Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2016

Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (24,14MB)

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/281/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/281/2015 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (945,43KB)

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (336,82KB)

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2016 roku w gminnych jednostkach organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (252,81KB)

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (257,18KB)

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (1,37MB)

Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (504,29KB)

Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (251,87KB)

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (889,75KB)

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (334,19KB)

Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (274,90KB)

Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (489,07KB)

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (659,68KB)

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (943,04KB)

Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Prudnik w roku szkolnym 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu 19 Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, Regulaminu 21 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER-REGION „Dom i Ogród” oraz regulaminów konkursów organizowanych w trakcie Wystawy i Targów

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (5,37MB)

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (262,39KB)

Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (223,81KB)

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (1,03MB)

Zarządzenie Nr 21A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 21A.pdf (223,66KB)

Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2015 r.w sprawie prowadzenia rozliczeń dla podatku od towarów i usług w samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (313,26KB)

Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (521,98KB)

Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (291,63KB)

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (289,40KB)

Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (291,06KB)

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sprawie uchylenia zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (173,17KB)

Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 28.pdf (272,59KB)

Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (298,88KB)

Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (292,80KB)

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (281,70KB)

Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (666,08KB)

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 51/2013 z dnia 19.02.2013 r. oraz zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 23/2014 z dnia 03.02.2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 33.pdf (563,85KB)

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (641,86KB)

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (156,41KB)

Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (366,97KB)

Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Miejskiego w Prudniku w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (402,31KB)

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (168,06KB)

Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (279,60KB)

Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (280,40KB)

Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (282,21KB)

Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (280,56KB)

Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (281,73KB)

Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (182,06KB)

Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (1,27MB)

Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (281,70KB)

Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (264,23KB)

Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (403,51KB)

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (197,94KB)

Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (353,55KB)

Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (220,54KB)

Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (256,96KB)

Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (1,11MB)

Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (199,27KB)

Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (208,21KB)

Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (216,90KB)

Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (570,19KB)

Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (1,10MB)

Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia do złożenia którego zobowiązany jest członek komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (528,45KB)

Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (255,81KB)

Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (256,25KB)

Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (1,14MB)

Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (3,26MB)

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (270,14KB)

Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej ustalenia pakietu inwestycyjnego  i socjalnego w PPU „TORKONSTAL”

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (219,15KB)

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (271,13KB)

Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (215,40KB)

Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie  form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2016

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (1,67MB)

Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (329,66KB)

Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (1,57MB)

Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (332,40KB)

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (167,44KB)

Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (1 017,58KB)

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (1,52MB)

Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (203,17KB)

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (285,70KB)

Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (245,36KB)

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (184,46KB)

Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (3,35MB)

Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (1,70MB)

Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (295,90KB)

Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (480,71KB)

Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (1,32MB)

Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (262,05KB)

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (249,93KB)

Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (217,45KB)

Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (217,49KB)

Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (269,33KB)

Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (235,27KB)

Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (191,52KB)

Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (468,07KB)

Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (220,15KB)

Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (193,03KB)

Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (200,28KB)

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (262,65KB)

Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (2,36MB)

Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (163,01KB)

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (254,13KB)

Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (1,05MB)

Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (805,88KB)

Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9, 11, 13 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (664,19KB)

Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat z późniejszymi zmianami

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (343,76KB)

Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (207,36KB)

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (205,63KB)

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (204,48KB)

Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (252,84KB)

Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (219,67KB)

Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (215,61KB)

Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (755,14KB)

Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (769,64KB)

Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (296,08KB)

Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości użytkowanych jako tereny rekreacyjne

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (199,02KB)

Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (1,01MB)

Zarządzenie Nr 115A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 115A.pdf (361,81KB)

Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (1,50MB)

Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (312,12KB)

Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości udziałów

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (450,61KB)

Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (3,31MB)

Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (575,47KB)

Zarządzenie Nr 120A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 120A.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 121.pdf (1,44MB)

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (172,93KB)

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (201,26KB)

Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (191,06KB)

Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka  Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (162,69KB)

Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (201,46KB)

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (160,93KB)

Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (176,48KB)

Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (163,12KB)

Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (171,06KB)

Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom jednoosobowych spółek prawa handlowego, dla których Gmina Prudnik jest organem założycielskim (dyrektorom, prezesom)

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Prudniku

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (248,26KB)

Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 133.pdf (240,56KB)

Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości wynagrodzenia za wzniesione i nabyte na własność budynki i inne urządzenia oraz rozłożenia na raty pozostałej do zapłaty

