Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.

 

PDFWniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków cz. I..pdf (5,34MB)

PDFWniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków cz. II..pdf (5,27MB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r - druk nr 416.pdf (134,64KB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za rok 2011 - druk nr 417.pdf (1,05MB)  

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudni za 2011r. - druk nr 418.pdf (150,53KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - druk nr 422.pdf (1,49MB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku - druk nr 423.pdf (1,15MB) 

 PDFprojekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku - druk nr 424.pdf (635,17KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej - druk nr 425.pdf (374,37KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 412a.pdf (1,63MB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu - druk nr 419.pdf (480,18KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 426.pdf (327,83KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 427.pdf (324,67KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 428.pdf (321,87KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 429.pdf (343,40KB) 

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 430.pdf (339,87KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości - druk nr 431.pdf (452,29KB)

PDFuchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych - druk nr 432.pdf (425,27KB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 433.pdf (371,86KB) 

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 434.pdf (368,68KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - - druk nr 435.pdf (370,88KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 436.pdf (371,59KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 437.pdf (371,83KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 438.pdf (368,00KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 439.pdf (390,79KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego - druk nr 440.pdf (279,98KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r - druk nr 420.pdf (2,10MB)

 PDFInformacja dotycząca projektów uchwał RM z zakresu gospodarowania mieniem - druk nr 426 - 439.pdf (1 017,53KB)

 PDFzmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 - druk nr 421.pdf (3,95MB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 441.pdf (931,58KB)

 PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r - druk nr 420 wersja poprawiona.pdf (1,43MB)

 PDFzmiana do projektu druk nr 421.pdf (1,50MB)

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Łuczków
Data wytworzenia: 2012-05-21