http://bip-prudnik.skycms.com.pl/4575/wydzial-spraw-obywatelskich-i-spolecznych-karty-uslug.htmlWydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty UsługDowody Osobiste

DOCDOWÓD OSOBISTY - odbiór gotowego dokumentu.doc (86,00KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - wniosek o wydanie dokunentu.doc (93,50KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - zawiadomienie o utracie, uszkodzeniu dokumentu.doc (76,00KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.doc (74,50KB)
PDFFormularz zgloszenia cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf (612,74KB)
PDFFormularz zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf (611,18KB)
PDFFormularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf (312,91KB)
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (894,66KB)
PDFPelnomocnictwo szczegolne.pdf (36,33KB)
DOCUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc (77,00KB)
DOCUdostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.doc (75,50KB)
RTFWniosek o udostepnienie danych z rejestru dowodow osobistych.rtf (99,05KB)
RTFWniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.rtf (104,49KB)
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (593,04KB)
DOCDOWÓD OSOBISTY - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.doc (76,50KB)


Ewidencja ludności

PDFFormularz - oswiadczenie wlasciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowania.pdf (15,69KB)
PDFFormularz - pelnomocnictwo sprawy meldunkowe.pdf (35,91KB)
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf (334,24KB)
DOCFormularz - wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wymeldowaniu.doc (30,00KB)
PDFFormularz - zgloszenie pobytu czasowego.pdf (218,75KB)
PDFFormularz - zgloszenie pobytu stalego.pdf (223,04KB)
PDFFormularz - zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf (196,67KB)
PDFFormularz - zgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf (190,06KB)
PDFFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu czasowego.pdf (202,32KB)
PDFFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu stalego.pdf (209,30KB)
DOCUdostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc (83,00KB)
DOCWydawanie zaswiadczen z rejestru mieszkancow.doc (75,50KB)
DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stalego i czasowego.doc (74,50KB)
DOCZameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej..doc (74,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.doc (80,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.doc (73,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt staly cudzoziemców.doc (79,50KB)
DOCZameldowanie na pobyt staly obywateli polskich.doc (74,50KB)
DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc (74,00KB)
PDFFormularz - wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (3,26MB)
DOCNadanie numeru PESEL.doc (79,00KB)
 


Rejestr Danych Kontaktowych

DOCREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH.doc (71,50KB)
PDFWniosek przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych.pdf (1 023,84KB)
 


Rejestr wyborców

DOCFormularz - wniosek o udostepnienie rejestru wyborcow.doc (27,50KB)
DOCFormularz - wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborcow oraz deklaracja.doc (35,50KB)
DOCUdostępnienie rejestru wyborców.doc (70,50KB)
DOCWpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc (74,00KB)

 

]]>
2015-04-09 07:20:20Tadeusz Górecki2022-07-20 12:12:22Krzysztof HalekUrząd Miejski w Prudniku2015-04-09tak147872022-07-20 12:12:22Krzysztof Halek2021-11-15 14:00:45Krzysztof Halek2021-11-12 13:49:38Krzysztof Halek2021-11-10 13:07:27Krzysztof Halek2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halek2021-08-02 09:55:37Tadeusz Górecki2021-08-02 09:55:11Tadeusz Górecki2021-08-02 09:54:43Tadeusz Górecki2021-08-02 09:54:16Tadeusz Górecki2020-05-27 14:44:17Tadeusz Górecki2020-04-27 07:54:54Krzysztof Halek2020-02-05 13:39:45Tadeusz Górecki2020-01-29 11:42:35Krzysztof Halek2020-01-13 12:42:05Krzysztof Halek2020-01-13 08:31:41Krzysztof Halek2020-01-10 12:21:50Tadeusz Górecki2019-08-12 12:33:35Tadeusz Górecki2019-07-04 13:34:29Krzysztof Halek2019-07-03 10:22:27Krzysztof Halek2019-03-08 10:54:28Tadeusz Górecki2019-02-25 10:48:07Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:42Tadeusz Górecki2019-01-08 10:05:56Tadeusz Górecki2019-01-04 14:55:06Tadeusz Górecki2018-12-27 09:42:32Tadeusz Górecki2018-02-07 14:54:37Tadeusz Górecki2018-02-07 10:18:44Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:25Tadeusz Górecki2018-01-03 13:12:30Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:05Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:42Tadeusz Górecki2015-04-09 07:35:17Tadeusz Górecki2015-04-09 07:34:38Tadeusz Górecki2015-04-09 07:31:50Tadeusz Górecki2015-04-09 07:31:04Tadeusz Górecki2015-04-09 07:28:38Tadeusz Górecki2015-04-09 07:27:52Tadeusz Górecki2015-04-09 07:27:20Tadeusz Górecki2015-04-09 07:26:01Tadeusz Górecki2015-04-09 07:25:15Tadeusz Górecki2015-04-09 07:24:51Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Górecki2015-04-09 07:20:20Tadeusz Góreckihttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/59104/wniosek-o-udostepnienie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel.pdfWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELpdf334.24 KB27nie2022-07-20 12:11:48Krzysztof Halek2022-07-20 12:12:20Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2022-07-20 12:12:20Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf2022-07-20 12:11:48Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56614/dowod-osobisty-zawieszenie-i-cofniecie-zawieszenia-certyfikatow-zamieszczonych-w-warstwie-elektronicznej-dowodu-osobistego.docDOWÓD OSOBISTY - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistegodoc76.5 KB53nie2021-11-15 14:00:04Krzysztof Halek2021-11-15 14:00:15Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-15 14:00:44Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-15 14:00:15Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.doc2021-11-15 14:00:04Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56612/nadanie-numeru-pesel.docNadanie numeru PESELdoc79 KB65nie2021-11-12 13:48:02Krzysztof Halek2021-11-12 13:48:45Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-12 13:49:37Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-12 13:48:45Krzysztof Halekutworzenie-plikuNadanie numeru PESEL.doc2021-11-12 13:48:02Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56611/formularz-wniosek-o-nadanie-numeru-pesel.pdfFormularz - wniosek o nadanie numeru PESELpdf3.26 MB56nie2021-11-12 13:48:02Krzysztof Halek2021-11-12 13:48:45Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-12 13:49:37Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-12 13:48:45Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-12 13:48:45Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf2021-11-12 13:48:02Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56606/wymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowego.docWymeldowanie z miejsca pobytu czasowegodoc74 KB63nie2021-11-10 13:06:30Krzysztof Halek2021-11-10 13:06:59Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 13:07:26Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 13:06:59Krzysztof Halekutworzenie-plikuWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc2021-11-10 