Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2022

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (35,04MB)

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/907/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (585,09KB)

Zarządzenie Nr 2A/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 2A.pdf (214,13KB)

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (1,96MB)

Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (280,58KB)

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (249,71KB)

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (266,71KB)

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (265,25KB)

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwrotu wydatków w 2022 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (250,66KB)

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (638,99KB)

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (642,21KB)

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (649,51KB)

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (656,72KB)

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (236,63KB)

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (234,42KB)

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (234,00KB)

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (238,72KB)

Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (235,99KB)

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (1,19MB)

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego 03-05.06.2022 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (6,05MB)

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 20.pdf (155,85KB)

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (259,81KB)

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań w sprawach dodatku osłonowego

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (269,94KB)

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (1,15MB)

Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (1,87MB)

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (574,37KB)

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (2,09MB)

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (657,60KB)

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 28.pdf (236,33KB)

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (236,31KB)

Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (231,25KB)

Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (234,92KB)

Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (153,55KB)

Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 33.pdf (204,05KB)

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 34.pdf (193,26KB)

Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (316,10KB)

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (281,57KB)

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (265,97KB)

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 38.pdf (166,92KB)

Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 39.pdf (40,81KB)

Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 40.pdf (302,52KB)

Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 41.pdf (42,28KB)

Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022

PDFZarządzenie nr 42.pdf (141,64KB)

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 43.pdf (104,88KB)

Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 44.pdf (104,64KB)

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 45.pdf (103,63KB)

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 46.pdf (42,05KB)

Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 47.pdf (41,88KB)

Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie nr 48.pdf (31,87KB)

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PDFZarządzenie nr 49.pdf (41,12KB)

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 50.pdf (104,40KB)

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 51.pdf (38,38KB)

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 52.pdf (38,73KB)

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 53.pdf (40,12KB)

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 59 w Prudniku

PDFZarządzenie nr 54.pdf (38,56KB)

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 55.pdf (104,63KB)

Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 56.pdf (41,87KB)

Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 57.pdf (41,74KB)

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 58.pdf (41,20KB)

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 59.pdf (42,10KB)

Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 60.pdf (40,84KB)

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 61.pdf (41,87KB)

Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 62.pdf (41,15KB)

Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 63.pdf (44,50KB)

Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 64.pdf (42,26KB)

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 65.pdf (41,14KB)

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (42,70KB)

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 67.pdf (41,57KB)

Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 68.pdf (41,85KB)

Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 69.pdf (42,92KB)

Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 70.pdf (40,76KB)

Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 71.pdf (41,60KB)

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 72.pdf (41,94KB)

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 73.pdf (40,36KB)

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 74.pdf (42,79KB)

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 75.pdf (41,18KB)

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 76.pdf (41,74KB)

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 77.pdf (106,68KB)

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2022 r. w  sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (58,16KB)

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie nr 79.pdf (29,46KB)

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (31,20KB)

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 81.pdf (850,19KB)

Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

PDFZarządzenie nr 82.pdf (36,21KB)

Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej

PDFZarządzenie nr 83.pdf (32,61KB)

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 84.pdf (109,37KB)

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 85.pdf (40,91KB)

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 86.pdf (41,48KB)

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 87.pdf (40,48KB)

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 88.pdf (41,67KB)

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (60,87KB)

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 90.pdf (108,80KB)

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 91.pdf (427,50KB)

Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 92.pdf (110,54KB)

Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 93.pdf (39,22KB)

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 94.pdf (51,16KB)

Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 95.pdf (39,32KB)

Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 96.pdf (38,80KB)

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (388,49KB)

Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 98.pdf (37,37KB)

Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (36,60KB)

Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 100.pdf (35,00KB)

Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 101.pdf (39,74KB)

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki SIM Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (43,49KB)

Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2022

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (221,83KB)

Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (41,34KB)

Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 105.pdf (42,34KB)

Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 106.pdf (43,41KB)

Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 107.pdf (44,15KB)

Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (43,95KB)

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie nr 109.pdf (42,70KB)

Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (101,96KB)

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 111.pdf (103,37KB)

Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 112.pdf (42,29KB)

Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 113.pdf (101,72KB)

Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (41,70KB)

Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 115.pdf (59,33KB)

Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zbiorczego zestawienia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik na lata 2016-2032

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (15,19MB)

Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 117.pdf (39,32KB)

Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 118.pdf (38,52KB)

Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 119.pdf (40,81KB)

Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 120.pdf (40,83KB)

Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (110,73KB)

Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (40,13KB)

Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (40,24KB)

Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (39,03KB)

Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie nr 125.pdf (34,37KB)

Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie nr 126.pdf (39,27KB)

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (443,45KB)

Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (39,98KB)

Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (39,49KB)

Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (39,85KB)

Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (52,91KB)

Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Wierzbiec

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (41,15KB)

Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 133.pdf (113,02KB)

Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 134.pdf (112,94KB)

Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. uchylające zarządzenia Nr 219/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2017 r. oraz Nr 45/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 135.pdf (35,89KB)

Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 136.pdf (155,12KB)

Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 137.pdf (26,99KB)

Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 138.pdf (106,59KB)

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2022 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 139.pdf (44,00KB)

Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2022 r. w  sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 140.pdf (42,97KB)

Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2022 r. w  sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 141.pdf (43,75KB)

Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2022 r. w  sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 142.pdf (41,52KB)

Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 143.pdf (114,88KB)

Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 144.pdf (115,15KB)

Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 145.pdf (117,46KB)

Zarządzenie Nr 146/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 146.pdf (413,59KB)

Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 147.pdf (136,00KB)

Zarządzenie Nr 148/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 148.pdf (41,60KB)

Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 149.pdf (43,78KB)

Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 150.pdf (113,40KB)

Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej

PDFZarządzenie Nr 151.pdf (35,76KB)

Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 152.pdf (116,66KB)

Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 153.pdf (41,22KB)

Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 154.pdf (40,88KB)

Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 155.pdf (41,38KB)

Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 156.pdf (41,44KB)

Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 157.pdf (41,28KB)

Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 158.pdf (41,71KB)

Zarządzenie Nr 159/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 159.pdf (40,93KB)

Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 160.pdf (41,57KB)

Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 161.pdf (40,30KB)

Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 162.pdf (40,71KB)

Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 163.pdf (113,06KB)

Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 164.pdf (725,56KB)

Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 165.pdf (112,80KB)

Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 166.pdf (43,95KB)

Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 167.pdf (35,86KB)

Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 168.pdf (36,17KB)

Zarządzenie Nr 169/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 169.pdf (43,52KB)

Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 170.pdf (280,23KB)

Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 171.pdf (136,69KB)

Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 172.pdf (47,38KB)

Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 173.pdf (46,26KB)

Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 174.pdf (46,83KB)

Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 175.pdf (114,54KB)

Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 176.pdf (115,72KB)

Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 177.pdf (39,93KB)

Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 178.pdf (31,37KB)

Zarządzenie Nr 179/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Zakład Usług Komunalnych w Prudniku – Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o.

PDFZarządzenie Nr 179.pdf (90,27KB)

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 180.pdf (27,69KB)

Zarządzenie Nr 181/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 181.pdf (461,64KB)

Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 182.pdf (112,50KB)

Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 183.pdf (38,71KB)

Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 184.pdf (39,98KB)

Zarządzenie Nr 185/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 185.pdf (113,69KB)

Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 19/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego 03-05.06.2022 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 23. Wystawy Twórców Ludowych i  Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 186.pdf (77,15KB)

Zarządzenie Nr 187/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 187.pdf (43,49KB)

Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 188.pdf (42,41KB)

Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 189.pdf (43,37KB)

Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2022 r. określające sposób wykonania uchwały Nr LX/988/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2022

PDFZarządzenie Nr 190.pdf (147,53KB)

Zarządzenie Nr 191/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 191.pdf (116,26KB)

Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 192.pdf (39,69KB)

Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 193.pdf (115,06KB)

Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2022 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 194.pdf (461,19KB)

Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2022 r. w  sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 195.pdf (145,93KB)

Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 196.pdf (115,53KB)

Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 197.pdf (117,69KB)

Zarządzenie Nr 198/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 198.pdf (119,05KB)

Zarządzenie Nr 199/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 199.pdf (117,33KB)

Zarządzenie Nr 200/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 200.pdf (37,06KB)

Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 201.pdf (46,34KB)

Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 202.pdf (250,88KB)

Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 203.pdf (43,57KB)

Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 204.pdf (43,41KB)

Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 205.pdf (42,80KB)

Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 206.pdf (41,57KB)

Zarządzenie Nr 207/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 207.pdf (42,95KB)

