Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIX z dnia 30 października 2013r.

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku - druk nr 818.pdf (516,20KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych .... - druk nr 822.pdf (1,92MB)

PDFprojekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 - druk nr 821.pdf (301,02KB)

PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji współnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego .... - druk nr 820 wraz z uzasadnieniem.pdf (564,65KB)

PDFUzasadnienie do projektu - druk nr 805 a.pdf (260,33KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ...... - druk nr 805 a.pdf (2,70MB)

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gm. Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ......... - druk nr 805.pdf (953,07KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok - druk nr 804.pdf (925,90KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK w Prudniku - samorządowego zakładu budżetowego - druk nr 803 wraz z uzasadnieniem.pdf (940,23KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów - druk nr 802 wrazz uzasadnieniem.pdf (1 015,43KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - druk nr 801 wraz z uzasadnieniem.pdf (1,83MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - druk nr 819.pdf (701,92KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 817.pdf (627,78KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 816.pdf (622,02KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 815.pdf (590,97KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 814.pdf (758,14KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 813.pdf (917,09KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 812.pdf (562,59KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 811.pdf (800,29KB)

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 810.pdf (1 018,22KB)

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 809.pdf (394,85KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - druk nr 808.pdf (901,68KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 807.pdf (645,21KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 806.pdf (794,71KB)

PDFInformacja dot projektów uchwał RM z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym - druk nr 806 do 817.pdf (1 001,89KB)

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Prudnik w roku szkolnym 2012-2013 - druk nr 800.pdf (5,53MB)

PDFInformacja z działalności Straży Miejskiej w Prudniku - druk nr 799.pdf (2,40MB)

PDFInformacja nt. Stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Prudnik oraz podejmowane działania w tym zakresie - druk nr 798.pdf (4,21MB)

PDFInformacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Prudnik - druk nr 797.pdf (3,46MB)