Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania

Strona archiwalna

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI W WIERZBCU - MGGPII6733_9_2021

PDFklauzula RODO.pdf (313,90KB)
PDFMGGPII6733_9_2021 wszczęcie postępowania.pdf (596,39KB)

Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla celów mieszkaniowych"

PDFobwieszczenie.pdf (57,67KB)

Sieć łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP w Prudniku

PDFIN.I.746.42.2021 obwieszczenie o wszczęciu postepowaniadocx.pdf (111,10KB)

Budowa  sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zwycięstwa – Działkowa.

PDFWniosek.pdf (1,04MB)
PDFObwieszczenie.pdf (321,16KB)
PDFZał 1 do dec lok.pdf (1,10MB)
 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PRD7001D wraz z linią kablową zasilającą

DOCwszczęcie postepowania stacja bazowa Play Wierzbiec ogłoszenie.doc (42,50KB)
PDFWniosek.pdf (1,30MB)
PDFMapa lokalizacji.pdf (650,00KB)
PDFObwieszczenie.pdf (263,14KB)

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla celów mieszkaniowych - MG.GP.II.6733.1.2020

PDFwszczęcie postepowania BIP.pdf (34,61KB)

Budowa dróg gminnych wewnętrznych o długości 260 i 305m z odwodnieniem kanalizacją deszczową i rowami na działkach nr 98; 99; 102; 108/3  mapa nr 3, obręb Dębowiec - ZP.IV.6733_4_2020

PDFwsz post_6733_4_2020.pdf (494,70KB)

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU   PUBLICZNEGO   rok 2020 - obwieszczenia o wszczęciu postępowania

BUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH O DŁUGOŚCI 260m i 305m Z CHODNIKAMI RUCHU PIESZEGO, ODWODNIENIEM ROWAMI I KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ – obr DĘBOWIEC - ZP.IV.6733_3_2020

PDFwsz post_6733_3_2020.pdf (200,56KB)

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU   PUBLICZNEGO   rok 2019 - obwieszczenia o wszczęciu postępowania

Przebudowa rowu wzdłuż drogi wewnętrznej w Czyżowicach na działkach nr 471; 470/2; 476/5, mapa nr 4, obręb Czyżowice
PDFwsz post_6733_5_2019.pdf (382,52KB)

Budowa linii kablowej n/n w celu zasilenia przepompowni wodyw miejscowości Dębowiecna działcenr 101,69mapa nr 3, obręb Dębowiec, gmina Prudnik.
PDFwsz post_6733_2_2020.pdf (380,56KB)

Budowa linii kablowej n/n w celu zasilenia altany w miejscowości Wieszczynana działcenr 119/1, mapa nr 1, obręb Dębowiec, gmina Prudnik
PDFwsz post_ 6733_ 1_ 2020.pdf (377,94KB)

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ POMIĘDZY m. DĘBOWIEC - WIESZCZYNA  o dług. 2300m - ZP.IV.6733_7_2019

PDFSKMBT_C22419052311070.pdf (257,93KB)

BUDOWA SIECI GAZOWEJ DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (Prudnik, Łąka Prudnicka) - ZP.IV.6733_6_2019

PDFSKMBT_C22419052311072.pdf (246,95KB)

BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PLAY Nr PRD7001_C - wolnostojaca wieża kratowa o wysokości 56,5m - ZP.IV.6733_4_2019

PDFSKMBT_C22419052311071.pdf (247,68KB)
 

PRZEBUDOWA ROWU WZDŁUŻ DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZYŻOWICACH - ZP.IV.6733_5_2019

PDFSKMBT_C22419051708110.pdf (223,58KB)

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ POMIĘDZY m.DĘBOWIEC - WIESZCZYNA  Ø90-160mm z rur PEHD   dł. ok. 2300m - obr DĘBOWIEC WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY - ZP.IV.6733_1_2019

PDFSKMBT_42319021814541.pdf (257,28KB)
 

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU     CELU   PUBLICZNEGO   rok 2018

BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WODNYCH TYPU PACIORKOWEGO  - obr PRUDNIK, ul. PONIATOWSKIEGO - ZP.IV.6733_5_2018

PDFNADLEŚNICTWO_6733_5_2018.pdf (262,08KB)

BUDOWA  STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ  - obr WIERZBIEC - ZP.IV.6733_2_2018

PDFP4_6733_2_2018_wp.pdf (488,57KB)

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU      CELU   PUBLICZNEGO   rok 2017