Zarządzenie Nr 208/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 208.pdf (42,84KB)

Zarządzenie Nr 209/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 209.pdf (40,78KB)

Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 210.pdf (42,19KB)

Zarządzenie Nr 211/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 211.pdf (42,33KB)

Zarządzenie Nr 212/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 212.pdf (42,68KB)

Zarządzenie Nr 213/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 213.pdf (42,16KB)

Zarządzenie Nr 214/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 214.pdf (43,58KB)

Zarządzenie Nr 215/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 215.pdf (43,30KB)

Zarządzenie Nr 216/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku

PDFZarządzenie Nr 216.pdf (198,84KB)

Zarządzenie Nr 217/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 217.pdf (391,49KB)

Zarządzenie Nr 218/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z i konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 218.pdf (128,23KB)

Zarządzenie Nr 219/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 219.pdf (171,18KB)

Zarządzenie Nr 220/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 220.pdf (293,58KB)

Zarządzenie Nr 221/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 221.pdf (40,02KB)

Zarządzenie Nr 222/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 222.pdf (41,06KB)

Zarządzenie Nr 223/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 223.pdf (141,50KB)

Zarządzenie Nr 224/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 224.pdf (178,71KB)

Zarządzenie Nr 225/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 225.pdf (59,36KB)

Zarządzenie Nr 226/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 226.pdf (170,86KB)

Zarządzenie Nr 227/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 227.pdf (297,73KB)

Zarządzenie Nr 228/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 228.pdf (40,48KB)

Zarządzenie Nr 229/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 229.pdf (40,55KB)

Zarządzenie Nr 230/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 230.pdf (39,73KB)

Zarządzenie Nr 231/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 231.pdf (38,92KB)

Zarządzenie Nr 232/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 232.pdf (39,42KB)

Zarządzenie Nr 233/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 233.pdf (120,17KB)

Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 234.pdf (120,50KB)

Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 235.pdf (46,64KB)

Zarządzenie Nr 236/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 236.pdf (87,30KB)

Zarządzenie Nr 237/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 237.pdf (183,00KB)

Zarządzenie Nr 238/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 238.pdf (272,20KB)

Zarządzenie Nr 239/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 239.pdf (40,61KB)

Zarządzenie Nr 240/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 240.pdf (40,38KB)

Zarządzenie Nr 241/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 241.pdf (40,19KB)

Zarządzenie Nr 242/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 242.pdf (122,24KB)

Zarządzenie Nr 243/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 243.pdf (293,46KB)

Zarządzenie Nr 244/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 244.pdf (122,88KB)

Zarządzenie Nr 245/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 245.pdf (124,70KB)

Zarządzenie Nr 246/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 246.pdf (134,32KB)

Zarządzenie Nr 247/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkowania wieczystego

PDFZarządzenie Nr 247.pdf (35,67KB)

Zarządzenie Nr 248/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 248.pdf (209,41KB)

Zarządzenie Nr 249/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 249.pdf (38,54KB)

Zarządzenie Nr 250/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 250.pdf (37,87KB)

Zarządzenie Nr 251/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 251.pdf (39,00KB)

Zarządzenie Nr 252/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 252.pdf (39,00KB)

Zarządzenie Nr 253/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 253.pdf (120,75KB)

Zarządzenie Nr 254/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 254.pdf (41,03KB)

Zarządzenie Nr 255/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 255.pdf (42,61KB)

Zarządzenie Nr 256/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 256.pdf (39,96KB)

Zarządzenie Nr 257/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 257.pdf (39,42KB)

Zarządzenie Nr 258/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 258.pdf (161,59KB)

Zarządzenie Nr 259/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Sportu i Promocji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 259.pdf (42,24KB)

Zarządzenie Nr 260/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 260.pdf (127,50KB)

Zarządzenie Nr 261/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 261.pdf (264,77KB)

Zarządzenie Nr 262/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 262.pdf (265,19KB)

Zarządzenie Nr 263/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 263.pdf (123,97KB)

Zarządzenie Nr 264/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2022 r. sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 264.pdf (38,96KB)

Zarządzenie Nr 265/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2022 r. sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 265.pdf (39,40KB)

Zarządzenie Nr 266/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 266.pdf (122,74KB)

Zarządzenie Nr 267/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 267.pdf (123,96KB)

