)

 

PDF542.Uchwała Nr XXXIII-539-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf (321,29KB)

 

PDF541.Uchwała Nr XXXIII-538-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku - samorzadowego zakładu budżetowego.pdf (522,51KB)

 

PDF540.Uchwała Nr XXXIII-537-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 październik 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.pdf (1,51MB)

 

PDF539.Uchwała Nr XXXIII-536-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok.pdf (691,41KB)

 

PDF538.Uchwała Nr XXXIII-535-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (1,52MB)

 

PDF537.Uchwała Nr XXXIII-534-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.pdf (641,74KB)

 

PDF536.Uchwała Nr XXXIII-533-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf (375,06KB)

 

PDF535.Uchwała Nr XXXIII-532-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf (365,86KB)

 

PDF534.Uchwała Nr XXXII-531-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 pażdziernika 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.pdf (3,93MB)

 

PDF533.Uchwała Nr XXXII-530-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 pażdziernika 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok..pdf (1,23MB)

 

PDF532.Uchwała Nr XXXII-529-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 pażdziernika 2012r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (439,19KB)

 

PDF531.Uchwała Nr XXXII-528-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r..pdf (387,92KB)

 

PDF530.Uchwała Nr XXXI-527-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 pazdziernika 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja ......pdf (396,43KB)

 

PDF529.Uchwała Nr XXXI-526-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 października 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu konkursowego pn. Równym Krokiem.pdf (386,13KB)

 

PDF528.Uchwała Nr XXX-525-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej ......pdf (393,32KB)

 

PDF527.Uchwała Nr XXX-524-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospod ......pdf (671,76KB)

 

PDF526.Uchwała Nr XXX-523-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (339,01KB)

 

PDF525.Uchwała Nr XXX-522-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 wrzesnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (348,77KB)

 

PDF524.Uchwała Nr XXX-521-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (327,95KB)

 

PDF523.Uchwała Nr XXX-520-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (307,25KB)

 

PDF522.Uchwała Nr XXX-519-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (699,67KB)

 

PDF521.Uchwała Nr XXX-518-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (348,92KB)

 

PDF520.Uchwała Nr XXX-517-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie nabycia i zbycia udziału w nieruchomościach.pdf (379,75KB)

 

PDF519.Uchwaa Nr XXX-516-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (377,17KB)

 

PDF518.Uchwała Nr XXX-515-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (309,04KB)

 

PDF517.Uchwała Nr XXX-514-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (307,29KB)

 

PDF516.Uchwała Nr XXX-513-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (325,67KB)

 

PDF515.Uchwała Nr XXX-512-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.pdf (3,78MB)

 

PDF514.Uchwała Nr XXX-511-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok.pdf (1,14MB)

 

PDF513.Uchwała Nr XXIX-510-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie skargi do WSA w Opolu na uchwałę Nr XXV-432-2012 RM w Prudniku w sprawie zmiany ..........pdf (380,96KB)

 

PDF512.Uchwała Nr XXVIII-509-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 1 w Prudniku.pdf (8,88MB)

 

PDF511.Uchwała nr XXVIII-508-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r.w spr.nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 2 w Prudniku.pdf (8,88MB)

 

PDF510.Uchwała Nr XXVIII-507-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. zm.uchwałę w spr.zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.pdf (388,62KB)

 

PDF509.Uchwała Nr XXVIII-506-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. zm.uchwałę w spr.Gminnego pragramu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh.na 2012r..pdf (377,89KB)

 

PDF508.Uchwała Nr XXVIII-505-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (1,21MB)

 

PDF507.Uchwała Nr XXVIII-504-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (322,50KB)

 

PDF506.Uchwała Nr XXVIII-503-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,12KB)

 

PDF505.Uchwała Nr XXVIII-502-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (321,62KB)

 

PDF504.Uchwała Nr XXVIII-501-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (323,83KB)

 

PDF503.Uchwała Nr XXVIII-500-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (323,48KB)

 

PDF502.Uchwała Nr XXVIII-499-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,06KB)

 

PDF501.Uchwała Nr XXVIII-498-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (326,33KB)

 

PDF500.Uchwała Nr XXVIII-497-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (323,84KB)

 

PDF499.Uchwała Nr XXVIII-496-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,52KB)

 

PDF498.Uchwała Nr XXVIII-495-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (320,23KB)

 

PDF497.Uchwała Nr XXVIII-494-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,40KB)

