Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XX z dnia 28 stycznia 2016 r.

PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ... - druk nr 316.pdf (385,68KB)

PDFSprawozdanie z działalności Rady Miejskie w Prudniku za rok 2015 - druk nr 317.pdf (1,05MB)

PDFSprawozdanie z działalności Komisji Budżetu... - druk nr 318.pdf (602,36KB)

PDFSprawozdanie z działalności Komisji Oświaty ... - druk nr 319.pdf (544,25KB)

PDFSprawozdanie z działalności Komisji ds. Wsi - druk nr 320.pdf (626,62KB)

PDFSprawozdanie z działalności komisji Gospodarki Komunalnej ... - druk nr 321.pdf (624,61KB)

PDFSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich - druk nr 322.pdf (624,86KB)

PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej - druk nr 323.pdf (354,70KB)

PDFZałożenia do Budżetu Obywatelskiego - druk nr 324.pdf (988,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budzecie Gminy Prudnik na rok 2016 - druk nr 325.pdf (832,84KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik - druk nr 326.pdf (5,61MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu - druk nr 327.pdf (499,23KB)

PDFUzasadnienie do druków 328-338.pdf (288,83KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 328.pdf (506,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 329.pdf (508,68KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 330.pdf (526,15KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 331.pdf (578,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 332.pdf (573,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 333.pdf (583,34KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 334.pdf (578,99KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 335.pdf (574,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 336.pdf (579,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 337.pdf (574,22KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 338.pdf (584,30KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbyci... - druk nr 339.pdf (849,46KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 340.pdf (871,69KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ...- druk nr 341.pdf (465,07KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu ... - druk nr 342.pdf (3,17MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu ... - druk nr 342.pdf (3,17MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - druk nr 343.pdf (2,98MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych - druk nr 344.pdf (531,78KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie rekrutacji do przeszkoli - druk nr 345.pdf (643,27KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 346.pdf (787,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w składzie stałej Komisji GKMiB - druk 347.pdf (240,25KB)