Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014

Zarządzenie Nr 120/1/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf (1,73MB)

Zarządzenie Nr 120/2/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf (360,81KB)

Zarządzenie Nr 120/3/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf (1,70MB)

Zarządzenie Nr 120/4/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowośći

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf (330,87KB)

Zarządzenie Nr 120/5/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf (331,69KB)

Zarządzenie Nr 120/6/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf (545,02KB)

Zarządzenie Nr 120/7/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf (12,68MB)

Zarządzenie Nr 120/8/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf (1,77MB)

Zarządzenie Nr 120/9/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/15/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych, Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych, Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacjii niejawnych o klauzuli "POUFNE" w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf (505,36KB)

Zarządzenie Nr 120/10/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Urzędzie Miejskim w Prudniku i jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik"

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf (366,23KB)

Zarządzenie Nr 120/11/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji umundurowania strażników miejskich

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf (402,27KB)

Zarządzenie Nr 120/12/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf (908,64KB)

Zarządzenie Nr 120/13/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf (1,31MB)

Zarządzenie Nr 120/14/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej

PDFZarządzenie Nr 120-14.pdf (196,49KB)

Zarządzenie Nr 120/15/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "PIAST-14" we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Prudniku oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 120-15.pdf (852,41KB)

Zarządzenie Nr 120/16/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-16.pdf (255,69KB)

Zarządzenie Nr 120/17/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

PDFZarządzenie Nr 120-17.pdf (243,19KB)

Zarządzenie Nr 120/18/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-18.pdf (725,12KB)

Zarządzenie Nr 120/20/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-20.pdf (741,72KB)

Zarządzenie Nr 120/21/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej

PDFZarządzenie Nr 120-21.pdf (345,39KB)

Zarządzenie Nr 120/22/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-22.pdf (690,04KB)