Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXXII z dnia 26 stycznia 2023 r.

PDFDruk nr 1241 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf (649,48KB)

PDFDruk nr 1241 a - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (239,07KB)

PDFDruk nr 1242 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (465,08KB)

PDFDruk nr 1243 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (792,54KB)

PDFDruk nr 1244 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (884,53KB)

PDFDruk nr 1245 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustanowienia służebności gruntowej.pdf (6,79MB)

PDFDruk nr 1246 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustanowienia służebności gruntowej.pdf (6,79MB)

PDFDruk nr 1247 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (581,76KB)

PDFDruk nr 1248 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (418,62KB)

PDFDruk nr 1249 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej.pdf (634,48KB)

PDFDruk nr 1250 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej.pdf (490,63KB)

PDFDruk nr 1251 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (250,50KB)

PDFDruk nr 1252 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (262,09KB)

PDFDruk nr 1253 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (242,80KB)

PDFDruk nr 1254 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (239,70KB)

PDFDruk nr 1255 - Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (305,16KB)

PDFDruk nr 1256 - Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego.pdf (250,16KB)

PDFDruk nr 1257- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.pdf (248,81KB)

PDFDruk nr 1257 a - Projekt uchwały w sprawie Lokalnego programu osłonowego „Wspieraj Seniora w Prudniku” na rok 2023 r.pdf (248,83KB)

PDFDruk nr 1258- Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie.pdf (240,18KB)

PDFDruk nr 1259- Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Prudnik.pdf (243,67KB)

PDFDruk nr 1260- Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf (243,10KB)

PDFDruk nr 1261- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (237,08KB)

PDFDruk nr 1262- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf (485,08KB)