Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samorząd gminny

Uchwała nr XIX/331/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku więcej>>

Uchwała nr X/173/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu więcej>>

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych więcej>>

Uchwała nr LXIII/883/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII/357/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik więcej >>

Uchwała Nr XIX/282/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych więcej>>

Uchwała  nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu więcej>>

Zmiany:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V/65/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu więcej>>

 

Uchwała Nr VII/45/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik  więcej > >

Statut Gminy Prudnik  więcej > >

Zmiany:

  • Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik   więcej > >
  • Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik   więcej > >
  • Uchwała Nr XIX/285/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik więcej >>

 

Uchwała Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw Gminy Prudnik.pdf

— Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Czyżowice.pdf

— Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Dębowiec.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Łąka Prudnicka.pdf

— Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Mieszkowice.pdf

— Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Moszczanka.pdf

— Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Piorunkowice.pdf

— Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Rudziczka.pdf

— Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Szybowice.pdf

— Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII-282-1997 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. - Statut sołectwa Wierzbiec.pdf

Zmiana:

  • Uchwała Nr XL/466/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2005 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik   więcej > >