Zarządzenie Nr 268/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 268.pdf (123,93KB)

Zarządzenie Nr 269/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 269.pdf (124,38KB)

Zarządzenie Nr 270/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 270.pdf (125,83KB)

Zarządzenie Nr 271/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 271.pdf (27,81KB)

Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 272.pdf (227,25KB)

Zarządzenie Nr 273/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 273.pdf (266,22KB)

Zarządzenie Nr 274/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 274.pdf (48,66KB)

Zarządzenie Nr 275/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 275.pdf (343,62KB)

Zarządzenie Nr 276/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 276.pdf (125,26KB)

Zarządzenie Nr 277/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu  na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 277.pdf (41,71KB)

Zarządzenie Nr 278/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 278.pdf (225,91KB)

Zarządzenie Nr 279/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 279.pdf (300,17KB)

Zarządzenie Nr 280/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 280.pdf (124,72KB)

Zarządzenie Nr 281/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 281.pdf (37,59KB)

Zarządzenie Nr 282/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 282.pdf (492,54KB)

Zarządzenie Nr 283/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 283.pdf (939,72KB)

Zarządzenie Nr 284/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za rok 2021

PDFZarządzenie Nr 284.pdf (898,44KB)

Zarządzenie Nr 285/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie  zmiany zarządzenia w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 285.pdf (36,25KB)

Zarządzenie Nr 286/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 286.pdf (162,42KB)

Zarządzenie Nr 287/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 287.pdf (205,73KB)

Zarządzenie Nr 288/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 288.pdf (187,47KB)

Zarządzenie Nr 289/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 289.pdf (217,46KB)

Zarządzenie Nr 290/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 290.pdf (60,05KB)

Zarządzenie Nr 291/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 291.pdf (130,30KB)

Zarządzenie Nr 292/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego Prudnik 02-04.12.2022 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego

PDFZarządzenie Nr 292.pdf (956,35KB)

Zarządzenie Nr 293/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie planu finansowego Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 293.pdf (283,49KB)

Zarządzenie Nr 294/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu

PDFZarządzenie Nr 294.pdf (50,39KB)

Zarządzenie Nr 295/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 295.pdf (235,15KB)

Zarządzenie Nr 296/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 296.pdf (306,42KB)

Zarządzenie Nr 297/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9

PDFZarządzenie Nr 297.pdf (53,41KB)

Zarządzenie Nr 298/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 298.pdf (41,06KB)

Zarządzenie Nr 299/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 299.pdf (41,86KB)

Zarządzenie Nr 300/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 300.pdf (43,01KB)

Zarządzenie Nr 301/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 301.pdf (43,11KB)

Zarządzenie Nr 302/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 302.pdf (41,03KB)

Zarządzenie Nr 303/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 303.pdf (117,44KB)

Zarządzenie Nr 304/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 304.pdf (133,92KB)

Zarządzenie Nr 305/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 305.pdf (41,17KB)

Zarządzenie Nr 306/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 306.pdf (43,42KB)

Zarządzenie Nr 307/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9, 40-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 307.pdf (43,62KB)

Zarządzenie Nr 308/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 308.pdf (40,17KB)

Zarządzenie Nr 309/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 309.pdf (40,93KB)

Zarządzenie Nr 310/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 310.pdf (139,04KB)

Zarządzenie Nr 311/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 311.pdf (153,12KB)

Zarządzenie Nr 312/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 312.pdf (144,54KB)

Zarządzenie Nr 313/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 313.pdf (41,09KB)

Zarządzenie Nr 314/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 314.pdf (43,93KB)

Zarządzenie Nr 315/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 315.pdf (41,48KB)

Zarządzenie Nr 316/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 316.pdf (39,37KB)

Zarządzenie Nr 317/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 317.pdf (331,03KB)

Zarządzenie Nr 318/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 318.pdf (391,00KB)

Zarządzenie Nr 319/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 319.pdf (148,51KB)

Zarządzenie Nr 320/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 320.pdf (153,60KB)

Zarządzenie Nr 321/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 321.pdf (44,91KB)

Zarządzenie Nr 322/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 322.pdf (240,57KB)

Zarządzenie Nr 323/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 294/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu

PDFZarządzenie Nr 323.pdf (36,24KB)