PDFZarządzenie Nr 134.pdf (350,36KB)

Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 135.pdf (251,83KB)

Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 136.pdf (257,68KB)

Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 137.pdf (1,27MB)

Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 138.pdf (1,43MB)

Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

PDFZarządzenie Nr 139.pdf (1,02MB)

Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 140.pdf (245,07KB)

Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 141.pdf (168,72KB)

Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 142.pdf (254,36KB)

Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 143.pdf (255,16KB)

Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 144.pdf (252,83KB)

Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 145.pdf (849,94KB)

Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 146.pdf (270,59KB)

Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 147.pdf (277,45KB)

Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 148.pdf (276,03KB)

Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 149.pdf (276,75KB)

Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 150.pdf (217,02KB)

Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 151.pdf (242,76KB)

Zarządzenie Nr 151A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 151A.pdf (372,16KB)

Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian  w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 152.pdf (1,18MB)

Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

PDFZarządzenie Nr 153.pdf (302,77KB)

Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 154.pdf (255,02KB)

Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 155.pdf (254,61KB)

Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 156.pdf (268,21KB)

Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 157.pdf (262,29KB)

Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 158.pdf (262,89KB)

Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 159.pdf (255,04KB)

Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 160.pdf (251,88KB)

Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 161.pdf (253,51KB)

Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 162.pdf (252,47KB)

Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 163.pdf (252,08KB)

Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 164.pdf (272,62KB)

Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 165.pdf (272,61KB)

Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie odmowy rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 166.pdf (237,24KB)

Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 167.pdf (410,52KB)

Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 168.pdf (749,21KB)

Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian  w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 169.pdf (1,74MB)

Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 170.pdf (236,83KB)

Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych

PDFZarządzenie Nr 171.pdf (503,25KB)

Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany nieruchomości niezabudowanych

PDFZarządzenie Nr 172.pdf (290,62KB)

Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

PDFZarządzenie Nr 173.pdf (1,03MB)

Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 174.pdf (418,30KB)

Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian  w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 175.pdf (1,42MB)

Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 176.pdf (280,03KB)

Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 177.pdf (4,29MB)

Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 178.pdf (2,14MB)

Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 179.pdf (286,20KB)

Zarządzenie Nr 180/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 252/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedury zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie

PDFZarządzenie Nr 180.pdf (323,63KB)

Zarządzenie Nr 180A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI/328/2016 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 180A.pdf (937,91KB)

Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odmowy rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 181.pdf (226,43KB)

Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2016 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 182.pdf (286,89KB)

Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 183.pdf (821,90KB)

Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2016 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 184.pdf (174,00KB)

Zarządzenie Nr 185/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 185.pdf (271,37KB)

Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 8 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr 186.pdf (236,19KB)

Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 187.pdf (276,32KB)

Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 188.pdf (204,01KB)

Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 189.pdf (216,37KB)

Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 190.pdf (2,24MB)

Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 191.pdf (1 009,73KB)

Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2016 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 192.pdf (255,42KB)

Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 193.pdf (216,76KB)

Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 194.pdf (1,39MB)

Zarządzenie Nr 195/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2016 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 195.pdf (238,87KB)

Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 196.pdf (266,88KB)

Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 197.pdf (218,59KB)

Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2016 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 198.pdf (1,01MB)

Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 września 2016 r. w  sprawie czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej garażem murowanym

PDFZarządzenie Nr 199.pdf (228,07KB)

Zarządzenie Nr 199A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 września 2016 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie 199A.pdf (326,79KB)

Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2016 r. w  sprawie Regulaminu Obsługi Prudnickiej Rady Seniorów

PDFZarządzenie Nr 200.pdf (1,51MB)

Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2016 r. w  sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 201.pdf (228,95KB)

Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2016 r. w  sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 202.pdf (199,13KB)

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2016 r. w  sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 203.pdf (2,19MB)

Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2016 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 204.pdf (1,36MB)

Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 205.pdf (1,39MB)

Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 3 października 2016 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 206.pdf (314,89KB)

Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania

PDFZarządzenie Nr 207.pdf (264,35KB)

Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 208.pdf (2,03MB)

Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 209.pdf (831,52KB)

Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2016 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 210.pdf (206,66KB)

Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2016 r. w sprawie regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego

PDFZarządzenie Nr 211.pdf (2,69MB)

Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 212.pdf (1,05MB)

Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 213.pdf (255,42KB)

Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 214.pdf (277,64KB)

Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 215.pdf (255,35KB)

Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
Gminy Prudnik w 2016 roku

PDFZarządzenie Nr 216.pdf (584,02KB)

Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 217.pdf (209,43KB)

Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 218.pdf (246,13KB)

Zarządzenie Nr 219/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 219.pdf (261,13KB)

Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 220.pdf (3,08MB)

Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 221.pdf (239,58KB)

Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 222.pdf (211,61KB)

Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 223.pdf (216,01KB)

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 224.pdf (276,43KB)

Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 225.pdf (279,88KB)

Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 226.pdf (215,60KB)

Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 227.pdf (436,13KB)

Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 228.pdf (965,22KB)

Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2016 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 229.pdf (253,64KB)

Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 230.pdf (4,26MB)

Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 231.pdf (3,53MB)

Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 232.pdf (207,41KB)

Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 233.pdf (1,29MB)

Zarządzenie Nr 234/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 234.pdf (1,62MB)

Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 235.pdf (422,82KB)

Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 236.pdf (219,13KB)

Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 237.pdf (1,79MB)

Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 238.pdf (190,15KB)

Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 239.pdf (3,54MB)

Zarządzenie Nr 240/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 240.pdf (1,44MB)

Zarządzenie Nr 241/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 241.pdf (216,28KB)

Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 242.pdf (609,06KB)

Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 243.pdf (226,09KB)

Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 244.pdf (636,07KB)

Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 245.pdf (245,86KB)

Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 246.pdf (226,64KB)

Zarządzenie Nr 247/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 247.pdf (307,12KB)

Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych zawierających
w szczególności wykaz zadań do wykonania dla każdego stopnia

PDFZarządzenie Nr 248.pdf (758,01KB)

Zarządzenie Nr 249/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 249.pdf (1,47MB)

Zarządzenie Nr 250/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 250.pdf (217,42KB)

Zarządzenie Nr 251/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 251.pdf (1,11MB)

Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 252.pdf (263,48KB)

Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 253.pdf (254,06KB)

Zarządzenie Nr 254/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 254.pdf (1,63MB)

Zarządzenie Nr 255/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 255.pdf (1,63MB)

Zarządzenie Nr 256/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji terenów inwestycyjnych

PDFZarządzenie Nr 256.pdf (156,46KB)

Zarządzenie Nr 256A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 256A.pdf (2,22MB)

Zarządzenie Nr 257/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 257.pdf (1,01MB)

Zarządzenie Nr 258/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 258.pdf (1,51MB)

Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 259.pdf (1,16MB)

Zarządzenie Nr 260/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat z późniejszymi zmianami

PDFZarządzenie Nr 260.pdf (462,58KB)

Zarządzenie Nr 261/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 261.pdf (1,56MB)

Zarządzenie Nr 262/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych: nr 5 w klatce nr 15, nr 6 w klatce nr 19, nr 6 w klatce nr 21, nr 7 w klatce nr 21, nr 10 w klatce nr 21, nr 1 w klatce 23 położonych w budynku przy ul. Stefana Batorego 15, 17, 19, 21, 23 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 262.pdf (373,27KB)

Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 263.pdf (1 000,03KB)

Zarządzenie Nr 263A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 263A.pdf (311,17KB)

Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych

PDFZarządzenie Nr 264.pdf (183,26KB)

Zarządzenie Nr 265/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 265.pdf (954,53KB)

Zarządzenie Nr 266/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 266.pdf (4,07MB)

Zarządzenie Nr 267/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2017-2019

PDFZarządzenie Nr 267.pdf (2,97MB)

Zarządzenie Nr 268/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 268.pdf (2,39MB)

Zarządzenie Nr 269/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 269.pdf (669,90KB)

Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PDFZarządzenie Nr 270.pdf (287,65KB)

Zarządzenie Nr 271/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 271.pdf (530,31KB)

Zarządzenie Nr 272/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania, monitorowania i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prudnik”

PDFZarządzenie Nr 272.pdf (636,94KB)

Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXIX/662/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. prowadzenia zadań własnych Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 273.pdf (13,88MB)

Zarządzenie Nr 274/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki handlowej

PDFZarządzenie Nr 274.pdf (254,03KB)