Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVI z dnia 21 grudnia 2012r.

 

 

 

PDFInformacja opisowa dotycząca uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok - druk nr 632.pdf (16,15MB)

PDFObjaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 - do druku nr 633.pdf (4,41MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego.pdf (463,52KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej - druk nr 643.pdf (371,36KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej - druk nr 642.pdf (931,61KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 641.pdf (546,24KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku - druk nr 640.pdf (2,66MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 - druk nr 639.pdf (3,78MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania ..... - druk nr 638.pdf (1,51MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Powiatu Prudnickiego - druk nr 637.pdf (641,59KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2012r.nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie - druk nr 636.pdf (1,22MB)

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 - druk nr 635.pdf (1,46MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. - druk nr 634.pdf (2,39MB)

PDFprojekt w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok - druk nr 632 cz.II.pdf (17,53MB)

PDFprojekt w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok - druk nr 632 cz.I..pdf (13,38MB)