Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXII z dnia 31 marca 2016 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy OFPN 2020 - druk nr 372.pdf (748,77KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu OFPN 2020 - druk nr 373.pdf (608,20KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020 - druk nr 374.pdf (771,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju OFPN 2020- druk nr 375.pdf (752,82KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Prudnik Koncepcji zintegrowanego ... - druk nr 376.pdf (615,59KB)

PDFInformacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku za rok 2015 - druk nr 377.pdf (6,63MB)

PDFInformacja z działalności Ośrodka Opieki Społecznej w Prudniku za rok 2015 - druk nr 378.pdf (1,95MB)

PDFInformacja z działalności Schroniska Młodzieżowego Dąbrówka za 2015 rok - druk nr 379.pdf (4,77MB)

PDFInformacja z działalności Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik za 2015 rok - druk nr 380.pdf (5,62MB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na rok 2016 - druk nr 381.pdf (713,71KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok - druk nr 382.pdf (2,60MB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016-2019 - druk nr 383.pdf (5,83MB)

PDFuzasadnieni do druków nr 384-389.pdf (288,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 384.pdf (804,88KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 385.pdf (789,68KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 386.pdf (748,82KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 387.pdf (565,65KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 388.pdf (656,62KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 389.pdf (662,65KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 390.pdf (716,89KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - druk nr 391.pdf (411,81KB)

PDFProjekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 392.pdf (442,40KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 393.pdf (888,42KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 394.pdf (845,52KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 395.pdf (842,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych druk nr 396.pdf (974,05KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 397.pdf (403,44KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową - druk nr 398.pdf (874,34KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 399.pdf (659,52KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 400.pdf (911,93KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 401.pdf (955,67KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystapienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. Ograniczenie antropopresji na różnorodnośc biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne... - druk nr 402.pdf (856,56KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik - druk nr 403.pdf (426,42KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiebiorców ... - druk nr 404.pdf (4,64MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie skargi na dziallnośc kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku - druk nr 405.pdf (729,41KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych - druk nr 406.pdf (423,11KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieuchomości nizabudowanje - druk nr 407.pdf (736,87KB)