13:06:30Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56604/formularz-wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-oraz-deklaracja.docFormularz - wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborcow oraz deklaracjadoc35.5 KB45nie2021-11-10 10:30:32Krzysztof Halek2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborcow oraz deklaracja.doc2021-11-10 10:30:32Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56603/formularz-wniosek-o-udostepnienie-rejestru-wyborcow.docFormularz - wniosek o udostepnienie rejestru wyborcowdoc27.5 KB51nie2021-11-10 10:30:32Krzysztof Halek2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - wniosek o udostepnienie rejestru wyborcow.doc2021-11-10 10:30:32Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56602/wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow.docWpisanie wyborcy do rejestru wyborcówdoc74 KB49nie2021-11-10 10:30:32Krzysztof Halek2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekutworzenie-plikuWpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc2021-11-10 10:30:32Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56601/udostepnienie-rejestru-wyborcow.docUdostępnienie rejestru wyborcówdoc70.5 KB48nie2021-11-10 10:30:31Krzysztof Halek2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostępnienie rejestru wyborców.doc2021-11-10 10:30:31Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56600/rejestr-danych-kontaktowych.docREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCHdoc71.5 KB57nie2021-11-10 10:30:00Krzysztof Halek2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH.doc2021-11-10 10:30:00Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56599/wniosek-przekazanie-danych-do-rejestru-danych-kontaktowych.pdfWniosek przekazanie danych do rejestru danych kontaktowychpdf1023.84 KB49nie2021-11-10 10:29:59Krzysztof Halek2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych.pdf2021-11-10 10:29:59Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56598/zameldowanie-na-pobyt-staly-obywateli-polskich.docZameldowanie na pobyt staly obywateli polskichdoc74.5 KB69nie2021-11-10 10:29:19Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuZameldowanie na pobyt staly obywateli polskich.doc2021-11-10 10:29:19Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56597/zameldowanie-na-pobyt-staly-cudzoziemcow.docZameldowanie na pobyt staly cudzoziemcówdoc79.5 KB51nie2021-11-10 10:29:19Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuZameldowanie na pobyt staly cudzoziemców.doc2021-11-10 10:29:19Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56596/zameldowanie-na-pobyt-czasowy-obywateli-polskich.docZameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskichdoc73.5 KB60nie2021-11-10 10:29:19Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuZameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.doc2021-11-10 10:29:19Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56595/zameldowanie-na-pobyt-czasowy-cudzoziemcow.docZameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemcówdoc80.5 KB83nie2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuZameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.doc2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56594/zameldowanie-wymeldowanie-decyzja-administracyjna-na-pobyt-staly-i-czasowy-anulowanie-powyzszej-czynnosci-w-drodze-decyzji-administracyjnej.docZameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.doc74.5 KB63nie2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuZameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej..doc2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56593/wymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalego-i-czasowego.docWymeldowanie z miejsca pobytu stalego i czasowegodoc74.5 KB65nie2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekutworzenie-plikuWymeldowanie z miejsca pobytu stalego i czasowego.doc2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56592/wydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancow.docWydawanie zaswiadczen z rejestru mieszkancowdoc75.5 KB73nie2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuWydawanie zaswiadczen z rejestru mieszkancow.doc2021-11-10 10:29:18Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56591/udostepnianie-danych-osobowych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel.docUdostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELdoc83 KB68nie2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56590/formularz-zgloszenie-wymeldowania-pobytu-stalego.pdfFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu stalegopdf209.3 KB52nie2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu stalego.pdf2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56589/formularz-zgloszenie-wymeldowania-pobytu-czasowego.pdfFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu czasowegopdf202.32 KB51nie2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu czasowego.pdf2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56588/formularz-zgloszenie-wyjazdu-poza-granice-rp.pdfFormularz - zgloszenie wyjazdu poza granice RPpdf190.06 KB61nie2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - zgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56587/formularz-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp.pdfFormularz - zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice RPpdf196.67 KB46nie2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf2021-11-10 10:29:17Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56586/formularz-zgloszenie-pobytu-stalego.pdfFormularz - zgloszenie pobytu stalegopdf223.04 KB68nie2021-11-10 10:29:16Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - zgloszenie pobytu stalego.pdf2021-11-10 10:29:16Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56585/formularz-zgloszenie-pobytu-czasowego.pdfFormularz - zgloszenie pobytu czasowegopdf218.75 KB67nie2021-11-10 10:29:16Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - zgloszenie pobytu czasowego.pdf2021-11-10 10:29:16Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56584/formularz-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-zameldowaniu-wymeldowaniu.docFormularz - wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wymeldowaniudoc30 KB105nie2021-11-10 10:29:16Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wymeldowaniu.doc2021-11-10 10:29:16Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56582/formularz-pelnomocnictwo-sprawy-meldunkowe.pdfFormularz - pelnomocnictwo sprawy meldunkowepdf35.91 KB76nie2021-11-10 10:29:15Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - pelnomocnictwo sprawy meldunkowe.pdf2021-11-10 10:29:15Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56581/formularz-oswiadczenie-wlasciciela-lokalu-tylko-do-elektronicznego-zameldowania.pdfFormularz - oswiadczenie wlasciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowaniapdf15.69 KB78nie2021-11-10 10:29:15Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - oswiadczenie wlasciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowania.pdf2021-11-10 10:29:15Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56580/wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdfWniosek o wydanie dowodu osobistegopdf593.04 KB140nie2021-11-10 10:28:29Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf2021-11-10 