Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ciepłe Mieszkanie

 

OGŁOSZENIE

O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

DLA WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie można uzyskać m.in. na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

Beneficjentem Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Prudnik oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500 zł.

 

UWAGA! Kosztami kwalifikowalnymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego Umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania proszone są o

złożenie wstępnej deklaracji (ankiety) do 16 grudnia 2022 roku.

 

Deklaracje (ankiety) należy składać w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 w punkcie obsługi interesanta.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu – pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 77/4066210 lub 77/4066212.

Przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji (ankiety)  należy zapoznać się z wymogami Programu: www.wfosigw.opole.pl

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                      Grzegorz Zawiślak

 

PDFCiepłe Mieszkanie-Ankieta.pdf (132,69KB)
PDFCiepłe Mieszkanie Ogłoszenie.pdf (82,38KB)