Zarządzenie Nr 324/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku ul. Podgórna 9, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 324.pdf (34,97KB)

Zarządzenie Nr 325/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 325.pdf (151,42KB)

Zarządzenie Nr 326/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 326.pdf (151,29KB)

Zarządzenie Nr 327/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 327.pdf (45,55KB)

Zarządzenie Nr 328/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 328.pdf (146,83KB)

Zarządzenie Nr 329/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 329.pdf (223,86KB)

Zarządzenie Nr 329a/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 329a.pdf (205,69KB)

Zarządzenie Nr 330/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 330.pdf (258,14KB)

Zarządzenie Nr 331/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 331.pdf (184,02KB)

Zarządzenie Nr 332/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 332.pdf (39,88KB)

Zarządzenie Nr 333/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 333.pdf (39,43KB)

Zarządzenie Nr 334/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 334.pdf (41,21KB)

Zarządzenie Nr 335/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 335.pdf (223,27KB)

Zarządzenie Nr 336/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 336.pdf (596,23KB)

Zarządzenie Nr 337/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu oraz powołania składu Komisji w celu dokonania oceny złożonych wniosków o zawarcie umowy najmu

PDFZarządzenie Nr 337.pdf (433,83KB)

Zarządzenie Nr 338/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 338.pdf (262,31KB)

Zarządzenie Nr 339/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 339.pdf (30,30KB)

Zarządzenie Nr 340/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 340.pdf (33,60KB)

Zarządzenie Nr 341/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych Gminy Prudnik w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr 341.pdf (124,13KB)

Zarządzenie Nr 342/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego

PDFZarządzenie Nr 342.pdf (40,87KB)

Zarządzenie Nr 343/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 343.pdf (887,40KB)

Zarządzenie Nr 344/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 344.pdf (125,62KB)

Zarządzenie Nr 345/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu

PDFZarządzenie Nr 345.pdf (46,33KB)

Zarządzenie Nr 346/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 346.pdf (422,03KB)

Zarządzenie Nr 347/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 347.pdf (50,01KB)

Zarządzenie Nr 348/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 348.pdf (44,84KB)

Zarządzenie Nr 349/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 349.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Nr 350/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 350.pdf (330,57KB)

Zarządzenie Nr 351/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 351.pdf (884,18KB)

Zarządzenie Nr 352/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 352.pdf (38,64KB)

Zarządzenie Nr 353/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 353.pdf (38,93KB)

Zarządzenie Nr 354/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 354.pdf (39,62KB)

Zarządzenie Nr 355/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 355.pdf (40,19KB)

Zarządzenie Nr 356/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 356.pdf (39,96KB)

Zarządzenie Nr 357/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 357.pdf (40,17KB)

Zarządzenie Nr 358/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 358.pdf (41,11KB)

Zarządzenie Nr 359/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 359.pdf (41,09KB)

Zarządzenie Nr 360/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 360.pdf (38,42KB)

Zarządzenie Nr 361/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 361.pdf (39,66KB)

Zarządzenie Nr 362/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 362.pdf (39,70KB)

Zarządzenie Nr 363/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 363.pdf (61,20KB)

Zarządzenie Nr 364/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 364.pdf (57,38KB)

Zarządzenie Nr 365/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 365.pdf (41,85KB)

Zarządzenie Nr 366/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 366.pdf (162,51KB)

Zarządzenie Nr 367/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 367.pdf (288,76KB)

Zarządzenie Nr 368/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Wierzbiec

PDFZarządzenie Nr 368.pdf (41,26KB)

Zarządzenie Nr 369/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 369.pdf (449,19KB)

Zarządzenie Nr 370/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu

PDFZarządzenie Nr 370.pdf (338,05KB)

Zarządzenie Nr 371/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2022 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 371.pdf (26,14KB)

Zarządzenie Nr 372/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 372.pdf (40,56KB)

Zarządzenie Nr 373/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 373.pdf (40,96KB)

Zarządzenie Nr 374/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 374.pdf (40,85KB)

Zarządzenie Nr 375/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Wieszczynie, oznaczonej na mapie nr 1 – obręb Dębowiec jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,5030 ha

PDFZarządzenie Nr 375.pdf (251,63KB)

Zarządzenie Nr 376/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 376.pdf (872,79KB)