10:28:29Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56579/wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.rtfWniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistymrtf104.49 KB51nie2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.rtf2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56578/wniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistych.rtfWniosek o udostepnienie danych z rejestru dowodow osobistychrtf99.05 KB51nie2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek o udostepnienie danych z rejestru dowodow osobistych.rtf2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56577/udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.docUdostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistymdoc75.5 KB56nie2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.doc2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56576/udostepnianie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistych.docUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistychdoc77 KB53nie2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56575/pelnomocnictwo-szczegolne.pdfPelnomocnictwo szczegolnepdf36.33 KB93nie2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuPelnomocnictwo szczegolne.pdf2021-11-10 10:28:28Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56574/formularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdfFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegopdf894.66 KB63nie2021-11-10 10:28:27Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf2021-11-10 10:28:27Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56573/formularz-zgloszenia-podejrzenia-nieuprawnionego-wykorzystania-danych-osobowych.pdfFormularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowychpdf312.91 KB50nie2021-11-10 10:28:27Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf2021-11-10 10:28:27Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56572/formularz-zgloszenia-zawieszenia-certyfikatow-w-dowodzie-osobistym.pdfFormularz zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistympdf611.18 KB49nie2021-11-10 10:28:27Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf2021-11-10 10:28:27Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56571/formularz-zgloszenia-cofniecia-zawieszenia-certyfikatow-w-dowodzie-osobistym.pdfFormularz zgloszenia cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistympdf612.74 KB43nie2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgloszenia cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56570/dowod-osobisty-zgloszenie-nieuprawnionego-wykorzystania-danych-osobowych.docDOWÓD OSOBISTY - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowychdoc74.5 KB43nie2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.doc2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56569/dowod-osobisty-zawiadomienie-o-utracie-uszkodzeniu-dokumentu.docDOWÓD OSOBISTY - zawiadomienie o utracie, uszkodzeniu dokumentudoc76 KB69nie2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - zawiadomienie o utracie, uszkodzeniu dokumentu.doc2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56568/dowod-osobisty-wniosek-o-wydanie-dokunentu.docDOWÓD OSOBISTY - wniosek o wydanie dokunentudoc93.5 KB195nie2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - wniosek o wydanie dokunentu.doc2021-11-10 10:28:26Krzysztof Halekhttp://bip-prudnik.skycms.com.pl/download/attachment/56567/dowod-osobisty-odbior-gotowego-dokumentu.docDOWÓD OSOBISTY - odbiór gotowego dokumentudoc86 KB133nie2021-11-10 10:28:25Krzysztof Halek2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - odbiór gotowego dokumentu.doc2021-11-10 10:28:25Krzysztof HalekFormularz - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELpdf208.99 KB50nie2021-11-10 10:29:16Krzysztof Halek2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2022-07-20 12:12:20Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:30:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2021-11-10 10:29:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf2021-11-10 10:29:16Krzysztof HalekZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiejpdf230.74 KB53nie2020-05-27 14:43:58Tadeusz Górecki2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf2020-05-27 14:43:58Tadeusz GóreckiZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcypdf330.79 KB43nie2020-05-27 14:43:56Tadeusz Górecki2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf2020-05-27 14:43:56Tadeusz GóreckiZgłoszenie pobytu stałegopdf414.47 KB130nie2020-05-27 14:43:55Tadeusz Górecki2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie pobytu stałego.pdf2020-05-27 14:43:55Tadeusz GóreckiZgłoszenie pobytu czasowegopdf398.92 KB108nie2020-05-27 14:43:53Tadeusz Górecki2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie pobytu czasowego.pdf2020-05-27 14:43:53Tadeusz GóreckiZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegopdf418.86 KB143nie2020-05-27 14:43:52Tadeusz Górecki2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf2020-05-27 14:43:52Tadeusz GóreckiZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowegopdf330.39 KB45nie2020-05-27 14:43:50Tadeusz Górecki2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf2020-05-27 14:43:50Tadeusz GóreckiWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowaniadoc39 KB88nie2020-02-05 13:39:01Tadeusz Górecki2020-02-05 13:39:44Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-02-05 13:39:44Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc2020-02-05 13:39:01Tadeusz GóreckiWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborcowdoc41.5 KB69nie2020-02-05 13:38:59Tadeusz Górecki2020-02-05 13:39:44Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:25Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-02-05 13:39:44Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborcow.doc2020-02-05 13:38:59Tadeusz GóreckiUpoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowaniadoc28.5 KB61nie2020-02-05 13:38:58Tadeusz Górecki2020-02-05 13:39:44Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-02-05 13:39:44Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUpoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.doc2020-02-05 13:38:58Tadeusz Góreckipelnomocnictwo-sprawy-meldunkowepdf35.91 KB118nie2020-01-29 11:42:09Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikupelnomocnictwo-sprawy-meldunkowe.pdf2020-01-29 11:42:09Krzysztof Halekoswiadczenie-wlasciciela-lokalu-tylko-do-elektronicznego-zameldowaniapdf15.69 KB87nie2020-01-29 11:42:08Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekutworzenie-plikuoswiadczenie-wlasciciela-lokalu-tylko-do-elektronicznego-zameldowania.pdf2020-01-29 11:42:08Krzysztof HalekFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegopdf121.33 KB71nie2020-01-29 11:42:08Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf2020-01-29 11:42:08Krzysztof HalekFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowychpdf164.63 KB48nie2020-01-29 11:42:07Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf2020-01-29 11:42:07Krzysztof HalekDOWÓD OSOBISTY - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowychdoc76 KB93nie2020-01-29 11:42:07Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:54:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.doc2020-01-29 11:42:07Krzysztof HalekDOWÓD