 

PDF496.Uchwała Nr XXVIII-493-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (323,49KB)

 

PDF495.Uchwała Nr XXVIII-492-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (323,31KB)

 

PDF494.Uchwała Nr XXVIII-491-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (325,85KB)

 

PDF493.Uchwała Nr XXVIII-490-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (322,10KB)

 

PDF492.Uchwała Nr XXVIII-489-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (322,40KB)

 

PDF491.Uchwała Nr XXVIII-488-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,18KB)

 

PDF490.Uchwała Nr XXVIII-487-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,50KB)

 

PDF489.Uchwała Nr XXVIII-486-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (323,69KB)

 

PDF488.Uchwała Nr XXVIII-485-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (324,04KB)

 

PDF487.Uchwała Nr XXVIII-484- 2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (327,17KB)

 

PDF486.Uchwała Nr XXVIII-483-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (320,50KB)

 

PDF485.Uchwała Nr XXVIII-482-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (326,49KB)

 

PDF484.Uchwała Nr XXVIII-481-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (322,79KB)

 

PDF483.Uchwała Nr XXVIII-480-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (321,05KB)

 

PDF482.Uchwała Nr XXVIII-479-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (320,65KB)

 

PDF481.Uchwała Nr XXVIII-478-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,51KB)

 

PDF480.Uchwała Nr XXVIII-477-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (307,73KB)

 

PDF479.Uchwała Nr XXVIII-476-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (304,66KB)

 

PDF478.Uchwała Nr XXVIII-475-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (315,21KB)

 

PDF477.Uchwała Nr XXVIII-474-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r.w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (322,74KB)

 

PDF476.Uchwała Nr XXVIII-473-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r.w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (341,79KB)

 

PDF475.Uchwała Nr XXVIII-472-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r.w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (316,72KB)

 

PDF474.Uchwała Nr XXVIII-471-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (308,33KB)

 

PDF473.Uchwała Nr XXVIII-470-2012 Rady Miejskiej w Prudniu z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (307,06KB)

 

PDF472.Uchwała Nr XXVIII-469-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (308,77KB)

 

PDF471.Uchwała Nr XXVIII-468-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,09KB)

 

PDF470.Uchwała Nr XXVIII-467-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,25KB)

 

PDF469.Uchwała Nr XXVIII-466-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r.w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,91KB)

 

PDF468.Uchwała Nr XXVIII-465-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (306,32KB)

 

PDF467.Uchwała Nr XXVIII-464-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (307,26KB)

 

PDF466.Uchwała Nr XXVIII-463-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,95KB)

 

PDF465.Uchwała Nr XXVIII-462-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (305,86KB)

 

PDF464.Uchwała Nr XXVIII-461-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (334,25KB)

 

PDF463.Uchwała Nr XXVIII-460-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (301,09KB)

 

PDF462.Uchwała Nr XXVIII - 459-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (303,03KB)

 

PDF461.Uchwała Nr XXVIII-458-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (306,22KB)

 

PDF460.Uchwała Nr XXVIII-457- 2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (334,92KB)

 

PDF459.Uchwała Nr XXVIII-456-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. zm.uchwałę w spr.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016.pdf (2,32MB)

 

PDF458.Uchwała Nr XXVIII-455-2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r..pdf (773,78KB)

 

457.Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.

 

456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu

 

455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM

 

454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM

 

453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum

 

452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej

 

451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance

 

450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

448.Uchwała Nr XXVI/445/2012 Rady Miejskiej w Prudnuiku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

447.Uchwała Nr XXVI/444/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej

 

443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości

 

442.Uchwała Nr XXVI/439/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr:wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia

 

441.Uchwała Nr XXVI/438/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

 

440.Uchwała Nr XXVI/437/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

438.Uchwała Nr XXVI/435/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok

 

436.Uchwała Nr XXVI/433/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku

 

435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika

 

434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik

 

433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

432.Uchwała Nr XXIV/429/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

 

424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych

 

423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości

 

422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

 

420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej

 

419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej

 

418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej

417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej

 

416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku

 

415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku

 

414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

413.Uchwała Nr XXIV/410/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012 - 2016

 

412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r.

 

411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

 

410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r.

 

409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.

