Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka nieruchomościami

Uchwala Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII/478/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w związku z epidemią COVID-19 więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV/207/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik więcej>>

   Zmiany:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV/415/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI/185/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII/78/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII/77/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V/59/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie  warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności  tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-826-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-686-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-597-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest - Park "Podstrefa Prudnik", w Prudniku przy ulicy Nyskiej więcej >>

Zmiany:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-604-2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest - Park "Podstrefa Prudnik", w Prudniku przy ulicy Nyskiej więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-477-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-373-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych  więcej > >

 

Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom  więcej > >

 

Uchwała Nr LXIV/975/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, budynków mieszkalnych i budynków użytkowych  więcej > >

 

Uchwała Nr XLVI/554/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 luty 2006 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  więcej > >      

Zmiany:

  • Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2007 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spódzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   więcej > >
     

 

Uchwała  Nr XLII/493/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych  więcej > >

  

Uchwała Nr XLVIII-416-1998 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.pdf

 

Uchwała Nr XIII-112-1995 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 1995 r. w spr. określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik.pdf

 Zmiany:

  • Uchwała Nr XV/159/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia  27 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik  więcej > >
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-596-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik więcej >>