Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc Społeczna

Uchwała Nr LVI/924/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej>>

      Zmiany:

  • Uchwała Nr LVIII/961/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej>>

Uchwała Nr LIV/906/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej>>

 Uchwała Nr XXXV/608/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych w usługami opiekuńczymi więcej>>

Uchwała nr XVII/304/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku więcej>>

Zmiany:

  • Uchwała nr XIX/339/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku więcej>>

Uchwała nr XVII/303/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku więcej>>

Zmiany:

  • Uchwała nr XIX/338/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku więcej>>

Uchwała nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior+ oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę "Senior+" więcej >>

Zmiany:

  • Uchwała nr LXIII/1043/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior+ oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę "Senior+" więcej>>

Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 więcej>>

Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 więcej>>

Uchwała Nr XXVI/451/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów więcej>>

Uchwała Nr XXVI/450/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej więcej>>

Uchwała Nr VI/64/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania więcej>>

Zmiany:

  • Uchwała nr XV/244/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania więcej>>
  • Uchwała nr XXV/455/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania więcej>>