Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (32,31MB)

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (1,18MB)

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (961,05KB)

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (989,44KB)

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (467,05KB)

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (182,46KB)

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (178,20KB)

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (225,48KB)

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (264,34KB)

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (263,11KB)

 Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (273,82KB)

 Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2020 r.  w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (255,43KB)

 Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (1,63MB)

 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (316,58KB)

 Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2020-2023

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (2,46MB)

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie zwrotu wydatków w 2020 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (252,69KB)

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2020 r.  zmieniające zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (607,83KB)

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (1,43MB)

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (178,10KB)

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (227,14KB)

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (230,68KB)

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego 05-07.06.2020 r., Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz 25. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” 04-06.09.2020 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 25. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (11,63MB)

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy zatrudnianiu bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (1,99MB)

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (1,54MB)

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (1,12MB)

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 28.pdf (1,55MB)

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (293,24KB)

Zarządzenie Nr 29A/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 29A.pdf (1 020,72KB)

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (2,06MB)

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (9,89MB)

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (192,23KB)

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 33.pdf (173,80KB)

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (202,84KB)

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (162,75KB)

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (193,55KB)

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (166,40KB)

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (194,78KB)

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (957,12KB)

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (315,85KB)

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie  udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (170,46KB)

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (1,23MB)

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (350,60KB)

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (1,99MB)

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (307,36KB)

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (194,60KB)

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (172,84KB)

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (203,71KB)

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (163,03KB)

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (189,40KB)

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (163,60KB)

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (190,06KB)

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (168,68KB)

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (272,37KB)

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (196,81KB)

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (175,67KB)

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (205,38KB)

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (169,68KB)

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (197,93KB)

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (172,84KB)

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (198,39KB)

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (177,02KB)

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (184,10KB)

Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (206,36KB)

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (178,92KB)

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (192,22KB)

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (171,31KB)

Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (206,12KB)

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (164,53KB)

Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (186,73KB)

Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (167,66KB)

Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (177,91KB)

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie i wypłacenie zasiłków dla opiekunów

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (213,16KB)

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (281,25KB)

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach, oznaczonej na mapie nr 8 jako działka nr 470/2 o powierzchni 0,3630 ha

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (819,66KB)

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (106,13KB)

Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (215,26KB)

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (226,15KB)

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (226,65KB)

Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (404,77KB)

Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (403,50KB)

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (190,09KB)

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr IV/37/2018 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (363,40KB)

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (300,78KB)

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (181,19KB)

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (277,37KB)

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (213,96KB)

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (209,18KB)

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (1,06MB)

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (1,40MB)

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (884,88KB)

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (187,11KB)

Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Prudniku w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (265,81KB)

Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (805,93KB)

Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (217,87KB)

Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (236,68KB)

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (215,35KB)

Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (258,89KB)

Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (396,79KB)

Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (214,99KB)

Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (273,86KB)

 Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (240,77KB)

 Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (290,74KB)

 Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (248,17KB)

Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (166,39KB)

Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (356,05KB)

Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (257,46KB)

Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (99,77KB)

Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (725,89KB)

Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (2,00MB)

Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (2,84MB)

Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (258,71KB)

Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (257,74KB)

Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (284,51KB)

Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (2,01MB)

Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (210,25KB)

Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (297,19KB)

Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (1,65MB)

Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (107,91KB)

Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (1,79MB)

Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (1,50MB)

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 120A/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zmiany aktu założycielskiego

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (428,39KB)

Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (514,55KB)

Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (248,01KB)

Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (198,41KB)

Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (237,28KB)

Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (290,71KB)

Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (865,04KB)

Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego, określenia jego składu i organizacji pracy

PDFZarządzenie Nr 133.pdf (282,38KB)

Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 134.pdf (1,74MB)

Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 135.pdf (200,88KB)

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku do czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 136.pdf (518,84KB)

Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 138.pdf (2,51MB)

Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 139.pdf (175,93KB)

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 140.pdf (280,24KB)

Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 141.pdf (235,87KB)

Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 142.pdf (267,25KB)

Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 143.pdf (241,31KB)

Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 144.pdf (195,26KB)

Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 145.pdf (2,74MB)

Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2019

PDFZarządzenie Nr 146.pdf (228,65KB)

Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za rok 2019

PDFZarządzenie Nr 147.pdf (214,81KB)

Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf (177,46KB)

Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 149.pdf (294,19KB)

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 150.pdf (670,52KB)

Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 151.pdf (370,22KB)

Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 152.pdf (428,22KB)

Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2020-2023 i planu wykorzystania zasobu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 153.pdf (266,75KB)

Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 154.pdf (3,41MB)