Zarządzenie Nr 377/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 377.pdf (205,64KB)

Zarządzenie Nr 378/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 378.pdf (1,54MB)

Zarządzenie Nr 379/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 379.pdf (151,65KB)

Zarządzenie Nr 380/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 380.pdf (149,07KB)

Zarządzenie Nr 381/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 381.pdf (151,83KB)

Zarządzenie Nr 382/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 382.pdf (155,22KB)

Zarządzenie Nr 383/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 383.pdf (153,60KB)

Zarządzenie Nr 384/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 384.pdf (256,85KB)

Zarządzenie Nr 385/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 385.pdf (251,74KB)

Zarządzenie Nr 386/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 386.pdf (958,66KB)

Zarządzenie Nr 387/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 387.pdf (602,66KB)

Zarządzenie Nr 387a/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 387a.pdf (217,31KB)

Zarządzenie Nr 387b/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 387b.pdf (246,63KB)

Zarządzenie Nr 387c/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

PDFZarządzenie Nr 387c.pdf (280,17KB)

Zarządzenie Nr 388/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 388.pdf (943,37KB)

Zarządzenie Nr 389/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 389.pdf (945,17KB)

Zarządzenie Nr 390/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 390.pdf (949,45KB)

Zarządzenie Nr 391/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 391.pdf (252,85KB)

Zarządzenie Nr 392/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 392.pdf (230,06KB)

Zarządzenie Nr 393/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 393.pdf (946,28KB)

Zarządzenie Nr 394/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 394.pdf (2,40MB)

Zarządzenie Nr 395/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 395.pdf (258,01KB)

Zarządzenie Nr 396/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 396.pdf (1,25MB)

Zarządzenie Nr 397/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 397.pdf (3,07MB)

Zarządzenie Nr 398/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ustalenia Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR” w Gminie Prudnik

PDFZarządzenie Nr 398.pdf (1,62MB)

Zarządzenie Nr 399/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2022 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 399.pdf (209,57KB)

Zarządzenie Nr 400/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 400.pdf (3,28MB)

Zarządzenie Nr 401/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 401.pdf (1,20MB)

Zarządzenie Nr 402/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 402.pdf (1,01MB)

Zarządzenie Nr 403/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 403.pdf (1,63MB)

Zarządzenie Nr 404/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 404.pdf (1,60MB)

 Zarządzenie Nr 405/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarządzania nieruchomościami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr 405.pdf (384,11KB)

Zarządzenie Nr 406/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 406.pdf (952,15KB)

Zarządzenie Nr 407/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 407.pdf (959,95KB)

Zarządzenie Nr 408/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 408.pdf (251,56KB)

Zarządzenie Nr 409/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 409.pdf (246,38KB)

Zarządzenie Nr 410/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2022 r.
PDFZarządzenie Nr 410.pdf (363,56KB)

Zarządzenie Nr 411/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 411.pdf (265,37KB)

Zarządzenie Nr 412/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 412.pdf (265,32KB)

Zarządzenie Nr 413/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 413.pdf (254,35KB)

Zarządzenie Nr 414/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 414.pdf (247,34KB)

Zarządzenie Nr 415/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 415.pdf (248,15KB)

Zarządzenie Nr 416/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 416.pdf (250,93KB)

Zarządzenie Nr 417/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZarządzenie Nr 417.pdf (36,23KB)

Zarządzenie Nr 418/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 418.pdf (1,06MB)

Zarządzenie Nr 419/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 419.pdf (384,19KB)

Zarządzenie Nr 420/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 420.pdf (68,76KB)

Zarządzenie Nr 421/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 421.pdf (155,86KB)

Zarządzenie Nr 422/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 422.pdf (158,98KB)

Zarządzenie Nr 423/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 423.pdf (1,20MB)

Zarządzenie Nr 424/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Prudnik” oraz organizacji systemu wydania tabletek jodowych dla uprawnionej ludności z poszczególnych grup ryzyka, na wypadek zdarzenia radiacyjnego

PDFZarządzenie Nr 424.pdf (255,70KB)

Zarządzenie Nr 425/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 425.pdf (1,02MB)

Zarządzenie Nr 426/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 426.pdf (344,18KB)

Zarządzenie Nr 427/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 427.pdf (159,66KB)

