Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r - druk nr 259.pdf (2,14MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik - druk nr 260.pdf (3,02MB)

PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałe w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik - druk nr 261.pdf (841,30KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały - druk nr 262.pdf (299,53KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych - druk nr 263.pdf (404,67KB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały - druk nr 264.pdf (324,93KB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 265.pdf (349,59KB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 266.pdf (329,91KB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 267.pdf (329,69KB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 268.pdf (330,87KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 269.pdf (330,52KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 270.pdf (327,52KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 271.pdf (331,86KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 272.pdf (330,82KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 273.pdf (329,47KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 274.pdf (330,41KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 275.pdf (326,86KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 276.pdf (322,54KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 277.pdf (330,46KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 278.pdf (330,20KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 279.pdf (329,45KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 280.pdf (370,17KB)

 PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal s z o.o - druk nr 282 z uzasadnieniem.pdf (3,32MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 - druk nr 283.pdf (4,00MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa - druk nr 284.pdf (369,63KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska - druk nr 285.pdf (342,33KB)

 PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - druk nr 260 a.pdf (3,67MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka - druk nr 281 cz.I.pdf (4,82MB) 

PDFprojekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka - druk nr 281 cz.II.pdf (4,30MB) 

PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 280a.pdf (632,12KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Łuczków
Data wytworzenia: 2011-11-23