Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIV z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PDFDruk nr 779 - Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017-2018.pdf (1,03MB)

PDFDruk nr 780 - Informacja dotycząca realizacji rojektu pn. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne....pdf (2,35MB)

PDFDruk nr 781 - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf (526,49KB)

PDFDruk nr 782 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf (510,00KB)

PDFDruk nr 783 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf (2,30MB)

PDFDruk nr 784 - Projekt uchwały zmnieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2018.pdf (4,65MB)

PDFDruk nr 785 - Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (294,90KB)

PDFDruk nr 786 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf (331,73KB)

PDFDruk nr 787 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (816,54KB)

PDFDruk nr 788 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (815,29KB)

PDFDruk nr 789 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (810,24KB)

PDFDruk nr 790 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (811,78KB)

PDFDruk nr 791 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (774,53KB)

PDFDruk nr 792 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (867,44KB)

PDFDruk nr 793 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (404,74KB)

PDFDruk nr 794 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (689,57KB)

PDFDruk nr 795 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (350,24KB)

PDFDruk nr 796 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.pdf (393,10KB)

PDFDruk nr 797 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (680,49KB)

PDFDruk nr 798 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (680,30KB)

PDFUzasadnienie do druków nr 799-820.pdf (237,15KB)

PDFDruk nr 799 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (750,12KB)

PDFDruk nr 800 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (710,34KB)

PDFDruk nr 801 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (642,03KB)

PDFDruk nr 802 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (639,65KB)

PDFDruk nr 803 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (818,92KB)

PDFDruk nr 804 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (832,23KB)

PDFDruk nr 805 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (1,09MB)

PDFDruk nr 806 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (684,48KB)

PDFDruk nr 807 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (879,46KB)

PDFDruk nr 808 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (471,72KB)

PDFDruk nr 809 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (845,46KB)

PDFDruk nr 810 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (842,08KB)

PDFDruk nr 811 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (537,65KB)

PDFDruk nr 812 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (535,92KB)

PDFDruk nr 813 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (595,55KB)

PDFDruk nr 814 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (556,54KB)

PDFDruk nr 815 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (595,80KB)

PDFDruk nr 816 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (503,00KB)

PDFDruk nr 817 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (455,64KB)

PDFDruk nr 818 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (562,30KB)

PDFDruk nr 819 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (671,04KB)

PDFDruk nr 820 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (551,09KB)

PDFDruk nr 821 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (860,63KB)

PDFDruk nr 822 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (683,34KB)

PDFDruk nr 823 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (654,34KB)

PDFDruk nr 824 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,21MB)

PDFDruk nr 825 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboów sołtysa i rady sołeckiej.pdf (312,38KB)

PDFDruk nr 826 - Projet uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik.pdf (363,04KB)
      PDFDruk nr 826 - Zalącznik nr 1.pdf (2,56MB)