Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty Usług

Dowody Osobiste

DOCDOWÓD OSOBISTY - odbiór gotowego dokumentu.doc (86,00KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - wniosek o wydanie dokunentu.doc (93,50KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - zawiadomienie o utracie, uszkodzeniu dokumentu.doc (76,00KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.doc (74,50KB)
PDFFormularz zgloszenia cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf (612,74KB)
PDFFormularz zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf (611,18KB)
PDFFormularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf (312,91KB)
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (894,66KB)
PDFPelnomocnictwo szczegolne.pdf (36,33KB)
DOCUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc (77,00KB)
DOCUdostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.doc (75,50KB)
RTFWniosek o udostepnienie danych z rejestru dowodow osobistych.rtf (99,05KB)
RTFWniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.rtf (104,49KB)
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (593,04KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.doc (76,50KB)


Ewidencja ludności

PDFFormularz - oswiadczenie wlasciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowania.pdf (15,69KB)
PDFFormularz - pelnomocnictwo sprawy meldunkowe.pdf (35,91KB)
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf (334,24KB)
DOCFormularz - wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wymeldowaniu.doc (30,00KB)
PDFFormularz - zgloszenie pobytu czasowego.pdf (218,75KB)
PDFFormularz - zgloszenie pobytu stalego.pdf (223,04KB)
PDFFormularz - zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf (196,67KB)
PDFFormularz - zgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf (190,06KB)
PDFFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu czasowego.pdf (202,32KB)
PDFFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu stalego.pdf (209,30KB)
DOCUdostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc (83,00KB)
DOCWydawanie zaswiadczen z rejestru mieszkancow.doc (75,50KB)
DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stalego i czasowego.doc (74,50KB)
DOCZameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej..doc (74,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.doc (80,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.doc (73,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt staly cudzoziemców.doc (79,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt staly obywateli polskich.doc (74,50KB)
DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc (74,00KB)
PDFFormularz - wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (3,26MB)
DOCNadanie numeru PESEL.doc (79,00KB)
 


Rejestr Danych Kontaktowych

DOCREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH.doc (71,50KB)
PDFWniosek przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych.pdf (1 023,84KB)
 


Rejestr wyborców

DOCFormularz - wniosek o udostepnienie rejestru wyborcow.doc (27,50KB)
DOCFormularz - wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborcow oraz deklaracja.doc (35,50KB)
DOCUdostępnienie rejestru wyborców.doc (70,50KB)
DOCWpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc (74,00KB)