Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLII z dnia 28 maja 2013r.

 

PDFzmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku - druk nr 739.pdf (1,08MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej - druk nr 738.pdf (558,36KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok - druk nr 725 wersja poprawiona.pdf (1,91MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie opinii dotyczacej projektu planu Parku Krajobrazowego Góry Opawskie - druk nr 724.pdf (668,98KB)

PDFmateriały do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - do druku 723.pdf (4,50MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 737.pdf (729,00KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 736.pdf (668,24KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 735.pdf (829,63KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 734.pdf (991,93KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 733.pdf (890,85KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 732.pdf (904,58KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 731.pdf (794,12KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 730.pdf (791,76KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 729.pdf (764,94KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 728.pdf (759,42KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 727.pdf (763,59KB)

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 726.pdf (689,88KB)

PDFInformacja dotyczaca projektów uchwał RM z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym - od druku nr 726 - 737.pdf (615,80KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok - druk nr 725.pdf (893,76KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - druk nr 723.pdf (1,03MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik - druk nr 722.pdf (1,68MB)

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 721.pdf (520,07KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r. - druk nr 720.pdf (373,13KB)

PDFuchwała Nr 3-2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budzetu Gminy .....- druk nr 719.pdf (3,68MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r - druk nr 718.pdf (327,80KB)

PDFsprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r. - druk nr 717.pdf (3,03MB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r.wraz z informacją o stanie mienia - cz. II na XLII sesję w dniu 28 maja 2013r..pdf (31,67MB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r. waz z informacją o stanie mienia - cz.I na XLII sesję w dniu 28 maja 2013r..pdf (22,63MB)