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 90mm - obr WIERZBIEC - ZP.IV.6733_2_2017

PDFZPIV_6733_3_17.pdf (491,81KB)

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ N/N 0,4KV - ZP.IV.6733_2_2017

PDFTAURON_6733_2_2017.pdf (444,94KB)

ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO dz. 151, obr. PRUDNIK -  ZP.IV.6733_1_2017

PDFNADLEŚNICTWO 2017 ws.pdf (256,95KB)

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU       CELU    PUBLICZNEGO     rok 2016

REMONT ISTNIEJĄCEGO ROWU PRZYDROZNEGO NA DŁ. 250M, BUDOWA PRZEPUSTU ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTÓW ZP_IV.6733_5_2016

PDFGMINA_rów_Czyżowice (272,13KB)

BUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4kV DO ZASILANIA DOMKU LETNISKOWEGO POŁOŻONEGO W WIESZCZYNIE   ZP.IV.6733_4_2016

PDFTAURON_WieszczynaVI.pdf (490,37KB)

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø90 O DŁUGOŚCI 55MB WRAZ Z PRZYŁĄCZEM Ø63 PHD O DŁUGOŚCI 8MB W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ ISTNIEJĄCE OGRODY DZIAŁKOWE PRZY UL WIEJSCKIEJ W PRUDNIKU     ZP.IV.6733_3_2016

PDFZWiK wodoc_Wiejska.pdf (502,21KB)
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø150-300MM O DŁUGOŚCI 235M PRZY UL.PONIATOWSKIEGO   ZP.IV.6733_2_2016

PDFZWiK wodociąg VI.pdf (245,39KB)


BUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4kV, WIESZCZYNA   ZP.IV.6733_1_2016

PDFTAURON 0,4kV Wieszczyna.pdf (243,08KB)

BUDOWA LINII KABLOWEJ N/N. ZASILAJĄCEJ TOALETĘ PUBLICZNĄ I POMPĘ NA STUDNI GŁĘBINOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ   ZP.IV.6733_15_2015

PDFGMINA linia kabl nn.pdf (554,58KB)

BUDOWA SANITARIATÓW ORAZ  PARKINGI  ZP.IV.6733_14_2015

PDFGMINA sanitar _ parking.pdf (308,03KB)

BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ PUNKTÓW WIDOKOWYCH  ZP.IV.6733.12.2015

PDFGMINA ścieżki _pomosty.pdf (282,51KB)

BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ UL.PONIATOWSKIEGO ZP.IV.6733_11_2015

PDFGMINA trasa pieszo_rower.pdf (474,46KB)

BUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH b.poligon  ZP.IV.6733_10_2015

PDFNADLEŚNICTWO stawy.pdf (271,98KB)
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Dębowiec  ZP.IV.6733_7_2015

PDFOŚWIETLENIE Dębowiec.pdf (470,36KB)

BUDOWA OŚWIETLENIA  Klasztorek  ZP.IV.6733_8_2015

PDFOŚWIETLENIE Prudnik Las.pdf (501,03KB)
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Dębowiec  ZP.IV.6733_5_2015

PDFBUDOWA OŚWIETLENIA Dębowiec.pdf (487,76KB)
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Klasztorek  ZPIV6733_6_2015

PDFBUDOWA OŚWIETLENIA Klasztorek.pdf (517,97KB)
 

GAZ-SYSTEM Mieszkowice  ZPIV6733_4_2015

PDFGAZ SYSTEM Miezkowice ob1.pdf (485,33KB)
 

TAURON s/n Wieszczyna  ZP.IV.6733_2_2015

PDFSKMBT_42318121308412.pdf (220,73KB)

PDFSKMBT_42318121308420.pdf (1,15MB)

PDFTAURON sn Wieszczyna zał graf.pdf (1,20MB)

INTERNET SERWIS Prężyńska  ZP.IV.6733_9_2014

PDFSKMBT_42318121308411.pdf (218,85KB)

PDFINTERNET SERWIS uzupełnienie2.pdf (482,27KB)

PDFINTERNET SERWIS zał graf 3.pdf (1,07MB)

PDFINTERNET SERWIS wniosek.pdf (1,10MB)

PDFINTERNET SERWIS uzupełnienie.pdf (545,42KB)

PDFINTERNET SERWIS zał graf.pdf (1,02MB)

PDFINTERNET SERWIS zał graf 2.pdf (807,57KB)

TAURON LINIA KABLOWA 15kV Wieszczyna

PDFSKMBT_42318121308410.pdf (230,56KB)

