Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XIII z dnia 27 sierpnia 2015 r.

PDFInformacja KP Policj dot. stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Prudniki - druk nr 176.pdf (3,83MB)

PDFInformacja KP PSP w Prudniku dot. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Prudnik - druk nr 177.pdf (3,96MB)

PDFInformacja z działalności Straży Miejskiej w Prudniku w 2014 r. - druk nr 178.pdf (3,92MB)

PDFInformacja z działalności GCRiPP - druk nr 179.pdf (7,70MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok - druk nr 180 (wycofany na sesji).pdf (1,72MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 - druk nr 180 (wprowadzony na sesji).pdf (2,07MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - druk nr 181.pdf (404,44KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 182.pdf (942,54KB)

PDFUzasadnienie do projektów uchwał druki nr 183-204.pdf (277,92KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 183.pdf (667,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 184.pdf (680,67KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 185.pdf (539,32KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 186.pdf (553,79KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 187.pdf (706,34KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 188.pdf (997,06KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 189.pdf (674,50KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 190.pdf (675,85KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 191.pdf (604,02KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 192.pdf (653,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 193.pdf (601,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 194.pdf (610,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 195.pdf (584,90KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 196.pdf (583,30KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 197.pdf (540,69KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 198.pdf (614,74KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 199.pdf (571,08KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 200.pdf (545,76KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 201.pdf (580,82KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 202.pdf (739,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 203.pdf (806,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 204.pdf (563,86KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych... - druk nr 205.pdf (488,70KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania... - druk nr 206.pdf (596,36KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 207.pdf (461,62KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... - druk nr 208.pdf (7,35MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu...- druk nr 209.pdf (605,07KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu...- druk nr 209.pdf (605,07KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosć Burmistrza Prudnika - druk nr 211.pdf (1,09MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu informacji o kandadatach na ławników - druk nr 212.pdf (273,00KB)