 

408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki

407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

405.Uchwała Nr XXIII/402/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

403.Uchwała Nr XXIII/400/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości

397.Uchwała Nr XXIII/394/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:obciążenia nieruchomości gruntowej

 

396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej

 

395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej

 

394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości

 

393.Uchwała Nr XXIII/390/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej

 

392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej

 

391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

 

390.Uchwała Nr XXIII/387/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012-2016

 

389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.

 

388.Uchwała Nr XXII/385/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku

 

386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów

 

385.Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,określenia stawek opłaty...oraz sposobu pobierania tych opłat

 

384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r.

 

383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

381.Uchwała Nr XXII/378/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

379.Uchwała Nr XXII/376/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

376.Uchwała Nr XXII/373/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej

 

368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej

367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

 

366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej

 

365.Uchwała Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki

 

364.Uchwała Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.

 

363.Uchwała Nr XXI/360/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. zm.uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka

 

362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów

 

361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej

 

360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej

357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej

 

356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej

 

354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej

 

353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej

 

352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016

 

351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.

 

350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika

 

348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku

347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

 

346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku

 

345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości

 

343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości

 

342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej

 

341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej

 

339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

 

338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej

 

336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016

 

335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.

 

334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.

 

333.Uchwała Nr XVIII/330/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29grudnia 2011r. w spr:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej

 

332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej

 

331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012

 

329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik

 

328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013

 

327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości

326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

325.Uchwała Nr XVIII/323/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

322.Uchwała Nr XVIII/320/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

318.Uchwała Nr XVIII/316/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

307.Uchwała Nr XVIII/304/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości

 

305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości

 

304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości

 

301.Uchwała Nr XVIII/298/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

298.Uchwała Nr XVIII/295/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej

 

297.Uchwała Nr XVIII/294/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.zbycia nieruchomości

296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej

 

295.Uchwała Nr XVIII/292/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

294.Uchwała Nr XVIII/291/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r.w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011rok

 

293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.

 

292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016

 

291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku

 

290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej

 

289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej

 

288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi

 

287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o.

286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.

 

285.Uchwała Nr XVII/282/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

 

284.Uchwała Nr XVII/281/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

279.Uchwała Nr Nr XVII/276/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

278.Uchwała Nr XVII/275/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

273.Uchwała Nr XVII/270/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

271.Uchwała Nr XVII/268/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

270.Uchwała Nr XVII/267/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

269.Uchwała Nr XVII/266/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

268.Uchwała Nr XVII/265/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały

 

267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych

266.Uchwała Nr XVII/263/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchylenia uchwały

 

265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik

 

264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik

 

262.Uchwała Nr XVII/259/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik

 

261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku

 

260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie

 

259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r.

 

258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2

 

257.Uchwała Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.

256.Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 201r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r.

 

255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

254.Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 

253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik

 

252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015

 

251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego

 

250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik

 

249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla

 

248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

246.Uchwała Nr XV/244/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

243.Uchwała Nr XV/241/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości

 

238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej

 

237.Uchwała Nr XV/235/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: dotacji przedmiotowej dla ZBK

236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli....

 

235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik

 

234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.

 

233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego

 

232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej

 

231.Uchwała Nr XIV/229/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

227.Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

223.Uchwała Nr XIV/221/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia

 

219.Uchwała Nr XIV/217/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia

 

218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

217.Uchwała Nr XIV/215/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

212.Uchwala Nr XIV/210/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r uchylająca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej

 

210.Uchwała Nr XIV/208/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

209.Uchwała Nr XIV/207/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

208.Uchwała Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

208.Uchwala Nr XIV/205/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik

206.Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej

 

205.Uchwała Nr XIV/203/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r

 

204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......

 

203.Uchwała Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

202.Uchwała Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

201.Uchwała Nr XIII/199/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

198.Uchwała Nr XIII/196/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

197.Uchwała Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

196.Uchwała Nr XIII/194/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

195.Uchwała Nr XIII/193/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

193.Uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

192.Uchwała Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

191.Uchwała Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

190.Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

189.Uchwała Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

187.Uchwała Nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

185.Uchwała Nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

184.Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

183.Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

 

182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości

 

181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

180.Uchwała Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

179.Uchwała Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

177.Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych

176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

 

175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników

 

174.Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku

 

173.Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

 

171.Uchwała Nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r

 

170.Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddz. żłobkowych przedszkoli publicznych..