PDFTAURON Wieszczyna wniosek.pdf (1,40MB)

PDFTAURON Wieszczyna zał graf 1.pdf (1,24MB)

PDFTAURON Wieszczyna zał graf 2.pdf (557,45KB)

GDDKiA Wierzbiec - przepust

PDFSKMBT_42318121308510.pdf (308,67KB)

PDFGDDKiA uzup zał graf.pdf (544,25KB)

PDFSKMBT_42318121710090.pdf (980,86KB)

PDFSKMBT_42318121710120.pdf (1,25MB)

PDFGDDKiA zał graf.pdf (472,70KB)

INTERNET SERWIS Prudnik

PDFINTERNET SERWIS wniosek.pdf (1,01MB)

PDFSKMBT_42318121307510.pdf (258,03KB)

PDFINTERNET SERWIS zał 1.pdf (676,84KB)

PDFINTERNET SERWIS zał 2.pdf (936,51KB)

PKP SZYBOWICE  linia elektroenerg.Nn

PDFPKP SZYBOWICE wniosek uzupeł.pdf (952,27KB)

PDFSKMBT_42318121307540.pdf (1,11MB)
PDFSKMBT_42318121307530.pdf (246,94KB)

INTERNET SERWIS Prudnik

PDFINTERNET SERVIS Prudnik.pdf (4,10MB)

GB SZYBOWICE 301 marzec

PDFSKMBT_42318121214450.pdf (1,06MB)

PDFSKMBT_42318121214440.pdf (320,63KB)

PDFSKMBT_42318121711371.pdf (206,12KB)

PDFGB SZYBOWICE marzec zał graf.pdf (625,16KB)

PDFSKMBT_42318121711370.pdf (340,30KB)

ELEKTROWNIE WIATR 110kV WN

PDFSKMBT_42318121213210.pdf (296,36KB)
PDFSKMBT_42318121213190.pdf (1,18MB)
PDFSKMBT_42318121711390.pdf (216,76KB)

GB CORPORATION SP. Z O.O.

PDFSKMBT_42318121213211.pdf (320,15KB)

PDFSKMBT_42318121711391.pdf (1,06MB)

PDFGB CORPORATION uzup wn.pdf (610,93KB)

GB SZYBOWICE "FARMA WIATROWA"

PDFSKMBT_42318121213220.pdf (313,79KB)

PDFSKMBT_42318121711420.pdf (1,44MB)

PDFGB SZYBOWICE mapa1.pdf (649,11KB)

PDFGB SZYBOWICE mapa2.pdf (676,85KB)

PRONABUD Niemysłowice wodociąg

PDFPRONABUD wodociag wszczęcie postępowania.pdf (251,73KB)

PDFPRONABUD wodociąg niemysłowice.pdf (462,67KB)

PDFPRONABUD wodociag niemysłowice.pdf (183,64KB)

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 1.pdf (741,30KB)

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 2.pdf (844,63KB)

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 3.pdf (987,72KB)

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 4.pdf (636,70KB)

 Wieszczyna Wodociąg

PDFSKMBT_42318121211571.pdf (766,66KB)
PDFSKMBT_42318121708450.pdf (231,00KB)
PDFWieszczyna wodociag zł graf.pdf (876,59KB)

ZWiK Dębowiec Wodociąg

PDFSKMBT_42318121211010.pdf (207,15KB)

PDFUzupełnienie wniosku - 3 ZWiK Dębowiec.pdf (393,30KB)

PDFUzupełnienie wniosku - zał. graf. ZWiK Dębowiec.pdf (1,14MB)

PDFZWiK zawiadomienie.pdf (269,52KB)

GDDKiA przepust Wierzbiec

PDFSKMBT_42318121211021.pdf (265,30KB)

PDFSKMBT_42318121708480.pdf (2,39MB)

PDFGDDKiA Wierzbiec zał graf.pdf (768,02KB)

OŚWIETLENIE WIERZBIEC

PDFSKMBT_42318121211020.pdf (227,98KB)

PDFOŚWIETLENIE WIERZBIEC wniosek.pdf (2,04MB)

PDFOŚWIETLENIE WIERZBIEC zał graf.pdf (1,64MB)

TAURON NIEMYSŁOWICE

PDFSKMBT_42318121209140.pdf (235,40KB)

PDFTAURON Niemysłowice.pdf (5,13MB)

LESTAR ELEKTRO Prudnik - Moszczanka et.II  (MOSZANKA)

PDFSKMBT_42318121209160.pdf (250,52KB)