OSOBISTY - zawiadomienie o utracie, uszkodzeniu dokumentudoc76 KB93nie2020-01-29 11:42:06Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:54:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - zawiadomienie o utracie, uszkodzeniu dokumentu.doc2020-01-29 11:42:06Krzysztof HalekDOWÓD OSOBISTY - wniosek o wydanie dokunentudoc87.5 KB329nie2020-01-29 11:42:05Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:54:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - wniosek o wydanie dokunentu.doc2020-01-29 11:42:05Krzysztof HalekDOWÓD OSOBISTY - odbiór gotowego dokumentudoc80.5 KB139nie2020-01-29 11:42:05Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:54:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:33Krzysztof Halekutworzenie-plikuDOWÓD OSOBISTY - odbiór gotowego dokumentu.doc2020-01-29 11:42:05Krzysztof Halekzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalegopdf142.87 KB36nie2020-01-29 11:42:04Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 07:54:53Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego.pdf2020-01-29 11:42:04Krzysztof Halekzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowegopdf139.74 KB29nie2020-01-29 11:42:04Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 07:54:53Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf2020-01-29 11:42:04Krzysztof Halekzgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-pobyt-staly-zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rpdoc71.5 KB47nie2020-01-29 11:42:03Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-pobyt-staly-zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp.doc2020-01-29 11:42:03Krzysztof Halekzgloszenie-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesieypdf146.12 KB35nie2020-01-29 11:42:03Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 07:54:53Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzgloszenie-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiey.pdf2020-01-29 11:42:03Krzysztof Halekzgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiecypdf140.56 KB40nie2020-01-29 11:42:02Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 07:54:53Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiecy.pdf2020-01-29 11:42:02Krzysztof Halekzgloszenie-pobytu-stalegopdf166.14 KB37nie2020-01-29 11:42:01Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 07:54:53Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzgloszenie-pobytu-stalego.pdf2020-01-29 11:42:01Krzysztof Halekzgloszenie-pobytu-czasowegopdf144.6 KB34nie2020-01-29 11:42:00Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-04-27 07:54:53Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzgloszenie-pobytu-czasowego.pdf2020-01-29 11:42:00Krzysztof Halekzameldowanie-na-pobyt-stalydoc74 KB46nie2020-01-29 11:42:00Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzameldowanie-na-pobyt-staly.doc2020-01-29 11:42:00Krzysztof Halekzameldowanie-na-pobyt-czasowydoc72.5 KB41nie2020-01-29 11:41:59Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuzameldowanie-na-pobyt-czasowy.doc2020-01-29 11:41:59Krzysztof HalekZameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.doc73.5 KB41nie2020-01-29 11:41:59Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuZameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej..doc2020-01-29 11:41:59Krzysztof Halekwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalegodoc71.5 KB33nie2020-01-29 11:41:58Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalego.doc2020-01-29 11:41:58Krzysztof Halekwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowegodoc73 KB33nie2020-01-29 11:41:58Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-05-27 14:44:16Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowego.doc2020-01-29 11:41:58Krzysztof Halekwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancowdoc69 KB98nie2020-01-29 11:41:57Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancow.doc2020-01-29 11:41:57Krzysztof Halekwpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-1doc69 KB65nie2020-01-29 11:41:57Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-1.doc2020-01-29 11:41:57Krzysztof Halekwniosek-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistymrtf104.49 KB67nie2020-01-29 11:41:56Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwniosek-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.rtf2020-01-29 11:41:56Krzysztof Halekwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracjadoc35 KB59nie2020-01-29 11:41:56Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracja.doc2020-01-29 11:41:56Krzysztof Halekwniosek-o-udostepnienie-rejestru-wyborcowdoc27.5 KB84nie2020-01-29 11:41:55Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwniosek-o-udostepnienie-rejestru-wyborcow.doc2020-01-29 11:41:55Krzysztof Halekwniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistychrtf99.05 KB80nie2020-01-29 11:41:55Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistych.rtf2020-01-29 11:41:55Krzysztof HalekWniosek przekazanie danych kontaktowych RDKpdf907.59 KB81nie2020-01-29 11:41:54Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek przekazanie danych kontaktowych RDK.pdf2020-01-29 11:41:54Krzysztof HalekWniosek o wydanie dowodu osobistegopdf229.81 KB191nie2020-01-29 11:41:52Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:55:37Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf2020-01-29 11:41:52Krzysztof Halekwniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELpdf208.99 KB89nie2020-01-29 11:41:51Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuwniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf2020-01-29 11:41:51Krzysztof HalekUdostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistymdoc76 KB54nie2020-01-29 11:41:51Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:55:10Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.doc2020-01-29 11:41:51Krzysztof HalekUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistychdoc74.5 KB57nie2020-01-29 11:41:50Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:55:10Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc2020-01-29 11:41:50Krzysztof Halekudostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELdoc81 KB85nie2020-01-29 11:41:50Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuudostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc2020-01-29 11:41:50Krzysztof HalekREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCHdoc71 KB68nie2020-01-29 11:41:49Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:31:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:30:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:29:35Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:28:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:27:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:26:31Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-11-10 10:25:31Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikuREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH.doc2020-01-29 11:41:49Krzysztof Halekpełnomocnictwo szczególne utrata dowodu osobistegopdf36.85 KB55nie2020-01-29 11:41:49Krzysztof Halek2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2021-08-02 09:54:43Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekutworzenie-plikupełnomocnictwo szczególne utrata dowodu osobistego.pdf2020-01-29 