Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Redaktorzy biuletynu

Mirosław Banaś

Urząd Miejski w Prudniku - Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego Naczelnik Wydziału
77 40 66 233 77 40 66 228

Piotr Barylak

Wydział Finansowo-Budżetowy - Referat podatków i opłat lokalnych Podinspektor
77 40 66 226 77 40 66 228

Anna Basara

Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Podinspektor ds. ochrony przyrody
77 40 66 241 77 40 66 228

Marzena Białecka

Urząd Miejski w Prudniku-Referat Programów Rozwojowych Inspektor ds. realizacji projektów
77 40 66 253 77 40 66 228

Iwona Bochen

Urząd Miejski w Prudniku Pracownik I stopnia
77 40 66 221 77 40 66 228

Joanna Chilińska

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny Podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
77 40 66 207 77 40 66 228

Aleksandra Dolata

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Mienia Gminy Podinspektor ds. geodezji
77 40 66 250 77 40 66 228

Marlena Geisler-Trybis

Urząd Miejski w Prudniku referent
774066252 774066228

Monika Gniecka-Witkowska

Urząd Miejski w Prudniku - Referat Gospodarki Odpadami Kierownik Referatu
77 40 66 260 77 40 66 228

Tadeusz Górecki

Urząd Miejski w Prudniku - Referat Administracyjno-Gospodarczy Kierownik Referatu
77 40 66 211 77 40 66 228

Krzysztof Halek

Urząd Miejski w Prudniku Informatyk
77 406 62 27 77 40 66 228

Marcin Husak

Urząd Miejski w Prudniku Kieownik Referatu
77 40 66 277 77 40 66 228

Jolanta Kowalska

Urząd Miejski w Prudniku inspektor
774066210 774066228

Kinga Kwiatkowska

Wydział Inwestycji Referent
77 40 66 255

Joanna Luda

Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Podinspektor ds. zamówień publicznych, pożytku publicznego oraz ewidencji
77 40 66 213 77 40 66 228

Alicja Majewska

Urząd Miejski w Prudniku podinspektor
774066270 774066228

Adam Makarowski

Urząd Miejski w Prudniku-Referat Gospodarki Odpadami Podinspektor ds. gospodarowania odpadami
77 40 66 263 77 40 66 228

Bogusław Małek

Urząd Miejski w Prudniku Strażnik Miejski
77 40 66 242 77 40 66 228

Ewa Martyna

Urząd Miejski w Prudniku referent
774066252 774066228

Jadwiga Mulik

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Inspektor ds. ochrony środowiska
77 40 66 210 77 40 66 228

Anna Muzyka

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny Inspektor ds. organizacyjnych
77 40 66 209 77 40 66 228

Aleksandra Niemczyk

Urząd Miejski w Prudniku Kierownik Referatu
774066224 774066228

Joanna Olejnik

Urząd Miejski w Prudniku Kierownik referatu
774066232 774066228

Tomasz Ostafin

Urząd Miejski w Prudniku Informatyk
77 40 66 227 77 40 66 228

Lidia Pawlikowska-Ozimek

Urząd Miejski w Prudniku Kontroler wewnętrzny
77 40 66 240 77 40 66 228

Agnieszka Plachta

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Inwestycji Podinspektor ds. budownictwa i remontów
77 40 66 255 77 40 66 228

Lidia Plonka

Urząd Miejski w Prudniku - Referat Gospodarki Odpadami Podinspektor ds. gospodarowania odpadami
77 40 66 263 77 40 66 228

Marek Radom

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny Sekretarz Gminy
77 40 66 205 77 40 66 228

Marek Radom

Urząd Miejski w Prudniku Sekretarz Gminy
77 40 66 205 77 40 66 228

Krystian Seman

Urząd Miejski w Prudniku-Straż Miejska Strażnik
77 40 66 242 77 40 66 228

Jolanta Szablowska-Faron

Urząd Miejski w Prudniku Naczelnik Wydziału
77 40 66 234 77 40 66 228

Edyta Szewczyk

Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Finansowo-Budżetowy
77 40 66 219 77 40 66 228

Anna Szkwarek

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny Inspektor ds. organizacyjnych
77 40 66 209 77 40 66 228

Dorota Szmulik

Mienie Gminy
77 40 66 259

Jarosław Szóstka

Urząd Miejski w Prudniku Zastępca Burmistrza Prudnika
77 40 66 204 77 40 66 228

Dorota Świgost

Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa Inspektor ds. rolnictwa
77 40 66 241 77 40 66 228

Anna Tomczyk

Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Mienia Gminy Zastępca Naczelnika Wydziału
77 40 66 259 77 40 66 228

Ewa Wiśniewska

Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Podinspektor ds. planowania przestrzennego
77 40 66 247 77 40 66 228

Aleksandra Wójs

UM Prudnik Z-ca kierownika USC
77 40 66 245

Jolanta Wróblewska

Urząd Miejski w Prudniku Inspektor ds. windykacji
77 40 66 215 77 40 66 228

Władysław Wrzochol

Urząd Miejski w Prudniku - Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
77 40 66 235 77 40 66 228

Barbara Żak

Urząd Miejski w Prudniku-Referat księgowości budżetowej Inspektor
77 40 66 221 77 40 66 228

Katarzyna Żurawiecka-Kaszoid

Urząd Miejski w Prudniku podinspektor
774066250 774066228