Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIX z dnia 21 grudnia 2017 r.

PDFDruk nr 872 - Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok (2).pdf (11,19MB)
   PDFInformacja opisowa do projketu budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (8,78MB)
   PDFZałącznik dodatkowy do informacji opisowej.pdf (22,81MB)

PDFDruk nr 873 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018- 2021.pdf (12,14MB)

PDFDruk nr 874 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (1,92MB)

PDFDruk nr 875 - Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2020.pdf (4,97MB)

PDFDruk nr 876 - Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.pdf (1,17MB)

PDFDruk nr 877 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf (160,81KB)

PDFDruk nr 878 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (225,08KB)

PDFDruk nr 879 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącm organów wykonawczych jednostek ....pdf (508,73KB)

PDFUzasadnienie do projektów uchwał nr 880-882.pdf (1,12MB)

PDFDruk nr 880 - Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych Gminy Prudnik.pdf (353,93KB)

PDFDruk nr 881 - Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf (308,20KB)

PDFDruk nr 882 - Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014-2018.pdf (305,65KB)

PDFDruk nr 883 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi ....pdf (3,29MB)

PDFDruk nr 884 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu okre ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe ....pdf (618,21KB)