11:41:49Krzysztof HalekFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegopdf121.33 KB30nie2020-01-13 12:41:45Krzysztof Halek2020-01-13 12:42:04Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-13 12:42:04Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf2020-01-13 12:41:45Krzysztof HalekFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowychpdf164.63 KB27nie2020-01-13 12:41:44Krzysztof Halek2020-01-13 12:42:04Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-13 12:42:04Krzysztof Halekutworzenie-plikuFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf2020-01-13 12:41:44Krzysztof HalekWniosek o wydanie dowodu osobistegopdf229.81 KB39nie2020-01-13 08:29:39Krzysztof Halek2020-01-13 08:31:40Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2020-01-13 08:31:40Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf2020-01-13 08:29:39Krzysztof HalekWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborcówdoc41.5 KB24nie2019-08-12 12:31:52Tadeusz Górecki2019-08-12 12:33:34Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-08-12 12:33:34Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców.doc2019-08-12 12:31:52Tadeusz GóreckiWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowaniadoc39 KB42nie2019-08-12 12:31:51Tadeusz Górecki2019-08-12 12:33:34Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-08-12 12:33:34Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc2019-08-12 12:31:51Tadeusz GóreckiUdostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELdoc82.5 KB74nie2019-07-04 13:32:41Krzysztof Halek2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc2019-07-04 13:32:41Krzysztof HalekUdostepnianie danych z rejestru dowodów osobistychdoc80.5 KB39nie2019-07-04 13:32:40Krzysztof Halek2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostepnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc2019-07-04 13:32:40Krzysztof HalekUdostepnianie danych z dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistymdoc81.5 KB71nie2019-07-04 13:32:40Krzysztof Halek2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekutworzenie-plikuUdostepnianie danych z dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.doc2019-07-04 13:32:40Krzysztof HalekWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELpdf208.99 KB75nie2019-07-03 10:21:58Krzysztof Halek2019-07-03 10:22:26Krzysztof Halekusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-07-03 10:22:26Krzysztof Halekutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf2019-07-03 10:21:58Krzysztof HalekZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegopdf69.34 KB78nie2019-03-08 10:53:27Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-13 12:42:04Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf2019-03-08 10:53:27Tadeusz GóreckiZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistympdf377.8 KB50nie2019-03-08 10:53:26Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-13 12:42:04Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf2019-03-08 10:53:26Tadeusz GóreckiWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowaniadoc39 KB53nie2019-03-08 10:53:25Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-08-12 12:33:34Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc2019-03-08 10:53:25Tadeusz GóreckiWniosek o wydanie dowodu osobistegopdf131.89 KB253nie2019-03-08 10:53:23Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-10 12:21:48Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf2019-03-08 10:53:23Tadeusz GóreckiWniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistymrtf104.49 KB62nie2019-03-08 10:53:22Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.rtf2019-03-08 10:53:22Tadeusz GóreckiWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodow osobistychrtf99.05 KB67nie2019-03-08 10:53:21Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodow osobistych.rtf2019-03-08 10:53:21Tadeusz GóreckiWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborcówdoc41.5 KB53nie2019-03-08 10:53:19Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców.doc2019-03-08 10:53:19Tadeusz GóreckiUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistychdoc80.5 KB44nie2019-03-08 10:53:18Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc2019-03-08 10:53:18Tadeusz GóreckiUdostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymidoc81.5 KB39nie2019-03-08 10:53:17Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUdostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.doc2019-03-08 10:53:17Tadeusz GóreckiDowód osobisty - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistegodoc71 KB52nie2019-03-08 10:53:16Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuDowód osobisty - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.doc2019-03-08 10:53:16Tadeusz GóreckiDowód osobisty - zawiadomienie o utracie uszkodzeniu dokumentudoc73 KB52nie2019-03-08 10:53:15Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuDowód osobisty - zawiadomienie o utracie uszkodzeniu dokumentu.doc2019-03-08 10:53:15Tadeusz GóreckiDowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentudoc81.5 KB99nie2019-03-08 10:53:14Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuDowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu.doc2019-03-08 10:53:14Tadeusz GóreckiDowód osobisty - odbiór gotowego dokumentudoc77.5 KB65nie2019-03-08 10:53:13Tadeusz Górecki2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-03-08 10:54:28Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuDowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu.doc2019-03-08 10:53:13Tadeusz Góreckiwydanie-dowodu-osobistego-utrata-uszkodzenie-zniszczeniedoc79.5 KB27nie2019-01-11 12:01:43Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-02-25 10:48:07Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydanie-dowodu-osobistego-utrata-uszkodzenie-zniszczenie.doc2019-01-11 12:01:43Tadeusz Góreckiwydanie-dowodu-osobistego-dla-osoby-ponizej-18-latdoc78.5 KB24nie2019-01-11 12:01:42Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-02-25 10:48:07Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydanie-dowodu-osobistego-dla-osoby-ponizej-18-lat.doc2019-01-11 12:01:42Tadeusz Góreckiwpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-1doc66 KB48nie2019-01-11 12:01:40Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-08-12 12:33:34Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-1.doc2019-01-11 12:01:40Tadeusz Góreckiwniosek-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistymrtf104.49 KB23nie2019-01-11 12:01:39Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-02-25 10:48:07Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.rtf2019-01-11 12:01:39Tadeusz Góreckiwniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego-3pdf290.21 KB32nie2019-01-11 12:01:38Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-02-25 10:48:07Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego-3.pdf2019-01-11 12:01:38Tadeusz Góreckiwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracjadoc35 KB56nie2019-01-11 12:01:37Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracja.doc2019-01-11 12:01:37Tadeusz Góreckiwniosek-o-udostepnienie-rejestru-wyborcowdoc27.5 KB52nie2019-01-11 12:01:35Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-o-udostepnienie-rejestru-wyborcow.doc2019-01-11 12:01:35Tadeusz Góreckiwniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistychrtf99.05 KB27nie2019-01-11 12:01:34Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-02-25 10:48:07Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistych.rtf2019-01-11 12:01:34Tadeusz Góreckiwniosek-o-udostepnienie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow-i-rejestru-peselpdf206.21 KB72nie2019-01-11 12:01:33Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-07-03 10:22:26Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-o-udostepnienie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow-i-rejestru-pesel.pdf2019-01-11 12:01:33Tadeusz Góreckiudostepnianie-danych-osobowychdoc70 KB48nie2019-01-11 12:01:32Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-07-04 13:34:28Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuudostepnianie-danych-osobowych.doc2019-01-11 12:01:32Tadeusz Góreckipostepowanie-administracyjne-w-sprawie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego-lub-czasowegodoc75.5 KB44nie2019-01-11 12:01:30Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikupostepowanie-administracyjne-w-sprawie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego-lub-czasowego.doc2019-01-11 12:01:30Tadeusz Góreckipelnomocnictwo-sprawy-meldunkowepdf35.91 KB83nie2019-01-11 12:01:29Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikupelnomocnictwo-sprawy-meldunkowe.pdf2019-01-11 12:01:29Tadeusz Góreckioswiadczenie-wlasciciela-lokalu-tylko-do-elektronicznego-zameldowaniapdf15.69 KB74nie2019-01-11 12:01:28Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuoswiadczenie-wlasciciela-lokalu-tylko-do-elektronicznego-zameldowania.pdf2019-01-11 12:01:28Tadeusz Góreckizgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalegopdf142.87 KB78nie2019-01-11 12:01:27Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego.pdf2019-01-11 12:01:27Tadeusz Góreckizgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowegopdf139.74 KB58nie2019-01-11 12:01:25Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf2019-01-11 12:01:25Tadeusz Góreckizgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-pobyt-staly-zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rpdoc71.5 KB58nie2019-01-11 12:01:24Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-pobyt-staly-zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp.doc2019-01-11 12:01:24Tadeusz Góreckizgloszenie-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesieypdf146.12 KB63nie2019-01-11 12:01:23Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiey.pdf2019-01-11 12:01:23Tadeusz Góreckizgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiecypdf140.56 KB64nie2019-01-11 12:01:21Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiecy.pdf2019-01-11 12:01:21Tadeusz Góreckizgloszenie-pobytu-stalegopdf166.14 KB96nie2019-01-11 12:01:20Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-pobytu-stalego.pdf2019-01-11 12:01:20Tadeusz Góreckizgloszenie-pobytu-czasowegopdf144.6 KB62nie2019-01-11 12:01:18Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-pobytu-czasowego.pdf2019-01-11 12:01:18Tadeusz Góreckizameldowanie-na-pobyt-stalydoc74.5 KB84nie2019-01-11 12:01:17Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzameldowanie-na-pobyt-staly.doc2019-01-11 12:01:17Tadeusz Góreckizameldowanie-na-pobyt-czasowydoc74 KB78nie2019-01-11 12:01:16Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzameldowanie-na-pobyt-czasowy.doc2019-01-11 12:01:16Tadeusz Góreckiwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalegodoc71 KB88nie2019-01-11 12:01:14Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalego.doc2019-01-11 12:01:14Tadeusz Góreckiwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowegodoc72.5 KB48nie2019-01-11 12:01:13Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowego.doc2019-01-11 12:01:13Tadeusz Góreckiwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancowdoc67 KB71nie2019-01-11 12:01:12Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2020-01-29 11:42:34Krzysztof Halekdodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancow.doc2019-01-11 12:01:12Tadeusz Góreckiwydanie-dowodu-osobistego-wymiana-z-powodu-zmiany-danych-osobowych-lub-utrata-waznoscidoc78 KB24nie2019-01-11 12:01:10Tadeusz Górecki2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-02-25 10:48:07Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydanie-dowodu-osobistego-wymiana-z-powodu-zmiany-danych-osobowych-lub-utrata-waznosci.doc2019-01-11 12:01:10Tadeusz GóreckiWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESELpdf206.17 KB17nie2019-01-08 10:05:38Tadeusz Górecki2019-01-08 10:05:55Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2019-01-08 10:05:55Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.pdf2019-01-08 10:05:38Tadeusz Góreckiwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracjadoc33.5 KB1nie2018-12-27 09:42:03Tadeusz Górecki2018-12-27 09:42:31Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-12-27 09:42:31Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracja.doc2018-12-27 09:42:03Tadeusz GóreckiWpisanie wyborcy do rejestru wyborcówdoc64.5 KB105nie2018-02-07 14:54:08Tadeusz Górecki2018-02-07 14:54:36Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-02-07 14:54:36Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc2018-02-07 14:54:08Tadeusz GóreckiWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców + deklaracjadoc33.5 KB90nie2018-02-07 14:54:07Tadeusz Górecki2018-02-07 14:54:36Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-12-27 09:42:31Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-02-07 14:54:36Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców + deklaracja.doc2018-02-07 14:54:07Tadeusz GóreckiWniosek o udostępnienie rejestru wyborcówdoc27.5 KB67nie2018-02-07 14:54:06Tadeusz Górecki2018-02-07 14:54:36Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-02-07 14:54:36Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc2018-02-07 14:54:06Tadeusz GóreckiZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowegopdf139.73 KB73nie2018-01-03 13:13:09Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf2018-01-03 13:13:09Tadeusz GóreckiZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegopdf142.84 KB78nie2018-01-03 13:13:08Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf2018-01-03 13:13:08Tadeusz GóreckiZgłoszenie wyjazdu za granice na pobyt stały Zgłoszenie wyjazdu za granice na okres dłuższy niż 6 miesiecy Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RPdoc71 KB87nie2018-01-03 13:13:07Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wyjazdu za granice na pobyt stały Zgłoszenie wyjazdu za granice na okres dłuższy niż 6 miesiecy Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.doc2018-01-03 13:13:07Tadeusz GóreckiZgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięypdf146.12 KB90nie2018-01-03 13:13:05Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięy.pdf2018-01-03 13:13:05Tadeusz GóreckiZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcypdf140.56 KB77nie2018-01-03 13:13:04Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf2018-01-03 13:13:04Tadeusz GóreckiZgłoszenie pobytu stałegopdf166.13 KB108nie2018-01-03 13:13:03Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie pobytu stałego.pdf2018-01-03 13:13:03Tadeusz GóreckiZgłoszenie