Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012

Zarządzenie Nr 120/27/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-27-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2012 r..pdf (906,85KB)

 

Zarządzenie Nr 120/26/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-26-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2012 r..pdf (2,55MB)

 

Zarządzenie Nr 120/25/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-25-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2012 r..pdf (408,46KB)

 

Zarządzenie Nr 120/24/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFzarządzenie Nr 120-24-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17.12.2012 r..pdf (1,09MB)

 

Zarządzenie Nr 120/23/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji odzieży roboczej

PDFzarządzenie Nr 120-23-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17.12.2012 r..pdf (412,58KB)

 

Zarządzenie Nr 120/22/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzedu Miejskiego w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-22-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20.11.2012 r..pdf (365,11KB)

 

Zarządzenie Nr 120/21/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 120-21-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12.11.2012 r..pdf (411,43KB)

Zarządzenie Nr 120/20/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-20-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9.11.2012 r..pdf (374,98KB)

 

Zarządzenie Nr 120/19/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-19-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2012 r..pdf (422,51KB)

 

Zarządzenie Nr 120/18/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

PDFZarządzenie Nr 120-18-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2012 r..pdf (1,05MB)

 

Zarządzenie Nr 120/17/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-17-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2012 r..pdf (897,82KB)

 

Zarządzenie Nr 120/16/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-16-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r..pdf (1,03MB)

 

Zarządzenie Nr 120/15/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-15-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2012 r..pdf (1,22MB)

 

Zarządzenie Nr 120/14/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów

PDFZarządzenie Nr 120-14-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r..pdf (364,72KB)

 

Zarządzenie Nr 120/13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

 

Zarządzenie Nr 120/12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru

 

Zarządzenie Nr 120/11A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 120/11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 120/10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 120/9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 120/8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenie Zasad (polityki) rachunkowości

 

Zarządzenie Nr 120/7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków

 

Zarządzenie Nr 120/6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Prudnik

 

Zarządzenie Nr 120/5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektów wpisanych do rejestru zabytków

 

Zarządzenie Nr 120/4A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku

 

Zarządzenie Nr 120/4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 120/3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. zmianiające Zarządzenie Nr 120/36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż powypadkowego samochodu pożarniczego

 

Zarządzenie Nr 120/2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 0152/11/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik

 

Zarządzenie Nr 120/1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości