Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II NABÓR

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – II nabór

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.
Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.
Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.
Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Gmina Prudnik w ramach drugiego rozdania otrzymała kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 4 mln zł co pozwoli zrealizować kolejną ważną inwestycję. Dzięki przyznanym środkom będziemy mogli zrealizować zadanie pn.  

Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku.

Przedmiotem inwestycji będzie rewaloryzacja budynku pełniącego obecnie funkcje typowo biurowe oraz nadanie mu nowych funkcji głównie z zakresu usług społecznych poprzez stworzenie:
- bazy lokalowej dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz
- bazy lokalowej dla nieistniejącej w chwili obecnej placówki wsparcia dziennego (której odbiorcami oferowanych usług będą głównie dzieci, ale również i osoby dorosłe pochodzące z rodzin, w których występują różnego rodzaju uzależnienia).

gm. Prudnik tablica 1.jpeg