pobytu czasowegopdf144.6 KB84nie2018-01-03 13:13:02Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie pobytu czasowego.pdf2018-01-03 13:13:02Tadeusz GóreckiZameldowanie na pobyt stałydoc73.5 KB169nie2018-01-03 13:13:00Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZameldowanie na pobyt stały.doc2018-01-03 13:13:00Tadeusz GóreckiZameldowanie na pobyt czasowydoc73 KB111nie2018-01-03 13:12:59Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZameldowanie na pobyt czasowy.doc2018-01-03 13:12:59Tadeusz GóreckiWymeldowanie z miejsca pobytu stałegodoc71 KB88nie2018-01-03 13:12:58Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWymeldowanie z miejsca pobytu stałego.doc2018-01-03 13:12:58Tadeusz GóreckiWymeldowanie z miejsca pobytu czasowegodoc73 KB80nie2018-01-03 13:12:57Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc2018-01-03 13:12:57Tadeusz GóreckiPostępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stalego lub czasowegodoc74.5 KB93nie2018-01-03 13:12:56Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuPostępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stalego lub czasowego.doc2018-01-03 13:12:56Tadeusz GóreckiPełnomocnictwo - sprawy meldunkowepdf35.9 KB151nie2018-01-03 13:12:54Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuPełnomocnictwo - sprawy meldunkowe.pdf2018-01-03 13:12:54Tadeusz GóreckiOświadczenie własciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowaniapdf15.69 KB85nie2018-01-03 13:12:52Tadeusz Górecki2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2018-01-03 13:14:24Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuOświadczenie własciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowania.pdf2018-01-03 13:12:52Tadeusz GóreckiZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowegopdf71.52 KB32nie2017-11-06 12:21:00Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf2017-11-06 12:21:00Tadeusz GóreckiZgłoszenie wymeldowania pobytu stałegopdf66.31 KB31nie2017-11-06 12:20:59Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wymeldowania pobytu stałego.pdf2017-11-06 12:20:59Tadeusz GóreckiZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiejpdf78.81 KB38nie2017-11-06 12:20:58Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf2017-11-06 12:20:58Tadeusz GóreckiZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiejpdf76.5 KB34nie2017-11-06 12:20:57Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf2017-11-06 12:20:57Tadeusz GóreckiZgłoszenie pobytu stałegopdf72.29 KB36nie2017-11-06 12:20:56Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie pobytu stałego.pdf2017-11-06 12:20:56Tadeusz GóreckiZgłoszenie pobytu czasowegopdf305.25 KB58nie2017-11-06 12:20:54Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZgłoszenie pobytu czasowego.pdf2017-11-06 12:20:54Tadeusz GóreckiWniosek udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistymrtf77.05 KB96nie2017-11-06 12:20:53Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.rtf2017-11-06 12:20:53Tadeusz GóreckiWniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańcówdoc46.5 KB105nie2017-11-06 12:20:52Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-04 14:55:05Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.doc2017-11-06 12:20:52Tadeusz GóreckiWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodow osobistychrtf71.59 KB99nie2017-11-06 12:20:51Tadeusz Górecki2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-11-06 12:22:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodow osobistych.rtf2017-11-06 12:20:51Tadeusz Góreckizgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-pobyt-staly-zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rpdoc72 KB25nie2017-09-08 12:35:37Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-pobyt-staly-zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp.doc2017-09-08 12:35:37Tadeusz Góreckizameldowanie-na-pobyt-stalydoc72.5 KB32nie2017-09-08 12:35:36Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzameldowanie-na-pobyt-staly.doc2017-09-08 12:35:36Tadeusz Góreckizameldowanie-na-pobyt-czasowydoc74 KB36nie2017-09-08 12:35:36Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuzameldowanie-na-pobyt-czasowy.doc2017-09-08 12:35:36Tadeusz Góreckiwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalegodoc68.5 KB73nie2017-09-08 12:35:36Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalego.doc2017-09-08 12:35:36Tadeusz Góreckiwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowegodoc68 KB27nie2017-09-08 12:35:35Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowego.doc2017-09-08 12:35:35Tadeusz Góreckiwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancowdoc65.5 KB90nie2017-09-08 12:35:35Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancow.doc2017-09-08 12:35:35Tadeusz Góreckiwydawanie-dowodu-osobistego-dla-osoby-pelnoletniej-po-raz-pierwszydoc77 KB105nie2017-09-08 12:35:34Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydawanie-dowodu-osobistego-dla-osoby-pelnoletniej-po-raz-pierwszy.doc2017-09-08 12:35:34Tadeusz Góreckiwydanie-dowodu-osobistego-wymiana-z-powodu-zmiany-danych-osobowych-lub-utrata-waznoscidoc77 KB196nie2017-09-08 12:35:34Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydanie-dowodu-osobistego-wymiana-z-powodu-zmiany-danych-osobowych-lub-utrata-waznosci.doc2017-09-08 12:35:34Tadeusz Góreckiwydanie-dowodu-osobistego-utrata-uszkodzenie-zniszczeniedoc79 KB127nie2017-09-08 12:35:34Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydanie-dowodu-osobistego-utrata-uszkodzenie-zniszczenie.doc2017-09-08 12:35:34Tadeusz Góreckiwydanie-dowodu-osobistego-dla-osoby-ponizej-18-latdoc77.5 KB116nie2017-09-08 12:35:33Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwydanie-dowodu-osobistego-dla-osoby-ponizej-18-lat.doc2017-09-08 12:35:33Tadeusz Góreckiwniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego-3pdf290.2 KB262nie2017-09-08 12:35:33Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego-3.pdf2017-09-08 12:35:33Tadeusz Góreckiudostepnianie-danych-osobowychdoc70.5 KB211nie2017-09-08 12:35:32Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2019-01-11 12:05:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuudostepnianie-danych-osobowych.doc2017-09-08 12:35:32Tadeusz Góreckipostepowanie-administracyjne-w-sprawie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego-lub-czasowegorpdoc75 KB69nie2017-09-08 12:35:31Tadeusz Górecki2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-01-03 13:12:29Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiutworzenie-plikupostepowanie-administracyjne-w-sprawie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego-lub-czasowegorp.doc2017-09-08 12:35:31Tadeusz GóreckiFormularz_Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_RPpdf78.81 KB387nie2015-04-09 07:34:15Tadeusz Górecki2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuFormularz_Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_RP.pdf2015-04-09 07:34:15Tadeusz GóreckiFormularz_Zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_za_granicepdf76.5 KB368nie2015-04-09 07:34:15Tadeusz Górecki2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuFormularz_Zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_za_granice.pdf2015-04-09 07:34:15Tadeusz GóreckiFormularz_Zgloszenie_pobytu_stalegopdf72.29 KB386nie2015-04-09 