Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX z dnia 27 września 2012r.

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm. Prudnik - druk nr 536.pdf (693,44KB)

 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka - druk nr 353.pdf (616,57KB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 534.pdf (803,79KB)

 

PDFprojekt uchwały w spawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 533.pdf (791,54KB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 532.pdf (840,03KB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 531.pdf (722,13KB)

 

PDFprojekt uichwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 530.pdf (774,48KB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 529.pdf (920,39KB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie nabycia i zbycia udziału w nieruchomościach - druk nr 528.pdf (561,03KB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 527.pdf (750,19KB)

 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 526.pdf (635,76KB)

 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 525.pdf (843,10KB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 524.pdf (611,13KB)

 

PDFInformacja dotycząca projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym - od druku nr 524 do 534.pdf (987,92KB)

 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 - druk nr 523.pdf (4,34MB)

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok - druk nr 522.pdf (1,69MB)

 

PDFInformacja PUP w Prudniku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.pdf (11,08MB)


PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku - druk nr 521.pdf (50,23MB)