PDFzał graf Moszczanka i Łąka Pr.pdf (886,43KB)

PDFSKMBT_42318121710100.pdf (1 011,82KB)

 LESTAR ELEKTRO Prudnik - Moszczanka et.II  (ŁĄKA PRUDNICKA)

PDFSKMBT_42318121209170.pdf (261,12KB)

PDFzał graf Moszczanka i Łąka Pr.pdf (886,43KB)

PDFLESTAR Łąka Pr e.pdf (112,83KB)

PDFLESTAR Łąka Pr d.pdf (147,45KB)

PDFLESTAR Łąka Pr c.pdf (28,96KB)

PDFLESTAR Łąka Pr b.pdf (36,17KB)

PDFLESTAR Łąka Pr a.pdf (94,62KB)

PDFSKMBT_42318121714130.pdf (964,13KB)

PROERG Dębowiec

PDFSKMBT_42318121209171.pdf (265,94KB)
PDFPROERG Dębowiec czII.pdf (3,31MB)

LESTAR ELEKTRO  Dębowiec

PDFSKMBT_42318121114450.pdf (239,33KB)
PDFLESTAR ELEKTRO.pdf (0)

GDDKiA Wierzbiec przepust drogowy

PDFSKMBT_42318121114040.pdf (208,22KB)
PDFSKMBT_42318121114030.pdf (1,21MB)

PROERG linia energ 0,4kV Dębowiec

PDFSKMBT_42318121113250.pdf (240,59KB)
PDFPROERG energia Dębowiec wniosek.pdf (2,26MB)

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PIORUNKOWICE

PDFSKMBT_42318121113230.pdf (196,88KB)
PDFGMINA Piorunkowice wniosek.pdf (2,26MB)

BUDOWA LINII N/N UL.DĄBROWSKIEGO

PDFzał graf wn nr 3.pdf (143,15KB)

PDFzał graf wn nr 2.pdf (192,18KB)

PDFzał graf wn nr 1.pdf (162,49KB)

PDFSKMBT_42318121113240.pdf (226,72KB)
PDFSKMBT_42318121113220.pdf (697,52KB)

Rudziczka - budowa śródleśnego zbiornika małej retencji

PDFZBIORNIK RUDZICZKA uzupeł wniosku.pdf (3,21MB)

PDFZBIORNIK RUDZICZKA zał graf.pdf (84,39KB)

PDFZBIORNIK RUDZICZKA wniosek.pdf (1,13MB)

 PDFRudziczka - zbiornik.pdf (125,17KB)


PDFŁĄKA PR RUROCIĄG wsz post.pdf (110,10KB)

PDFŁAKA PR RUROCIAG wniosek.pdf (685,54KB)

PDFSKMBT_42318121112150.pdf (1,43MB)
PDFSKMBT_42318121112140.pdf (255,60KB)

ZWiK Prudnik sieć wodociagowa

PDFSKMBT_42318121112130.pdf (202,89KB)

PDFZWiK Prudnik wniosek.pdf (315,48KB)

 Rudziczka oswietlenie uliczne

PDFwniosek RUDZICZKA.pdf (147,48KB)

PDFSKMBT_42318121111430.pdf (202,56KB)

Ścieżka  rowerowa:

PDFwniosek.pdf (1,36MB)

PDFSKMBT_42318121111420.pdf (177,02KB)

 EnergiaPro - Linia kablowa Rudziczka:

PDFSKMBT_42318121111040.pdf (829,03KB)
PDFSKMBT_42318121110380.pdf (775,02KB)
PDFSKMBT_42318121111440.pdf (211,63KB)

PDFMapa - wniosek - maj.pdf (432,70KB)

PDFMapa - wniosek - czerwiec.pdf (226,19KB)

Budowa boiska do piłki nożnej we wsi Szybowice:

PDFWniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (532,67KB)

PDFSKMBT_42318121110130.pdf (179,97KB)

PDFDecyzja o lokalizacji inwestycji celu opublicznego.pdf (1,44MB)

PDFPostanowienia.pdf (1,46MB)

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami:

PDFMieszkowice Zawiadomienie.pdf (369,40KB)

PDFRudziczka Zawiadomienie.pdf (452,80KB)

PDFSzybowice Zawiadomienie.pdf (462,84KB)

Budowa oświetlenia ulicznego w Szybowicach dz. nr 1209/5:

PDFWniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (831,60KB)

PDFSKMBT_42318121109240.pdf (206,19KB)
PDFPostanowienia.pdf (1,26MB)