07:32:51Tadeusz Górecki2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuFormularz_Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf2015-04-09 07:32:51Tadeusz GóreckiFormularz_Zgloszenie_pobytu_czasowegopdf305.25 KB396nie2015-04-09 07:32:51Tadeusz Górecki2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuFormularz_Zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf2015-04-09 07:32:51Tadeusz GóreckiFormularz_Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_stalegopdf66.31 KB449nie2015-04-09 07:32:14Tadeusz Górecki2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:34:38Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuFormularz_Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_stalego.pdf2015-04-09 07:32:14Tadeusz GóreckiFormularz_Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowegopdf71.52 KB355nie2015-04-09 07:31:43Tadeusz Górecki2015-04-09 07:31:50Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:31:50Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuFormularz_Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego.pdf2015-04-09 07:31:43Tadeusz GóreckiWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistegopdf66.09 KB677nie2015-04-09 07:30:25Tadeusz Górecki2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf2015-04-09 07:30:25Tadeusz Góreckiwniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyb,docx16.9 KB328nie2015-04-09 07:29:48Tadeusz Górecki2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyb,.docx2015-04-09 07:29:48Tadeusz Góreckideklaracjadocx11.51 KB339nie2015-04-09 07:29:47Tadeusz Górecki2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikudeklaracja.docx2015-04-09 07:29:47Tadeusz GóreckiWniosek o udostępnienie spisu wyborcówdoc24.5 KB317nie2015-04-09 07:29:06Tadeusz Górecki2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:31:04Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc2015-04-09 07:29:06Tadeusz Góreckiwniosek o udost. rejestru wyborcowdoc25 KB296nie2015-04-09 07:28:31Tadeusz Górecki2015-04-09 07:28:38Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:28:38Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuwniosek o udost. rejestru wyborcow.doc2015-04-09 07:28:31Tadeusz GóreckiWniosek_o_udostepnienie_Rejestr_Mieszkancowrtf115.51 KB416nie2015-04-09 07:27:08Tadeusz Górecki2015-04-09 07:27:20Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:27:20Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek_o_udostepnienie_Rejestr_Mieszkancow.rtf2015-04-09 07:27:08Tadeusz GóreckiWniosek_o_udostepnienie_Rejestr_Dowodow_Osobistychrtf114.37 KB390nie2015-04-09 07:27:07Tadeusz Górecki2015-04-09 07:27:20Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:27:20Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek_o_udostepnienie_Rejestr_Dowodow_Osobistych.rtf2015-04-09 07:27:07Tadeusz GóreckiWniosek_o_udostepnienie_Dokumentacja_dowodowartf109.94 KB423nie2015-04-09 07:27:06Tadeusz Górecki2015-04-09 07:27:20Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:27:20Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek_o_udostepnienie_Dokumentacja_dowodowa.rtf2015-04-09 07:27:06Tadeusz GóreckiWniosek o dopisanie do spisu wyborcówdoc30 KB339nie2015-04-09 07:24:37Tadeusz Górecki2015-04-09 07:26:01Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-02-07 10:18:44Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:26:01Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc2015-04-09 07:24:37Tadeusz GóreckiWYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - WYMIANA Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH LUB UTRATA WAŻNOŚCI doc79.5 KB501nie2015-04-09 07:23:22Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - WYMIANA Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH LUB UTRATA WAŻNOŚCI .doc2015-04-09 07:23:22Tadeusz GóreckiWpisanie wyborcy do rejestru wyborcówdoc69 KB338nie2015-04-09 07:22:22Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc2015-04-09 07:22:22Tadeusz GóreckiUdostępnienie spisu wyborcówdoc68.5 KB407nie2015-04-09 07:22:21Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUdostępnienie spisu wyborców.doc2015-04-09 07:22:21Tadeusz GóreckiUdostępnienie rejestru wyborcówdoc68.5 KB315nie2015-04-09 07:22:21Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUdostępnienie rejestru wyborców.doc2015-04-09 07:22:21Tadeusz GóreckiDopisanie do spisu wyborcówDOC63 KB394nie2015-04-09 07:22:21Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2018-02-07 10:18:44Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuDopisanie do spisu wyborców.DOC2015-04-09 07:22:21Tadeusz GóreckiZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT STAŁY, ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY, ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RPdoc75.5 KB268nie2015-04-09 07:22:20Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT STAŁY, ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY, ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP.doc2015-04-09 07:22:20Tadeusz GóreckiZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁYdoc74 KB491nie2015-04-09 07:22:20Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY.doc2015-04-09 07:22:20Tadeusz GóreckiZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWYdoc77.5 KB364nie2015-04-09 07:22:19Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY.doc2015-04-09 07:22:19Tadeusz GóreckiWYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGOdoc70.5 KB416nie2015-04-09 07:22:19Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.doc2015-04-09 07:22:19Tadeusz GóreckiWYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGOdoc71 KB311nie2015-04-09 07:22:19Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.doc2015-04-09 07:22:19Tadeusz GóreckiWYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ - PO RAZ PIERWSZY doc78.5 KB573nie2015-04-09 07:22:18Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ - PO RAZ PIERWSZY .doc2015-04-09 07:22:18Tadeusz GóreckiWYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PONIŻEJ 18 LAT doc79 KB391nie2015-04-09 07:22:18Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PONIŻEJ 18 LAT .doc2015-04-09 07:22:18Tadeusz GóreckiWYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - UTRATA, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE doc81 KB410nie2015-04-09 07:22:12Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - UTRATA, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE .doc2015-04-09 07:22:12Tadeusz GóreckiWYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW doc67 KB357nie2015-04-09 07:22:12Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuWYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW .doc2015-04-09 07:22:12Tadeusz GóreckiUDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH doc72 KB517nie2015-04-09 07:22:11Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuUDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH .doc2015-04-09 07:22:11Tadeusz GóreckiPOSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGORPdoc77.5 KB513nie2015-04-09 07:22:11Tadeusz Górecki2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiusuniecie-pliku-ze-strony2017-09-08 12:40:41Tadeusz Góreckidodanie-pliku-do-strony2015-04-09 07:23:39Tadeusz Góreckiutworzenie-plikuPOSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGORP.doc2015-04-09 07:22:11Tadeusz Górecki