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 155.pdf (160,95KB)

Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2020 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 156.pdf (204,72KB)

Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2020 r. w  sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 157.pdf (282,33KB)

Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2020 r. w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 158.pdf (269,80KB)

Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2020 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 159.pdf (558,07KB)

Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2020 r. w  sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 160.pdf (2,15MB)

Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2020 r. w  sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 161.pdf (3,34MB)

Zarządzenie Nr 162/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lipca 2020 r. w  sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 162.pdf (236,95KB)

Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2020 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 163.pdf (3,08MB)

Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2020 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 164.pdf (314,91KB)

Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2020 r. w  sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2020/2021-2022/2023 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2023

PDFZarządzenie Nr 165.pdf (396,04KB)

Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2020 r. w  sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

PDFZarządzenie Nr 166.pdf (269,93KB)

Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2020 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 167.pdf (756,22KB)

Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2020 r. w  sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 168.pdf (236,80KB)

Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2020 r. w  sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 169.pdf (250,89KB)

Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2020 r. w  sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 170.pdf (328,58KB)

Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2020 r. w  sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 171.pdf (160,58KB)

Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2020 r. w  sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 172.pdf (3,91MB)

Zarządzenie Nr 173/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2020 r. w  sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 173.pdf (258,76KB)

Zarządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2020 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 174.pdf (1,51MB)

Zarządzenie Nr 175/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2020 r. w  sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 175.pdf (4,98MB)

Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2020 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 176.pdf (1,82MB)

Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2020 r. w  sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 177.pdf (279,36KB)

Zarządzenie Nr 178/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2020 r. w  sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 178.pdf (191,42KB)

Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2020 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 179.pdf (719,54KB)

Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2020 r. w  sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 180.pdf (224,13KB)

Zarządzenie Nr 181/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2020 r. w  sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 181.pdf (212,82KB)

Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2020 r. w  sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 183.pdf (268,52KB)

Zarządzenie Nr 184/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2020 r. w  sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 184.pdf (255,58KB)

Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2020 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 185.pdf (1,01MB)

Zarządzenie Nr 186/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2020 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 186.pdf (2,49MB)

Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2020 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 187.pdf (766,76KB)

Zarządzenie Nr 188/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZarządzenie Nr 188.pdf (218,03KB)

Zarządzenie Nr 189/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2020 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 189.pdf (2,56MB)

Zarządzenie Nr 190/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2020 r. w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 190.pdf (182,57KB)

Zarządzenie Nr 191/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2020 r. w  sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 191.pdf (289,27KB)

Zarządzenie Nr 192/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2020 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 192.pdf (300,61KB)

Zarządzenie Nr 193/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2020 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 193.pdf (3,08MB)

Zarządzenie Nr 194/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2020 r. w  sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 194.pdf (4,44MB)

Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 07 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 195.pdf (287,75KB)

Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 196.pdf (250,40KB)

Zarządzenie Nr 197/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 197.pdf (257,01KB)

Zarządzenie Nr 198/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 198.pdf (253,81KB)

Zarządzenie Nr 199/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 199.pdf (256,04KB)

Zarządzenie Nr 200/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 200.pdf (235,20KB)

Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 201.pdf (395,09KB)

Zarządzenie Nr 202/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 202.pdf (1,68MB)

Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2020 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 203.pdf (230,16KB)

Zarządzenie Nr 204/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 204.pdf (212,00KB)

Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 205.pdf (1,08MB)

Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2020 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 206.pdf (235,15KB)

Zarządzenie Nr 207/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 207.pdf (3,92MB)

Zarządzenie Nr 208/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

PDFZarządzenie Nr 208.pdf (275,37KB)

Zarządzenie Nr 209/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2020 r. w sprawie planu finansowego wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 209.pdf (419,37KB)

Zarządzenie Nr 210/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 210.pdf (260,94KB)

Zarządzenie Nr 211/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2020 r.  zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 201/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 211.pdf (316,77KB)

Zarządzenie Nr 212/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy Prawo ochrony środowiska

PDFZarządzenie Nr 212.pdf (218,44KB)

Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy Prawo ochrony środowiska

PDFZarządzenie Nr 213.pdf (229,41KB)

Zarządzenie Nr 214/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy Prawo ochrony środowiska

PDFZarządzenie Nr 214.pdf (221,65KB)

Zarządzenie Nr 215/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy Prawo ochrony środowiska

PDFZarządzenie Nr 215.pdf (220,21KB)

Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy Prawo ochrony środowiska

PDFZarządzenie Nr 216.pdf (219,49KB)

