Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (422,63KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,05MB)
 

 

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3,80MB)
DOC2. SIWZ.doc (2,06MB)
 

3. Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja techniczna

1) Zagospodarowanie terenu Kozia Góra oraz budowa sanitariatów ogólnodostępnych wraz ze zbiornikiem na  nieczystości ciekłe w Prudniku

http://pliki.prudnik.pl/zagosp/7.1.1. Projekt budowlany - Kozia Góra.pdf

http://pliki.prudnik.pl/zagosp/7.1.2. Projekt wykonawczy - Kozia Góra.pdf

PDF713-stwior-kozia-gora.pdf (1,81MB)
ATH714-przedmiar-kozia-gora.ath (58,66KB)
PDF714-przedmiar-pdf-kozia-gora.pdf (122,05KB)
PDF715-decyzja-pozwolenia-na-budowe-kozia-gora.pdf (2,56MB)
PDF716-uzgodnienie-telekomunikacyjne-kozia-gora.pdf (5,92MB)
PDF717-warynki-przylaczenia-tauron.pdf (2,17MB)
PDF718-uzgodnienie-tauron-kozia-gora.pdf (13,02MB)

2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku

http://pliki.prudnik.pl/zagosp/7.2.1. Projekt budowlany - ścieżka.pdf

http://pliki.prudnik.pl/zagosp/7.2.2. Projekt wykonawczy - ścieżka.pdf

PDF723-stwior-sciezka.pdf (2,06MB)
PDF724-przedmiar-pdf-sciezka.pdf (160,37KB)
ATH724-przedmiar-sciezka.ath (36,47KB)
PDF725-decyzja-pozwolenia-na-budowe-sciezka.pdf (2,73MB)
PDF726-uzgodnienie-telekomunikacyjne-sciezka.pdf (4,53MB)
PDF727-warunki-przylaczenia-tauron.pdf (2,01MB)
PDF728-uzgodnienie-tauron-sciezka.pdf (717,12KB)

3) Przebudowa ścieżek pieszych z budową oświetlenia i robotami budowlanymi polegającymi na montażu  elementów małej architektury w Parku „Małpi Gaj” w Prudniku

PDF731-projekt-budowlany-malpi-gaj.pdf (45,21MB)
http://pliki.prudnik.pl/zagosp/7.3.2. Projekt wykonawczy - Małpi Gaj.pdf
PDF733-stwior-malpi-gaj.pdf (2,23MB)
ATH734-przedmiar-malpi-gaj.ath (52,76KB)
PDF734-przedmiar-pdf-malpi-gaj.pdf (114,95KB)
PDF735-decyzja-pozwolenia-na-budowe-malpi-gaj.pdf (2,35MB)
PDF736-warunki-przylaczenia-tauron.pdf (2,01MB)

PDF4. Załącznik nr 8 do SIWZ- Decyzja środowiskowa.pdf (7,19MB)
XLS5. Załącznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementów scalonych.xls (34,00KB)
XLS6. Załącznik nr 10 do SIWZ - Harmonogram realizacji robót.xls (38,50KB)

PDF7. Odpowiedzi na pytania.pdf (786,99KB)
PDF8. Decyzje - zezwolenia na wycinkę.pdf (3,74MB)

9. Projekt budowlany - Kozia Góra

http://pliki.prudnik.pl/2017/7.1.1._nowy_Projekt_budowlany_-_Kozia_Gora.pdf  

10. Projekt budowlany - ścieżka

http://pliki.prudnik.pl/2017/7.2.1_nowy_Projekt_budowlany_Sciezka_wzdluz_ul._Poniatowskiego.pdf

PDF11.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (232,82KB)

PDF12. Informacja z otwarcia ofert.pdf (366,88KB)