 

169.Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

168.Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok

 

166.Uchwała Nr XI-164-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011r w spr: udzielenia pomocy finansowej Wojewodztwu Opolskiemu

165.Uchwała Nr X/163/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015

 

164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

 

163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice

 

161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

158.Uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

157.Uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

 

153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

152.Uchwała Nr X/150/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanych

 

151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

 

150.Uchwała Nr X/148/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.

 

149.Uchwała Nr X/147/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika

 

148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

147.Uchwała Nr IX/145/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik

 

146.Uchwała Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.

145.Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty

 

144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice

 

143.Uchwała Nr VIII/141/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice

 

142.Uchwała Nr VIII/140/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

 

141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

 

140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

 

139.Uchwała Nr VIII/137/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej

 

138.Uchwała Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej

 

137.Uchwała Nr VIII/135/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

 

136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

135.Uchwała Nr VIII/133/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

 

134.Uchwała Nr VIII/132/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

 

133.Uchwała Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

 

132.Uchwała Nr VIII/130/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

 

131.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

130.Uchwała Nr VIII/128/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

129.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

127.Uchwała Nr VIII/125/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

126.Uchwała Nr VIII/124/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. uchylająca uchwałę w spr: nabycia nieruchomości

125.Uchwała Nr VIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruddniku z dnia 31 maja 2011r. w spr:obciążenia nieruchomości

 

124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom

 

123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości

 

122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

 

121.Uchwała Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zaciągnięcia przez Gmnię Prudnik długoterminowego kredytu

 

120.Uchwała Nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik

 

119.Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.

 

118. Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

116. Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

 

114. Uchwała Nr VII/112/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

 

113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

 

112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne...

 

110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze

 

109. Uchwała Nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik za pierwsze półrocze

 

108. Uchwała Nr VII/106/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok

 

107. Uchwała Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik

 

106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok

105.Uchwała Nr VI/103/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

104.Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P-ku

 

103.Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku

 

102.Uchwała Nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

101.Uchwała Nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

099.Uchwała Nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

096.Uchwała Nr VI/94/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marcca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

095.Uchwała Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

094.Uchwała Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

093.Uchwała Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

090.Uchwała Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

086.Uchwała Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

084.Uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

083.Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

082.Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

081.Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości

 

080.Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

078.Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

075.Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości

 

073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości

072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom

 

071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości

 

070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej

 

069.Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej

 

068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k

 

067.Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: nadania statutu ŚDS w P-ku

 

066.Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr:nadania statutu MiG Bibliotece Publicznej w P-ku

 

065.Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki

 

064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik

 

063.Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2011r.

062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie

 

061.Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik

 

060.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanych

 

059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

058.Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

057.Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

056.Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej

 

055.Uchwała Nr V/53/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

054.Uchwała Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości

052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości

 

051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości

 

050.Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej

 

049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.

 

048.Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik

 

047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k

 

046.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: propozycji zm.Woj.Planu Działania Systemu Pań.Ratownictwa Medycznego dla woj.Opolskiego na lata 2011 - 2013

 

045. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej

 

044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej

 

043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika

042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013

 

041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

 

040. Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

 

039. Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

037. Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik

 

036. Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok

 

035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania

 

034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

 

033. Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014

032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku

 

031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku

 

030. Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku

 

029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku

 

028. Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

 

027. Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

026. Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego prkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie

 

025. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

 

024. Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011

 

023. Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie

022. Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok

 

021. Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania nalezności pieniężnych...

 

020. Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok

 

019. Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016

 

018. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku

 

017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku

 

016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika

 

015.Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Prudnik

 

014.Uchwała RM w P-ku Nr II/14/2010 w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- renmatologicznych z siedzibą w Kup z dnia 10.12.2010r.

 

013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r.

012.Uchwała RM w Prudniku Nr II/12/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z dnia 10.12.2010r.

 

011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.

 

010.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-10-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

 

009.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-9-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

 

008.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-8-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania komisji Rewizyjnej RM i P-ku

 

007.Uchwała Rady Miejskiej w P-ku Nr II-7-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM

 

006.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2010 z dnia 10 grudnia 2010 w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa

 

005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-5-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji d.s Wsi i Gospodarki Rolnej RM w P-ku

 

004.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia RM w P-ku

 

003.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Budżetu,Finansów I Rozwoju Gospodarczego RM w P-ku

002.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I-2-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w spr: wyboru Wiceprzewodniczącego RM

 

001. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I - 1-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Prudniku