Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedszkola i żłobki

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII/966/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej "Żłobka Nr 2 w Prudniku" oraz nadania jej statutu więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII/965/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej "Żłobka Nr 1 w Prudniku" oraz nadania jej statutu więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI/925/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości i punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III/15/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII/840/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII/729/2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII/605/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości i punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI/591/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Zmiany:

  •   Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI/793/2017 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miejskiej  w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Uchwała nr XVII/212/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących złobki... więcej>>

Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik  więcej > >

 

Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  więcej > >