Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021

Zarządzenie Nr 120/1/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku i trybu pracy komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf (3,72MB)

Zarządzenie Nr 120/2/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf (1,32MB)

Zarządzenie Nr 120/3/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf (135,85KB)

Zarządzenie Nr 120/4/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf (11,10MB)

Zarządzenie Nr 120/5/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf (230,37KB)

Zarządzenie Nr 120/6/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Prudnik do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf (290,18KB)

Zarządzenie Nr 120/7/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnień dla Skarbnika Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf (178,87KB)

Zarządzenie Nr 120/8/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf (556,96KB)

Zarządzenie Nr 120/9/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf (249,17KB)

Zarządzenie Nr 120/10/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu doradczego ds. Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf (152,33KB)

Zarządzenie Nr 120/11/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w związku z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO PN-ISO/IEC 27001

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf (338,39KB)

Zarządzenie Nr 120/12/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnień dla Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf (180,93KB)

Zarządzenie Nr 120/13/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf (263,12KB)

Zarządzenie Nr 120/14/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzanie Nr 120-14.pdf (323,73KB)

Zarządzenie Nr 120/15/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Doradczego ds. Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie nr 120-15.pdf (157,36KB)

Zarządzenie Nr 120/16/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w dniu 25 grudnia 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 120-16.pdf (228,20KB)

Zarządzenie Nr 120/17/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

PDFZarządzenie Nr 120-17.pdf (2,28MB)

Zarządzenie Nr 120/18/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-18.pdf (451,92KB)

Zarządzenie Nr 120/19/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-19.pdf (255,59KB)

Zarządzenie Nr 120/20/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-20.pdf (3,25MB)

Zarządzenie Nr 120/21/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-21.pdf (1,65MB)

Zarządzenie Nr 120/21A/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnień dla Zastępcy Skarbnika Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-21A.pdf (203,63KB)

Zarządzenie Nr 120/22/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Miejskim w Prudniku Radiofonicznej Drużyny Alarmowania (RDA) – Formacji Obrony Cywilnej (FOC)

PDFZarządzenie Nr 120-22.pdf (429,57KB)

Zarządzenie Nr 120/23/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-23.pdf (972,57KB)

Zarządzenie Nr 120/24/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w dniu 1 stycznia 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 120-24.pdf (219,65KB)

Zarządzenie Nr 120/25/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu odbycia podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju

PDFZarządzenie Nr 120-25.pdf (309,27KB)

Zarządzenie Nr 120/26/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracowników w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

PDFZarządzenie Nr 120-26.pdf (317,70KB)