Zarządzenie Nr 217/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy Prawo ochrony środowiska

PDFZarządzenie Nr 217.pdf (215,68KB)

Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 218.pdf (2,80MB)

Zarządzenie Nr 219/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód w zakresie spraw społecznych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 219.pdf (271,63KB)

Zarządzenie Nr 220/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych

PDFZarządzenie Nr 220.pdf (202,34KB)

Zarządzenie Nr 221/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

PDFZarządzenie Nr 221.pdf (204,16KB)

Zarządzenie Nr 222/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 222.pdf (2,05MB)

Zarządzenie Nr 223/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania i organizacji Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik

PDFZarządzenie Nr 223.pdf (742,70KB)

Zarządzenie Nr 224/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 224.pdf (4,47MB)

Zarządzenie Nr 225/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 225.pdf (2,92MB)

Zarządzenie Nr 226/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wyliczania dotacji dla publicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

PDFZarządzenie Nr 226.pdf (862,68KB)

Zarządzenie Nr 227/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 227.pdf (2,37MB)

Zarządzenie Nr 228/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 228.pdf (2,86MB)

Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 229.pdf (1,28MB)

Zarządzenie Nr 230/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 230.pdf (2,86MB)

Zarządzenie Nr 231/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych Gminy Prudnik w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 231.pdf (416,01KB)

Zarządzenie Nr 232/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 232.pdf (255,19KB)

Zarządzenie Nr 233/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 233.pdf (175,70KB)

Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 234.pdf (5,15MB)

Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 235.pdf (1,43MB)

Zarządzenie Nr 236/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 236.pdf (261,94KB)

Zarządzenie Nr 236a/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 236a.pdf (525,19KB)

Zarządzenie Nr 237/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 237.pdf (257,35KB)

Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 238.pdf (215,71KB)

Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 239.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 24 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 240.pdf (379,41KB)

Zarządzenie Nr 241/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 241.pdf (266,76KB)

Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9, 11, 13 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 242.pdf (184,31KB)

Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 243.pdf (277,69KB)

Zarządzenie Nr 244/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 244.pdf (261,09KB)

Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 245.pdf (215,79KB)

Zarządzenie Nr 246/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 246.pdf (3,48MB)

Zarządzenie Nr 247/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 247.pdf (3,03MB)

Zarządzenie Nr 248/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 248.pdf (2,68MB)

Zarządzenie Nr 249/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 249.pdf (254,76KB)

Zarządzenie Nr 250/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 250.pdf (461,99KB)

Zarządzenie Nr 251/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyłączenia pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku z zakresu pracy zdalnej

PDFZarządzenie Nr 251.pdf (195,48KB)

Zarządzenie Nr 252/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyłączenia pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku z zakresu pracy zdalnej

PDFZarządzenie Nr 252.pdf (2,63MB)

Zarządzenie Nr 253/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 253.pdf (1,97MB)

Zarządzenie Nr 254/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 254.pdf (3,80MB)

Zarządzenie Nr 255/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 255.pdf (361,62KB)

Zarządzenie Nr 256/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 256.pdf (255,64KB)

Zarządzenie Nr 257/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 257.pdf (218,58KB)

Zarządzenie Nr 258/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 258.pdf (272,26KB)

Zarządzenie Nr 259/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZarządzenie Nr 259.pdf (214,87KB)

Zarządzenie Nr 260/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 260.pdf (4,47MB)

Zarządzenie Nr 261/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

PDFZarządzenie Nr 261.pdf (17,52MB)

Zarządzenie Nr 262/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 262.pdf (286,53KB)

Zarządzenie Nr 263/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 263.pdf (3,11MB)

Zarządzenie Nr 264/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 264.pdf (1,40MB)

Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023

PDFZarządzenie Nr 265.pdf (3,89MB)

Zarządzenie Nr 266/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 266.pdf (134,91KB)

Zarządzenie Nr 267/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy z zakresu utrzymania: czystości i porządku, gminnych urządzeń użyteczności publicznej, zieleni gminnej

PDFZarządzenie Nr 267.pdf (16,82MB)

Zarządzenie Nr 268/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie Nr 268.pdf (207,92KB)

Zarządzenie Nr 269/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2020 r. w  sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFZarządzenie Nr 269.pdf (459,48KB)

Zarządzenie Nr 270/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 270.pdf (1,21MB)

Zarządzenie Nr 271/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 271.pdf (338,66KB)

Zarządzenie Nr 272/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLIX/756/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 272.pdf (1,91MB)