Zarządzenie Nr 428/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 428.pdf (158,25KB)

Zarządzenie Nr 429/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 429.pdf (143,23KB)

Zarządzenie Nr 430/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 430.pdf (78,91KB)

Zarządzenie Nr 431/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 431.pdf (159,38KB)

Zarządzenie Nr 432/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 432.pdf (310,95KB)

Zarządzenie Nr 433/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 433.pdf (2,61MB)

Zarządzenie Nr 434/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 434.pdf (290,29KB)

Zarządzenie Nr 435/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 435.pdf (41,16KB)

Zarządzenie Nr 436/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 436.pdf (43,00KB)

Zarządzenie Nr 437/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 437.pdf (41,05KB)

Zarządzenie Nr 438/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 438.pdf (40,84KB)

Zarządzenie Nr 439/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 439.pdf (41,63KB)

Zarządzenie Nr 440/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 440.pdf (146,27KB)

Zarządzenie Nr 441/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 441.pdf (146,96KB)

Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 442.pdf (2,43MB)

Zarządzenie Nr 443/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zbiorczego zestawienia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik na lata 2016-2032

PDFZarządzenie Nr 443.pdf (15,85MB)

Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 444.pdf (240,19KB)

Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 445.pdf (374,81KB)

Zarządzenie Nr 446/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 446.pdf (125,62KB)

Zarządzenie Nr 447/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 447.pdf (40,75KB)

Zarządzenie Nr 448/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 448.pdf (40,02KB)

Zarządzenie Nr 449/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy miny Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

PDFZarządzenie Nr 449.pdf (570,09KB)

Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 450.pdf (40,33KB)

Zarządzenie Nr 451/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 451.pdf (147,54KB)

Zarządzenie Nr 452/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 452.pdf (471,51KB)

Zarządzenie Nr 453/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 453.pdf (191,61KB)

Zarządzenie Nr 454/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 454.pdf (307,03KB)

Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 455.pdf (158,69KB)

Zarządzenie Nr 456/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 456.pdf (328,97KB)

Zarządzenie Nr 457/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 457.pdf (450,13KB)

Zarządzenie Nr 458/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 458.pdf (149,36KB)

Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 459.pdf (50,20KB)

Zarządzenie Nr 460/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 460.pdf (194,40KB)

Zarządzenie Nr 461/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 461.pdf (50,76KB)

Zarządzenie Nr 462/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 462.pdf (145,69KB)

Zarządzenie Nr 463/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego Prudnik 02-04.12.2022 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego

PDFZarządzenie Nr 463.pdf (203,95KB)

Zarządzenie Nr 464/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 464.pdf (46,48KB)

Zarządzenie Nr 465/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 465.pdf (63,61KB)

Zarządzenie Nr 466/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 466.pdf (46,79KB)

Zarządzenie Nr 467/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 467.pdf (47,08KB)

Zarządzenie Nr 468/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 468.pdf (45,25KB)

Zarządzenie Nr 469/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 469.pdf (36,42KB)

Zarządzenie Nr 470/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 470.pdf (315,81KB)

Zarządzenie Nr 471/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie  zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 471.pdf (475,25KB)

Zarządzenie Nr 472/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie określające sposób wykonania uchwały Nr LX/988/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2022

PDFZarządzenie Nr 472.pdf (48,37KB)

Zarządzenie Nr 473/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 473.pdf (151,09KB)

Zarządzenie Nr 474/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 474.pdf (42,08KB)

Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 475.pdf (274,83KB)

Zarządzenie Nr 476/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 476.pdf (621,59KB)

Zarządzenie Nr 477/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 477.pdf (314,00KB)

Zarządzenie Nr 478/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 478.pdf (287,70KB)

Zarządzenie Nr 479/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań w sprawach dodatku węglowego

PDFZarządzenie Nr 479.pdf (44,14KB)

Zarządzenie Nr 480/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

PDFZarządzenie Nr 480.pdf (49,51KB)

Zarządzenie Nr 481/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 481.pdf (200,70KB)

Zarządzenie Nr 482/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 482.pdf (336,98KB)

Zarządzenie Nr 482a/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań w sprawach dodatku elektrycznego

PDFZarządzenie Nr 482a.pdf (39,07KB)