Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i formularze na 2023 r.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 

PDFUchwała Nr LXIX-1099-2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.pdf (2,06MB)

Formularze przedstawiane przez osoby fizyczne

PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiekatch budowlanych.pdf (793,12KB)
PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (172,61KB)
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (169,55KB)
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf (194,47KB)

Formularze przedstawiane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawne

PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (1,02MB)
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (201,02KB)
PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (199,52KB)

Formularze stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)


PODATEK ROLNY:
 

Stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi:

- 185,125 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,
- 370,25 zł/ha fizyczny dla pozostałych gruntów.
 

Formularze przedstawiane przez osoby fizyczne

PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf (497,06KB)
PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (154,36KB)
PDFZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (138,12KB)
PDFZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf (192,29KB)
 

Formularze przedstawiane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawne

PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf (766,36KB)
PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (166,26KB)
PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (150,67KB)

Formularze stanowią załączniki  do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)


PODATEK LEŚNY:
 

Stawka podatku leśnego w 2023 r. wynosi:

- 71,0996 zł/ha fizyczny - stawka podstawowa

- 35,5498 zł/ha fizyczny - obniżona o 50 %  (dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)
 

Formularze przedstawiane przez osoby fizyczne

PDFIL-1 Informacja o lasach.pdf (363,84KB)
PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (144,13KB)
PDFZIL-2 Załącznik do infromacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (140,41KB)
PDFZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf (192,35KB)

Formularze przedstawiane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawne

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf (575,21KB)
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (158,99KB)
PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (150,55KB)

Formularze stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
 

PDFUCHWAŁA NR XVII2102015 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (347,42KB)
PDFUCHWAŁA NR XXXI5142016 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (583,42KB)

Formularze

PDFDT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.PDF (184,87KB)
PDFDT-1-A załącznik do deklaracji DT-1.PDF (256,91KB)

Formularze stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436).


ULGI PODATKOWE:

 

Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika

DOCXwniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.docx (41,05KB)
DOCoświadczenie o stanie majątkowym.doc (55,00KB)
DOCXwzór oświadczenia otrzymanej pomocy de minimis.docx (46,75KB)
XLSXformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (80,36KB)
DOCformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż de minimis.DOC (493,50KB)

Program pomocy de minimis na lata 2021 - 2023 dla przedsiębiorców na terenie gminy Prudnik

PDFUchwała Nr XXXI-512-2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców.pdf (265,99KB)

Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

DOCXwniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.docx (19,92KB)
DOCformularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w sprawie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc (63,00KB)
DOCXwzór oświadczenia.docx (12,37KB)

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

DOCwniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.doc (43,00KB)
DOCformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis.DOC (493,50KB)
DOCXzestawienie poniesionych wydatków.docx (34,49KB)