Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII z dnia 30 stycznia 2014r.

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok - druk nr 854 wersja poprawiona.pdf (899,11KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku - druk nr 868.pdf (487,22KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice ..... - druk nr 863.pdf (10,83MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...... - druk nr 864.pdf (1,38MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budzecie Gminy Prudnik na 2014 rok - druk nr 854.pdf (807,29KB)

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK w Prudniku -samorządowego zakładu budżetowego - druk nr 855.pdf (404,10KB)

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2013 rok Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku - druk nr 853.pdf (1,49MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej - druk nr 872.pdf (291,12KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej - druk nr 871.pdf (212,03KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa - druk nr 870.pdf (482,52KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej - druk nr 869.pdf (491,89KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - druk nr 867.pdf (489,50KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2014 roku - druk nr 866.pdf (2,13MB)

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie zarzadzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 865.pdf (456,66KB)

PDFInformacja dotycząca projektów uchwał RM z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym - od druk nr 856 - do 862.pdf (746,89KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 862.pdf (662,52KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 861.pdf (657,08KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych - druk nr 860.pdf (718,57KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 859.pdf (605,16KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 858.pdf (609,87KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 857.pdf (607,46KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 856.pdf (604,13KB)