Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe Informacje

 

WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3
tel.:40 66 200 lub 40 66 201 fax:40 66 228
e-mail:um@prudnik.pl, strona www:www.prudnik.pl

NIP Gmina Prudnik: 755-19-11-362
NIP Urząd Miejski: 755-00-14-790
REGON Gmina Prudnik: 531413188
REGON Urząd Miejski:  000526529

Kod terytorialny Miasta i Gminy  1610043 

 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7.15-16.30

Wtorek-czwartek: 7.15-15.15

Piątek: 7.15-14.00

Burmistrz Prudnika i Zastępca Burmistrza Prudnika przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 12:00-15:30.

bip_prudn_805_424_040128110956.jpeg

KONTO BANKOWE

Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 nr konta:  57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Biuletyn Informacji Publicznej jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, który został stworzony z myślą o powszechnym udostępnianiu informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internetowej. 

    Udostępnianie informacji publicznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr.112 poz.1198) następuje w drodze:

 • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępniania informacji na wniosek - wzór wniosku,

     Udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają m.in. informacje dotyczące:

 • organów władzy samorządowej, ich statusu prawnego, zakresu działania, organizacja, osób sprawujących najważniejsze funkcje i ich kompetencji,
 • zasad funkcjonowania urzędu w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych ewidencjach, rejestrach i archiwach,
 • funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy i spółek gminnych,
 • zamówień publicznych, 
 • planu zagospodarowania przestrzennego,
 • stanowionych aktów publicznoprawnych,
 • treśc aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, itp.
   
Zapraszamy do zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Prudniku.
 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Prudniku

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Prudniku i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.