Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

.

INFORMACJE O

ADMINISTRATORZE

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Prudniku z siedzibą w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3; 48-200 Prudnik ; adres e-mail: ;  telefon: 77 4066233

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się korespondencyjne: ul. Kościuszki 3, 48-200  Prudnik, lub   e-mail:  .  

 

CEL PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z zadaniami Straży Miejskiej w Prudniku wynikającymi z przepisów prawa.

 

INFORMACJE O PRAWIE  WNIESIENIA SKARGI

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych do:

• Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,

• Wojewody Opolskiego z siedzibą w Opolu przy

ul. Piastowskiej 14,

• Burmistrza Prudnika z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.

 

INFORMACJE O

PRZYSŁUGUJĄCYCH

PRAWACH

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu

do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych

osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowy

 

DOCXKlauzula informacyjna monitoring.docx (14,89KB)
DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie RODO.docx (15,44KB)
DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie DODO .docx (16,60KB)