Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czystość i porządek

Uchwała Nr XXXVI/627/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Zmiana:

  • Uchwała Nr LXII/1124/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Nr XXXVI/625/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  więcej>>

Zmiana:

  • Uchwała Nr XL/666/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII/314/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej>>

  Zmiana:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII/385/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI/626/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII/639/2021 z dnia 11 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL/667/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII/313/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy,a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne więcej>>

  Zmiana:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII/384/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy,a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII/311/2019 z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII/310/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX/148/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V/51/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności więcej>>

Uchwała Nr XLI/654/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej>>

      Zmiany:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII/795/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniając uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej>>

Uchwała Nr XLI/653/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik więcej>>

       Zmiany:

  • Uchwała Nr LII/794/2018 Rady Miejskiej w Prudniku  z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Nr XXV/446/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej>>

Uchwała Nr XXV/445/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności więcej>>

Uchwała Nr XXV/444/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej>>

Uchwała Nr XXV/443/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej>>

Uchwała Nr XXV/442/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik  więcej > >