Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 1/WZPPPiDG - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnikdnik

Strona archiwalna

 

 

rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 1/WZPPPiDG
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

Nazwa usługi: 
 
Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej pokój nr 24,25 tel. 77 40 66 251, 7740 66 247 fax 77 40 66 228, e-mail: jerzy.stepien@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Podanie
Opłaty:


 
1. Od wypisu:
a) do 5 stron – 30,00 zł   
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł.
2. Od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,.00 zł
b) nie więcej niż - 200,00 zł
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu parter pok. nr 1 lub przelewem na konto:
Gmina Prudnik - 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104.
Termin załatwienia sprawy:

 
Do 2 tygodni
Tryb odwoławczy:


 
Nie dotyczy
Podstawa prawna:


 
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2016r, poz.778 j.t.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r, poz.267 j.t.)
   
Informacje
dodatkowe dot. planów zagospod. przestrzennego:

 

Lp

Obszar objęty planem

Uchwała Nr

data

Dziennik Urzędowy

Woj. Opolskiego

1.

Plan zagospod. przestrzen. terenu po BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ                          ul. Dąbrowskiego  w Prudniku

Uchwała Nr XXI/187/96 Rady Miejskiej w Prudniku                         z dn. 28 lutego 1996r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 5   (poz.32)                             z 28 marca1996r

1A

Zmiana miejscowego planu zagos.przestrzen. terenu po  BYŁEJ  JEDNOSTCE WOJSKOWEJ                                                – ul. Dąbrowskiego  „18ZP” i „55AU”

Uchwała Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Prudniku                        z dn.31 maja 2000r.

Dz.U.Woj.Opolskiego Nr 42   (poz.229) z 12 lipca2000r

1B.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika dot. część terenów BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku

Uchwała Nr XXVII/406/2005         Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 30 maja 2005r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 48 (poz.1490)                          z  20 lipca 2005r

1C.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ                                            przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku

Uchwała Nr XXXIV/466/2008        Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 22 grudnia 2008r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 14 (poz. 211)                           z 27 lutego 2009r

2.

Plan zagospod. przestrzen.terenów zabudowy mieszkaniowej wsi DĘBOWIEC

Uchwała Nr XXXIV/288/97 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 24 kwietnia 1997r

Dz.U.Woj.Opolskiego Nr 14   (poz. 89) z 1997r                 z 11 czerwca 1997r

3.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospod. przestrzennego MIASTA PRUDNIKA

Uchwała Nr XLIII/360/98 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 29 stycznia 1998r

Dz.U.Woj.Opolskiego Nr 11   (poz.57)                             z 24 kwietnia 1998r  

4.

Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrzen. m.Prudnika – zabudowa mieszkaniowa rejon   ul. ASNYKA i  BORA-KOMOROWSKIEGO

Uchwała Nr XXIII/298/2000 Rady Miejskiej w Prudniku                        z dn. 31 sierpnia 2000r

Dz.U.Woj.Opolskiego Nr 62   (poz.341)                            z 17 października 2000r

4A.

Zmiana planu zagospod. przestrzen. terenów budownictwa  jednorodzinnego rejon ul. ADAMA ASNYKA

Uchwała Nr XL/576/2001 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 28 grudnia 2001r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 6 (poz.133)                            z 24 stycznia 2002r

5.

Zmiana planu zagosp. przestrzen.m. Prudnika  – tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej ul. WIEJSKIEJ i JESIONKOWEJ

Uchwała Nr XXXV/499/2001 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 31 sierpnia 2001r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 89 (poz. 744)                           z 03 października 2001r

6.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospod. przestrzen. GMINY PRUDNIK

Uchwała Nr XL/577/2001 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 28 grudnia 2001r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 12 (poz. 224) z 21 lutego 2002r

7.

Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. m. Prudnika teren dawnego POLIGONU wojskowego ul. Poniatowskiego

Uchwała Nr XLII/620/2002 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 22 marca 2002r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 39 (poz. 566) z 11 maja 2002r

8.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospod. przestrzen. GMINY PRUDNIK (Moszczanka Niemysłowice)

Uchwała Nr XLVI/664/2002 Rady Miejskiej w Prudniku                       z 05 lipca 2002r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 91 (poz.1243)                          z 06 września 2002r

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MIASTA PRUDNIKA

Uchwała Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 23 lipca 2004r

Dz.U. Woj.Opolskiego Nr 62  (poz. 1689)                         z 20 września 2004r

9A.

Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. m. Prudnika (KOREKTA pl. z 2004r)

Uchwała Nr XXII/224/2008 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 28 lutego 2008r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 29 (poz. 1002)                         z 28 kwietnia 2008r

9B.

Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. m. Prudnika (DZIELNICA PRZEMYSŁOWA)

Uchwała Nr XLIII/651/2009          Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 27 sierpnia 2009r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 85 (poz. 1266)                         z 22 października 2009r

9C.

Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. m. Prudnika

Uchwała Nr LIII/849/2010            Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 31 marca 2010r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 52 (poz. 697) z 18 maja 2010r

9D.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Prudnika

Uchwała Nr XXV/432/2012          Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 05 czerwca 2012r

Dz.U.Woj. Opolskiego   (poz. 1017)                         z 17 lipca 2012r

9E.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Prudnika

Uchwała Nr VIII/109/2015            Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 30 kwietnia 2015r

Dz.U.Woj. Opolskiego   (poz. 1262)  z 22 maja 2015r.

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TERENU GÓRNICZEGO „DĘBOWIEC I”

Uchwała Nr XXXVII/405/2005       Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 30 maja 2005r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 48 (poz.1489) z 20 lipca 2005r

11.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik

 

Uchwała Nr LIII/663/2006  Rady Miejskiej w Prudniku                       z dn. 28 września 2006r.

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 82 (poz. 2467)                         z 28 listopada 2006r,

11A.

Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka

Uchwała Nr LIII/850/2010            Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 31 marca 2010r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 56 (poz. 738) z 25 maja 2010r

11.B

Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka

Uchwała Nr LVI/873/2014          Rady Miejskiej w Prudniku              z dn. 30 kwietnia 2014r

Dz.U.Woj. Opolskiego Poz.1337 z 15 maja 2014

12.

Plan Miejscowy zag.przestrzennego terenu wsi Piorunkowice

Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z 20.06.11

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 82 (poz. 1082) z 28 lipca 2011r

13.

Miejscowy plan zag.przestrzennego części wsi Szybowice,części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka

Uchwała Nr XVII/283/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z 30 listopada 2011

Dz.U.Woj. Opolskiego   (poz. 136)                           z 19 stycznia 2012r

14.

Miejscowy plan zag.przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka

Uchwała Nr XXXVIII/660/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z 28 luty 2013

Dz.U.Woj. Opolskiego    (poz. 978)                           z 17 kwietnia 2013r

14.A

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka

Uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Prudniku                       z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dz.U.Woj. Opolskiego   (poz. 1990) z 18 września 2015r

15.

Miejscowy plan zag.przestrzennego części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice 

Uchwała Nr LIII/825/2014 Rady Miejskiej w Prudniku                       z 30 stycznia 2014

Dz.U.Woj. Opolskiego   (poz. 477) z 18 lutego 2014r

Informacje dodatkowe dot. studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego:

Lp

Obszar objęty studium

Uchwała Nr

data

Dziennik Urzędowy

Woj. Opolskiego

1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik

Uchwała Nr XII/179/99                 Rady Miejskiej w Prudniku                z dn. 28 październik 1999r

Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 5   (poz.32)                             z dn. 28 marca 1996r

1A

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik

Uchwała Nr LII/789/2010 Rady Miejskiej w Prudniku                        z dn.26 luty  2010r.

Dz.U.Woj.Opolskiego Nr 42   (poz.229)                            z dn. 12 lipca 2000r

Opracowała:   Ewa Wiśniewska
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Jolanta Szablowska-Faron
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Ewa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2007-11-12