Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PRUDNIK

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.PDF (50,91KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.PDF (47,76KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.PDF (51,70KB)
PDFOcena jakości wody - wodociag publiczny w Prężynce.pdf (542,81KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (512,84KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod. publ. w Prudniku.pdf (556,52KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publ. w Prudniku.pdf (487,33KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publ. w Szybowicach.pdf (483,60KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prudnik.pdf (578,11KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prężynce.pdf (482,70KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (487,44KB)
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Prudniku.pdf (542,97KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Szybowicach - z 18.07.2022r..pdf (432,09KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Prudniku (ul. Prężyńska) z 18.07.2022r..pdf (418,29KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Prężynce z 18.07.2022r..pdf (422,40KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Prudniku(ul. Poniatowskiego 1) z 18.07.2022r..pdf (421,59KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prudnik.pdf (420,96KB)
PDFOCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA - WODOCIĄG PUBL. W PRUDNIKU.pdf (488,45KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod. publiczny w Szybowicach.pdf (480,71KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (509,57KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod. publ. w Prężynce.pdf (518,55KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (1,04MB)
PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i gminy Prudnik - stan na 08.03.2022r..pdf (759,26KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia -wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (487,03KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (491,22KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (551,24KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ.w Prudniku.pdf (547,42KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spozycia dla ludzi - wodociąg publiczny w Szybowicach.pdf (565,39KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (484,12KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Prężynce.pdf (523,57KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (518,22KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (487,04KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (860,32KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf (826,30KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (835,97KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc.publ. w Prudniku.pdf (807,37KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczona do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (815,99KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (50,32KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - pochodzącej z wodociągu publicznego w Prudniku.pdf (721,77KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Szybowicach.PDF (47,14KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociag publiczny w Prudniku.PDF (41,44KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prudniku.PDF (45,36KB)
PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia na terenie miasta i gminy Prudnik stan na 16.02.2021 r..pdf (363,54KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.PDF (47,86KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.PDF (45,76KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Prężynce.PDF (52,65KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia-wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (352,68KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 30.09.2020r..pdf (710,57KB)

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia -Prudnik, ul. Piastowska.pdf (272,94KB)

PDFJnformacja o jakości wody - Szybowice, 07.07.2020r..pdf (469,18KB)
PDFInformacja o jakości wody -Prudnik, 07.07.2020r..pdf (464,04KB)
PDFInformacja o jakości wody - Prężynka 07.07.2020..pdf (496,03KB)

PDFocena jakości wody - wodociąg publiczny w Prężynce.pdf (460,24KB)
PDFocena jakości wody - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (500,82KB)

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Prężynka-pompownia.pdf (489,85KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia-Szybowice-pompownia.pdf (465,42KB)

JPEGOcena jakości wody do spożycia -Szybowice.jpeg (88,97KB)
JPEGOcena jakości wody do spożycia -ul. Asnyka -warsztat.jpeg (83,45KB)
JPEGOcena jakości wody do spożycjia - ul. Prężyńska -pompownia.jpeg (87,72KB)

PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia.pdf (517,44KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Prudnik (Rynek - apteka).pdf (350,00KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Prudnik(ul. Poniatowskiego-pompownia).pdf (351,53KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Prężynka.pdf (356,04KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Szybowicach.pdf (361,75KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Prężynka.pdf (350,17KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Szybowice.pdf (337,70KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (348,12KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (324,38KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia.pdf (350,15KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc.publ. w Prudniku.PDF (50,20KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.PDF (47,69KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (330,66KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf (352,43KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (345,52KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodoc.publ. w Prudniku.pdf (332,54KB)
PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia stan na 21.02.2019r. str.1.PDF (61,81KB)

PDFstr. 2.PDF (27,54KB)
JPEGOcena jakości wody przezn.do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.jpeg (198,04KB)
JPEGOcena jakości wody przezn.do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prudniku.jpeg (215,69KB)
JPEGOcena jakości wody przezn.do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prężynce.jpeg (195,18KB)
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (334,86KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Szybowicach.pdf (352,73KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf (333,50KB)
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach i w Prudniku.pdf (675,26KB)
PDFOcena jakości wody - wod.publ. w Prudniku.pdf (341,46KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (349,99KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prudniku.pdf (344,74KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (331,63KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Szybowicach.pdf (323,56KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prudniku.pdf (332,07KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prężynce.pdf (337,71KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (315,03KB)
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wod.publ.w Prudniku.pdf (320,99KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (323,99KB)

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (324,16KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf (321,81KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prudniku.pdf (319,73KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (326,15KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf (331,03KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (317,11KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (316,33KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ.w Prudniku.pdf (309,74KB)
PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gm. Prudnik, stan na dzień 31.01.2018 r..pdf (415,51KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ. w Prężynce.pdf (307,72KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ. w Szybowicach.pdf (311,28KB)
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wod.publ.w Prężynce.pdf (311,75KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ.w Szybowicach.pdf (354,12KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ.w Prężynce.pdf (349,19KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ. w Prudniku.pdf (312,08KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (315,10KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodoc.publ.w Szybowicach.pdf (312,88KB)
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (295,60KB)
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodoc.publ. w Szybowicach.pdf (307,89KB)
PDFOcena jakości wody - wodoc.publ.w Prudniku.pdf (363,52KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (294,69KB)
PDFOcena jakości wody - wodoc. publ. w Prudniku.pdf (306,69KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (300,92KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (307,49KB)
PDFOcena jakości wody przeznacz. do spożycia - wod.publ. w Prężynce.pdf (305,86KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (303,82KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w PRUDNIKU.pdf (309,43KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. wPrężynce.pdf (317,02KB)
PDFOcena jakosci wody - wod. publ. w Szybowicach.pdf (320,56KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (330,40KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prężynce.pdf (306,64KB)

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ.w Prudniku.pdf (311,11KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia stan na 31.01.2017 rok..pdf (477,07KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia, wod. publiczny w Szybowicach.pdf (320,47KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf (314,85KB)
PDF5. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- dot. wodoc. publ. w Prudniku.pdf (312,13KB)
PDF4. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- dot. wod. publ. w Prudniku.pdf (314,59KB)
PDF3. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- dot. wodoc. publ. w Szybowicach.pdf (312,43KB)
PDF2.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodoc. publ. w Szybowicach.pdf (321,21KB)
PDF1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodoc. publ. w Prudniku.pdf (324,74KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf (321,85KB)
PDFOcena jakosci wody - wodociąg publiczny w Prężynce.pdf (332,58KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodociąg w Prudniku.pdf (306,33KB)
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodociąg w Prężynce.pdf (303,18KB)
PDFOCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wod.Szybowice.pdf (306,08KB)
PDFOCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wod.Prudnik.pdf (306,78KB)
PDFOCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wod.Prudnik.pdf (305,58KB)
PDFOkresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gm. Prudnik - stan na 31.01.2016r..pdf (319,01KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ.w Prężynce.pdf (303,49KB)
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prudniku.pdf (309,00KB)
PDFOcena jakości wody do spozycia przez ludzi z wodociągu publ. w Szybowicach.pdf (305,41KB)
PDFStan na dzień 31.01.2015.pdf (291,82KB)