Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja VII z dnia 26 marca 2015 r.

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... - druk nr 94.pdf (567,64KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik - druk nr 93.pdf (238,72KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych ...- druk nr 92.pdf (932,61KB)

PDFUzasadnienie do projektów uchwał druk nr 91a i nr 91b.pdf (406,18KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku - druk nr 91b.pdf (569,67KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nabycia udziałów w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości - druk nr 91a.pdf (577,92KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 91.pdf (774,86KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 90.pdf (631,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 89.pdf (467,94KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 88.pdf (710,91KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 87.pdf (554,22KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 86.pdf (466,12KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 85.pdf (773,31KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 84.pdf (500,20KB)

PDFUzasadnienie do projektu uchwały (druk nr 84-91).pdf (244,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 83.pdf (711,02KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości - druk nr 82.pdf (1,02MB)

PDFUzasadnienie do druku 81a i druku 81b.pdf (267,20KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli..- druk nr 81b.pdf (693,39KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół...-dru nr 81a.pdf (496,72KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok - druk nr 81.pdf (1,11MB)

PDFAneks nr 1 do Sprawozdania z działalności rzeczowo - finansowej SSM Dąbrówka w Prudniku za rok 2014.pdf (211,10KB)

PDFInformacja z działalności finansowej i rzeczowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Dąbrówka w Prudniku za 2014 r. - druk nr 80.pdf (4,80MB)

PDFInformacja z działalności finansowej i rzeczowej Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku za 2014 r. - druk nr 79.pdf (11,27MB)

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prudnik za 2014 r. - druk nr 78.pdf (10,03MB)

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku za 2014 r. - druk nr 77.pdf (5,65MB)

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik za 2014 r. - druk nr 76.pdf (8,03MB)

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku za 2014 r. - druk nr 75.pdf (6,01MB)